Příručka uživatele Zrušit

Knihovny Creative Cloud

 1. Příručka uživatele Creative Cloud
 2. Představení služby Creative Cloud
  1. Časté dotazy | Creative Cloud
  2. Systémové požadavky aplikací Creative Cloud
  3. Synchronizace souborů služby Creative Cloud | Známé problémy
 3. Stáhnout, instalovat, nastavit a aktualizovat
  1. Stažení aplikací Creative Cloud
  2. Spuštění aplikací Creative Cloud
  3. Pracovní plocha Začátek
  4. Aktualizace aplikací Creative Cloud
  5. Změna jazyka aplikací Creative Cloud
  6. Odinstalace aplikace Creative Cloud pro stolní počítače
  7. Odinstalování nebo odebrání aplikací Creative Cloud
 4. Správa účtu
  1. Převod zkušební verze služby Creative Cloud na placené členství
  2. Obnovení hesla k účtu Adobe
  3. Změna plánu produktu Adobe
  4. Aktualizace údajů o platební kartě a fakturační adresy
  5. Zobrazení, stáhnutí nebo odeslání faktury od společnosti Adobe e‑mailem
  6. Uhrazení neúspěšné nebo zmeškané platby
  7. Zrušení zkušební verze nebo předplatného produktu Adobe
 5. Služby Creative Cloud
  1. Používání služby Adobe Stock v aplikacích Creative Cloud
  2. Používání služby Adobe Fonts v aplikacích Creative Cloud
  3. Creative Cloud Market už není k dispozici
 6. Služby podpory spolupráce a úložiště
  1. Co jsou cloudové dokumenty
  2. Dokumenty v cloudu | Časté dotazy
  3. Vytváření dokumentů v cloudu nebo převod souborů na dokumenty v cloudu
  4. Nastavení dokumentů v cloudu pro použití offline
  5. Návrat k dřívější verzi dokumentu v cloudu
  6. Sdílení práce ke komentování
  7. Proč nevidím své dokumenty v cloudu také offline?
  8. Knihovny Creative Cloud
  9. Spolupráce na knihovnách a složkách ve službě Creative Cloud
  10. Časté dotazy ke spolupráci
  11. Synchronizace souborů pomocí cloudového úložiště
  12. Zjištění dostupného místa v cloudovém úložišti
  13. Nastavení možností synchronizace
  14. Ukončení vývoje synchronizovaných souborů Creative Cloud
  15. Stažení obsahu synchronizovaných souborů
 7. Mobilní aplikace Creative Cloud
  1. Časté dotazy | Aplikace pro mobilní zařízení
  2. Adobe Creative Cloud pro mobilní zařízení
 8. Podniky a týmy
  1. Informace a podpora pro podniky
  2. Výuka a podpora pro týmy
  3. Stručný průvodce pro členy týmu

Zjistěte, jak knihovny Creative Cloud pomáhají sdružovat prvky návrhu určené pro konkrétní projekty, takže k nim vy i celý váš tým máte přístup ze svých aplikací Creative Cloud.

Co jsou to knihovny Creative Cloud?

Knihovny Creative Cloud umožňují shromažďovat prvky návrhu pro konkrétní projekty, klienty nebo týmy a používat je ze kterékoli aplikace Creative Cloud. Knihovny pomáhají zajistit, abyste vy i celý váš tým měli přístup ke stejným projektovým prvkům po celou dobu práce, tj. od vytvoření počátečních snímků v aplikaci Photoshop a Illustrator, až po simulaci interakce webové stránky v XD nebo tisk materiálů v aplikaci InDesign.

Přidávejte často používané prvky návrhu přímo z knihovny do svých projektů.

Shromažďování datových zdrojů

Shromažďujte návrhové datové zdroje vytvořené v různých aplikacích pro své projekty nebo klienty, ať už se jedná o barevné palety, styly znaků, loga, mnemoniky nebo třeba schválené snímky. Knihovna může obsahovat až 10 000 datových zdrojů.

Uspořádání a sdílení

Uspořádejte návrhové datové zdroje do skupin nebo je uložte do samostatných knihoven podle značky, projektu, typu datového zdroje nebo klientů. Sdílejte knihovny se členy týmu a umožněte všem přístup ke schváleným návrhovým prvkům a datovým zdrojům.

Začlenění do návrhů

Vytvářejte sjednocené návrhy, webové stránky, brožury, prezentace, umělecká díla a další pomocí aktuálních datových zdrojů ve vašich knihovnách.

Vytvoření a použití knihoven

Vytváření a použití knihoven v aplikacích Creative Cloud

Podle potřeby můžete zobrazit a používat pouze ty datové zdroje, které se týkají aplikace, se kterou momentálně pracujete. Například můžete do knihovny přidat styly vrstev Photoshop, ale dané styly budou vyhrazeny pouze pro aplikaci Photoshop.

Kliknutím na následující odkazy zobrazíte podrobnosti o tom, jak vytvářet a používat knihovny v aplikacích Creative Cloud: 

Poznámka:

Podrobné informace o tom, jak vytvářet a používat Creative Cloud knihovny, najdete v průvodci styly.

Používání knihoven v mobilních aplikacích

Ke knihovnám Creative Cloud máte přístup ve všech mobilních aplikacích, jako je Adobe Capture, mobilní aplikace Creative Cloud a Adobe Fresco. Většina mobilních aplikací umožňuje používání vhodných datových zdrojů z knihoven, ale zdroje neumí do knihoven ukládat. Naproti tomu v aplikaci Adobe Capture nelze používat datové zdroje z knihoven, ale tvary, barevné motivy, štětce a vzory můžete ukládat přímo do knihovny.

