Adobe Sign for Salesforce: Funkce Simple Sign

Simple Sign je jednoduchá komponenta, která umožňuje uživatelům komunitního portálu podepisovat samoobslužné dohody. Funkci Simple Sign můžete snadno přidat do libovolného portálu Salesforce Experience Cloud (například zákazníka, partnera nebo zaměstnance) nebo ji bez komplikací vložit do dalších komponent prostředí Lightning.

Tato funkce je přístupná z následujících portálů několika různých verzí cloudu komunity Salesforce:

 • Portál B2C: Zákazníci využívají přihlašovací licence uživatele komunity nebo uživatele komunity Plus
 • Portál B2B: Partnerská licence uživatele komunity

Jelikož jsou uživatelé komunity externími uživateli, jejich přístup k datům organizace je omezen. Ve výchozím nastavení nemají přístup k datům vytvořeným interními uživateli.

Chcete-li použít funkci Simple Sign k podepisování dohod na komunitních portálech, musíte implementovat následující kroky:

Předpoklady

Chcete-li získat přístup k funkci Simple Sign a používat ji, musíte ověřit následující:

 • Je nainstalován balíček Adobe Acrobat Sign pro Salesforce verze 21.0 nebo novější.
 • Ve vaší organizaci Salesforce musí být povolené prostředí Lightning, aby portál fungoval. Povolit rozhraní Lightning můžete výběrem možnosti Přepnout do prostředí Lightning v horní nabídce. Můžete také vybrat své jméno a z rozevírací nabídky vybrat možnost Přepnout na prostředí Lightning.
 • Při propojení služby Salesforce s aplikací Adobe Acrobat Sign musí být vybrána možnost Generovat ukázkové šablony dohod.
link-accounts

 • Pokud nebyly šablony vygenerovány během instalace nebo pokud jste upgradovali z předchozí verze balíčku na verzi 19, přejděte na kartu Správce aplikace Adobe Acrobat Sign a vyberte možnost Generovat vzorovou šablonu dohody vlastního podpisu.
 • Ověřte, že karta Šablony dohod má šablonu Testovací komunitní dohoda.
verify-test-community-agreement

Povolení služby Chatter

Povolení služby Chatter v organizaci SFDC:

 1. Přejděte do části Nastavení > Nástroje platformy > Nastavení funkcí > Služba Chatter > Nastavení služby Chatter.
 2. Vyberte možnost Upravit.
 3. Vyberte zaškrtávací pole Povolit.
 4. Vyberte možnost Uložit.

Povolení digitálních prostředí

Postup povolení digitálních prostředí:

 1. Přejděte do části Nastavení > Nástroje platformy > Nastavení funkcí > Digitální prostředí > Nastavení.
 2. Vyberte zaškrtávací pole Povolit digitální prostředí.
 3. Zadejte název domény pro vaše prostředí.
  Pokud má váš účet již vytvořenou doménu, můžete použít stejnou hodnotu pro prostředí.
 4. Vyberte možnost Uložit.
 5. V dialogovém okně s výstrahou, že doménu nelze po jejím vytvoření měnit, vyberte možnost OK.

Aktivace dvou důvěryhodných serverů CSP

Musíte konfigurovat dva důvěryhodné servery CSP (Content Security Policy), aby bylo možné použít základní adresy URL pro účet Adobe Acrobat Sign. Postup:

 1. Hodnotu oddílu pro účet Acrobat Sign získáte následujícím způsobem:

  1. Přihlaste se k účtu Adobe Acrobat Sign.
  2. Z adresy URL zkopírujte parametr těsně před částí echosign.com (nebo adobesign.com) (tj. hodnota oddílu). 
   Například adresa URL https://caseyjones.na1.echosign.com má hodnotu oddílu na1.
  3. Zavřete kartu.

