Časté dotazy ke službě Adobe Sign

Základy

Adobe Sign, řešení v rámci služby Adobe Document Cloud, je cloudová podniková e-podpisová služba, která umožňuje nahradit papír a inkoustové podpisy plně automatizovanými pracovními postupy s elektronickými podpisy. Můžete tak snadno posílat, podepisovat, sledovat a spravovat dokumenty a podpisové procesy pomocí prohlížeče nebo mobilního zařízení. Také můžete využít integrace na klíč a rozhraní API k začlenění e-podpisových pracovních postupů do podnikových aplikací a databází.

Osmdesát procent firem se stále potýká s papírováním, které je pomalé, náchylné k chybám a roztříštěné. Pracovníci tráví bezpočet hodin sháněním souhlasů a podpisů, a pak musí dokumenty ještě tisknout, skenovat, faxovat nebo posílat poštou. Výsledná zpoždění frustrují zákazníky, obchodní partnery i zaměstnance – a v konečném důsledku vrhají špatné světlo na samotnou společnost.  Adobe Sign pomáhá firmám transformovat papírové procesy na 100% digitální pracovní postupy s důvěryhodnými a právně závaznými elektronickými podpisy. Se službou Adobe Sign mohou pracovníci a organizace:

 • Získat podpisy během minut, ne dní – Pracovníci si mohou snadno vyžádat podpisy od ostatních, podepisovat dokumenty a celý proces elektronicky sledovat.
 • Pracovat kdekoli a na jakémkoli zařízení – Podepisující osoby mohou kliknout na odkaz vedoucí k podepsání dokumentů odkudkoli, v kteroukoli denní dobu, pomocí prohlížeče nebo mobilního zařízení. Není potřeba se registrovat k účtům ani nic stahovat.
 • Přidat službu do svých systémů a procesů – Integrujte Adobe Sign do systémů a aplikací, které už používáte. Nezmění se nic kromě rychlosti vašich pracovních postupů a snadnosti získání podpisů.
 • Zajistit dodržení právních a bezpečnostních požadavků – Adobe Sign nabízí nejvyšší úroveň zabezpečení, přístupnosti a souladu s právními požadavky. Jsme důvěryhodným světovým lídrem v oboru zabezpečených digitálních dokumentů a digitálních postupů.

Adobe Sign je službou založenou na cloudu, a lze s ní tedy pracovat mnoha způsoby. Všechny plány služby Adobe Sign umožňují pracovat ve webovém prohlížeči nebo mobilní aplikaci a odesílat, podepisovat, sledovat a spravovat dokumenty a procesy podepisování. Adobe Sign lze také používat uvnitř jiných aplikací. Jednotliví uživatelé mohou odesílat dokumenty k podpisu a provádět další úlohy v oblíbených aplikacích pro zvýšení produktivity, jako jsou Microsoft Office 365 Word a PowerPoint a také Box, Dropbox a Disk Google. Podnikům umožňuje služba Adobe Sign používat integrace na klíč a rozhraní API k přidání e-podpisových pracovních postupů do podnikových aplikací a databázových systémů, například Microsoft SharePoint a Dynamics 365, Salesforce, Workday, Ariba, Appttus a mnoha dalších.

Elektronický podpis neboli e-podpis je právně závazný způsob, jak vyjádřit souhlas či schválení elektronického dokumentu nebo formuláře. Jedna z nejčastěji používaných definicí elektronického podpisu jej definuje jako „…elektronický zvuk, symbol nebo proces připojený k záznamu nebo s ním logicky spojený (…) a přijatý osobou se záměrem záznam podepsat“.

