Naučte se ze svého účtu Adobe Creative Cloud spolupracovat na složkách a knihovnách s ostatními uživateli.

Můžete spolupracovat s ostatními uživateli a sdílet soukromou složku ze svého účtu Creative Cloud s určenými uživateli. Všichni pozvaní uživatelé pak budou moci spolupracovat s využitím zamčených datových zdrojů (pouze ke čtení) ve sdílené soukromé složce. Spolupracovníci mohou prohlížet, upravovat, přejmenovávat, přesouvat a odstraňovat obsah sdílené složky, pokud jsou jim udělena potřebná přístupová a jiná oprávnění.

Postup sdílení veřejných odkazů na soubory a složky s ostatními (sdílení datových zdrojů s přístupem pouze pro čtení) naleznete v tématu Sdílení souborů a složek.

Další informace o knihovnách ve službě Creative Cloud naleznete v tématu Creative Cloud knihovny.

Spolupráce na Creative Cloud knihovnách

Knihovny můžete sdílet se spolupracovníky prostřednictvím webových stránek služby Creative Cloud nebo z aplikací Creative Cloud pro stolní počítače či mobilní zařízení.

Seznam aplikací Creative Cloud, které momentálně podporují využití knihoven, naleznete v tématu Creative Cloud knihovny.  

Poznámka:

 • Spolupracovníci potřebují identifikátor Adobe ID. Pokud identifikátor Adobe ID ještě nemají, mohou si jej při přijetí pozvánky vytvořit.
 • Aktuálně služba Creative Cloud knihovny ještě nevyužívá sekci Vaše tvorba webového rozhraníCreativeCloud.

Sdílení knihoven z aplikace pro stolní počítače

Následujícím způsobem je možné sdílet knihovny z aplikace pro stolní počítače nabízející podporu Creative Cloud knihovnám:

 1. Na panelu Knihovny vyberte z rozevírací nabídky požadovanou knihovnu.

 2. Otevřete rozevírací nabídku a vyberte možnost Spolupracovat.

 3. Na stránce, která se otevře v prohlížeči, zadejte e-mailové adresy a volitelnou zprávu pro jednoho či více spolupracovníků, s nimiž chcete sdílet knihovnu.

 4. Vyberte, zda chcete spolupracovníkům udělit oprávnění k zápisu (Může upravovat) nebo oprávnění ke čtení (Může zobrazit). Tato oprávnění platí pro všechny spolupracovníky, jejichž e-mailové adresy jste zadali.

 5. Kliknutím na tlačítko Pozvat rozešlete pozvánky ke spolupráci.

  Spolupráce na knihovnách
  Na knihovnách můžete spolupracovat v rámci aplikace Creative Cloud.

  Vaši spolupracovníci obdrží e-mail s pozvánkou ke spolupráci. Stávající členové služby Creative Cloud rovněž obdrží oznámení prostřednictvím počítačové aplikace Creative Cloud a webu.

Sdílení knihoven prostřednictvím webových stránek Creative Cloud

 1. V bočním navigačním panelu klikněte na Knihovny a pak na Přejít na knihovny.

 2. V nabídce složky knihovny vyberte možnost Spolupracovat.

  Sdílení knihoven
  V nabídce složky knihovny vyberte možnost Spolupracovat.
 3. V dialogovém okně Pozvat spolupracovníky zadejte e-mailové adresy jednoho či více spolupracovníků.

 4. Vyberte, zda chcete spolupracovníkům udělit oprávnění k zápisu (Může upravovat) nebo oprávnění ke čtení (Může zobrazit). Tato oprávnění platí pro všechny spolupracovníky, jejichž e-mailové adresy jste zadali.

  Může upravovat

  Spolupracovníci mohou upravovat, přesouvat a odstraňovat obsah knihovny.

  Může zobrazit

  Spolupracovníci mohou pouze prohlížet obsah knihovny a přidávat k němu komentáře.

  Sdílení knihovny a pozvání spolupracovníků
  Sdílení knihovny a pozvání spolupracovníků

  Poznámka:

  Užitečné informace týkající se oprávnění:

  • Může upravovat: Spolupracovníci s oprávněními Může upravovat mohou měnit oprávnění ostatních spolupracovníků. Spolupracovníci, kteří mají oprávnění pouze pro čtení, mohou zjistit vlastníka a spolupracovníky, ale nemohou provádět změny v oprávnění ke spolupráci.
  • Může zobrazit: Spolupracovníci, kteří mají oprávnění pouze pro čtení, mohou kopírovat obsah sdílené složky do nové a provádět na něm soukromé změny.
  • Uživatelé s oprávněními k zápisu i ke čtení mohou spolupráci kdykoli ukončit.

 5. Klikněte na tlačítko Pozvat. Služba Creative Cloud odešle pozvánky ke spolupráci.

  Vaši spolupracovníci obdrží e-mail s pozvánkou ke spolupráci, kde jim bude rovněž sděleno, zda získali oprávnění k úpravě nebo zobrazení. Stávající členové služby Creative Cloud rovněž obdrží oznámení prostřednictvím počítačové aplikace Creative Cloud a webu.

