Chybová zpráva informující o chybě ověření službou Adobe Sign a odepření přístupu

Taková chybová zpráva značí, že se uživatel pokouší o akci, která není kvůli problému s oprávněním na straně služby Adobe Sign povolena.

Existují dva běžné scénáře, kdy je tato chyba generována:

 • Během instalace balíčku do organizace využívající službu Salesforce
 • Když odesílatel poprvé odešle smlouvu z prostředí pro integraci se službou Salesforce
rtaImage


Prostředí

Adobe Sign pro Salesforce (všechny verze)


Scénář 1: Problémy při instalaci

Během procesu instalace může dojít ke generování chyby odepření přístupu ze tří hlavních důvodů:

 • ID uživatele ve službě Adobe Sign není správné nebo se na ně vztahuje omezení.
 • Účet služby Adobe Sign (v rámci kterého se ID uživatele používá) není správně nakonfigurován jako firemní účet.
 • Kanál, ve kterém se účet používá, není správný.


Kontrola ID uživatele

Služby Adobe Sign a Salesforce synchronizují uživatele v každém systému na základě e-mailové adresy (nikoli na základě uživatelského jména, které může být ve službě Salesforce odlišné).

Kvůli používání zkušebních účtů a izolovaných prostorů může snadno docházet k situacím, kdy ID skutečných uživatelů, kteří se připojují, neodpovídají požadovaným ID.

Při řešení chyb týkajících se přístup začněte vždy nejprve tím, že zkontrolujete, zda jsou ID uživatelů taková, jaká mají být, a zda jsou příslušnou administrativní autoritou správně zřízena.

 

Emaily musí být shodné a je nutné, abyste byli správcem účtu

ID uživatele, pod kterým se provádí ověření procesu ve službě Adobe Sign, je určeno e-mailovou adresou uvedenou ve vašem profilu ve službě Salesforce.

 • Otevřete svůj profil ve službě Salesforce a zkopírujte si e-mailovou adresu do Poznámkového bloku.
get_sfdc_email_value

 

 • Přihlaste se ke službě Adobe Sign pomocí stejné e-mailové adresy.
  • Pokud se nemůžete přihlásit, klikněte na odkaz Zapomněl(a) jsem heslovytvořte nové heslo, pomocí kterého se budete moci přihlásit.
  • Jestliže máte s resetováním hesla problémy nebo se nemůžete přihlásit ani po resetování hesla, požádejte správce starajícího se o úspěšné využití produktů, aby vašeho uživatele ve službě Adobe Sign nastavil.
 • Klikněte na kartu Účet a v levé části vyberte položku Uživatelé.
  • Pokud se vám karta Účet nezobrazuje, nejste správcem účtu. Obraťte se na jiného správce služby Adobe Sign (nebo na správce starajícího se o úspěšné využití produktů) a požádejte ho o zvýšení úrovně vašich oprávnění.
 • Dvakrát na uživatele (který má vaši e-mailovou adresu) klikněte, aby se otevřelo okno vlastností uživatele.
navigate_to_users

 

 • Kontrolou e-mailové adresy ověřte, že se zobrazuje správný uživatel.
 • Ověřte, že má uživatel oprávnění správce účtu.
user_properties

Pokud nejste nastaveni jako správce účtu, je třeba, aby vám někdo zvýšil úroveň oprávnění, jinak nebudete moci propojení mezi službami Adobe Sign a Salesforce provést.

Úroveň vašich oprávnění v systému může zvýšit pouze správce účtu. Obraťte se na jiného správce služby Adobe Sign (nebo na správce starajícího se o úspěšné využití produktů) a požádejte ho o nastavení systémových oprávnění na úrovni účtu.

Poznámka:

Obecně lze říci, že zástupci podpory a správci starající se o úspěšné využití produktů mohou projednávat záležitosti týkající se účtu (a provádět příslušné manipulace s účtem) pouze s určeným správcem účtu.

Pokud potřebujete řešit potíže za jiného uživatele, je nutné mít oprávnění správce účtu v systému. Jen tak budete moci bez omezení jednat s pracovníky týmu podpory nebo správcem starajícím se o úspěšného využití produktů.


Kontrola plánu služby Adobe Sign

Vaše ID uživatele s oprávněními správce musí být použito pro účet využívající plán služby na firemní úrovni.

Lze to ověřit takto:

 • Klikněte na kartu Účet.
 • V levé části vyberte možnost Osobní preference.
 • V zobrazené nabídce vyberte položku Můj profil.

Plán služby je uveden v pravé horní části okna Můj profil:

check_your_profiletodeterminetheserviceplan

Pokud není v části Plán pro službu Adobe Sign uvedeno označení Enterprise (nebo Zkušební verze Enterprise), není vaše ID uživatele použito pro správný účet nebo váš účet zatím nebyl upgradován na firemní.

