Přidání hesla pro zabezpečení zobrazení souboru PDF s dohodou

Odesílatel má při vytváření dohody možnost nastavit určité heslo, které se použije na podepsaný dokument PDF. Toto heslo je vyžadováno k otevření a zobrazení podepsaného souboru PDF.


Nastavení hesla pro ochranu zobrazení kopie souboru PDF s dohodou

Odesílatel má při vytváření dohody možnost nastavit určité heslo, které se použije na podepsaný dokument PDF. Toto heslo je vyžadováno k otevření a zobrazení podepsaného souboru PDF.

Zaškrtnutím políčka Zobrazit heslo zobrazíte obsah pole hesla, abyste si mohli ověřit, že se obě hesla shodují a vypadají tak, jak jste si přáli.

Pokud se hesla neshodují, zobrazí se v poli druhého hesla ikona chyby.

Poznámka:

Je důležité si pamatovat, že nastavená hesla u podepsaných dokumentů PDF se vloží do souboru PDF, přičemž je není možné obnovit či resetovat.

  • Pokud dojde ke ztrátě nebo zapomenutí hesla pro podepsaný dokument PDF, neexistuje žádný způsob, jak soubor PDF otevřít.

Hesla mohou obsahovat pouze písmena a číslice; nesmí obsahovat žádné speciální znaky. Například:

` ~ ! @ # $ % ^ & * ( ) _ + - = [ ] \ ; ' , . / { } | : " < >?

Poznámka:

Heslo dokumentu chrání dokumenty PDF Acrobat Sign, které jsou staženy nebo odeslány e-mailem ze systému Acrobat Sign.  Nemá sloužit jako vynucovací mechanismus pro uživatele přistupující k dokumentu z klienta Acrobat Sign.   V části Ochrana obsahu naleznete alternativní mechanismy ochrany přístupu.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online