Tvorba polí kreditní karty

Pole kreditních karet v dohodách

Netvořte dokumenty nebo formuláře, které by zaznamenávaly a ukládaly informace o kreditních kartách.

Pokud služba Adobe Acrobat Sign dodržuje požadavky PCI DSS, je ukládání údajů o kreditních kartách u dohod odesílaných prostřednictvím systému v rozporu s licenčními podmínkami produktu Acrobat Sign (oddíl 7.3):

Zákazník je výhradně zodpovědný za dodržování standardu bezpečnosti dat Payment Card Industry („PCI DSS“), pokud se na něj vztahuje. Zákazník nesmí používat aplikaci Acrobat Sign k ukládání údajů držitelů karet a citlivých ověřovacích údajů, včetně kódů pro ověření karty nebo hodnot po autorizaci, a to ani v případě, že jsou zašifrované.

Braintree je služba inkasa plateb v souladu s PCI DSS integrovaná do aplikace Acrobat Sign. Zákazníci, kteří chtějí inkasovat platby, by měli používat výhradně integraci Braintree a nepokoušet se shromažďovat platební údaje přímo ve formuláři dohody.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online