Poznámka:

Pokud odinstalujete aplikaci Creative Cloud pro stolní počítače a znovu ji nainstalujete v rámci řešení potíží, panel Knihovny v aplikaci Creative Cloud pro stolní počítače může přestat fungovat. Tento problém vyřešíte pomocí části Libraries panel stopped working (Panel Knihovny přestal fungovat).

libraries

Creative Cloud knihovny umožňují použití hlavních designových zdrojů pro vaše značky nebo osobní projekty odkudkoli. Nyní můžete snadno shromažďovat a organizovat obrázky, barvy, styly textu a další prvky vytvořené v různých aplikacích Creative Cloud pro stolní počítače a v mobilních aplikacích. Poté tyto datové zdroje upravujte a opětovně používejte napříč týmy, projekty, zařízeními a dalšími aplikacemi Creative Cloud – vše prostřednictvím panelu Creative Cloud knihovny.

Začněte pracovat s Creative Cloud knihovnami >


Přehled práce s Creative Cloud knihovnami

Co můžete dělat s Adobe Creative Cloud knihovnami

Sběr

Creative Cloud knihovny nabízí mechanismus pro sběr datových zdrojů z řady různých aplikací i mimo aplikace pro stolní počítače. Prostřednictvím aplikací Creative Cloud pro mobilní zařízení můžete zachytit inspiraci, kdykoli se vám naskytne příležitost, nebo dokonce stahovat datové zdroje ze služby Adobe Stock.

Správa

Datové zdroje pro návrh můžete uspořádat do více Creative Cloud knihoven. Tyto datové zdroje můžete rozdělit podle značek, projektů, typů nebo podle osobních preferencí, které představují váš osobitý styl.

Použití v návrzích

Vytvářejte návrhy a kresby pomocí nejaktuálnějších zdrojů v Creative Cloud knihovnách.

Aplikace podporující Creative Cloud knihovny

Mobilní aplikace

Aplikace Podpora ukládání datových zdrojů v knihovnách Podpora používání datových zdrojů z knihoven Prostředky, které poskytují další informace
Capture Vektorové tvary, barevné motivy, štětce a vzory Není k dispozici Nejčastější dotazy k aplikaci Adobe Capture
Comp Není k dispozici Nejčastější dotazy k aplikaci Adobe Comp
Mobilní aplikace Creative Cloud Není k dispozici Creative Cloud | Běžné otázky
Illustrator Draw Není k dispozici Obrázky a tvary Nejčastější dotazy k aplikaci Adobe Illustrator Draw
Illustrator Line Není k dispozici Barvy a grafika Nejčastější dotazy k aplikaci Adobe Illustrator Line
Photoshop Fix Není k dispozici Nejčastější dotazy k aplikaci Adobe Photoshop Fix
Photoshop Mix Není k dispozici Nejčastější dotazy k aplikaci Adobe Photoshop Mix
Photoshop Sketch Není k dispozici Stopy štětce Nejčastější dotazy k aplikaci Adobe Photoshop Sketch
Premiere Clip Není k dispozici Nejčastější dotazy k aplikaci Adobe Premiere Clip

Aplikace pro stolní počítače a webové aplikace

Aplikace nebo služba Podpora ukládání datových zdrojů v knihovnách Podpora používání datových zdrojů z knihoven Prostředky, které poskytují další informace
Aplikace pro stolní počítače
After Effects Creative Cloud knihovny v aplikaci After Effects
Animate Creative Cloud knihovny v aplikaci Animate
Bridge Není k dispozici Creative Cloud knihovny v aplikaci Bridge
Dimension Není k dispozici  
Dreamweaver Creative Cloud knihovny v aplikaci Dreamweaver
Illustrator Creative Cloud knihovny v aplikaci Illustrator
InDesign Creative Cloud knihovny v aplikaci InDesign
Photoshop Creative Cloud knihovny v aplikaci Photoshop
Premiere Pro Creative Cloud knihovny v aplikaci Premiere Pro
XD Není k dispozici Creative Cloud knihovny v aplikaci Adobe XD
Creative Cloud Market (prostřednictvím aplikace Creative Cloud pro stolní počítače) Není k dispozici Creative Cloud Market
Webové aplikace
Creative Cloud zdroje Pouze zobrazení a správa (přejmenování/odstranění) Creative Cloud zdroje | Ukládání a sdílení obsahu

Práce s Creative Cloud knihovnami

Služba Creative Cloud knihovny nabízí mechanismus pro zachycení datových zdrojů pro návrh z řady aplikací a není omezena na aplikace pro stolní počítače. Prostřednictvím aplikací Creative Cloud pro mobilní zařízení můžete zachytit inspiraci, kdykoli se vám naskytne příležitost, nebo dokonce stahovat datové zdroje ze služby Adobe Stock. Jednoduše přetáhněte datové zdroje uložené na místním počítači nebo v Creative Cloud do panelu Creative Cloud knihovny.

