Příručka uživatele Zrušit

Nastavení online plateb

 

Příručka služby Adobe Acrobat Sign

Co je nového

 1. Poznámky před vydáním
 2. Poznámky k vydání
 3. Důležitá oznámení

Začínáme

 1. Stručný návod pro správce
 2. Stručný návod pro uživatele
 3. Pro vývojáře
 4. Knihovna výukových videí
 5. Časté dotazy

Správa

 1. Přehled konzole Admin Console
 2. Správa uživatelů
  1. Přidání uživatele
  2. Hromadné přidání uživatelů
  3. Přidání uživatelů z adresáře
  4. Přidání uživatelů ze služby MS Azure Active Directory
  5. Vytváření uživatelů zaměřených na funkce
   1. Technické účty – řízené rozhraním API
   2. Účty služeb – řízené ručně
  6. Kontrola uživatelů s chybami zřizování
  7. Změna jména/e-mailové adresy
  8. Úprava členství uživatele ve skupině
  9. Úprava členství uživatele ve skupině prostřednictvím rozhraní skupiny
  10. Povýšení uživatele do role správce
  11. Typy identit uživatelů a jednotné přihlašování
  12. Přepnutí identity uživatele
  13. Ověření uživatelů pomocí služby MS Azure
  14. Ověření uživatelů pomocí služby Google Federation
  15. Profily produktů
  16. Prostředí pro přihlášení 
 3. Nastavení účtu/skupiny
  1. Přehled nastavení
  2. Globální nastavení
   1. Úroveň a ID účtu
   2. Pracovní postupy pro podepisování sám sebou
   3. Hromadné odeslání
   4. Webové formuláře
   5. Vlastní pracovní postupy odeslání
   6. Pracovní postupy služby Power Automate
   7. Dokumenty knihovny
   8. Shromažďování údajů o formulářích s dohodami
   9. Omezená viditelnost dokumentu
   10. Připojení kopie podepsané dohody ve formátu PDF 
   11. Přidání odkazu do e-mailu
   12. Přidání obrázku do e-mailu
   13. Soubory připojené k e-mailu budou pojmenovány jako
   14. Připojení sestav auditů k dokumentům
   15. Sloučení více dokumentů do jednoho
   16. Nahrání podepsaného dokumentu
   17. Delegování pro uživatele v mém účtu
   18. Povolení delegování externích příjemců
   19. Oprávnění k podpisu
   20. Oprávnění k odeslání
   21. Oprávnění přidávat elektronické pečeti
   22. Nastavení časového pásma
   23. Nastavení výchozího formátu data
   24. Uživatelé ve více skupinách (UMG)
    1. Upgrade na použití UMG
   25. Oprávnění správce skupiny
   26. Nahrazení příjemce
   27. Sestava auditu
    1. Přehled
    2. Povolení neověřeného přístupu na stránce ověření transakce
    3. Zahrnutí připomenutí
    4. Zahrnutí událostí zobrazení
    5. Zahrnutí stránky dohody / počtu příloh
   28. Zprávy v produktu a nápověda
   29. Přístupné soubory PDF
   30. Nový způsob podepisování
   31. Zákazník ve zdravotnictví
  3. Nastavení účtu
   1. Přidání loga
   2. Úprava názvu hostitele / adresy URL společnosti    
   3. Přidání názvu společnosti
  4. Preference podpisu
   1. Dobře formátované podpisy
   2. Povolení příjemcům podepisovat podle
   3. Podepisující mohou změnit své jméno
   4. Povolení příjemcům použít jejich uložený podpis
   5. Vlastní podmínky používání a právo požadovat podpis
   6. Procházení příjemců mezi poli formuláře
   7. Odmítnutí podepsat
   8. Povolení pracovních postupů s razítkem
   9. Vyžádání od podepisujících uvedení pozice nebo společnosti
   10. Umožnění podepisujícím vytisknout a umístit vlastnoruční podpis
   11. Zobrazení zpráv při e-podepisování
   12. Vyžádání, aby podepisující k vytvoření svého podpisu použili mobilní zařízení
   13. Vyžádání IP adresy od podepisujících
   14. Vyloučení názvu společnosti a pozice na razítkách účastníků
  5. Digitální podpisy
   1. Přehled
   2. Stažení a podepsání v aplikaci Acrobat
   3. Podepisování cloudovými podpisy
   4. Zahrnutí metadat pro poskytovatele identity
   5. Omezení cloudoví poskytovatelé podpisů
  6. Elektronické pečeti
  7. Digitální identita
   1. Brána k ověření digitální identity
   2. Zásady kontroly identity
  8. Nastavení sestav
   1. Nové prostředí pro sestavy
   2. Nastavení klasické sestavy