Otevření knihoven v aplikaci Creative Cloud pro stolní počítače

Aplikace Creative Cloud pro stolní počítače je vhodným místem pro správu a organizaci vašich datových zdrojů v rámci pracovní plochy, který je prostornější, než panel Knihovny v aplikacích. Karta Soubory v aplikaci Creative Cloud pro počítače poskytuje přístup k obsahu Vaše knihovny.

Poznámka:

Své Creative Cloud knihovny můžete používat a spravovat také na webu Creative Cloud.

Přidání obrázků ze služby Adobe Stock do knihoven

Přístup k obrázkům ve službě Adobe Stock z knihoven v aplikaci Creative Cloud

Obrázky ve službě Adobe Stock můžete vyhledávat přímo z knihovny v aplikaci Creative Cloud. Když najdete obrázek, který se vám líbí, můžete využít některé z následujících akcí:

 Přetáhněte obrázek s vodoznakem z panelu Knihovny do svého tvůrčího projektu a použijte jej jako zástupný obrázek. 

 Obrázek licencujte přímo na panelu Knihovna pomocí ikony košíku.

 Přidejte obrázek s vodoznakem do své knihovny pomocí ikony Plus a obrázek licencujte později, až si budete svým výběrem jisti.

Obrázky ze služby Stock vyhledejte na panelu Knihovna.
Obrázky ze služby Stock vyhledejte na panelu Knihovna. Potom přetáhněte zástupný symbol přímo do projektu, licencujte jej nebo jej přidejte do knihovny.

Uložení obrázku ze služby Adobe Stock do knihoven

Můžete přejít na web Adobe Stock a náhled obrázku ze služby Adobe Stock opatřený vodoznakem uložit do některé ze svých knihoven. Další informace naleznete v tématu Používání služby Adobe Stock.

Uložení obrázku ze služby Adobe Stock do knihoven
Uložení obrázku s vodoznakem ze služby Adobe Stock do knihoven

Vytvoření datových zdrojů v knihovně pomocí rozšíření Zachycení v aplikaci

S pomocí rozšíření Zachycení v aplikaci Photoshop můžete rychle proměnit obrázky na různé prvky návrhu, jako jsou barevné motivy, vzory, vektorové tvary a přechody. Ty se automaticky ukládají do knihoven a jsou okamžitě použitelné v aktuálním projektu nebo v jiných aplikacích Adobe. Další informace.

Používání knihoven v aplikaci Adobe Express

Získejte přístup ke svým datovým zdrojům v Creative Cloud knihovnách i knihovnách, které s vámi sdílí ostatní, přímo z aplikace Adobe Express. Další informace

Přístup ke knihovnám z jiných aplikací

MS Word a PowerPoint

Doplněk Creative Cloud pro aplikace Microsoft Word a PowerPoint umožňuje přístup ke knihovnám z aplikací Word a PowerPoint. Zapojte své návrhové datové zdroje do prezentací, zpráv, brožur a dalších materiálů. Podrobnosti naleznete v tématu Doplněk Adobe Creative Cloud pro aplikace Word a PowerPoint.

Zapier

Vytvářejte automatické pracovní postupy nazývané „zap“ propojením knihoven Creative Cloud se službou Google Sheets, Slack nebo některou z dalších více než 1 500 aplikací dostupných na Zapieru. Podrobnosti naleznete v tématu Creative Cloud knihovny pro Zapier

Gmail

Adobe Creative Cloud pro Gmail umožňuje sdílet odkazy na obsah uložené v souborech, knihovnách a mobilních výtvorech Creative Cloud přímo ve vašich zprávách na Gmailu. 

Sdílejte knihovny se svým týmem

Knihovny můžete sdílet s týmem prostřednictvím webových stránek Creative Cloud, z aplikací Creative Cloud pro stolní počítače či z libovolné aplikace Creative Cloud pro stolní počítače. Členové vašeho týmu mohou knihovny Creative Cloud využívat pouze s bezplatným nebo placeným členstvím ve službě Creative Cloud. Společně se sdílením jim můžete udělit také oprávnění k prohlížení nebo provádění úprav. Podrobnosti o sdílení najdete v tématu Spolupráce na knihovnách.

Vytváření a sdílení návrhových systémů v aplikaci Adobe XD pomocí knihoven Creative Cloud

Knihovny Creative Cloud umožňují týmům centrálně spravovat a v potřebném rozsahu distribuovat datové zdroje pro návrhové systémy a způsoby vizualizace značky v aplikaci Adobe XD. Další informace najdete v tématu Práce s knihovnami Creative Cloud v aplikaci XD.

Procházení a sledování veřejných knihoven

Přečtěte si, jak v aplikaci Creative Cloud pro počítač procházet, sledovat a ukládat veřejně dostupné knihovny a později je využívat pro svoji značku a své tvůrčí projekty.

Export a import knihoven Creative Cloud

Nejčastější dotazy

Knihovny podporují barevná data pro jeden vzorník nebo barevný motiv. Knihovny podporují pouze výtažkové barvy. Přímé barvy nejsou podporovány a jsou do knihoven přidávány jako výtažkové barvy.

Vaše datové zdroje jsou uloženy lokálně na vašem zařízení a synchronizovány ve službě Creative Cloud.

Maximální počet spolupracovníků je 1 000 bez ohledu na to, zda mají možnosti datové zdroje prohlížet nebo upravovat. Pokud je knihovna veřejná, může mít neomezený počet sledujících.

Maximální velikost souboru pro jeden prvek knihovny je 1 GB.

Další informace o knihovnách Creative Cloud naleznete zde:

Výukové lekce

Výukové videolekce, kde jsou Creative Cloud knihovny představeny prostřednictvím aplikací pro mobilní zařízení:

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?