  Zjistěte, jak identifikovat prostředí účtu Adobe Acrobat Sign.

  global-settings

 2. Přejděte do části Nastavení > Nastavení > Zabezpečení > Důvěryhodné servery CSP a potom vyberte položku Nový důvěryhodný server.

  csp-trusted-sites

 3. Na otevřené stránce Definice serveru vyplňte povinná pole následovně:

  1. Název důvěryhodného serveru – Zadejte název, například AcrobatSign
  2. Adresa URL důvěryhodného serveru – Zadejte adresu URL webu https://secure.<shard>.adobesign.com
   . Například https://secure.na1.adobesign.com
   . Pokud váš účet není aktualizován na doménu adobesign.com, můžete použít místo ní doménu echosign.com.
  3. Vyberte zaškrtávací pole Aktivní.
  4. Kontext – Vyberte jako kontext Stránky vytváření prostředí.
  5. Vyberte zaškrtávací pole Příkaz CSP: Povolit na webu prvek frame-src.
  6. Vyberte možnost Uložit.
  csp-trusted-site-definition

 4. Přejděte zpět do části Nastavení > Nastavení > Zabezpečení > Důvěryhodné servery CSP a potom vyberte položku Nový důvěryhodný server.

 5. Na otevřené stránce Definice serveru vyplňte povinná pole následovně:

  1. Název důvěryhodného serveru – Zadejte název, například AcrobatSign2
  2. Adresa URL důvěryhodného serveru – Zadejte adresu URL webu https://secure.adobesign.com
  3. Vyberte zaškrtávací pole Aktivní.
  4. Kontext – Vyberte jako kontext Stránky vytváření prostředí.
  5. Vyberte zaškrtávací pole Příkaz CSP: Povolit na webu prvek frame-src.
  6. Vyberte možnost Uložit.
  Druhý důvěryhodný server CSP

 6. Ověřte dva důvěryhodné servery CSP.

  Důvěryhodné servery CSP

Naklonování profilu uživatele komunity

Chcete-li nakonfigurovat uživatelské profily k používání samoobslužného portálu Adobe Acrobat Sign, musíte naklonovat a upravit jeden ze standardních profilů. Postup:

 1. Přejděte do části: Nastavení > Správa > Uživatelé > Profily.

 2. Pro libovolný ze standardních zákaznických profilů vyberte Klonovat.

  Existují čtyři profily Komunita zákazníků, které můžete použít ke klonování a vytvoření uživatelského profilu. Věnujte pozornost typu Uživatelská licence vámi naklonovaného profilu.

  setup-profiles

 3. Naklonovaný profil intuitivně pojmenujte a vyberte možnost Uložit.

  cloned-profile-name

 4. Na zobrazené stránce klonovaného profilu vyberte možnost Upravit.

  cloned-profile-edit

 5. Na stránce Vlastní úpravy přejděte dolů na část Vlastní oprávnění objektu a povolte všechny objekty Adobe Acrobat Sign. Můžete vybrat zaškrtávací pole Upravit vše nebo vybrat pouze požadovaná oprávnění v zájmu vyšší bezpečnosti. 

  cloned-profile-custom-object-permissions

Vytvoření účtu, kontaktu a uživatele pro komunitu

Pro komunitu musíte vytvořit účet, kontakt a uživatele. 

Vlastník účtu musí být spojen s rolí, aby bylo možné povolit uživatele portálu. Chcete-li přiřadit roli uživateli služby Salesforce, přejděte do části Nastavení > Správa > Uživatelé > Uživatelé. Poté v seznamu uživatelů vyberte možnost Upravit u uživatele a na zobrazené stránce otevřete rozevírací nabídku Role > vyberte roli > vyberte možnost Uložit.

Chcete-li vytvořit účet:

 1. Spusťte aplikaci Prodeje v nástroji Spouštěč aplikací.

 2. Otevřete rozevírací nabídku Účet a vyberte + Nový účet.

 3. Na zobrazené stránce Nový účet zadejte hodnotu Název účtu a potom vyberte Uložit.

  Název účtu by měl identifikovat účet jako účet portálu Adobe Acrobat Sign. Název účtu je jediná hodnota, kterou zde musíte zadat.

  create-new-account

Konfigurace stránky komunity SFDC

 1. Přejděte do části: Nastavení > Nástroje platformy > Nastavení funkcí > Digitální prostředí > Všechny servery.

 2. Vyberte možnost Nový.

 3. Vyberte prostředí Zákaznická podpora.

  Prostředí Zákaznická podpora je vyžadováno pro samoobslužné komponenty.