  9. Nastavení zabezpečení
   1. Nastavení jednotného přihlašování
   2. Nastavení Zapamatovat si mne
   3. Zásady hesla pro přihlášení
   4. Síla hesla pro přihlášení
   5. Doba trvání webové relace
   6. Typ šifrování PDF
   7. API
   8. Přístup k informacím o uživateli a skupině
   9. Povolení rozsahů IP
   10. Sdílení účtů
   11. Oprávnění ke sdílení účtů
   12. Ovládací prvky sdílení dohod
   13. Ověření identity podepisujícího
   14. Heslo pro podepisování dohody
   15. Síla hesla dokumentu
   16. Blokování podepisujících podle geografického umístění
   17. Telefonické ověření
   18. Ověření na základě znalostí (KBA)
   19. Povolení vyjmutí stránek
   20. Vypršení platnosti odkazu na dokument
   21. Nahrání klientského certifikátu pro webhooky/zpětná volání
   22. Časové razítko
  10. Nastavení odeslání
   1. Zobrazení stránky Odeslat po přihlášení
   2. Vyžádání jména příjemce při odesílání
   3. Uzamknutí hodnot jména známých uživatelů
   4. Povolené role příjemce
   5. Skupiny příjemců
   6. Povinná pole
   7. Připojování dokumentů
   8. Slučování polí
   9. Změny dohod
   10. Název dohody
   11. Jazyky
   12. Soukromé zprávy
   13. Povolené typy podpisů
   14. Připomenutí
   15. Ochrana podepsaného dokumentu heslem
   16. Možnosti identifikace podepisujícího
    1. Přehled
    2. Heslo pro podpis
    3. Jednorázové heslo prostřednictvím e-mailu
    4. Ověřování službou Acrobat Sign
    5. Telefonické ověření
    6. Cloudový digitální podpis
    7. Ověření založené na znalostech
    8. Průkaz totožnosti
    9. Sestavy totožnosti podepisujících
   17. Ochrana obsahu
   18. Povolení notářských transakcí
   19. Ukončení platnosti dokumentu
   20. Zobrazení náhledu, umístění podpisů a přidání polí
   21. Pořadí podepisování
   22. Liquid Mode
   23. Ovládací prvky vlastního pracovního postupu
   24. Možnosti nahrání na stránce elektronického podpisu
   25. Přesměrování adresy URL potvrzení po podepsání
  11. Šablony zpráv
  12. Nastavení pro biofarmacii
   1. Přehled
   2. Vynucení ověření identity
   3. Důvody podepsání
  13. Integrace pracovních postupů
  14. Nastavení služby Notarize
  15. Integrace plateb
  16. Zprávy podepisujícího
  17. Nastavení protokolu SAML
   1. Konfigurace SAML
   2. Instalace služby Microsoft Active Directory Federation Service
   3. Instalace aplikace Okta
   4. Instalace aplikace OneLogin
   5. Instalace služby Oracle Identity Federation
  18. Správa dat
  19. Nastavení časového razítka
  20. Externí archiv
  21. Jazyky účtů
  22. Nastavení e-mailů
   1. Obrázky záhlaví/zápatí e-mailů
   2. Povolení jednotlivých zápatí e-mailů uživatele
   3. Přizpůsobení e-mailu Žádost o podpis
   4. Přizpůsobení polí Komu a Kopie
   5. Vlastní e-mailové šablony
   6. Povolení oznámení bez odkazů
  23. Přechod z domény echosign.com na adobesign.com
  24. Konfigurace možností pro příjemce
 4. Pokyny pro regulační požadavky
  1. Dostupnost
   1. Soulad s předpisy pro usnadnění přístupu
   2. Vytváření formulářů s usnadněním přístupu pomocí aplikace Acrobat pro počítače
   3. Vytváření formulářů AcroForms s usnadněním přístupu
  2. HIPAA
  3. GDPR
   1. Přehled GDPR
   2. Redigování uživatele
   3. Redigování dohod uživatele    
  4. Část 11 pro titul 21 CFR a příloha 11 pravidel EudraLex
   1. Ověřovací balíček části 11 pro titul 21 CFR
   2. Příručka pro titul 21 CFR a přílohu 11 pravidel EudraLex
   3. Analýza sdílených odpovědností
  5. Zákazníci ve zdravotnictví
  6. Podpora IVES
  7. Ukládání do úschovny eOriginal pro doklad osvědčující právo k věci movité
  8. Hlediska EU/Spojeného království
   1. Přeshraniční transakce EU/Spojeného království a nařízení eIDAS
   2. Požadavky HMLR na elektronicky podepsané dokumenty
   3. Dopad brexitu na zákony o elektronických podpisech ve Spojeném království
 5. Hromadné stahování dohod
 6. Nárokování domény 

