Omezení počtu transakcí služby Adobe Sign

Služba Adobe Sign v současnosti omezuje transakce na základě úrovně služby odesílající strany, a to podle následující tabulky:

Transakce/uživatelská licence Velikost souboru/odeslání Stránek/transakce Podepisujících/transakce Transakce KBA Transakce s telefonickým ověřením
Pro jednotlivce 150 10 MB 100 10 0 0
Malé podniky 150 10 MB 100 25 0 0
Podniky Vlastní 10 MB 100 25 0 0
VIP podniky Vlastní 10 MB 100 25 50 50
Velké organizace Vlastní 10 MB   500 25 50/rok 50/rok
VIP podniky Vlastní 10 MB 500 25 50 50

Transakce/uživatel služby Adobe Sign: Transakcí se rozumí dokument odeslaný z vašeho účtu k podpisu.

Plány Adobe Sign pro jednotlivce a malé podniky zahrnují 150 transakcí na uživatele za rok.  Další informace o omezeních používání služby Adobe Sign.

Velikost souboru/odeslání: Služba Adobe Sign omezuje velikost jednotlivých odeslaných souborů.

Pokud se pokusíte o odeslání dokumentu přesahujícího toto omezení, zobrazí se pod souborem chyba s oznámením „Překročen limit odeslání.“

Zákazníci s plánem služby pro velké organizace mohou kontaktovat svého manažera úspěchu nebo podporu a požádat o zvýšení limitu.

Stránky/transakce: Celá transakce (všechny soubory sloučené dohromady) je omezena celkovým počtem stránek.

Pokud se pokusíte odeslat dokument větší než je limit nastavený pro váš účet, zobrazí se chyba „Služba Adobe Sign nemůže vytvořit dohodu, protože dokumenty přesahují limit počtu stránek.“

Tento limit může být pro podnikové uživatele a uživatele z řad velkých organizací upraven. Obraťte se na svého manažera úspěchu nebo na podporu, aby zahájili proces schválení.

Podepisující/elektronická transakce: Počet osob, které mohou podepsat transakci elektronického podpisu se liší pro jednotlivé úrovně služeb.

Uživatelé bezplatného účtu , účtu pro jedince, malé podniky a firmy mají nastavené omezení celkového počtu podepisujících zahrnutých v transakcích.

Zákazníci s plánem služby pro velké organizace mohou kontaktovat svého manažera SCM nebo podporu a požádat o zvýšení limitu.

Transakce KBA: Ověření založené na znalostech je rozšířenou formou ověřování podepisujících, které je povoleno u podnikové úrovně služby Enterprise.

Účet obsahuje 50 výchozích transakcí KBA za rok.

Pokud potřebujete zvýšit objem této služby, kontaktujte manažera úspěchu nebo obchodního zástupce, kteří vám poskytnou informace o požadavcích na zvýšení objemu a o cenové struktuře.

Transakce s telefonickým ověřením: Transakce s telefonickým ověřením jsou také rozšířenou formou ověření podepisujícího povolenou pro službu firemní úrovně.

Výchozí účet obsahuje 50 transakcí s telefonickým ověřením.

Pokud budete potřebovat zvýšit objem této služby, kontaktujte manažera úspěchu nebo obchodního zástupce, kteří vám poskytnou informace o požadavcích na zvýšení objemu a o cenové struktuře.

Poznámka:

Informace o omezování naleznete v Častých dotazech ke službě Adobe Sign.