 4. Když se načte stránka Zákaznická podpora, vyberte možnost Začít.

 5. Na stránce, která se otevře:

  1. Zadejte název pro komunitu. Volitelně můžete přidat do adresy URL specifický název pro daný web, což je užitečné, pokud máte více komunit
  2. Po nakonfigurování názvu vyberte možnost Vytvořit.

  Při vytvoření komunity běží příjemná grafická prezentace. Po dokončení se zobrazí stránka komunity. 

  Název komunity je zobrazen v horní části okna (se žlutým zvýrazněním).

  Řetězec v adrese URL příslušný pro daný web lze vidět v adresním řádku (s modrozeleným zvýrazněním).

Konfigurace pracovní plochy prostředí za účelem povolení uživatelů

 1. Přejděte do části: Nastavení > Nástroje platformy > Nastavení funkcí > Digitální prostředí > Všechny servery.

 2. Pro svoji komunitu vyberte Pracovní plochy.

 3. Na otevřené stránce Moje pracovní plochy vyberte možnost Správa.

 4. Na stránce Správa vaší komunity:

  1. V levém panelu vyberte Nastavení a potom vyberte Aktivovat u položky Ukazatel stavu.
  2. V levém panelu vyberte možnost Členové.
  3. Z rozevírací nabídky Hledat vyberte Vše.
  4. Ze seznamu  Dostupné profily vyberte vlastní profil, který jste vytvořili.
  5. Kliknutím na tlačítko Přidat přesunete profil do seznamu Vybrané profily.
  6. Vyberte možnost Uložit.

Nastavení viditelnosti profilu na hodnotu Veřejné v nastavení e-mailu uživatele komunity

 1. Otevřete stránku Kontakt pro uživatele, za kterého provádíte odeslání, a potom vyberte možnost Přihlásit se do prostředí jako uživatel.

  Přihlásit se do prostředí jako uživatel

 2. V pravém horním rohu zobrazeného portálového rozhraní vyberte uživatelské jméno a potom vyberte Moje nastavení z rozevírací nabídky.

 3. Na otevřené stránce Moje nastavení:

  1. V sekci Viditelnost profilu nastavte hodnotu E-mail na Veřejný.
  2. Vyberte možnost Uložit.

Přidání komponenty Adobe Simple Sign do pracovní plochy

 1. Přejděte do části: Nastavení > Nástroje platformy > Nastavení funkcí > Digitální prostředí > Všechny servery.

 2. Pro svoji komunitu vyberte Pracovní plochy.

 3. V části Moje pracovní plochy  stránky vyberte možnost Nástroj pro vytváření.

 4. V levé horní části stránky vyberte ikonu Komponenty, přejděte do dolní části nabídky a přetáhněte možnost Adobe Simple Sign na rozvržení stránky.

  Přetáhněte komponentu do libovolného místa, kde si přejete zobrazit dohody Adobe Sign

  Přetáhněte funkci Simple Sign do šablony portálu

  Po obnovení stránky se zobrazí přidaná komponenta v rozvržení stránky a v pravém horním rohu bude viditelný panel správy pro komponentu.

 5. V panelu správy vyberte možnost Šablona dohody a potom výběrem možnosti Publikovat zpřístupněte portál.

  Poznámka:

  Po každé změně portálu nebo nastavení musíte portál znovu publikovat.