Odesílání, podepisování a správa dohod

 1. Možnosti příjemce
  1. Zrušení e-mailového připomenutí
  2. Možnosti na stránce elektronického podpisu
   1. Přehled stránky elektronického podpisu
   2. Otevření pro čtení dohody bez polí
   3. Odmítnutí podepsání dohody
   4. Delegování podpisového oprávnění
   5. Opětovné zahájení vyplňování dohody
   6. Stažení PDF dohody
   7. Zobrazení historie dohody
   8. Zobrazení zpráv dohody
   9. Přechod z elektronického na vlastnoruční podpis
   10. Přechod z vlastnoručního na elektronický podpis 
   11. Navigace v polích formuláře
   12. Vymazání dat z polí formuláře
   13. Zvětšení a navigace na stránce elektronického podpisu
   14. Změna jazyka použitého v nástrojích a informacích dohody
   15. Přehled právních upozornění
   16. Úprava předvoleb souborů cookie aplikace Acrobat Sign
 2. Odesílání dohod  
  1. Přehled stránky Odeslat
  2. Odeslání dohody pouze sami sobě
  3. Odeslání dohody ostatním
  4. Vlastnoruční podpisy
  5. Pořadí podepisování příjemců
  6. Hromadné odeslání
   1. Přehled funkce Hromadné odeslání
   2. Hromadné odeslání – ruční zadání příjemců
   3. Hromadné odeslání – nahrávání souborů CSV
   4. Zrušení transakce hromadného odeslání
   5. Přidávání připomenutí k hromadnému odeslání
   6. Sestavy pro hromadné odeslání
 3. Vytváření polí v dokumentech
  1. Prostředí pro vytváření v aplikaci
   1. Automatická detekce pole
   2. Přetahování polí pomocí prostředí pro vytváření
   3. Přiřazení polí formuláře příjemcům
   4. Role Předvyplnění
   5. Použití polí s opakovaně použitelnou šablonou pole
   6. Převedení polí do nové šablony knihovny
   7. Aktualizované tvůrčí prostředí při odesílání dohod
  2. Vytváření formulářů pomocí textových značek
  3. Tvorba formulářů pomocí aplikace Acrobat (AcroForms)
   1. Vytvoření formuláře AcroForm
   2. Vytváření přístupných souborů PDF
  4. Pole
   1. Typy polí
    1. Běžné typy polí
    2. Vložené obrázky
    3. Obrázky razítek
   2. Vzhled obsahu pole
   3. Ověření pole
   4. Hodnoty maskovaných polí
   5. Nastavení podmínek zobrazení/skrytí
   6. Počítaná pole 
  5. Časté dotazy k vytváření
 4. Podepisování dohod
  1. Podepisování dohod, které vám byly odeslány
  2. Vyplnění a podepsání
  3. Podepsání sám sebou
 5. Správa dohod
  1. Přehled stránky Správa
  2. Delegování dohod
  3. Nahrazení příjemců
  4. Omezení viditelnosti dokumentu 
  5. Zrušení dohody 
  6. Vytváření nových připomenutí
  7. Kontrola připomenutí
  8. Zrušení připomenutí
  9. Další akce...
   1. Jak vyhledávání funguje
   2. Zobrazení dohody
   3. Vytvoření šablony z dohody
   4. Skrytí/zobrazení dohod v zobrazení
   5. Nahrání podepsané dohody
   6. Úpravy souborů a polí odeslané dohody
   7. Úprava způsobu ověření příjemce
   8. Přidání nebo změna data vypršení platnosti
   9. Přidání poznámky do dohody
   10. Sdílení jednotlivé dohody
   11. Zrušení sdílení dohody
   12. Stažení jednotlivé dohody
   13. Stažení jednotlivých souborů dohody
   14. Stažení sestavy auditu dohody
   15. Stažení obsahu pole dohody
 6. Sestava auditu
 7. Tvorba sestav a export dat
  1. Přehled
  2. Udělení přístupu uživatelům k vytváření sestav
  3. Grafy sestav
   1. Vytvoření nové sestavy
   2. Sestavy dohod
   3. Sestavy transakcí
   4. Sestavy aktivity nastavení
   5. Úprava sestavy
  4. Exporty dat 
   1. Vytvoření nového exportu dat
   2. Úprava exportu dat
   3. Aktualizace obsahu exportu dat
   4. Stažení exportu dat
  5. Přejmenování sestavy/exportu
  6. Duplikování sestavy/exportu
  7. Plánování sestavy/exportu
  8. Odstranění sestavy/exportu
  9. Kontrola použití transakce