Elektronické podpisy jsou:

 1. Právně závazné – Elektronické podpisy jsou právně závazné téměř ve všech industrializovaných zemích a zákony o elektronických podpisech začínají přijímat i méně rozvinuté země. V roce 2000 byl v USA přijat zákon ESIGN (Electronic Signatures in Global and National Commerce), který elektronické podpisy zlegalizoval pro prakticky všechna použití. V Evropské unii začalo v červenci 2016 platit nařízení EU o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru (eIDAS). Podobné zákony přijaly i další země. Další informace o podpisových zákonech najdete v tématu Globální průvodce zákony o elektronickém podpisu podle jednotlivých zemí.
 2. Osvědčené – Adobe Sign je od roku 2006 nejlépe hodnocenou e-podpisovou službou Salesforce AppExchange. Velké množství společností v žebříčku Fortune 500, vládních úřadů a desetitisíce malých až středních podniků každý rok spoléhají na Adobe Sign při zpracování desítek milionů dohod. Další informace o zákaznících aplikace Adobe Sign.
 3. Bezpečné – Elektronické podpisy jsou bezpečnější než písemné a faxem zaslané podpisy. Adobe Sign zajišťuje správu celého procesu, což zahrnuje směrování dokumentů, asistované podpisy nebo schválení, vytváření oznámení a uložení podepsaných dokumentů v zabezpečeném prostředí. Navíc je finální dokument certifikovaný pomocí pečeti bránící před neoprávněným zásahem. Další informace najdete v Centru důvěryhodnosti.
 4. Auditovatelné – Proces shromažďování elektronických podpisů od více stran je kompletně sledován, aby byl zajištěn soulad. Adobe Sign uchovává detailní auditní historii, která zaznamenává veškeré události a akce provedené lidmi, kteří se účastní transakce.
 5. Ověřitelné – Procesy elektronických podpisů mohou využívat nejrůznější metody ověřování identity uživatelů. Typické e-podpisové procesy odešlou dokument, který má být podepsán, na konkrétní e-mailovou adresu a přístup příjemce k danému e-mailovému účtu berou jako základní formu ověření. Kvůli zvýšení zabezpečení mnoho firem spoléhá na další ověřovací kroky (vícefaktorové ověřování), aby byla zaručena identita osob podepisujících důležité dokumenty. Patří sem například telefonické ověřování, jednorázová hesla, identity na sociálních sítích (například Google), ověřování průkazu totožnosti a ověřování založené na znalostech, které vyžaduje, aby podepisující osoby ověřily svoji identitu zodpovězením pro ně jedinečných otázek.
  Další forma ověřování je obecně známá jako „digitální podpis“ a vyžaduje, aby lidé podepisovali pomocí digitálního ID založeného na certifikátu. Každý podpis je zašifrován a spojen s dokumentem. Identitu podepisujícího a neporušenost podepsaného dokumentu lze ověřit prostřednictvím důvěryhodné certifikační instituce.

Elektronické podpisy jsou bezpečnější – a také rychlejší a levnější než podpis na papír. Elektronické podpisy:

