Přidání hesla do dohody

Odesílatel má při vytváření dohody možnost nastavit určité heslo, které se použije na podepsaný dokument PDF. Toto heslo je vyžadováno k otevření a zobrazení podepsaného souboru PDF.


Nastavení hesla pro ochranu před zobrazením dokumentu PDF

Odesílatel má při vytváření dohody možnost nastavit určité heslo, které se použije na podepsaný dokument PDF. Toto heslo je vyžadováno k otevření a zobrazení podepsaného souboru PDF.

Zaškrtnutí políčka Zobrazit heslo zobrazí obsah pole hesla, abyste si mohli ověřit, že se obě hesla shodují a vypadají tak, jak jste si přáli.

Pokud se hesla neshodují, zobrazí se v poli druhého hesla ikona chyby.

Poznámka:

Je důležité si pamatovat, že nastavená hesla u podepsaných dokumentů PDF se vloží do souboru PDF, přičemž je není možné obnovit či resetovat.

  • Pokud dojde ke ztrátě nebo zapomenutí hesla pro podepsaný dokument PDF, neexistuje žádný způsob, jak soubor PDF otevřít.

Hesla mohou obsahovat pouze písmena a číslice; nesmí obsahovat žádné speciální znaky. Například:

` ~ ! @ # $ % ^ & * ( ) _ + - = [ ] \ ; ' , . / { } | : " < >?

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.