Omezení počtu transakcí služby Adobe Sign

Služba Adobe Sign v současnosti omezuje transakce na základě úrovně služby odesílající strany, a to podle následující tabulky:

Transakce/uživatelská licence Velikost souboru/odeslání Stránek/transakce Podepisujících/transakce Transakce KBA Transakce s telefonickým ověřením
Individual 150 10 MB 100 - nastavitelné 10 0 0
Small Business 150 10 MB 100 - nastavitelné 25 0 0
Business Vlastní 10 MB 100 - nastavitelné 25 0 0
Enterprise Vlastní 10 MB -nastavitelné 100 - nastavitelné 25 - nastavitelné 50/rok - nastavitelné 50/rok - nastavitelné

Transakce/uživatele služby Adobe Sign: Transakce je dokument odeslaný z vašeho účtu k podpisu.  Plány Adobe Sign Individual a Small Business zahrnují 150 transakcí na uživatele a rok.  Další informace o omezeních používání služby Adobe Sign.

Velikost souboru/odeslání: Služba Adobe Sign omezuje velikost jednotlivých odeslaných souborů. Pokud se pokusíte o odeslání dokumentu přesahujícího toto omezení, zobrazí se pod souborem chyba s oznámením „Překročen limit odeslání.“

Stránky/transakce: Celá transakce (všechny soubory sloučené dohromady) je omezena celkovým počtem stránek. Tento limit může na požádání upravit tým podpory. Pokud se pokusíte odeslat dokument větší než je limit nastavený pro váš účet, zobrazí se chyba „Služba Adobe Sign nemůže vytvořit smlouvu, protože dokumenty přesahují limit počtu stránek.“

Podepisující/elektronická transakce: Počet osob, které mohou podepsat transakci elektronického podpisu se liší pro jednotlivé úrovně služeb. Uživatelé bezplatné, individuální, týmové a obchodní úrovně služby mají nastavené omezení celkového počtu podepisujících zahrnutých v transakcích. Zákazníci s firemní úrovní služby mohou požádat o navýšení tohoto limitu.

Transakce KBA: Ověření založené na znalostech je rozšířenou formou ověřování podepisujících, které je povoleno u firemní úrovně služby. Výchozí účet obsahuje 50 transakcí KBA za rok. Pokud potřebujete zvýšit objem této služby, kontaktujte manažera úspěchu nebo obchodního zástupce, kteří vám poskytnou informace o požadavcích na zvýšení objemu a o cenové struktuře.

Transakce s telefonickým ověřením: Transakce s telefonickým ověřením jsou také rozšířenou formou ověření podepisujícího povolenou pro službu firemní úrovně. Výchozí účet obsahuje 50 transakcí s telefonickým ověřením za rok. Pokud budete potřebovat zvýšit objem této služby, kontaktujte manažera úspěchu nebo obchodního zástupce, kteří vám poskytnou informace o požadavcích na zvýšení objemu a o cenové struktuře.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online