  Pozvánka ke spolupráci v knihovnách Creative Cloud
  Vaši spolupracovníci obdrží tento e-mail s pozvánkou ke spolupráci..

Správa spolupracovníků

Dialogové okno Spolupracovníci informuje o stavu pozvánek. Spolupracovníci, kteří pozvánku zatím nepřijali, mají u svého jména / e-mailového identifikátoru uveden stav „Pozván(a)“. Jakmile spolupracovník pozvánku přijme, tento stav se přestane zobrazovat.

Pokud budete chtít uživatele odebrat, klikněte na ikonu X vedle tohoto uživatele a poté klikněte na možnost Odebrat přístup (pokud spolupracovník pozvánku přijal), nebo Odebrat pozvání (pokud spolupracovník pozvánku dosud nepřijal).

Spolupráce na složkách

Přidání spolupracovníků

 1. Složku můžete sdílet pomocí webu nebo pomocí složky Creative Cloud Files ve stolním počítači. Pokračujte jedním z následujících kroků:

  • Web 
   Vyberte složku. Klikněte na ikonu Sdílet apak zvolte možnost Pozvat do složky.
  • V sytému WIndows (stolní počítač)
   Z kontextové nabídky složky vyberte možnosti Creative Cloud > Spolupracovat.
  Z kontextové nabídky složky vyberte možnosti Creative Cloud a Spolupracovat.
  • V systému Mac
   Z kontextové nabídky složky vyberte možnost Spolupracovat.
  Z kontextové nabídky složky vyberte možnost Spolupracovat.
 2. Zadejte e-mailovou adresu v dialogovém okně Pozvánka pro. Pokud chcete pozvat více spolupracovníků, zadejte seznam e-mailových adres oddělených čárkou nebo středníkem.

 3. Vyberte, zda chcete spolupracovníkům udělit oprávnění k zápisu (Může upravovat) nebo oprávnění ke čtení (Může zobrazit). Oprávnění se uplatní u všech spolupracovníků, jejichž e-mailové adresy zadáte.

  Může upravovat

  Spolupracovníci mohou upravovat, přejmenovat, přesouvat a odstraňovat obsah složky.

  Může zobrazit

  Spolupracovníci mohou pouze prohlížet obsah složky a přidávat k němu komentáře.

  Udělení oprávnění spolupracovníkům
  Vyberte oprávnění, která chcete udělit spolupracovníkům.

  Poznámka:

  Užitečné informace týkající se oprávnění:

  • Může upravovat: Spolupracovníci s oprávněními Může upravovat mohou měnit oprávnění ostatních spolupracovníků. Spolupracovníci, kteří mají oprávnění pouze pro čtení, mohou zjistit vlastníka a spolupracovníky, ale nemohou provádět změny v oprávnění ke spolupráci.
  • Může zobrazit: Spolupracovníci, kteří mají oprávnění pouze pro čtení, mohou kopírovat obsah sdílené složky do nové a provádět na něm soukromé změny.
  • Uživatelé s oprávněními k zápisu i ke čtení mohou spolupráci kdykoli ukončit.

 4. Klikněte na možnost Odeslat pozvánku.

  Vaši spolupracovníci obdrží e-mailovou pozvánku se sdělením, že obdrželi oprávnění ke čtení nebo k úpravě sdílené složky. Stávající členové služby Creative Cloud rovněž obdrží oznámení prostřednictvím počítačové aplikace Creative Cloud a sekce Vaše tvorba.

  Poznámka:

  Spolupracovníci potřebují identifikátor Adobe ID. Pokud jej nemají, mohou si jej při přijetí pozvánky vytvořit.

Správa spolupracovníků

Můžete snadno spravovat spolupracovníky na sdílené složce. Nyní v místním dialogovém okně Pozvánka pro postupujte následujícím způsobem:

 • Chcete-li pozvat dalšího uživatele, zadejte e-mailovou adresu, vyberte možnost Může upravovat nebo Může zobrazit a klikněte na tlačítko Pozvat.
 • Chcete‑li některého uživatele odebrat, klikněte vedle něj na ikonu X a pak na Uložit.

Psaní komentářů ke sdíleným zdrojům

Spolupracovníci mohou prohlížet sdílené soubory a datové zdroje a komentovat je.

 1. Otevřete zdroj z nabídky Vaše tvorba.

 2.  Chcete-li otevřít panel Poznámky, klikněte na ikonu  v pravém horním rohu stránky.

 3. Zadejte komentář a stiskněte klávesu Enter. Komentáře můžete upravit, odstranit nebo na ně můžete odpovědět.

  Přidání komentáře ke sdíleným datovým zdrojům
  Přidání komentáře ke sdíleným datovým zdrojům

  A. Odstranění komentáře B. Úprava komentáře C. Odpověď na komentář D. Odeslání komentáře 

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online