Rozšířené možnosti a pracovní postupy dohod

 1. Webové formuláře 
  1. Tvorba webového formuláře
  2. Úprava webového formuláře
  3. Zakázání/povolení webového formuláře
  4. Skrytí/zobrazení webového formuláře
  5. Vyhledání adresy URL nebo kódu skriptu 
  6. Předvyplnění polí webového formuláře pomocí parametrů URL
  7. Uložení webového formuláře pro pozdější dokončení
  8. Změna velikosti webového formuláře
 2. Opakovaně použitelné šablony (Šablony knihovny) 
  1. Americké vládní formuláře v knihovně Acrobat Sign
  2. Vytvoření šablony knihovny
  3. Změna názvu šablony knihovny
  4. Změna typu šablony knihovny
  5. Změna úrovně oprávnění šablony knihovny
  6. Kopírování, úpravy a uložení sdílené šablony
  7. Stažení agregovaných dat polí pro šablonu knihovny
 3. Převod vlastnictví webových formulářů a šablon knihovny
 4. Pracovní postupy služby Power Automate 
  1. Přehled integrace modulu Power Automate a zahrnutých oprávnění
  2. Povolení integrace modulu Power Automate
  3. Sledování využívání modulu Power Automate
  4. Vytvoření nového postupu (příklady)
  5. Aktivační události používané pro postupy
  6. Import postupů z prostředí mimo službu Acrobat Sign
  7. Správa postupů
  8. Úpravy postupů
  9. Sdílení postupů
  10. Zakázání nebo povolení postupů
  11. Odstranění postupů
  12. Užitečné šablony
   1. Pouze správce
    1. Uložení všech dokončených dokumentů do služby SharePoint
    2. Uložení všech dokončených dokumentů do služby OneDrive for Business
    3. Uložení všech dokončených dokumentů do služby Google Drive
    4. Uložení všech dokončených dokumentů do služby DropBox
    5. Uložení všech dokončených dokumentů do služby Box
   2. Archivace dohody
    1. Uložení dokončených dokumentů do služby SharePoint
    2. Uložení dokončených dokumentů do služby One Drive for Business
    3. Uložení dokončených dokumentů do služby Google Drive
    4. Uložení dokončených dokumentů do služby DropBox
    5. Uložení dokončených dokumentů do služby Box
   3. Archivace dohod webových formulářů
    1. Uložení vyplněných dokumentů webových formulářů do knihovny služby SharePoint
    2. Uložení vyplněných dokumentů webových formulářů do služby OneDrive for Business
    3. Uložení vyplněných dokumentů do služby Google Drive
    4. Uložení vyplněných dokumentů webových formulářů do služby Box
   4. Extrahování dat dohody
    1. Extrahování dat polí formuláře z podepsaného dokumentu a aktualizace listu aplikace Excel
   5. Oznámení o dohodě
    1. Odesílání vlastních e-mailových upozornění s obsahem dohody a podepsanou dohodou
    2. Zobrazení oznámení služby Adobe Acrobat Sign v kanálu služby Teams
    3. Zobrazení oznámení služby Adobe Acrobat Sign ve službě Slack
    4. Zobrazení oznámení služby Adobe Acrobat Sign ve službě Webex
   6. Vygenerování dohody
    1. Vygenerování dokumentu z formuláře služby Power App a šablony aplikace Word, odeslání k podpisu
    2. Vygenerování dohody ze šablony aplikace Word ve službě OneDrive a získání podpisu
    3. Vygenerování dohody pro vybraný řádek aplikace Excel, odeslání ke kontrole a podpisu
 5. Vlastní pracovní postupy odeslání
  1. Přehled vlastního pracovního postupu odeslání
  2. Vytvoření nového pracovního postupu odeslání
  3. Úpravy pracovního postupu odeslání
  4. Aktivace nebo deaktivace pracovního postupu odeslání
  5. Odeslání dohody pomocí pracovního postupu odeslání
 6. Sdílení uživatelů a dohod
  1. Sdílení uživatele
  2. Sdílení dohod

Integrace s jinými produkty

 1.  Přehled integrací služby Acrobat Sign 
 2. Služba Adobe Sign pro Salesforce
 3. Služba Acrobat Sign pro Microsoft
  1. Služba Acrobat Sign pro Microsoft 365
  2. Služba Acrobat Sign pro Outlook
  3. Služba Acrobat Sign pro Word/PowerPoint
  4. Služba Acrobat Sign pro Teams
  5. Služba Acrobat Sign pro Microsoft PowerApps a Power Automate
  6. Konektor Acrobat Sign pro Microsoft Search
  7. Služba Acrobat Sign pro Microsoft Dynamics 
  8. Služba Adobe Sign pro Microsoft SharePoint 
 4. Další integrace
  1. Služba Acrobat Sign pro ServiceNow
  2. Služba Acrobat Sign pro HR ServiceNow
  3. Služba Acrobat Sign pro SAP SuccessFactors
  4. Služba Acrobat Sign pro Workday
  5. Služba Acrobat Sign pro NetSuite
  6. Služba Acrobat Sign pro VeevaVault
  7. Služba Acrobat Sign pro Coupa BSM Suite
 5. Integrace spravované partnery
 6. Jak získat integrační klíč

