Webová služba Creative Cloud knihovny vám umožňuje přistupovat k vašim datovým zdrojům z různých počítačových a mobilních aplikací Adobe Můžete přidat obrázky, barvy, styly textu a styly vrstvy do knihoven v aplikaci Photoshop a snadno k nim přistupovat z několika aplikací služby Creative Cloud.

Seznámení s Creative Cloud knihovnami

Panel Knihovny v aplikaci Photoshop
A. Seznam knihoven | B. Hledání C. Datové zdroje | D. Knihovna z dokumentu E. Přidání grafiky | F. Přidání znakového stylu | G. Přidání stylu vrstvy | H. Přidání barvy popředí | I. Stav synchronizace knihoven | J. Odstranit | K. Zobrazovat položky v seznamu | L. Možnosti knihoven | M. Zobrazovat položky jako ikony 

Vytvoření knihovny

 1. V aplikaci Photoshop vyberte možnost Okno > Knihovny
 2. Na panelu Knihovny vyberte v rozevírací nabídce možnost Vytvořit novou knihovnu.
Vytvoření nové knihovny v aplikaci Photoshop
Vytvoření knihovny

 1. V zobrazeném dialogovém okně zadejte název nové knihovny a klikněte na tlačítko Vytvořit.

Nová knihovna je teď k dispozici na panelu Knihovny.

Vytvoření nové knihovny z dokumentu

Když otevřete dokument obsahující datový zdroj, který lze automaticky přidat do knihovny, aplikace Photoshop vás vyzve k vytvoření nové knihovny. K dispozici jsou čtyři typy datových zdrojů, které lze z dokumentu přímo přidat do knihovny.

 • Znakové styly
 • Barvy
 • Styly vrstvy
 • Inteligentní objekty

Aplikace Photoshop vám na základě obsahu dokumentu ukáže počet položek pro každý typ datového zdroje.

Vytvoření nové knihovny z dokumentu v aplikaci Photoshop
Vytvoření nové knihovny z dokumentu

Z dokumentu také můžete vytvořit novou knihovnu jedním z následujících způsobů:

 • Z možností panelu Knihovny vyberte Vytvořit novou knihovnu z dokumentu.
Vytvoření nové knihovny z nabídky Dokument v aplikaci Photoshop
 • Klikněte na ikonu Knihovna z dokumentu () v dolní části panelu Knihovny.
 • Na panelu Knihovny klikněte na možnost Knihovna z dokumentu. Tato možnost je k dispozici, pouze pokud je stávající knihovna prázdná. 
Vytvoření nové knihovny z dokumentu na panelu Knihovny v aplikaci Photoshop

Propojené a nepropojené datové zdroje

Datové zdroje z knihoven můžete v dokumentech aplikace Photoshop používat buď jako propojené, nebo jako nepropojené zdroje. Zdroje propojené s knihovnou jsou instance, které zůstávají provázané s původním zdrojem v knihovně. Pokud aktualizujete původní zdroj v knihovně, automaticky se aktualizují i jeho instance ve vašich dokumentech aplikace Photoshop. Veškeré změny aplikované na jednotlivé instance se zachovají. Zdroje propojené s knihovnou fungují podobně jako někdejší propojené inteligentní objekty.

Nepropojené zdroje jsou naopak zdroje vložené přímo do dokumentu, které už nadále nejsou provázané s původním zdrojem v knihovně. Nepropojené zdroje se automaticky neaktualizují při změně původního zdroje.

Používání datových zdrojů propojených s knihovnou v dokumentech aplikace Photoshop

 • Na panelu Knihovny klikněte pravým tlačítkem na nějaký zdroj z knihovny a v kontextové nabídce vyberte Umístit propojený.

Photoshop tento zdroj umístí do dokumentu jako novou vrstvu. Na miniatuře vrstvy se bude zobrazovat ikona obláčku () značící, že vrstva je propojená se zdrojem z knihovny.

Zdroje propojené s knihovnou v dokumentu aplikace Photoshop
Vrstva obsahující zdroj propojený s knihovnou

Synchronizace souborů

Díky kreativní synchronizaci jsou knihovny automaticky přístupné z několika aplikací, zařízení a webu. Aby synchronizace mezi několika zařízeními fungovala, musíte mít v počítačové aplikaci Creative Cloud zapnutou synchronizaci souborů. Stav synchronizace knihovny poznáte podle ikony Creative Cloud na panelu Knihovny.

Ikona stavu synchronizace knihovny v aplikaci Photoshop
Stav synchronizace knihovny

A. Zapnutá synchronizace B. Vypnutá synchronizace 

V místním počítači sdílejí všechny aplikace jednu místní mezipaměť pro data knihoven. To umožňuje optimální využití místa na disku a šířky pásma sítě i téměř okamžité propagování změn knihoven mezi místními aplikacemi, i když nejste připojení k síti.

Zapnutí synchronizace souborů

 • V počítači se službou Creative Cloud vyberte možnost > Předvolby.
 • Vyberte Creative Cloud > Soubory.
 • Pro nastavení Synchronizace Zapnuto/Vypnuto vyberte možnost Zapnuto.