Do svých komponent prostředí Lightning vložte kód Simple Sign

Komponentu Simple Sign můžete vložit do jiné komponenty Lightning pomocí následujícího příkladu kódu:

<echosign_dev1:SimpleSign templateId="a0L190000019xUrEAI" />

Při programování vkládání komponenty do jiné komponenty můžete zadat další parametry:

 • agreementId: ID Salesforce dohody, která má stav odesláno nebo předběžná verze. Předběžné verze dohod by měly mít konfiguraci odeslání jménem jiné osoby.
 • templateId: ID Salesforce šablony, která spravuje generované dohody.
 • pollingInterval: Čas v milisekundách před každým pokusem o načtení adresy URL pro podepsání. Minimální hodnota je 500, maximální je 50000 a výchozí hodnota je 1000.
 • showSignatureModal: Je-li tato možnost nastavena na hodnotu false, vrátí se pouze adresa URL pro podepsání bez načtení stránky elektronického podpisu v modalitě překryvu. Je-li nastavena na hodnotu true, vrátí se adresa URL pro podepsání a stránka pro elektronický podpis se načte v modalitě překryvu. Výchozí hodnota je true.

Parametry se drží těchto pravidel:

 • Měl by být specifikován parametr agreementID nebo templateID. Pokud jsou specifikovány oba dva, bude použit parametr agreementID. Pokud není specifikován ani jeden, je vrácena chyba.
 • Při použití parametru agreementID musí být dohoda ve stavu předběžná verze nebo odesláno k podpisu s alespoň jedním příjemcem pro podepsání.
 • Pokud je dohoda ve stavu předběžné verze, odešle se beze změny a zobrazí se adresa URL pro podepsání.
 • Pokud je dohoda ve stavu po odeslání, načte se a zobrazí se adresa URL pro podepsání.
 • Po dokončení dohody se zobrazí chyba.
 • Při použití parametru templateID je v každém případě povolena funkce Automatické odeslání.
 • Pokud je použit parametr agreementID, je respektováno nastavení funkce Automatické odeslání na šabloně.
 • Šablony dohod Simple Sign musí mít jako typ kontaktu hlavní objekt.
 • Funkce Odesílat jménem jiných uživatelů je velmi doporučována, protože většina uživatelů komunity obvykle nemá oprávnění k odesílání.

Komponenta rovněž může publikovat události pro spotřebitele. Zde je příklad modulu pro zpracování událostí:

<aura:handler name="notifyError" event="echosign_dev1:ErrorEvent" action="{!c.onError}"/>

V následující tabulce jsou uvedeny dostupné události:

Dohoda odeslána

name="notifyAgreementSent" event="echosign_dev1:AgreementSentEvent" action="{!c.onAgreementSent}"

Dohoda načtena ze šablony

name="notifyAgreementLoaded" event="echosign_dev1:AgreementLoadedEvent" action="{!c.onAgreementLoaded}"

Stránka pro podpis otevřena

name="notifySigningLoaded" event="echosign_dev1:SigningLoadedEvent" action="{!c.onSigningLoaded}"

Podepsáno

name="notifyRecipientCompleted" event="echosign_dev1:RecipientCompletedEvent" action="{!c.onRecipientCompleted}"

Bez podpisu

name="notifyRecipientNotCompleted" event="echosign_dev1:RecipientNotCompletedEvent" action="{!c.onRecipientNotCompleted}"

Chyba v průběhu libovolné akce

name="notifyError" event="echosign_dev1:ErrorEvent" action="{!c.onError}"

Konfigurace šablony dohody pro funkci Simple Sign

Musíte nakonfigurovat šablony v prostředí Simple Sign k přiřazení příjemce k hlavnímu objektu na základě vyhledání a objekt musí být kontakt.

 1. Na kartě Podrobnosti šablony:

  1. Otevřete rozevírací nabídku Objekt Salesforce a potom vyberte možnost Vybrat z dalších objektů.
  2. V novém rozevíracím poli, které se zobrazí, vyberte možnost Kontakt.
 2. Na kartě Příjemci:

  1. Odstraňte stávajícího příjemce na šabloně.
  2. Vyberte odkaz Přidat příjemce z objektu nebo proměnné běhového prostředí.
  3. V zobrazeném překryvu Přidat příjemce:
   1. V poli Vybrat objekt nebo proměnnou běhového prostředí zvolte možnost Vyhledání založené na poli hlavního objektu.
   2. Nastavit první hodnotu Typ příjemce na Hlavní objekt (kontakt) a Zdrojové pole z hlavního objektu jako ID kontaktu.
   3. Vyberte možnost Uložit.