Vývojář služby Acrobat Sign

 1. Rozhraní API REST 
  1. Dokumentace metod
  2. Příručka pro SDK/vývojáře
  3. Časté dotazy k rozhraní API    
 2. Webhooky 
  1. Přehled webhooků
  2. Konfigurace nového webhooku
  3. Zobrazení nebo úpravy webhooku
  4. Aktivace nebo deaktivace webhooku
  5. Odstranění webhooku
  6. Certifikáty obousměrného protokolu SSL
  7. Webhooky v rozhraní API

Podpora a řešení problémů

 1. Zdroje zákaznické podpory 
 2. Materiály pro úspěch podnikových zákazníků

Služba online plateb ve službě Adobe Acrobat Sign umožňuje odesílateli požadovat platbu v rámci procesu příjemce (pružná role). Platby mohou být definovány jako pevné hodnoty (cenové nabídky), hodnoty odvozené z vypočtených polí v dohodě (formulář objednávky) nebo jako zákazníkem zadané hodnoty (dary). Funkce plateb je dostupná pro podnikovou, firemní a malofiremní úroveň služby v datových centrech NA, EU a AU.

Popis funkce

Služba Online platby ve službě Adobe Acrobat Sign obsahuje integrovanou platební bránu Braintree propojenou s procesem podpisu. Integraci lze provést přidáním pole Platba do formuláře.

Formuláře lze vytvářet s poli Platba založenými na:

 • Statické hodnotě, například v případě cenové nabídky na službu
 • Dynamické hodnotě odvozené z vypočtených polí formuláře, jako je například objednávkový formulář s více položkami, množstvími a způsoby přepravy
 • Uživatelem zadané hodnotě, například požadavku na poskytnutí daru
Poznámka:

Pokud v dohodě použijete platební pole a toto platební pole neobsahuje nulovou hodnotu, změní se tlačítko Kliknutím podepište na tlačítko Zaplatit a podepsat.

Jakmile podepisující osoba klikne na tlačítko Zaplatit a podepsat, vloží integrace Braintree do jeho rozhraní okno platby.  Toto okno shromáždí všechny osobní údaje pro platbu – eliminuje tak nutnost zadávat osobní informace do formuláře služby Acrobat Sign podepisujícím, zlepší obecné zabezpečení osobních údajů podepisujícího a odesílatel nemusí platbu zachytit a ručně zpracovat.

Poznámka:

Online platby nejsou k dispozici zákaznickým účtům v datových centrech JP1 a IN1.

Služba Braintree je k dispozici pouze obchodníkům v určitých zemích. Informace o tom, jestli je vaše země nebo oblast podporována, jsou uvedeny v mezinárodních pokynech pro službu Braintree.

Jak se to používá

Pro úspěšné vytvoření platebního formuláře stačí v dohodě použít pole platebního formuláře.

Pokud s vytvářením formulářů ve službě Acrobat Sign teprve začínáte, věnujte chvilku seznámení se s nástrojem pro vytváření formulářů integrovaným v aplikaci.

Uživatelé, kteří proces vytváření již znají, se musí pouze seznámit s novým typem pole (Platba) a se vším, co je vyžadováno pro jeho správné fungování.

 

Vytváření přetažením

Platební pole se nachází ve spodní části seznamu kategorií polí, na pravé straně okna Vytváření.

Umístění platebního pole

 

Při používání platebního pole věnujte zvýšenou pozornost možnostem tohoto pole, aby váš formulář fungoval správně.

Jedná se konkrétně o tyto možnosti:

Přiřazeno – Pole musí být přiřazeno příjemci, který má platbu provést. V případě statické hodnoty platby se to může zdát zbytečné, ale přiřazení pole logicky propojuje plátce s platebním záznamem.

Typ hodnoty – Týká se funkce formuláře

 • Zadaná hodnota představuje statickou hodnotu, například nabídnutou hodnotu, jako je cenová nabídka, nebo přijatou hodnotu, jako je dar.
 • Vypočtená hodnota představuje odvozenou hodnotu ze vzorce pracujícího s dalšími poli. Tato možnost se používá v dynamickém objednávkovém formuláři.

Pouze pro čtení – Pokud je tato možnost zaškrtnutá, musí odesílatel zajistit, že toto pole bude vyplněné buď pevnou hodnotou, nebo vypočtenou hodnotou.

