Práce s automatickou detekcí polí

Funkce Automatická detekce polí v prostředí pro vytváření je ve výchozím nastavení povolena pro všechny úrovně služby.

Poznámka:

Vylepšená verze automatické detekce pole formuláře je v prostředí NA1, NA2 a NA4 v omezeném vydání.

Účty v těchto oddílech obsahují vylepšenou logiku strojového učení pro umístění polí formulářů. Další oddíly budou přidány do distribuce v budoucích verzích.

Přehled

Při odesílání nového formuláře do prostředí pro vytváření vyhodnotí aplikace Adobe Acrobat Sign dokument a identifikuje orientační body na stránce, které označují, kde budou pravděpodobně potřeba kandidátská pole.

Kandidátská pole, která se nacházejí v blízkosti typu pole podpisu, budou dále vyhodnocena, aby se zjistilo, jestli jsou tyto typy polí předvídatelné, a provede se pokus o umístění logického typu pole (např. celá jména, data podpisů, tituly, společnosti).

Kandidátská pole může autor přijmout jako umístěná, odstraněná nebo převedená na jiné typy polí.

Jak se to používá

Detekce pole proběhne automaticky, když je dokument odeslán do prostředí pro vytváření. Patří sem také proces pro vytvoření šablony, webového formuláře nebo individuální událost odeslání.

  • V případě nalezení kandidátských polí se v horním středu okna pro vytváření zobrazí vyskakovací dialogové okno „Umístění všech polí“.
  • Všechny stránky v dokumentu jsou vyhodnoceny a všechna pole jsou umístěna, pokud je vybráno tlačítko Umístit všechna pole.
  • Výběrem tlačítka X v pravém horním rohu vyskakovacího okna zavřete dialogové okno bez umístění jakýchkoli polí.
Verze automatické detekce polí hlavního vydání

  • Pokud je dialogové okno pro umístění polí zavřeno a chcete jej znovu zobrazit, vyberte odkaz Obnovit pole v pravém dolním rohu okna (nad tlačítky ZpětOdeslat).
Odkaz Obnovit pole

  • Pokud nebudou nalezena žádná kandidátská pole, dialogové okno Umístění všech polí se nezobrazí.
Poznámka:

Detekce polí se nespustí, pokud:

Autor by měl každé pole vyhodnotit, aby nastavil vlastnosti pole, zejména pokud je dohoda určena pro více než jednoho příjemce.

  • Aplikace Acrobat Sign nemůže vědět, jaký má být název pole, takže všechna pole mají přiřazený obecný název (například: Vlastní pole 1). 
  • Aplikace Acrobat Sign nemůže určit příjemce, kterému má být pole přiřazeno. Ve výchozím nastavení jsou všechna pole přiřazena prvnímu příjemci v seznamu příjemců.
Úprava jména příjemce a názvu pole

 

Doporučujeme, abyste nejprve odstranili všechna nesprávně umístěná pole.

Odstranění nadbytečných polí

Poznámka:

Stisknutím a podržením klávesy Shift a následným klikáním myší ve formuláři můžete vybrat více polí nebo nakreslit obdélník. Všechna pole, která se budou dotýkat vybrané oblasti, budou vybrána.

Skupinu polí můžete poté přesunout nebo odstranit.

 

Poté změňte velikost nebo přesuňte všechna pole, která byla nesprávně umístěna.

Změna velikosti a přesunutí polí podle potřeby

Podle potřeby umístěte všechna vynechaná pole.

Umístění polí podle potřeby

Jakmile bude formulář obsahovat pouze potřebná pole, můžete jednotlivá pole postupně zkontrolovat poklikáním.

Zadejte smysluplný název, aby byly sestavy přehlednější a aby se lépe navrhovalo mapování dat.

Chcete-li pole přejmenovat, klikněte na ikonu Upravit vedle názvu pole a poté zadejte kompletní název pole.

Úprava názvu pole

 

Pokud formulář vyžaduje, aby první příjemce zadal veškerý obsah, je výchozí hodnota Přiřazeno přesně to, co potřebujete.

Pokud ale potřebujete, aby nějaká pole předvyplnil odesílající nebo pokud existuje více příjemců, musíte podle potřeby zkontrolovat a upravit pole Přiřazeno.

Úprava příjemce pole

Na úrovni pole musíte dále vyhodnotit položku Typ pole.

Většina umístěných kandidátských polí jsou textová pole. Můžete je ale snadno převést na většinu běžných jednořádkových typů polí:

  • Pole pro podpis
  • Informační pole podepisující osoby
  • Textová pole
Úprava typu pole

Poznámka:

Automaticky umístěná pole podporují všechny normální možnosti polí, například pravidla ověření, podmíněné příkazy, nástroje pro vzhled písma atd.

 

Procházejte dokument a přitom aktualizujte/ověřujte pole.

Po umístění všech polí ukončete proces vytváření kliknutím na možnost Uložit nebo Odeslat.

Pokud vytváříte šablonu, lze pole kompletně upravovat na stránce Správa.

Pokud opustíte prostředí pro vytváření před uložením nebo odesláním, naleznete dokument na stránce Správa v části Předběžná verze, ale veškerá umístění polí budou ztracena.

Postup povolení nebo zakázání

Funkci automatické detekce polí může na úrovni účtu nebo skupiny povolit nebo zakázat pouze tým podpory služby Acrobat Sign.

Nastavení na úrovni skupiny jsou povolená a zruší hodnoty na úrovni účtu.

Co byste měli vědět

Funkce automatické detekce polí se nespustí, má-li dohoda více než 25 stran.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online