Mobilní zařízení

Podle potřeby můžete přidávat datové zdroje do knihovny pomocí rozrůstající se rodiny aplikací Adobe pro mobilní zařízení. Informace o postupu viz výukové materiály pro mobilní aplikace.

Creative Cloud Market

Objevujte a doplňujte datové zdroje do knihoven prostřednictvím služby Creative Cloud Market. K procházení a přidávání datových zdrojů ze služby Creative Cloud Market můžete využít aplikaci Creative Cloud pro stolní počítače. Datové zdroje můžete do knihovny doplňovat také s využitím tvůrčích aplikací pro mobilní zařízení.

Stolní počítače

Datové zdroje můžete do Creative Cloud knihoven ve vašem počítači přidat pomocí aplikace Creative Cloud pro stolní počítače. Datové zdroje můžete přetáhnout na panel Knihovny v aplikaci pro stolní počítače. Podle potřeby můžete knihovny také prohlížet a procházet na stránce Creative Cloud zdroje.

Další informace o společném použití knihoven viz výukové materiály k aplikaci Creative Cloud pro stolní počítače.

Stolní počítače

V aplikaci pro stolní počítače, která podporuje využití knihoven, otevřete panel Knihovny (Okno > Knihovny) a přetáhněte objekty na plátno.

Web

Knihovny můžete spravovat a procházet na stránce Creative Cloud zdroje. Viz Procházení, synchronizace a správa datových zdrojů.

Mobilní zařízení

Podle potřeby můžete vybrat datový zdroj v knihovně a vložit jej do projektu prostřednictvím aplikací pro mobilní zařízení.

Stolní počítače

V aplikaci pro stolní počítače podporující knihovny můžete seskupením zlepšit uspořádání datových zdrojů knihoven, přičemž máte k dispozici tyto možnosti:

 • Automatické generování skupin, pokud neexistuje žádná skupina
 • Vytvoření vlastních skupin

Poznámka:

K uspořádání datových zdrojů a skupin v knihovně musíte být vlastníkem nebo mít práva k úpravám.

Automatické generování skupin

Pokud neexistuje žádná skupina, můžete automaticky uspořádat datové zdroje knihovny do skupin podle typu datových zdrojů, jako jsou například typografie, styly, obrázky, barvy a další.

 1. Otevřete panel Knihovny (Okno > Knihovny).

 2. Na panelu klikněte na možnost Vygenerovat skupiny automaticky.

  Automatické generování skupin

Vytvoření vlastních skupin

 1. Otevřete panel Knihovny (Okno > Knihovny).

 2. Na panelu klikněte na možnost Vytvořit skupinu. Vytvoří se nová skupina. Dejte skupině název.

  Vytvoření skupiny
 3. Přetažením můžete do skupiny přidat datové zdroje. Můžete také použít kontextovou nabídku daného datového zdroje a vybrat možnost Přidat do skupiny, a potom vybrat název skupiny.

  Neseskupené datové zdroje jsou zobrazeny v samostatné dolní části podokna knihovny.

Z nabídky možností knihovny můžete Přejmenovat skupinu, Odstranit skupinu nebo Odstranit skupinu a obsah. Když vyberete možnost Odstranit skupinu, obsah odstraněné skupiny se přesune mezi neseskupené datové zdroje.

Přejmenování skupiny, odstranění skupiny nebo odstranění skupiny a obsahu

Při prohlížení knihovny skupin můžete změnit pořadí datových zdrojů knihovny v rámci skupin a také pořadí skupin v rámci knihovny.

Pořadí datových zdrojů knihovny v rámci skupin

Chcete-li určit pořadí, přetáhněte datové zdroje knihovny v rámci skupiny nebo mezi skupinami. Datové zdroje se ve výchozím nastavení řadí v chronologickém pořadí – naposledy přidané datové zdroje jsou uvedené nahoře. Když změníte pořadí datových zdrojů ve skupině, stejné pořadí se použije ve všech aplikacích a u všech spolupracovníků pracujících s knihovnou.