 1. Platí pro celý dokument – Pokud má papírová smlouva více stran a podepíše se jen jedna stránka, nepodepsané stránky lze vyměnit bez vědomí ostatních. Se službou Adobe Sign se na celý dokument použije kryptografická vazba před doručením finálního podepsaného dokumentu ve formátu PDF všem stranám, takže vznikne certifikovaný dokument s pečetí chránící před cizími zásahy. Pokud se změní jakákoli informace na některé stránce, software Adobe Acrobat a Acrobat Reader zobrazí upozornění, že certifikace dokumentu již není platná.
 2. Lze efektivně sledovat a spravovat: Procesy elektronického podpisu založené na aplikaci Adobe Sign poskytují kompletní přehled o procesu podepisování a umožňují sledovat stav dokumentu v reálném čase, obdržet oznámení po podepsání dokumentů a podle potřeby odesílat připomenutí.
 3. Nelze duplikovat pomocí kopírky nebo skeneru – Podpis na papírovém dokumentu je možné snadno zfalšovat jeho zkopírováním, naskenováním nebo obkreslením tužkou. V případě Adobe Sign je podpis svázán s konkrétní instancí dokumentu a je sledován jako součást vícekrokového procesu ověřování.
 4. Nelze antidatovat – U podpisu na papír může podepisující osoba zadat libovolné datum nebo čas a je tak možné, aby jedna ze smluvních stran změnila datum platnosti podpisu bez oznámení ostatním stranám. Při použití Adobe Sign je čas centrálně spravován hostovanou službou a antedatování není možné.
 5. Lze mnohem snadněji ověřit – Ověření papírového podpisu vyžaduje další vlastnoruční podpis od stejného podepisujícího kvůli forenznímu porovnání. Pokud další vzorky podpisu nejsou k dispozici, ověření není možné. U služby Adobe Sign lze použít více ověřovacích metod, které garantují identitu osob podepisujících dokumenty.
 6. Podobají se notářskému ověření, ale vše je jednodušší – Podepisování na papíře může být bezpečnější, pokud využijete třetí důvěryhodnou stranu, jako je notář, ale proces osobního podepisování stojí peníze a znamená zdržení procesu podepsání.
 7. Snižují náklady a komplikace spojené s dlouhodobým uložením – Uložení elektronických dokumentů je méně nákladné než pronájem prostor pro archivaci papírových dokumentů. Pokud je dokumenty potřeba najít, je možné tuto úlohu provést s použitím jednoduchých příkazů pro vyhledávání. Dokumenty lze za několik okamžiků odeslat straně, která si je vyžádala, na rozdíl od faxu nebo doručovacích služeb.
 8. Zabraňují zásahům do dokumentů – Do papírových dokumentů lze zasahovat, pokud podepisující přeškrtne část textu v dokumentu. Procesy elektronického podpisu založené na službě Adobe Sign chrání integritu původního dokumentu, a informace tak nelze skrýt nebo odstranit.

Přestože se oba termíny mohou zdát podobné, ve skutečnosti elektronické a digitální podpisy popisují dva různé přístupy k podepisování dokumentů — a rozdíly jsou spojeny s podpisovými zákony a regulačními požadavky. Digitální podpisy jsou podskupinou větší kategorie elektronických podpisů. Zatímco elektronické podpisy mohou využívat nejrůznější metody ověřování podepisujících – například e-mail, firemní ID nebo telefonické ověření – digitální podpisy používají jednu konkrétní metodu. V případě digitálních podpisů ověřují podepisující svou identitu pomocí digitálního ID založeného na certifikátu, které je obvykle vydáno důvěryhodnou certifikační institucí.

Dalším klíčovým rozdílem mezi e-podpisy a digitálními podpisy je důkaz používaný k prokázání, že byl dokument podepsán. Adobe Sign spravuje celý proces bezpečně tak, že sleduje každý krok podpisového procesu a informace zaznamenává do auditní historie. Auditní historie i podepsaný dokument jsou certifikovány, aby poskytly pečeť chránící před cizími zásahy, a auditní historii lze využít k podání důkazu o podpisu každé strany. Digitální podpisy přidávají ještě jednu úroveň důkazu. V případě digitálních podpisů je každý podpis zašifrován a spojen s dokumentem. Identitu podepisujícího a neporušenost podepsaného dokumentu lze ověřit prostřednictvím důvěryhodné certifikační instituce. Adobe Sign podporuje obě metody podepisování v jednom škálovatelném podpisovém řešení. Přečtěte si dokument o elektronických a digitálních podpisech.

Funkce služby Adobe Sign

Ano. Adobe nabízí dvě účinné a snadno použitelné možnosti, které správcům nebo firemním analytikům umožňují, aby pracovní postupy podepisování přizpůsobili svým organizacím – bez nutnosti kódování. Některé integrace na klíč – například naše integrace Salesforce – navíc umožňují vytvářet také vlastní šablony pracovních postupů.

Workflow Designer umožňuje vytvořit jednoduché možnosti odesílání pro uživatele, aby byly kroky procesu pokaždé správně dodrženy. S tímto nástrojem mohou správci snadno navrhovat a spravovat šablony pracovních postupů pomocí intuitivního editoru založeného na přetahování položek myší. Snadno lze určit dokumenty, které mají být obsaženy v dohodě, charakteristiky účastníků – včetně předem definovaných jmen a rolí, pole formulářů, která má odesílatel předem vyplnit, vypršení platnosti dohody nebo možnosti hesel a další parametry.

