Sestavování a úpravy filmových klipů

Sestavení filmových klipů

Nejrychlejším způsobem, jak sestavit filmové klipy, je použít časovou osu rychlého zobrazení. Časová osa rychlého zobrazení představuje zjednodušené rozhraní, kde můžete klipy rychle upravit.

Sestavení filmových klipů:

 1. V Editoru videa klikněte na tlačítko Přidat média a vyberte možnost Elements Organizer.
 2. Přetáhněte klipy, které chcete zahrnout do svého filmu, na časovou osu.
 3. Podle potřeby změňte pořadí klipů přetažením na požadované místo na časové ose.
 4. Kliknutím na tlačítko Spustit si můžete sestavený film přehrát.
Časová osa rychlého zobrazení

Úpravy filmových klipů

Aplikace Adobe Premiere Elements obsahuje nástroje pro úpravy videa, které splňují řadu požadavků. Dlouhé klipy můžete rozdělit, abyste je mohli lépe spravovat a prohlížet, a klipy také můžete oříznout, aby zůstaly jen ty nejlepší okamžiky. Můžete také nakonfigurovat vlastnosti klipu, jako je rychlost, směr nebo délka trvání.

Rozdělení klipu

Pokud máte dlouhé klipy, můžete je rozdělit na menší klipy. S menšími klipy se snáze pracuje a lépe se upravují.

 1. Vyberte v rychlém zobrazení klip na časové ose.

 2. Přetáhněte indikátor aktuálního času (CTI) do bodu, kde chcete klip rozdělit.

 3. Kliknutím na ikonu nůžek rozdělte klip na dvě části.

  Rozdělení klipu pomocí ikony nůžek

 4. Vyberte část, kterou chcete odstranit, a klikněte na tlačítko Odstranit.

Oříznutí klipu

Oříznutí vám pomůže zachovat požadovanou dobu trvání klipu. Můžete také odstranit okamžiky ze začátku nebo konce klipu, které se úplně nepovedly.

 1. Vyberte v rychlém zobrazení klip na časové ose.

 2. Pokud klip chcete zkrátit, táhněte za svislé okraje klipu doleva nebo doprava.

  Oříznutí klipu

Přidání přechodu

Přechody pomáhají dodat vizuální kontinuitu mezi po sobě jdoucími klipy a vytvářejí plynulé navázání jednoho okamžiku filmu na další. 

 1. Vyberte v rychlém zobrazení klip na časové ose.

 2. Na pruhu akcí klikněte na položku Přechody.

 3. Z panelu Přechody přetáhněte přechod (například přechod Křížové rozplynutí) mezi dva klipy, aby byl přechod z jednoho okamžiku na další plynulý a zlepšila se vizuální kontinuita filmu.

  Výběr přechodu

 4. (Volitelné) Upravte vlastnosti přechodu v dialogu Úpravy přechodů.

  Změna vlastností přechodu

 5. Klikněte na tlačítko Hotovo.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?