Pokud chcete použít funkci Simple Sign, musíte k šabloně připojit soubor. Na rozdíl od aktivního procesu odesílání nemůže odesílatel připojit dokument později. Připojení souboru k šabloně:

 1. Přejděte na kartu Přílohanahrajte dokument ze zařízení.

  Případně vyberte umístění dokumentu v části Vyberte a přidejte dokumenty.

 2. Výběrem pole vyhledání zobrazíte všechny dostupné dokumenty v této sekci.

 3. Postupně je výběrem připojte k šabloně.

 4. Po připojení všech dokumentů vyberte Uložit.

  Poznámka:

  Všechny nahrané soubory jsou uloženy ve službě Salesforce v části CRM & soubory Salesforce.

Pokud některým uživatelům vašeho portálu chybí licence služby Adobe Sign, můžete povolit možnost „Odeslat jménem“, abyste vyřešili licenční omezení. To umožňuje uživateli komunity vytvořit dohodu pomocí licence jiného uživatele.

Nastavení provedete v těchto třech krocích:

 1. Povolte možnost Povolit odesílání jménem jiných uživatelů ve vlastních nastaveních.
 2. Povolte licencovanému uživateli odesílání jménem jiných uživatelů.
 3. Konfigurujte šablonu dohody s ID Salesforce výše uvedeného licencovaného uživatele.

Povolení nastavení

 1. Přejděte do části Nastavení > Nástroje platformy > Vlastní kód > Vlastní nastavení.

  Načte se stránka Vlastní nastavení.

 2. Pro seznam Nastavení aplikace Adobe Sign vyberte položku Správa.

 3. Zvolte možnost Nové (nebo Upravit, pokud jste již nastavení konfigurovali v minulosti).

  Načte se stránka Nastavení aplikace Adobe Sign.

 4. Najděte a vyberte zaškrtávací pole Povolit odesílání jménem jiných uživatelů.

 5. Vyberte možnost Uložit.

Konfigurujte uživatele pro povolení zasílání dohod svým jménem

Aby mohl uživatel povolit podporu funkce Odesílat jménem jiných uživatelů, musí být do rozvržení záznamu uživatele přidána dvě pole:

 1. Přejděte do části Nastavení > Nástroje platformy > Objekty a pole > Správce objektů.

 2. Na stránce Správce objektů vyberte popisek Uživatel

 3. Z levého panelu na panelu Uživatel vyberte Uživatelská rozvržení stránek a poté vyberte uživatelské rozvržení.

  configure-user-1

 4. V části Uživatelské rozvržení vyberte možnost Pole a potom přetáhněte následující dvě pole do části rozvržení Další informace (záhlaví je viditelné pouze při úpravách):

  • Povolit odesílání jako jiní uživatelé
  • E-mail ve službě Adobe Acrobat Sign ověřen
 5. Po nastavení polí povolte konkrétního uživatele následujícím postupem:

  1. Přejděte do části Nastavení > Správa > Uživatelé > Uživatelé.
  2. Pro uživatele Kontakt komunity vyberte možnost Upravit.
  3. Na stránce Uživatelské úpravy vyhledejte část Další informace.
  4. Vyberte zaškrtávací pole Povolit odesílání jako jiní uživateléE-mail ve službě Adobe Acrobat Sign ověřen.
  5. Na stránce Uživatelské úpravy dále zkopírujte ID uživatele z adresy URL v adresním řádku prohlížeče.

  Uživatelské ID najdete v adrese URL stránky (níže zvýrazněno žlutě):

 6. Z adresy URL (viz výše) zkopírujte a ponechejte si ID uživatele (tučně) pro další krok. Nezapomeňte vyloučit %2F na začátku a %3 na konci. Po dokončení vyberte možnost Uložit.