Nástroj Advanced Workflows rozšiřuje službu Adobe Sign tak, abyste mohli vytvářet samoobslužné webové aplikace zahrnující elektronické podepisování. Můžete tak snadným přetahováním položek navrhovat vstupní formuláře pracovních postupů, definovat pravidla pracovních postupů pomocí intuitivních vývojových diagramů, konfigurovat pravidla a oprávnění zainteresovaných subjektů, povolit spolupráci v průběhu procesu s předem definovanými pravidly a typy komunikace, vytvářet ovládací panely pro správu podepsaných dokumentů a doručování firemních hlášení, přetahováním propojovat předem vytvořené integrace se službou Adobe Sign a rychle integrovat s back-endovými systémy. Přečtěte si o řešeních automatizace pracovních postupů Adobe Sign.

Pro přední firemní systémy, jako jsou Microsoft SharePoint, Dynamics a Office 365, Salesforce, Workday, Nintex, Apttus, iCertis, ServiceNow a mnoho dalších, jsou k dispozici integrace na klíč. Více informací o integraci.

Ano. Adobe Sign lze do firemních aplikací nebo webových stránek vaší společnosti přidat pomocí komplexní sady rozhraní API pro REST. Přečtěte si další informace v Centru vývojářů služby Adobe Sign.

Ano. Vložení podpisových formulářů do webu usnadní vašim zákazníkům přístup k formulářům vaší společnosti a jejich vyplňování a podepisování. Po podepsání dokumentů dokáže služba Adobe Sign doručit kopie podepsaných dokumentů všem podepsaným nebo předat dohodu pro kontrasignaci před finalizací. Tato funkce se v aplikaci Adobe Sign nazývá webové formuláře. Více informací naleznete zde.

Pro složité procesy registrace, jako jsou žádost o nový bankovní účet, státní příspěvky nebo příjem nového pacienta, lze službu Adobe Sign používat v kombinaci se službou Adobe Experience Manager Forms umožňující vytvářet výjimečné adaptivní formuláře, které se velikostně přizpůsobí jakékoli obrazovce a celý proces zjednodušují. Zákazníci mohou najít formuláře online a snadno je vyplnit a podepsat. Zaměstnanci pomocí chytrých řídicích panelů rychle zkontrolují a zpracují přihlášky a pak automaticky vytvoří personalizovaná sdělení pro přivítání nového žadatele a správu probíhajících vztahů s žadateli. Přečtěte si další informace o digitální registraci služeb.

Přístup Adobe k digitálním podpisům nabízí větší flexibilitu než ostatní podpisová řešení. Se službou Adobe Sign můžete vytvořit kompletní podpisové procesy zahrnující digitální podpisy, e-podpisy nebo kombinaci obou a poskytující flexibilitu pro vytváření pracovních postupů v souladu s vašim vlastním specifickým profilem souladu nebo rizik. Je podporována celá škála zařízení pro bezpečnou tvorbu podpisů včetně USB tokenů, čipových karet a cloudových digitálních certifikátů. Můžete také pracovat s libovolnou certifikační institucí nebo institucí časového razítka včetně stovek důvěryhodných institucí ze seznamu EUTL (European Union Trusted List) a AATL (Adobe Approved Trust List). Se službou Adobe Sign mohou organizace jako Evropská unie s jistotou zavádět podpisové procesy v souladu s požadavky AdES (Advanced Electronic Signatures) a QES (Qualified Electronic Signatures) uvedenými v novém nařízení o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru (eIDAS).

Ano. S použitím stáhnutelného doplňkového modulu pro aplikace Microsoft Outlook, Microsoft Word nebo Microsoft PowerPoint systému Office 365 můžete odesílat dokumenty a prezentace pro podepsání přímo z vašich aplikací Office. Adobe Sign funguje také se službami Box, Disk Google a Dropbox. Například můžete odesílat, podepisovat, sledovat a archivovat podepsané dokumenty přímo z účtu služby Box. Také můžete pracovat s webovou aplikací Adobe Sign a ukládat a otevírat soubory ve službě Box.