Pořadí skupin v rámci knihovny

Skupiny v rámci knihovny můžete seřadit jejich přetažením. Když změníte pořadí skupin v knihovně, stejné pořadí se použije ve všech aplikacích a u všech spolupracovníků pracujících s knihovnou.

Stolní počítače

Přidáním poznámky k datovému zdroji knihovny můžete zadat krátký popis nebo informace o využití. Chcete-li přidat poznámku k datovému zdroji, klikněte pravým tlačítkem myši na datový zdroj na panelu Knihovna a potom vyberte možnost Přidat poznámku. Zadejte text poznámky obsahující až 130 znaků.

U datových zdrojů s poznámkou je ikona poznámky. Ikona poznámky a popis se zobrazí, když na daný datový zdroj umístíte ukazatel myši. Zadáním obsahu poznámky do vyhledávacího pole můžete v knihovně také vyhledat související datové zdroje.

V kontextové nabídce datového zdroje můžete použít možnost Upravit poznámku nebo Odstranit poznámku.

Web

Poznámky přidané k datovým zdrojům můžete zobrazit na webu datových zdrojů.

Stolní počítače

V aplikaci pro stolní počítače, která podporuje Creative Cloud knihovny, otevřete panel Knihovny (Okno > Knihovny). Nyní vyberte z rozevírací nabídky na panelu možnost Spolupracovat nebo Sdílet odkaz. Vyberte možnost Spolupracovat, chcete-li sdílet knihovny, které obsahují kampaň nebo datové zdroje pro produktový návrh, který by neměl být zpřístupněn veřejnosti. Spolupráce také dává příjemcům možnost přidat nebo upravit datové zdroje v knihovně. Vyberte možnost Sdílet odkaz, pokud neočekáváte, že příjemce přidá nebo upraví datové zdroje v knihovně.

 • Spolupráce: Při přidávání spolupracovníků do knihovny můžete zvolit, zda chcete příslušným uživatelům udělit oprávnění k úpravám (úpravy, přejmenování, přesuny a odstranění obsahu) nebo oprávnění k prohlížení (pouze prohlížení obsahu knihovny a přidávání komentářů).
 • Sdílet odkaz: Podle potřeby můžete vytvořit knihovny, které lze sledovat. Využívat ji může každý uživatel, který disponuje adresou URL pro tuto knihovnu. Pokaždé, když aktualizujete obsah knihovny, se sledujícím osobám automaticky zprostředkují aktualizace ve všech podporovaných aplikacích Creative Cloud.

Web

V levém podokně Creative Cloud zdroje klikněte na položku Knihovny. Nyní vyberte v nabídce složky knihovny možnost Spolupracovat nebo Odeslat odkaz. Vyberte možnost Spolupracovat, chcete-li sdílet knihovny, které obsahují kampaň nebo datové zdroje pro produktový návrh, který by neměl být zpřístupněn veřejnosti. Spolupráce také dává příjemcům možnost přidat nebo upravit datové zdroje v knihovně.Zvoltemožnost Sdílet odkaz, pokud neočekáváte, že příjemce přidá nebo upraví datové zdroje v knihovně.

 • Spolupráce: Při přidávání spolupracovníků do knihovny můžete zvolit, zda chcete příslušným uživatelům udělit oprávnění k úpravám (úpravy, přejmenování, přesuny a odstranění obsahu) nebo oprávnění k prohlížení (pouze prohlížení obsahu knihovny a přidávání komentářů).
 • Odeslat odkaz: Podle potřeby můžete vytvořit knihovny, které lze sledovat. Využívat ji může každý uživatel, který disponuje adresou URL pro tuto knihovnu. Pokaždé, když aktualizujete obsah knihovny, se sledujícím osobám automaticky zprostředkují aktualizace ve všech podporovaných aplikacích Creative Cloud.

Mobilní zařízení

Mobilní aplikace, jako jsou Creative Cloud pro mobilní zařízení, Capture a další, vám umožňují sdílet Creative Cloud knihovny či specifické datové zdroje z knihoven a spolupracovat na nich.

Knihovny můžete exportovat a importovat jako nové knihovny, přičemž zachováte propojení prvků z originálu. Při exportu a importu knihovny můžete danou knihovnu znovu vytvořit pod jiným uživatelským jménem.