Pokud toto pole není zaškrtnuté, bude hodnota buď výchozí hodnota nastavená při vytváření, nebo hodnota zadaná příjemcem.

Výchozí hodnota – Používá se, pokud formulář obsahuje nastavenou hodnotu pro statické platby nebo navrženou hodnotu daru.

Měna – Nastavte měnu odpovídající cílové skupině. 1000 jenů má úplně jinou hodnotu než 1000 liber.

Rozsah hodnot – Používá se k nastavení ohraničeného rozsahu hodnot daru.

Výchozí hodnoty platebního pole

Statická hodnota (cenové nabídky)

U formuláře se statickou hodnotou je nutné v průběhu vytváření stanovit Zadanou hodnotu.

 • Toto pole by mělo být nadefinováno jako Pouze pro čtení
 • Zadaná Výchozí hodnota by měla být nenulová
 • Vyberte správnou měnu pro cílového příjemce
Statické hodnoty v platebním poli

 

V uživatelském prostředí se zobrazí pole a hodnota, ale plátce nemůže tuto hodnotu změnit.

Statické pole z pohledu příjemce

Dynamická hodnota (objednávkový formulář)

Pole Platba s dynamickou hodnotou musí být nakonfigurováno jako vypočtená hodnota.

 • Vypočtené hodnoty musí být uvedeny v polích Pouze pro čtení, a proto je tato možnost z nabídky vlastností odebrána
 • Vypočtená hodnota bude odvozena z jiných polí, s nimiž může příjemce pracovat (množství, způsoby přepravy, možnosti pojištění atd.)
 • V průběhu vytváření je v poli zobrazen vzorec, nikoli číselná hodnota.

Vyberte odpovídající měnu

Dynamická konfigurace platebního pole

 

Pole se zobrazí v uživatelském prostředí, hodnoty pole se mění v reálném čase podle výběru jednotlivých možností, ale uživatel nemůže toto pole přímo měnit. (na následujícím obrázku zvýrazněno)

Dynamické pole z pohledu příjemce

Hodnoty definované příjemcem (dary)

Platební pole definované podepisujícím umožňuje uživateli přímo zadat hodnotu platby. Musí mít nakonfigurovánu hodnotu Zadaná a možnost Pouze pro čtení musí být deaktivována.

Výchozí hodnota je povolená, ale lze ji volně upravit.

Rozsah hodnot je povolený a bude přísně vynucován.  To znamená, že pokud chcete omezit nejnižší přijatelnou hodnotu, můžete tak učinit.

Konfigurace hodnoty definované příjemcem

 

Pole se zobrazí v uživatelském prostředí, je plně upravitelné a případně může obsahovat výchozí hodnotu.

Pokud je nadefinována horní nebo spodní hranice a dojde k zadání hodnoty mimo tyto hranice, dojde k chybě a příjemce nebude moci podepsat, dokud hodnotu neopraví.

Pole definované příjemcem z pohledu příjemce

Poznámka:

Pokud se v poli nachází nula nebo prázdná hodnota, změní se tlačítko Zaplatit a podepsat na tlačítko Kliknutím podepište, což znamená, že dohoda nezahrnuje žádnou platbu.

Platební pole bez hodnoty z pohledu příjemce

 

Záporné hodnoty nejsou povoleny.

Platební pole se zápornou hodnotou z pohledu příjemce

Záznamy o transakcích

Při práci s osobními údaji, mezi které patří i platební údaje, je základní snahou zajistit bezpečné uložení těchto dat. Služby Acrobat Sign a Braintree sdílejí pouze minimální množství informací potřebných k provedení transakce a k zajištění správné kontrolovatelnosti platby související s dohodou.

Záznamy služby Braintree

Systém Acrobat Sign je správcem dokumentů dohod a záznamů souvisejících s příjemci a interakcemi. Služba Braintree nikdy nemá k dispozici obsah transakce nebo kompletní seznam příjemců. (Služba Braintree ale musí mít pochopitelně informace o plátci.)

V okamžiku kliknutí na tlačítko Zaplatit a podepsat se pro službu Braintree otevře iframe a dojde k předání čtyř datových objektů:

 1. Typ měny – zajišťuje, že se ve službě Braintree použije správný účet obchodníka
 2. Číselná hodnota v poli Platba – potřebná k získání hodnoty kolekce
 3. E-mailová adresa plátce – potřebná k identifikaci plátce
 4. Účastnický kód transakce – slouží k přímému propojení platebního záznamu se záznamem dohody
Záznam transakce ve službě Braintree

Záznamy služby Acrobat Sign

Správcem platebních záznamů je služba Braintree a žádné záznamy související s osobními údaji plátce se nikdy nepředávají do aplikace Acrobat Sign.