Ne. Kromě služby Adobe Sign nabízí Adobe také PDF služby Adobe Document Cloud. Tyto služby slouží k podpoře bezplatného softwaru Acrobat Reader DC a placeného softwaru Acrobat DC. Mezi bezplatné služby patří možnost provádět jednoduché podepisování dokumentů s použitím nástroje Fill & Sign (Vyplnit a podepsat), ukládat a sdílet soubory online. Mezi placené služby patří možnost vytvářet, kombinovat, upravovat, exportovat a organizovat soubory PDF pomocí prohlížeče nebo mobilního zařízení.

Služba Adobe Sign se vyvinula ze služby EchoSign zakoupené společností Adobe, a adresa URL pro přístup k řídicímu panelu Adobe Sign využívá název EchoSign.

Omezování počtu transakcí

Všechny požadavky, které klient podává službě Adobe Sign, jsou monitorované kvůli ochraně systémových zdrojů a zachování naší schopnosti obsloužit maximální počet klientů.

Míra spotřebovávání zdrojů stejným spotřebitelem (například stejným ID uživatele, adresou IP, ID dohody apod.) je omezená (přiškrcená) po minutách, hodinách a dnech.

Když spotřebitel překročí práh omezení počtu transakcí, pak je daný požadavek zamítnut prostřednictvím odpovědí HTTP 429.

Každý požadavek podaný službě Adobe Sign je vyhodnocován podle systémových zdrojů, které spotřebuje. Různé parametry předávané stejnému koncovému bodu mohou mít různě velký podíl na spotřebovaných systémových zdrojích.

Některé požadavky mohou navíc spouštět zdlouhavé procesy na pozadí, které náš algoritmus pro vyhodnocení omezení výkonu rovněž posuzuje.

Z toho důvodu není možné popsat počet požadavků jako prostý počet požadavků v určitém časovém intervalu. Naše zásady omezování výkonu vychází z historických dat denního počtu požadavků, včetně oprávněných použití, které zatěžují náš systém.

Zákazníci mohou mít jistotu, že máme dostatečně benevolentní zásady, které neovlivní obvyklý každodenní objem toku práce.

Ne.

Váš servisní balíček (týmový, obchodní, podnikový) přímo ovlivňuje počet transakcí.

Vyšší úrovně služeb mají vyšší práh pro omezování počtu transakcí.

Pokud se na požadavek vrátí odpověď HTTP 429, znamená to, že uživatel spotřeboval větší než limitní množství povolených zdrojů v určitém časovém intervalu. Může se jednat o překročení limitu za minutu, hodinu nebo den.

Chybová zpráva uvádí počet zbývajících sekund do odstranění bloku omezení, kdy budou hovory rozhraní API moci pokračovat.

Volání rozhraní REST API ohledně vytvoření dohody (včetně funkce hromadné odeslání, webových formulářů a šablon) či koncových bodů jiných než REST zobrazují chybu jako: 

 • „Nyní jste dosáhli limitu… Zkuste to znovu za <wait_time_in_seconds> sekund.“

Požadavky na jakékoliv jiné rozhraní REST API (které se netýkají vytvoření dohody) zobrazují chybu jako:

 • Příliš mnoho požadavků. Zkuste to znovu za <wait_time_in_seconds> sekund.“

Požadavky na jakékoliv koncové body jiné než REST (které se netýkají vytvoření dohody) zobrazují chybu jako:

 • Příliš mnoho požadavků – Systém je nyní zaneprázdněný. Vraťte se za <wait_time_in_seconds> sekund.

Placené účty, které předpovídají významnou událost (která může vést ke zvýšení transakčního objemu nad jejich prahové hodnoty omezování počtu transakcí), by se měly obrátit na svého manažera pro úspěch zákazníků a upravit si zásady omezování počtu transakcí tak, aby vyhovovaly jejich potřebám.