Z e-mailové adresy, která patří správci účtu, kontaktujte správce starajícího se o úspěšné využití produktů:

 • Uveďte, že instalujete balíček Salesforce.
 • Uveďte e-mailovou adresu svého správce SFDC.
 • Uveďte, že jste se přihlásili ke službě Adobe Sign a že účet, který uživatel používá, pravděpodobně nevyužívá plán Enterprise.
 • Požádejte zástupce také o to, aby ověřil, zda je účet ve správném kanálu.


Ověření skutečnosti, zda je účet Adobe Sign ve správném kanálu

Pokud je uživatel zaregistrován a váš účet využívá plán Enterprise, je dosti pravděpodobné, že je váš účet ve špatném kanálu.

Kanály udělují oprávnění k účtům v rámci jejich rozsahu. Služba Salesforce vyžaduje přístup k několika nastavením rozhraní API, která jsou aktivována konfigurací kanálu.

 

Problém s kanálem může odstranit pouze pracovník podpory nebo správce starající se o úspěšné využití produktů. Při kontaktování podpory nebo oddělení starajícího se o úspěšné využití produktů dodržujte následující pravidla:

 • Kontaktujte příslušný tým z e-mailové adresy, která patří správci účtu v aplikaci Adobe Sign.
 • Informujte je, že jste uživatele zkontrolovali v systému a že je plán služby správný.
 • Uveďte chybovou zprávu a poskytněte informace o tom, co jste při generování chyby dělali.


Scénář 2: Problémy na straně uživatelů

Uživatelé služby Adobe Sign pro Salesforce zajišťující integraci mohou mít problémy s přístupem v následujících případech:

 • Uživatel nepoužívá správný účet služby Adobe Sign.
 • Uživateli byla zrušena oprávnění k odesílání údajů.

Příčinu problému by mělo být možné rychle zjistit kontrolou uživatele ve službě Adobe Sign.


Kontrola skutečnosti, že uživatel používá účet služby Adobe Sign a že se e-maily shodují

Kontrolu ID uživatele ve službě Adobe Sign může provést pouze správce účtu nebo správce skupiny.

Pokud nejste správcem, bude muset tuto kontrolu provést někdo, kdo má oprávnění ke kontrole uživatelů ve službě Adobe Sign.

 

Nejprve ověřte e-mail uživatele ve službě Salesforce.

 • Přihlaste se ke službě Salesforce jako správce.
 • Vyberte možnost Domů > Správa > Uživatelé > Uživatelé.
 • Kliknutím na odkaz Celé jméno u požadovaného uživatele otevřete jeho profil.
 • Zkopírujte si jeho e-mailovou adresu uvedenou v poli E-mail do Poznámkového bloku.
  • Dejte pozor, abyste nezkopírovali adresu uvedenou v poli Uživatelské jméno. Propojení se službou Adobe Sign je založeno na e-mailové adrese.
users_email_in_sfdc

 

Ověření uživatele ve službě Adobe Sign:

 • Přihlaste se ke službě Adobe Sign jako správce (účtu nebo skupiny).
 • Na kartě Uživatelé vyberte možnost Účet > Uživatelé.
 • Pomocí vyhledávacího pole vyhledejte e-mailovou adresu příslušného uživatele.
  • Tato e-mailová adresa musí být stejná jako e-mailová adresa ve službě Salesforce. Pokud není, máte zobrazené ID špatného uživatele.
  • Pokud uživatele vůbec nenajdete, nachází se pravděpodobně v jiné skupině nebo používá jiný účet (například zkušební).
   • Můžete se pokusit vytvořit uživatele a přesunout ho do své skupiny/účtu.
   • Pokud nemůžete uživatele vytvořit, kontaktujte správce starajícího se o úspěšné využití produktů a poskytněte mu e-mailovou adresu tohoto uživatele.
navigate_to_the_user


Ověření skutečnosti, že má uživatel s příslušným ID ve službě Adobe Sign oprávnění k odesílání smluv

 

Pokud uživatele najdete, klikněte dvakrát na řádek, ve kterém je uvedena stejná e-mailová adresa, jakou má uživatel ve službě Salesforce. Tím otevřete okno vlastností uživatele.

 • Ověřte, že je položka Stav nastavena na možnost Aktivní.
 • Ověřte, zda uživatel může odesílat dokumenty.
  • Pokud uživatel nemůže odesílat dokumenty, povolte mu to.
senders_user_properties


Další informace

Prostředí pro integraci, jako je například služba Adobe Sign pro Salesforce, lze nainstalovat pouze v případě, že je pro službu Adobe Sign využíván plán typu Enterprise nebo Zkušební verze Enterprise.

Prostředí pro integraci lze instalovat i pomocí účtů pro vývojáře, ale před jejich aktivací je musí pracovníci podpory nebo správci starající se o úspěšné využití produktů přesunout do správného kanálu.