Po úspěšném provedení platby se zpět do služby Acrobat Sign předá pouze číslo transakce Braintree. Toto ID transakce lze nalézt v protokolu Aktivita (na stránce Správa) a ve zprávě o auditu:

Platební události v protokolu aktivit a ve zprávě o auditu

Postup povolení nebo zakázání

Dříve než začnete pracovat s platebními poli ve službě Acrobat Sign, musíte si pořídit účet Braintree.

Provozní účet lze zaregistrovat zde:  https://www.braintreepayments.com/sales-apply

Funkci Online platby ve službě Acrobat Sign může na úrovni účtu povolit správce na úrovni účtu.

 • Nastavení na úrovni skupiny jsou povolená a přepíší hodnoty na úrovni účtu
  • Každá skupina může mít povolený svůj vlastní jedinečný účet Braintree
 1. Chcete-li tuto funkci aktivovat, přejděte na položku Nastavení účtu > Integrace plateb

 2. Zkopírujte a vložte požadované přihlašovací údaje ze svého účtu Braintree do souvisejících polí:

  • Veřejný klíč
  • Soukromý klíč
  • ID obchodníka
  Přejděte do nabídky platby

  Poznámka:

  Po zadání platných přihlašovacích údajů bude automaticky zaškrtnuto políčko Povolit platby prostřednictvím služby Braintree.

 3. Klikněte na možnost Uložit.

  • Obnoví se obsah stránky a zobrazí se tag Účet propojen, který vizuálně potvrzuje, že jsou platby povoleny.
  • V horní části okna se krátce zobrazí pruh s informací, že můžete přidat platební pole.
  Nakonfigurovaný účet Braintree

Změna přihlašovacích údajů Braintree

Potřebujete-li změnit přihlašovací údaje služby Braintree (např. kvůli změně na nový účet obchodníka):

 1. Přejděte na platební stránku: Nastavení účtu > Integrace plateb

 2. Zadejte své ID obchodníka, soukromý/veřejný klíč a klikněte na možnost Uložit

  Připojit jiný účet

  Stránka se obnoví a na všechny budoucí pokusy o zaplacení budou použity nové platební údaje.

Deaktivace služby Braintree se zachováním přihlašovacích údajů pro integraci

Chcete-li deaktivovat integraci mezi službami Acrobat Sign a Braintree a zachovat přihlašovací údaje pro pozdější opětovnou aktivaci:

 1. Přejděte na položku Nastavení účtu > Integrace plateb

 2. Zrušte zaškrtnutí políčka Povolit platby prostřednictvím služby Braintree.

  Vymazání přihlašovacích údajů

 3. Klikněte na tlačítko Uložit

 4. Zobrazí se výzva k potvrzení ověřující, zda opravdu chcete deaktivovat integraci plateb.

  Klikněte na možnost Zakázat.

  Deaktivovat platby

 5. Obnoví se obsah stránky a zobrazí se deaktivovaná platební funkce

  • Tag Účet propojen bude odebrán, aby bylo vizuálně zdůrazněno, že je integrace deaktivována.
  • Políčko Povolit platby prostřednictvím služby Braintree zůstane nezaškrtnuté.
  • Přihlašovací údaje služby Braintree zůstanou v konfiguraci připravené k opětovné aktivaci.

   

  Deaktivace bez přihlašovacích údajů

Deaktivace služby Braintree a odebrání přihlašovacích údajů pro integraci

Chcete-li deaktivovat integraci mezi službami Acrobat Sign a Braintree a odebrat přihlašovací údaje z nastavení účtu:

 1. Přejděte na položku Nastavení účtu > Integrace plateb

 2. Vyberte odkaz Vymazat přihlašovací údaje, který se nachází pod polem Soukromý klíč.

  Deaktivace plateb  – vymazání přihlašovacích údajů

 3. Zobrazí se výzva k potvrzení ověřující, zda chcete opravdu vymazat přihlašovací údaje služby Braintree.

  • Zaškrtnutím políčka potvrďte, že jste srozuměni s následným ukončením platnosti všech probíhajících splatných dohod.
  • Klikněte na odkaz Odstranit.
  Výzva k vymazání přihlašovacích údajů

 4. Obnoví se obsah stránky a zobrazí se deaktivovaná konfigurace plateb.

  • Tag Účet propojen bude odebrán, aby bylo vizuálně zdůrazněno, že je integrace deaktivována.
  • Políčko Povolit platby prostřednictvím služby Braintree nebude zaškrtnuté.
  • Přihlašovací údaje služby Braintree budou odstraněny z rozhraní.

  Stránku Uložte.

