Hromadné vytvoření nebo úpravy uživatelů

Obsah této stránky obsahuje pokyny pro nativní podnikové prostředí. Další prostředí najdete v rozbalovací nabídce vpravo. -->

Hromadné přidání nebo úpravy uživatelů

Správce víceuživatelského účtu může provádět hromadné aktualizace a přidávat uživatele do účtu. Následující způsob použijte v případě, že společnost změnila název, a zajistěte tak, že všichni uživatelé budou mít ve svém účtu nastaveny správné informace. Můžete jej také použít k vytváření uživatelů v účtu.

Postupujte důsledně podle následujících kroků, abyste v procesu neudělali nějaké chyby.

Tento proces vyžaduje soubor .CSV ve specifickém formátu. Níže naleznete ukázkový soubor, se kterým pracuje tento článek. Po zadání údajů specifických pro jednotlivé uživatele lze tento soubor .CSV použít k hromadné aktualizaci uživatelů.

Stáhnout

Poznámka:

Uložte tento soubor jako soubor .CSV pro odeslání do služby Adobe Acrobat Sign. Uložte jej otevřením dokumentu v aplikaci Microsoft Excel a vybráním příkazu nabídky Soubor > Uložit jako. V rozbalovací nabídce Uložit jako typ vyberte možnost .CSV.

Pro vytvoření nebo změnu uživatelských informací v systému jsou nezbytné specifické údaje.

 • E-mailová adresa (povinná) – Jediným povinným údajem je aktuální e-mailová adresa uživatele nebo e-mailová adresa uživatele, kterého chcete vytvořit
 • Nová e-mailová adresa (volitelná) – Nová e-mailová adresa, kterou chcete nastavit pro uživatele
 • Jméno (vyžadováno při vytváření nových uživatelů, volitelné při aktualizaci stávajících uživatelů) - Hodnota pro jméno uživatele
 • Příjmení (vyžadováno při vytváření nových uživatelů, volitelné při aktualizaci stávajících uživatelů) - Hodnota pro příjmení uživatele
 • Titul (volitelný) – Název pracovní pozice nebo postavení uživatele
 • Společnost (volitelná) – Název společnosti uživatelů
 • Telefonní číslo (volitelné)
 • Směrové číslo oblasti (volitelné) – Určuje, které faxové číslo se bude používat pro faxové transakce
 • Časové pásmo (volitelné) – Nastaví časové pásmo pro uživatele
 • Místní uživatelské rozhraní – Nastaví jazyk služby pro uživatele
 • Název skupiny (volitelný) – Název skupiny uživatele nebo název skupiny, do které chcete uživatele zařadit. Tímto způsobem můžete také ve svém účtu vytvořit skupinu, pokud ještě neexistuje
 • Je správce (volitelné) – PRAVDA: Tento uživatel je nebo by měl být správcem účtu NEPRAVDA: Tento uživatel není nebo by neměl být správcem účtu
 • Je správce skupiny (volitelné) – PRAVDA: Tento uživatel je nebo by měl být správcem své skupiny NEPRAVDA: Tento uživatel není nebo by neměl být správcem své skupiny
 • Může odesílat dokumenty (volitelné) – Pokud je tato možnost zakázána, nemůže tento uživatel používat službu k odeslání dohod
 • Může podepisovat dokumenty (volitelné) – Pokud je tato možnost zakázána, nemůže tento uživatel podepisovat dohody obsažené v e-podpisových službách. Nicméně může dohody odesílat, pokud je povolená možnost „Může odesílat dohody“
 • Stav (volitelný) – Aktivní nebo neaktivní. Neaktivní uživatelé nemohou službu vůbec používat.
Poznámka:

Nová e-mailová adresa, kterou chcete použít, nesmí při provádění hromadné aktualizace uživatelů ve službě Acrobat Sign existovat.  Nejlepší je, když na novou e-mailovou adresu uživatele ještě nebylo nic odesláno prostřednictvím služby Acrobat Sign.

Tuto možnost si můžete zobrazit přechodem na stránku Účet a výběrem možnosti Uživatelé následované znakem plus (+).

Přidat uživatele

Klikněte na kartu Hromadné vytvoření uživatelů. Zobrazí se možnosti pro hromadnou aktualizaci. Kliknutím na tlačítko Procházet otevřete okno, ve kterém přejděte k souboru .CSV uloženému ve vašem systému.

 

Hromadně vytvořit

V závislosti na tom, co chcete dále udělat, zrušte výběr některých možností.

 • Povolit tvorbu uživatelů – Zrušením výběru této možnosti umožníte aktualizaci pouze existujících uživatelů. Zadáte-li e-mailovou adresu, která není ve vašem účtu uvedena, nedojde k vytvoření uživatele.
 • Povolit aktualizaci uživatelů – Zrušením výběru této možnosti umožníte pouze vytváření uživatelů. Zadáte-li e-mailovou adresu uživatele existujícího ve vašem účtu, nedojde k aktualizaci jeho údajů.
 • Povolit tvorbu skupin – Zrušením výběru této možnosti znemožníte vytváření skupin. Pokud dojde k zadání názvu neexistující skupiny uživatele, nebude tato skupina vytvořena

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?