Mobilní aplikace

Mobilní aplikace Adobe Sign mobile je bezplatná aplikace pro zařízení s Androidem nebo iOS, která funguje jako mobilní doplněk řešení Adobe Sign. Aplikace umožňuje provádět kompletní obchodní transakce na cestách. S jejím použitím je možné odesílat, podepisovat, sledovat a spravovat podepsané dokumenty ze zařízení s iOS nebo Androidem. Je to rovněž ideální nástroj pro shromažďování e-podpisů osobně od klienta nebo zákazníka. Na zařízeních s iOS můžete navíc podepisovat dokumenty offline. Aplikace se synchronizuje automaticky, když jste online.

Pokud chcete stáhnout nejnovější verzi této aplikace, použijte službu Google Play nebo iTunes App Store.

Ano. Aplikaci můžete použít k osobnímu získávání podpisů kdekoli.

Ano. Kromě nakreslení podpisu na mobilním zařízení umožňuje mobilní aplikace Adobe Sign pořídit fotografii ručně psaného podpisu a ten pak použít k podepsání dokumentu. Váš podpis se automaticky synchronizuje mezi webem a mobilními zařízeními, takže k obrázku podpisu máte kdykoli přístup.

Ano. S aplikací Adobe Sign pro iOS je možné dokument podepsat offline, i když není k dispozici internetové připojení. Dokument se synchronizuje s cloudem automaticky, jakmile je síť znovu dostupná.

Ano. Společnost Adobe se zavazuje pomáhat podnikovým zákazníkům splňovat poptávku po mobilních řešeních firemní produktivity a současně zajišťovat podnikové zabezpečení a soulad se zákony. Mobilní aplikace Adobe Sign dnes podporuje platformu EMM Android for Work.

Ano. Některé funkce podepisování je možné provádět s bezplatnými mobilními aplikacemi Adobe Acrobat Reader DC a Adobe Fill & Sign, ale žádná z těchto aplikací neposkytuje tak komplexní služby jako mobilní aplikace Adobe Sign. S aplikací můžete vyplňovat a podepisovat dokumenty, vyžádat podpisy od jiných osob, sledovat celkový proces a spravovat podepsané dokumenty odkudkoli – a to při splnění podnikových požadavků na zabezpečení a soulad. Další informace o mobilních možnostech se dozvíte v dokumentu Časté dotazy k mobilní aplikaci Acrobat Reader DC.

Zakoupení služby Adobe Sign

Službu Adobe Sign lze zakoupit těmito způsoby:

Základní plány Adobe Sign:

 • Pro jednotlivce – získejte podpisy a sledujte odpovědi v reálném čase.
 • Malé firmy – získejte podpisy a sledujte odpovědi pro malé a střední podniky.
 • Firemní– firemní personalizace a optimalizace.
 • Podnikové – integrace e-podpisů s firemními systémy.

Oblíbené plány předplatného Adobe:

Aplikace Adobe Sign poskytuje nástroje, které uživatelům umožňují vyžádat e-podpisy od jiných osob v rámci těchto aplikací:

Plány Adobe Document Cloud:

Následující hromadné plány jsou k dispozici přímo od společnosti Adobe a kombinují Acrobat Pro DC, konzolu správce Adobe a vybrané firemní plány Adobe Sign.

Kontaktujte prodejní tým Adobe Enterprise.

Ne. Plány Creative Cloud pro firmy zahrnují službu Acrobat Pro DC, která obsahuje pouze e-podpisové funkce pro individuální uživatele. Tato řešení jsou dostupná zvlášť v plánech služby Adobe Document Cloud pro firmy nebo podniky. Pokud chcete více informací, kontaktujte prodejní tým Adobe Enterprise.

Plány Adobe Sign pro jednotlivce a malé podniky zakoupené prostřednictvím webu Adobe.com zahrnují 150 transakcí na uživatele za rok. Chápeme, že může být obtížné stanovit přesný počet potřebných transakcí, takže odešlete počet, který potřebujete první rok, za předpokladu, že je v souladu s omezeními používání služby Adobe Sign (viz níže).