Kroky pro export knihovny:

 1. Na panelu Knihovna aplikace Adobe klepněte na nabídku Možnosti v pravém horním rohu panelu a poté vyberte možnost Export <název knihovny>.  

  Možnosti knihovny
 2. Rozbalovací nabídka Export knihovny je zobrazena v horní části panelu. V místním okně klikněte na možnost Vybrat složku.

 3. V dialogovém okně Vybrat složku vyhledejte a vyberte místo, kam chcete knihovnu uložit. Klikněte na tlačítko Uložit.

 4. V rozbalovací nabídce Export knihovny je vybrané umístění uvedeno. Klikněte na položku Exportovat. Zobrazí se potvrzení. Klikněte na tlačítko OK.

Kroky pro import knihovny:

 1. Na panelu Knihovna aplikace Adobe klepněte na nabídku Možnosti v pravém horním rohu panelu a poté vyberte možnost Import knihovny.

  Možnosti knihovny
 2. Rozbalovací nabídka Import knihovny je zobrazena v horní části panelu. V místním okně klikněte na možnost Vybrat složku.

 3. V dialogovém okně Vybrat složku vyhledejte a vyberte soubor knihovny, poté klepněte na tlačítko OK.

 4. V rozbalovací nabídce Import knihovny je vybrané umístění uvedeno. Klikněte na možnost Importovat. Zobrazí se potvrzení. Klikněte na tlačítko OK.

Práce se službou Adobe Stock

Služba Adobe Stock a Creative Cloud knihovny

Služba Adobe Stock je úzce integrována v Creative Cloud knihovnách. Náhled obrázku Stock s vodoznakem můžete uložit ve své knihovně přímo prostřednictvím webu Adobe Stock. Následně v aplikacích Creative Cloud s podporou knihoven, tedy Photoshop, lllustrator, InDesign, Premiere Pro a After Effects, Dreamweaver a Dimension, můžete obrázek Stock s vodoznakem přetáhnout z panelu Knihovny do svého tvůrčího projektu. Jakmile budete s obrázkem Stock pro váš projekt spokojeni, můžete licenci pro daný obrázek Stock zakoupit přímo na panelu Knihovny.

Aplikace Creative Cloud podporující datové zdroje propojené s knihovnou, tedy Photoshop, Illustrator a InDesign, jsou s integrací ještě o krok dále. Po zakoupení licence pro obrázek Stock se všechny jeho propojené instance v otevřených dokumentech automaticky aktualizují na licencovanou verzi obrázku Stock ve vysokém rozlišení a bez vodoznaku. Další informace naleznete v tématu Používání služby Adobe Stock.

 

Nejčastější dotazy

Knihovna může obsahovat až 10 000 datových zdrojů.

Ne, není žádné omezení pro počet knihoven, které můžete vytvořit. 

Při práci aplikaci můžete prohlížet a využívat obsah z knihovny vhodný pro konkrétní aplikaci. Například můžete do knihovny přidat styly vrstev, ale dané styly budou vyhrazeny pouze pro aplikaci Photoshop.

Knihovny podporují barevná data pro jeden vzorník nebo barevný motiv. Knihovny podporují pouze výtažkové barvy. Přímé barvy nejsou podporovány a jsou do knihoven přidávány jako výtažkové barvy.

V rámci aplikací pro stolní počítače je možné znovu použít většinu datových zdrojů. Styly vrstev Photoshop jsou jednou z významných výjimek a je možné je opakovaně používat pouze v aplikaci Photoshop.

Pokud použijete datový zdroj se stylem textu InDesign v aplikaci Illustrator nebo Photoshop, pokusí se tyto aplikace namapovat vlastnosti zdroje k vlastnostem stylů textu, které jsou k dispozici v hostitelské aplikaci. Veškeré vlastnosti, které nebudou v hostitelské aplikaci nalezeny, budou ignorovány.

Vaše datové zdroje jsou uloženy lokálně na vašem zařízení a synchronizovány ve službě Creative Cloud.

Ano. Viz téma Spolupráce na knihovnách.

Využití Creative Cloud knihoven je podmíněno bezplatným nebo placeným členstvím ve službě Creative Cloud.

Další informace o knihovnách naleznete zde:

Výukové videolekce

Výukové videolekce, kde jsou Creative Cloud knihovny představeny prostřednictvím aplikací pro mobilní zařízení

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online