  URL: https://adobedocwinter18test-dev-ed.lightning.force.com/one/one.app?source=aloha#/setup/page?nodeId=ManageUsers&address=%2F0051I000000TA5N%3F

Aktualizace šablony s ID uživatele

 1. Přejděte do části Spouštěč aplikací > Adobe Acrobat Sign > Šablony dohod.

 2. Klikněte na název šablony dohody, kterou si přejete upravit.

 3. Na kartě Příjemci vyberte pole Odeslat jménem a pak do něj vložte do pole ID uživatele služby Salesforce.

  Zástupné ID můžete bez obav odstranit.

 4. Vyberte možnost Uložit.

Udělení přístupu k datům integrace služby Salesforce

Vlastní objekty našeho balíčku jsou ve výchozím nastavení pro externí uživatele nastaveny jako soukromé. Sady oprávnění uživatelů komunity poskytují přístup k vlastním objektům a jejich polím, nikoli však k záznamům vytvořeným ostatními uživateli (interními i externími).

V rámci komunitních portálů mají správci následující dvě možnosti nastavení postupů eSign:

 • použít naše předdefinované komponenty (vlastní podpis a Simple Sign),
 • vytvořit si vlastní toky pomocí našich rozhraní API Apex. 

V obou případech správci často používají šablony dohod, aby uživatelům komunity umožnili zahájit postupy elektronického podepisování nebo se jich účastnit. Aby to fungovalo, uživatelé komunity potřebují přístup pouze na čtení k šablonám dohod a souvisejícím zdrojům, jako jsou objekty slučování a mapování dat, které jsou obvykle vytvářeny interními uživateli.

Typ uživatelské licence komunity určuje, jak lze získat přístup:

 • Licence pro přihlášení uživatele komunity: Správci mohou povolit funkci „ViewAll“ pro šablony dohod a objekty slučování / mapování dat prostřednictvím profilu uživatele komunity pro udělení přístupu.
 • Licence pro přihlášení uživatelů komunity Plus a partnerská licence pro uživatele komunity: Povolení přístupu ViewAll prostřednictvím profilu není možné. Správci musí k poskytnutí přístupu používat pravidla sdílení založená na rolích.

Udělení přístupu k šablonám dohod a souvisejícím objektům

Aby mohli uživatelé komunity vytvářet dohody pomocí šablon dohod, musí mít přístup ViewAll k šablonám dohod a přidruženým objektům.

 • Šablona dohody (echosign_dev1__Agreement_Template__c)
 • Mapování sloučení (echosign_dev1__SIGN_Merge_Mapping__c)
 • Mapování dat (echosign_dev1__SIGN_Data_Mapping__c)

Pokud jsou šablony služby Acrobat Sign Document Builder použity s šablonou dohody jako příloha souboru, musí být následujícím objektům udělen přístup pro uživatele komunity:

 • Šablona nástroje Document Builder (adobesign__Document_Template__c)

 • Mapování polí objektu (adobesign__Object_Field_Mapping__c)

Omezení funkce Simple Sign

 • Pokud šablona nemá povolené nastavení Podepisuje pouze odesílatel, zobrazí se uživatelům chyba uvádějící, že pro ně není k dispozici žádná adresa URL pro podpis.

 • Pokud v šabloně není možnost Povolit pole náhledu a pozice, dohoda zůstává ve stavu před odesláním a žádná adresa URL pro podepsání se nenačte.

 • Pokud šablona neobsahuje možnost Povolit hostovaný podpis, nebudou hostované podpisy podporovány.

 • Funkce Simple Sign nepodporuje delegování. Ostatní příjemci nebudou mít přístup k adrese URL pro podpis.

 • Funkce Simple Sign nepodporuje možnost Nahradit podepisujícího (forma delegování). Noví podepisující nebudou mít přístup k adrese URL pro podpis.

 • K získání přístupu k poznámkám a přílohám objektu Salesforce musí správci povolit možnost Umožnit zákaznickým uživatelům přístup k poznámkám a přílohám v nabídce Nastavení komunit.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online