Pokud očekáváte, že výrazně překročíte počet 150 transakcí na uživatele za rok, kontaktujte náš prodejní tým (na čísle 855-912-7778), abychom mohli plán upravit podle vašich potřeb. 

Pro plány pro podniky a pro velké organizace závisí využití na plánu a je možné je založit na modelu s limitem na uživatele nebo na transakce. 

Omezení používání služby Adobe Sign pro plány Adobe Sign pro jednotlivce a pro malé podniky zakoupených prostřednictvím webu Adobe.com jsou 150 transakcí na uživatele za rok.

Transakce pro daný zákaznický účet se sčítají za všechny licencované uživatele, a nejsou přenášeny z jednoho 12měsíčního období do dalšího. 

Společnost Adobe si vyhrazuje právo zabránit nebo zastavit jakékoli používání služeb Adobe Sign, které se zdají, že zneužívají omezení používání. Všechny plány podléhají omezením používání (dále jen „omezení použití“), která jsou definována ve Smluvních podmínkách.

Ano. Můžete si také zaregistrovat zkušební verzi služeb Adobe Sign, která funguje ve webovém prohlížeči.

Legálnost a soulad s předpisy

Ano. Elektronické podpisy jsou právně závazné téměř ve všech industrializovaných zemích a zákony o elektronických podpisech začínají přijímat i méně rozvinuté země. V roce 2000 byl v USA přijat zákon ESIGN Act, který elektronické podpisy zlegalizoval pro prakticky všechna použití. V roce 1999 přijela Evropská unie směrnici o elektronických podpisech, kterou členské státy použily jako základ pro své příslušné zákony. V roce 2016 vstoupila ve všech 28 členských státech EU v platnost sbírka nařízení s názvem eIDAS, která slouží jako sjednocené nařízení. Podobné zákony přijaly i další země. Další informace najdete v dokumentu Global Guide to Electronic Signature Law (Globální průvodce zákony o elektronickém podpisu).

Adobe Sign splňuje nebo překonává přísné normy ohledně zabezpečení a dodržení právních požadavků. Adobe Sign má certifikaci potvrzující splnění norem ISO 27001, SSAE SOC 2 Type 2, FedRAMP Tailored a PCI DSS. Službu Adobe Sign lze navíc nakonfigurovat nebo používat způsobem umožňujícím splnění oborových požadavků jako jsou HIPAA, FERPA, GLBA a FDA 21 CFR Part 11. Pamatujte si, že konečnou zodpovědnost za nakonfigurování a zabezpečení služby Adobe Sign způsobem umožňujícím organizacím splnit oborové právní závazky nese zákazník.

Společnost Adobe usiluje o zajištění usnadnění přístupu a snaží se jej implementovat ve svých produktech i službách. Americké vládní nařízení 508 bylo vydáno za účelem odstranění bariér v informačních technologiích a zpřístupnění nových možností pro lidi s postižením a k podpoření vývoje technologií, které pomohou k dosažení těchto cílů. Shrnutí funkcí aplikace Adobe Sign podporujících usnadnění přístupu pro osoby s postižením naleznete na stránce Adobe Sign Voluntary Product Accessibility Templates (VPAT) (Dobrovolná šablona pro usnadnění přístupu v produktu Adobe Sign).

Globální zkušenosti, důsledný přístup k zabezpečení a neustálé sledování právního rámce společností Adobe pomáhá jejím zákazníkům bez problémů dodržovat vládní a oborové předpisy po celém světě. I když ještě nikdy nedošlo k úspěšnému právnímu napadení nebo soudnímu rozhodnutí v neprospěch služby Adobe Sign, je společnost Adobe připravena v případě takového právního napadení pomoci zákazníkům a bránit legálnost elektronických podpisů (e-podpisů). Tato pomoc může, na základě rozhodnutí společnosti Adobe, zahrnovat:

