Vysvětlení limitů transakcí

Limity transakcí služby Adobe Acrobat Sign

Služba Adobe Acrobat Sign v současnosti omezuje transakce na základě úrovně služby odesílající strany, a to podle následující tabulky:

 

Transakce/uživatelská licence/rok

Velikost souboru/odeslání

Stránek/transakce

Podepisujících/transakce

Transakce KBA

Transakce s telefonickým ověřením

Jednotlivý uživatel (samostatný)

Neomezeno

(Viz dále)

10 MB

100

10

0

0

Více uživatelů v týmu (malý podnik)

Neomezeno

(Viz dále)

10 MB

100

25

0

0

Podniky

150

(Viz dále)

10 MB

100

25

0

0

VIP podniky

150

(Viz dále)

10 MB

100

25

50

50

Enterprise

150

(Viz dále)

10 MB

500

25

50/rok

50/rok

VIP organizace

150

(Viz dále)

10 MB

500

25

50

50

Transakce/uživatel služby Acrobat Sign: Transakce se provádí pokaždé, když je prostřednictvím služby Acrobat Sign odeslán elektronický dokument nebo kolekce souvisejících elektronických dokumentů koncovému uživateli.

Plány služby Acrobat Sign prodávané jako uživatelské licence zahrnují 150 transakcí na uživatele za rok, pokud není ve vaší smlouvě stanoveno jinak.  Další informace o omezeních používání služby Acrobat Sign.

Zákazníci na úrovni pro podniky a velké organizace, kteří zpracovávají velké objemy transakcí nebo vyžadují licenci na pracoviště, mohou kontaktovat svého obchodního zástupce ohledně nákupu celkového objemu transakcí s neomezeným počtem uživatelů.

Velikost souboru/odeslání: Služba Acrobat Sign omezuje velikost jednotlivých odesílaných souborů.

Pokud se pokusíte o odeslání dokumentu přesahujícího toto omezení, zobrazí se pod souborem chyba s oznámením „Překročen limit odeslání.“

Stránky/transakce: Celá transakce (všechny soubory sloučené dohromady) je omezena celkovým počtem stránek.

Pokud se pokusíte odeslat dokument větší, než je limit nastavený pro váš účet, zobrazí se chyba „Služba Acrobat Sign nemůže vytvořit dohodu, protože dokumenty přesahují limit počtu stránek.“

Podepisující/elektronická transakce: Počet osob, které mohou podepsat transakci elektronického podpisu se liší pro jednotlivé úrovně služeb.

Služby s plánem pro jednotlivce, více uživatelů v týmupodniky mají nastavené omezení celkového počtu podepisujících zahrnutých v transakcích.

Transakce KBA: Ověření založené na znalostech je pokročilou metodou ověřování podepisujících, která je povolena u podnikové a firemní úrovně služby.

Transakce ověření pomocí telefonu: Ověření pomocí telefonu je také pokročilou metodou ověření podepisujícího, která je povolena u podnikové a firemní úrovně služby.

Omezování počtu transakcí

Všechny požadavky, které klient podává službě Acrobat Sign, jsou monitorované kvůli ochraně systémových zdrojů a zachování naší schopnosti obsloužit maximální počet klientů.

Míra spotřebovávání zdrojů stejným spotřebitelem (například stejným ID uživatele, adresou IP, ID dohody apod.) je omezená (přiškrcená) po minutách, hodinách a dnech.

Když spotřebitel překročí práh omezení počtu transakcí, pak je daný požadavek zamítnut prostřednictvím odpovědí HTTP 429.

Každý požadavek podaný službě Acrobat Sign je vyhodnocován podle systémových zdrojů, které spotřebuje. Různé parametry předávané stejnému koncovému bodu mohou mít různě velký podíl na spotřebovaných systémových zdrojích.

Některé požadavky mohou navíc spouštět zdlouhavé procesy na pozadí, které náš algoritmus pro vyhodnocení omezení výkonu rovněž posuzuje.

Z toho důvodu není možné popsat počet požadavků jako prostý počet požadavků v určitém časovém intervalu. Naše zásady omezování výkonu vychází z historických dat denního počtu požadavků, včetně oprávněných použití, které zatěžují náš systém.

Zákazníci mohou mít jistotu, že máme dostatečně benevolentní zásady, které neovlivní obvyklý každodenní objem toku práce.

Poznámka:

Omezování limitů platí pro jednotlivé uživatele v rámci účtu.

Pokud váš systém využívá k uskutečňování hovorů přes rozhraní API do služby Acrobat Sign užitkové uživatele, doporučujeme rozdělit transakce mezi více užitkových uživatelů, aby došlo ke snížení možnosti omezení.

Ne.

Váš servisní balíček (týmový, obchodní, podnikový) přímo ovlivňuje počet transakcí.

Vyšší úrovně služeb mají vyšší práh pro omezování počtu transakcí.

Pokud se na požadavek vrátí odpověď HTTP 429, znamená to, že uživatel spotřeboval větší než limitní množství povolených zdrojů v určitém časovém intervalu. Může se jednat o překročení limitu za minutu, hodinu nebo den.

Chybová zpráva uvádí počet zbývajících sekund do odstranění bloku omezení, kdy budou hovory rozhraní API moci pokračovat.

Volání rozhraní REST API ohledně vytvoření dohody (včetně funkce hromadné odeslání, webových formulářů a šablon) či koncových bodů jiných než REST zobrazují chybu jako: 

  • „Nyní jste dosáhli limitu… Zkuste to znovu za <wait_time_in_seconds> sekund.“

Požadavky na jakékoliv jiné rozhraní REST API (které se netýkají vytvoření dohody) zobrazují chybu jako:

  • Příliš mnoho požadavků. Zkuste to znovu za <wait_time_in_seconds> sekund.“

Požadavky na jakékoliv koncové body jiné než REST (které se netýkají vytvoření dohody) zobrazují chybu jako:

  • Příliš mnoho požadavků – Systém je nyní zaneprázdněný. Vraťte se za <wait_time_in_seconds> sekund.

Placené účty, které předpovídají významnou událost (která může vést ke zvýšení transakčního objemu nad jejich prahové hodnoty omezování počtu transakcí), by se měly obrátit na svého manažera pro úspěch zákazníků a upravit si zásady omezování počtu transakcí tak, aby vyhovovaly jejich potřebám.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.