  Deaktivováno s uloženými přihlašovacími údaji

 5. Obnoví se obsah stránky a zobrazí se deaktivovaná platební funkce.

Možnosti konfigurace

Služba Braintree nabízí celou řadu možností konfigurace, které mohou výrazně zlepšit prostředí podepisující osoby. Každý od platební služby očekává něco jiného a důkladné prozkoumání funkcí služby Braintree za to rozhodně stojí.

Integrace se službou Acrobat Sign obsahuje několik funkcí týkajících se přímo prostředí podepisujícího:

 • Měna – Jakou měnu přijímáte?

Služba Braintree přijímá mnoho typů měn a umožňuje vám vytvořit si „Účet obchodníka“ pro každou vámi přijímanou měnu. Pomocí účtu obchodníka můžete dále definovat, které typy plateb budete přijímat (PayPal nebo diskrétní kreditní karty).

Konfigurace nastavení služby Braintree

 13.3 Přehled

Ve službě Acrobat Sign musí být pole Platba nakonfigurováno pro jeden typ měny. Tato nakonfigurovaná hodnota je propojená s účtem obchodníka stejného typu měny.

Hodnoty uvedené ve vlastnostech pole služby Acrobat Sign jsou určovány měnami přijímanými ve vašem účtu obchodníka Braintree.

Nastavením výchozího účtu obchodníka také nadefinujete výchozí měnu, která se bude načítat do pole Platba ve službě Acrobat Sign.

Rozhraní pole služby Acrobat Sign pro nastavení měny

 13.3 Přehled

 • Kontrola duplicitních transakcí – Brání vytvoření dvou transakcí v případě rychlého dvojitého kliknutí, a tedy i dvojímu naúčtování částky podepisujícímu.
Kontrola duplicitních transakcí ve službě Braintree

Co byste měli vědět

Známý problém: Po úpravě delegované dohody jsou deaktivovány platby

Existuje známý problém, v jehož důsledku může dohoda obejít proces platby a bude dokončena jako úspěšná, aniž by byla zajištěna platba. Tento problém se projeví pouze v následujícím případě:

 1. první příjemce deleguje svou podpisovou autoritu
 2. odesílatel po tomto delegování změní dohodu

Doporučujeme deaktivovat funkci Upravit dohodu ve všech skupinách, které používají integraci plateb.

Obsah a úložiště PCI

V rámci procesu platby se všechny informace ukládají do rozhraní služby Braintree.

Všechny platební informace se ukládají výhradně do účtu Braintree.

Prostředí aplikace Acrobat Sign ukládá pouze přihlašovací údaje rozhraní API pro účet Braintree a číslo transakce předané zpět ze služby Braintree (zaznamenané v protokolu auditu služby Acrobat Sign).

Žádné skutečné platební informace se do systému Acrobat Sign nikdy nedostanou, a je tak zaručena optimální shoda PCI a zabezpečení podepisujícího.

 13.3 Přehled

Přerušení transakce mezi platbou a podpisem

Při používání plateb probíhá proces podpisu ve dvou částech:

 • Dokončení procesu podepisování na stránce elektronického podpisu
 • Zachycení platby a dokončení podpisu

Je tak zajištěno, že dohodu nelze dokončit bez zachycení platby.

Pokud dojde z jakéhokoli důvodu k přerušení tohoto procesu, může podepisující dohodu znovu otevřít pomocí původního odkazu (nebo odkazu připomenutí, pokud jsou připomenutí nakonfigurována) a pokračovat v procesu.

 13.3 Přehled

Prevence duplicitních plateb

Služba Braintree obsahuje funkci Kontrola duplicitní transakce, která zabrání provedení více transakcí pro stejné ID transakce během stanoveného časového rozpětí.  Nemůže tak dojít k příjmu více plateb z důvodu více kliknutí tlačítkem myši.

Konfigurace možnosti Kontrola duplicitní transakce:

1. Přihlaste se k účtu Braintree.

2. Přejděte do nabídky Settings > Processing > Duplicate Transaction Checking (Nastavení > Zpracování > Kontrola duplicitní transakce).

3. Nastavení zapněte.

Kontrola duplicitních transakcí ve službě Braintree

Spory ohledně plateb

Příjemci, kteří mají nějaký spor týkající se platby, musí kontaktovat stranu, která dohodu odeslala, odesláním odpovědi na původní e-mail „Zkontrolovat a podepsat“.

Služba Acrobat Sign poskytuje platformu pro proces podpisu, ale proces platby předává službě Braintree.

Služba Acrobat Sign neshromažďuje žádné platby ani informace o platbách. Služba Acrobat Sign zobrazuje pouze platební portál, který nakonfiguroval odesílatel dohody.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?