 • Informace o řešení nebo přístup k protokolům auditů podepsaných dokumentů
 • Vysvětlení řešení služby Adobe Sign, například na konferencích
 • Poskytnutí místopřísežných prohlášení odborníků společnosti Adobe
 • Poskytnutí personálu pro expertní písemná svědectví

Zabezpečení a infrastruktura

Ano. Bezpečnost digitálního obsahu je ve společnosti Adobe naprostou prioritou. Zásady zabezpečení odpovídající oborovým standardům jsou pevnou součástí naší firemní kultury, vývoje softwaru i provozních procesů služeb. Bez ohledu na to, jestli se jedná o správu osobních údajů, důvěrná data či integritu dokumentů, používá služba Adobe Sign v našem oboru standardní postupy zabezpečení, které chrání vaše dokumenty, data a osobní údaje. Adobe Sign má certifikaci potvrzující splnění norem ISO 27001, SOC 2 Type 2 a PCI DSS. Další informace najdete v Centru důvěryhodnosti aplikace Adobe Sign.

Služba Adobe Sign je pro Evropskou unii (EU) hostována v rámci služeb Amazon Web Services (AWS) (EU1) a Microsoft Azure (EU2) v konfiguraci datového centra typu aktivní-aktivní vysoké dostupnosti v zónách dostupnosti (Availability Zone – AZ).

Datová centra služby Adobe Sign s datovými centry párování typu DR, jako EU1, se vyznačují umístěním aktivních datových center v regionu geograficky odděleném vůči příslušným párovým pasivním datovým centrům, která provozují vlastní fyzicky odlišnou a nezávislou infrastrukturu. Momentálně jsou aktivní datová centra služby Adobe Sign EU1 umístěna ve Frankfurtu a jejich párová pasivní DR datová centra jsou umístěna v Dublinu.

Data jsou mezi aktivními a pasivními párovými DR datovými centry stále průběžně synchronizována a datová centra služby Adobe Sign uvnitř EU zajišťují velmi vysokou úroveň dostupnosti služby a ochrany proti výpadkům systému v případě ztráty napájení.

Momentálně aktivní datová centra EU2 služby Adobe Sign jsou umístěna v Amsterdamu.

Všechna data transakcí zákazníků Adobe Sign EU1, dokumenty a metadata jsou bezpečně uložena ve službách Amazon Simple Storage Service (S3) a Elastic Block Store (EBS) v evropských datových centrech Adobe Sign EU1 ve Frankfurtu a Dublinu. 

Všechna data transakcí zákazníků Adobe Sign EU2, dokumenty a metadata jsou bezpečně uložena ve službách Azure Zone Redundant Storage (ZRS) a Azure Local Redundant Storage (LRS) v evropských datových centrech Adobe Sign EU2 v Amsterdamu.

Služba Adobe Sign EU1 je v Evropské unii hostována na 2 současně aktivních datových centrech s vícevrstevnou redundancí, která pomocí automatizovaných procesů přesměrují síťový provoz mimo aplikační server, databázi nebo datové centrum, které je postiženo ztrátou napájení. Přestože je to velmi nepravděpodobné, byla by všechna aktivní datová centra ve Frankfurtu v případě výpadku napájení zastoupena záložními datovými centry Adobe Sign v Dublinu. 

Služba Adobe Sign EU2 je v Evropské unii hostována na 3 současně aktivních datových centrech s vícevrstevnou redundancí, která pomocí automatizovaných procesů přesměrují síťový provoz mimo aplikační server, databázi nebo datové centrum, které je postiženo ztrátou napájení. 

Obnovení ztrát je nabízeno u následujících prostředí:

(Seznamte se s prostředím zde)

Prostředí

Zóny dostupnosti

Obnovení ztrát

AWS Severní Amerika (NA1/NA2)

A

AWS EMEA (EU1)

A

AWS Indie

2

N

AWS Austrálie

3

N

AWS Japonsko

2

N

Azure Severní Amerika (NA3)

3

A

Azure EMEA (EU2)

3

A

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.