Vytvoření polí kreditní karty

Vytvoření pole kreditní karty

Kvůli omezeným funkcím dokumentů CSV při práci se soubory Excel je převod informací o kreditní kartě do formuláře komplexnější, než se může na první pohled zdát.

Společnost Adobe doporučuje, abyste nastavili vstup karty tak, aby v případě, že shromažďujete informace o kreditní kartě, zaznamenal prvních 11 až 12 číslic do pole s maskou a poslední čtyři číslice do samostatného pole, ke kterému můžete, nebo nemusíte masku přidávat. Čísla kreditních karet můžete tímto způsobem zaznamenat pomocí libovolného způsobu vytvoření formuláře popsaného níže.

Použití nástroje pro tvorbu obsahu v rozhraní umožňujícím přetahování položek

Další informace naleznete ve snímku obrazovky níže za popisem postupu.

 1. Zadejte popisné názvy polí.

 2. Zadejte popisek obsahu pole.

 3. Podle potřeby nastavte pole jako povinné. Okolo pole bude nastaven červený okraj.

 4. Doporučuje se vytvořit masku dat, při jejíž tvorbě je nutné zachytit obsah polí pomocí exportu dat formuláře do formátu CSV.

  Poznámka:

  U posledních čtyřech číslic není často vytvořena maska a u druhého pole je tak výběr maskování zrušen.

 5. Nastavte ověření pole s hodnotou Řetězec ze dvou důvodů:

  • Pokud číslo začíná nulou a ověření je nastaveno na hodnotu Číslo, nuly jsou odstraněny.
  • Pokud chcete nastavit maximální počet znaků, použijte hodnotu Řetězec. Při ověření nastaveném na hodnotu Číslo bude povolena pouze řada čísel.
 6. Po nastavení ověření na hodnotu Řetězec budete moci využít písmena, číslice, nebo obojí. Všechny kreditní karty používají pouze číslice, proto doporučujeme nastavit ověření jako číslice.

 7. Zadejte maximální délku řetězce.

  • U prvního řetězce jsme nastavili maximální počet znaků na 12. Hodnota celého čísla u všech hlavních kreditních karet obsahuje 15 až 16 číslic.
  • Druhé pole obsahuje pouze čtyři znaky.

Přidání polí kreditních karet pomocí značek textu

Pokud používáte značky textu, nebudete zřejmě chtít využívat některé volitelné funkce, například popisek nebo výchozí hodnotu, protože tyto možnosti prodlužují stopu značky a ovlivňují rozvržení dokumentu. Pravděpodobně budete nakonec chtít značku zkrátit na menší pole. Značka textu bude poté vypadat následovně:

{{*CCN1_es_:signer1:string(char=num,maxlen=12):mask}}

a

{{*CCN2_es_:signer1:string(char=num,maxlen=4)}}

V příkladu výše mají značky stejnou obvyklou hodnotu jako v rozhraní umožňujícím přetahování položek (čteno zleva doprava):   

 • Párové složené závorky definují šířku pole v konečné verzi dokumentu.       
 • První dvojice složených závorek definuje písmo (výšku) pole.   
 • Hvězdička (*) je příznak označující povinné pole.   
 • Následuje název pole, který je zkrácen jako CCN1 a CCN2, aby se zmenšila stopa značky.   
 • Dále následuje role (signer1).   
 • Ověření nastavené na hodnotu Řetězec definuje typ znaku a maximální délku řetězce.   
 • Součástí může být také hodnota maskování.

Tato pole jsou pro požadovaný obsah příliš velká a v těchto případech doporučujeme použít pomůcku zkrácení značky textu, díky které můžete efektivně definovat hodnotu proměnné {{$ccn2}}    s větší značkou, která je odkazována na jiné stránce: {{#ccn2=*CCN2_es_:signer1:string(char=num,maxlen=4)}}

Další informace o značkách textu a zkracování značek textu naleznete v tomto článku.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.