Po zapnutí synchronizace souborů se knihovny začnou synchronizovat. Vaše knihovny se pak budou aktualizovat na všech zařízeních. Synchronizace souborů může nějakou dobu trvat – záleží na tom, kolik máte v knihovnách obsahu.

Ikona synchronizace knihoven v aplikaci Photoshop
Synchronizace knihoven

Přidání datových zdrojů do knihovny

Otevřete soubor, který obsahuje datové zdroje. Do knihovny můžete přidávat obrázky, barvy, styly textu a styly vrstvy. Datové zdroje můžete do knihovny přidávat také z webu Creative Cloud Market.

Přidání grafiky

 1. Na panelu Vrstvy vyberte příslušné vrstvy nebo skupiny vrstev obsahující grafický datový zdroj.
 2. Vyberte nástroj pro přesun..
 3. Přetáhněte vrstvy nebo skupiny vrstev na panel Knihovny.

Grafické datové zdroje jsou teď k dispozici v knihovně.

Grafické datové zdroje přidané do knihovny v aplikaci Photoshop
Grafické datové zdroje přidané do knihovny

Přidání stylů vrstvy, znakových stylů a barev

 1. Na panelu Vrstvy vyberte vrstvu obsahující datové zdroje.
 2. Na panelu Knihovny klikněte na ikonu.
Ikony na panelu Knihovny v aplikaci Photoshop
Přidání stylů vrstvy, znakových stylů nebo barev

A. Přidání znakového stylu | B. Přidání stylu vrstvy | C. Přidání barvy 

Datové zdroje jsou teď k dispozici v knihovně.

Poznámka:

Styly vrstvy lze použít pouze pro vrstvy aplikace Photoshop. I když tyto styly můžete přidávat do knihovny, nemůžete je používat v jiných počítačových aplikacích Creative Cloud, které podporují Creative Cloud knihovny.

Můžete také přetáhnout přednastavení stop z panelu Přednastavení stop, vrstvy z panelu Vrstvy, barvy z panelu Vzorník a styly vrstev z panelu Styly na panel Knihovny.

Přidání datových zdrojů ze služby Adobe Stock

Přidání datových zdrojů ze služby Adobe Stock v aplikaci Photoshop

Služba Adobe Stock je integrována do Creative Cloud knihoven. Přímo z webu služby Adobe Stock můžete do libovolné knihovny přidat obrázek s vodoznakem. Obrázek s vodoznakem poté můžete použít v dokumentech aplikace Photoshop jako datový zdroj propojený s knihovnou.

Pokud se rozhodnete, že chcete obrázek licencovat, což můžete udělat přímo na panelu Knihovny aplikace Photoshop, budou všechny instance datového zdroje s vodoznakem v otevřeném dokumentu aktualizovány na licencovaný obrázek ve vysokém rozlišení.

Další informace naleznete v těchto zdrojích:

Přidání datových zdrojů ze služby Creative Cloud Market

Pomocí aplikace Creative Cloud pro stolní počítače můžete vyhledávat a přidávat datové zdroje ze služby Creative Cloud Market.

 1. Spusťte aplikaci Creative Cloud pro stolní počítače.
 2. Přejděte na kartu Datové zdroje a vyberte možnost Market.
Karta Datové zdroje v aplikaci Photoshop
Creative Cloud pro stolní počítače

 1. Vyhledejte a vyberte datové zdroje, které chcete přidat do knihovny.
 2. V rozevírací nabídce vyberte knihovnu, kterou jste vytvořili v aplikaci Adobe Photoshop.
Výběr knihovny z rozevírací nabídky aplikace Photoshop
Přidání datových zdrojů ze služby Creative Cloud Market

Datové zdroje jsou teď dostupné v knihovně.

Přidání datových zdrojů z ostatních aplikací Adobe

Datové zdroje můžete přidávat i z ostatních aplikací Adobe jako Adobe Illustrator a z mobilních aplikací, například Adobe Brush. Všechny datové zdroje jsou ve službě Creative Cloud synchronizované a můžete je používat v aplikaci Photoshop.

Další informace najdete v tématu Aplikace podporující Creative Cloud knihovny.

Hledání v knihovně

Hledání ve službě Adobe Stock z panelu Knihovny

Vyhledávací pole na panelu Knihovny umožňuje rychle a efektivně vyhledat správný datový zdroj. Hledání můžete změnit na základě následujících dostupných možností:

Adobe Stock

Vyhledejte datové zdroje ve službě Adobe Stock přímo z panelu Knihovny.

Aktuální knihovna

Vyhledejte datový zdroj ve stávající knihovně.

Všechny knihovny

Vyhledejte datový zdroj ve všech svých knihovnách.

Pomocí funkce vizuálního hledání na panelu Knihovny můžete ve službě Stock rychle najít obrázky podobné prvku knihovny. Postupujte takto:

 • Na panelu Knihovny klikněte pravým tlačítkem na prvek a v kontextové nabídce vyberte možnost Najít podobné.

Výsledky vyhledávání se zobrazí vpravo od panelu Knihovny.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online