Ve videu obvykle jsou různé oblíbené okamžiky. Aplikace Adobe Premiere Elements vám pomůže označit a extrahovat všechny vaše oblíbené okamžiky ve videu jako jeden sloučený klip nebo jako samostatné klipy. Extrahované klipy svých oblíbených okamžiků můžete použít pro úpravy nebo sdílení.

Funkce Oblíbené okamžiky je dostupná v rychlém i expertním zobrazení.

 1. Importujte své oblíbené videoklipy v aplikaci Adobe Premiere Elements pomocí možnosti Přidat média nebo k nim přejděte z panelu Datové zdroje projektu (pokud jste videa už importovali).

 2. Přetáhněte videoklipy na časovou osu. Vyberte videoklip, ve kterém chcete označit oblíbené okamžiky.

 3. Klikněte na položky Nástroje > Oblíbené okamžiky.

  Možnost Oblíbené okamžiky

 4. Vyberte jeden z následujících způsobů označení oblíbených okamžiků:

  • Použití indikátoru aktuálního času (CTI) a možnosti Označit okamžik: Vyhledejte požadovaný výchozí bod, od kterého chcete oblíbený okamžik označit, přetáhněte indikátor aktuálního času na tento bod a klikněte na možnost Označit okamžik. Ve videoklipu můžete označit několik oblíbených okamžiků.
  • Použití indikátoru aktuálního času (CTI) a znaku + na časové ose: Přetáhněte indikátor CTI na snímek ve videoklipu, od kterého chcete okamžik označit. Kliknutím na znak + označte oblíbený okamžik.
  • Přehrát časové osy a použití možnosti Označit okamžik: Přehrávejte časovou osu (pomocí ovládacích prvků přehrávače nebo stisknutím mezerníku) a pak kliknutím na tlačítko Označit okamžik označte výchozí bod oblíbeného okamžiku. Pokud chcete označit konec oblíbeného okamžiku, znovu klikněte na položku Označit okamžik. V takovém případě funguje možnost Označit okamžik jako přepínací klávesa.
  • Použití možnosti Automaticky označovat okamžiky: Kliknutím na položku Automaticky označovat okamžiky nastavíte automatické označování oblíbených okamžiků ve videoklipu. 

  Aplikace Adobe Premiere Elements zobrazí automaticky označené oblíbené okamžiky zelenou barvou. Ručně označené okamžiky jsou označené žlutou barvou.

  A. Obnovit, Automaticky označovat okamžiky, Nastavení B. Označit okamžik C. Náhled D. Automaticky označený oblíbený okamžik E. Ručně označený oblíbený okamžik  
 5. K doladění výběru automatických okamžiků můžete použít následující možnosti: 

  • Sloučení dvou oblíbených okamžiků: Přetáhněte konec nebo začátek oblíbeného okamžiku tak, aby se překrýval s předchozím nebo dalším oblíbeným okamžikem na časové ose.
  • Zrušení označení oblíbeného okamžiku: Klikněte na znak křížku v pravém horním rohu označeného oblíbeného okamžiku. Klip se neodstraní.
  Zrušení označení oblíbeného okamžiku

  • Náhled oblíbených okamžiků: Kliknutím na tlačítko Náhled zobrazte oblíbené okamžiky označené na časové ose.
  • Obnovení: Klikněte na tlačítko Obnovit a kliknutím na tlačítko Ano odeberte všechny označené oblíbené okamžiky a začněte znovu. Pokud chcete obnovení vrátit zpět a znovu získat označené okamžiky, stiskněte kombinaci kláves Ctrl + Z.
 6. Klikněte na tlačítko Hotovo. Vyberte možnost extrahování oblíbených okamžiků jako kombinovaného klipu nebo samostatných klipů a klikněte na tlačítko OK.

  Než klikneme na tlačítko Hotovo, můžeme u provedených operací provést akci Zpět/Znovu.

  Extrahování oblíbených okamžiků jako jednoho klipu nebo samostatných klipů

  • Umístit okamžiky jako sloučený klip na časovou osu: Tuto možnost vyberte, pokud chcete umístit všechny oblíbené okamžiky jako kombinovaný klip. V případě potřeby můžete dvakrát kliknout na klip a upravit oblíbené okamžiky.
  • Umístit jako samostatné klipy na časovou osu: Tuto možnost vyberte, pokud chcete umístit oblíbené okamžiky jako samostatné klipy na časovou osu.

  Při prvním ukončení se zobrazí nastavení Ukončit oblíbené okamžiky. Pokud toto nastavení chcete později změnit, můžete použít dialogové okno pro nastavení.

Pokud chcete doladit některý z oblíbených okamžiků nebo přidat a odebrat oblíbené okamžiky, můžete dvakrát kliknout na klip s oblíbeným okamžikem a znovu spustit pracovní postup. Na časové ose je možné rozdělit klip označený jako oblíbený okamžik a oříznout ho jako jakýkoli běžný klip. Po vytvoření se oblíbený okamžik zobrazí v zásobníku datových zdrojů projektu jako datový zdroj.

Ovládací prvky přehrávače pro oblíbené okamžiky

Pro lepší navigaci můžete označit své oblíbené okamžiky ve videu pomocí ovládacích prvků přehrávače.

A. Přejít k předchozímu bodu střihu B. Krok zpět (šipka vlevo) C. Spustit/Pozastavit (mezerník) D. Krok dopředu (šipka vpravo) E. Přejít k dalšímu bodu střihu (Page Down) 

Nastavení oblíbených okamžiků

Nastavení oblíbených okamžiků automaticky označených pomocí možnosti Automaticky označovat okamžiky a ostatní nastavení můžete nakonfigurovat při ručním označování oblíbených okamžiků.

Nastavení – oblíbené okamžiky

 • Dobu trvání označeného segmentu okamžiku: Nastavením posuvníku můžete prodloužit nebo zkrátit dobu trvání označeného okamžiku. Možnost Ostré slouží k označení oblíbených okamžiků s nejkratší dobou trvání a možnost Uvolněné k označení oblíbených okamžiků s maximální dobou trvání.
 • Nastavení možnosti Označit okamžik: Zadejte dobu trvání v sekundách, kterou chcete přidat před nebo za označený okamžik.
 • Ukončit nastavení: Nakonfigurujte nastavení konce. Tuto možnost vyberte, pokud chcete umístit oblíbené okamžiky jako kombinovaný klip nebo samostatné klipy.
 • Použití výchozího přechodu mezi oblíbenými okamžiky: Tuto možnost vyberte, pokud chcete mezi oblíbenými okamžiky použít výchozí přechod. Pokud chcete přechod nastavit jako výchozí, zavřete dialog Oblíbené okamžiky a klikněte na tlačítko Přechody na pruhu akcí. Klikněte pravým tlačítkem a vyberte přechod jako výchozí.

Můžete také přizpůsobit klávesovou zkratku pro dvě funkce oblíbených okamžiků. (Prostřednictvím přizpůsobení klávesnice)
1) Označení okamžiků má ve výchozím nastavení přiřazenou klávesu F)
2) Náhled (má zrušené přiřazení a můžete přiřadit jakoukoli klávesu)

 

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online