Nastavení úrovně oprávnění pro správce a uživatele

Systém Adobe Acrobat Sign podporuje několik úrovní oprávnění, od odesílatelů až po správce soukromí. Každá úroveň oprávnění umožňuje další přístup k dohodám v účtu a nabízí nástroje k práci s nimi.


Popis funkce

Služba Adobe Acrobat Sign nabízí víceúrovňový systém oprávnění, který určeným uživatelům poskytuje přístup a nástroje. Rozsah oprávnění každého uživatele závisí na zakoupené úrovni služby. Uživatelé mohou disponovat jednou nebo několika úrovněmi oprávnění.

Aktuální úrovně oprávnění lze shrnout následujícím způsobem:

  • Podepisující – Podepisující mají oprávnění týkající se dohod, které jim byly zaslány.  Mohou si dohodu prohlédnout, zamítnout ji nebo dokončit. Na kartě Správa se uchovává historie dohod, které jim byly zaslány. Podepisující mají oprávnění tyto dohody prohlížet a tisknout.
  • Odesílatelé – Odesílatelé jsou zaregistrovaní uživatelé s plným přístupem do rozhraní služby Acrobat Sign.  Oprávnění související s dohodou zahrnují schopnost odeslat dohodu, nahradit nebo upravit odeslanou dohodu a vytvářet sestavy týkajících se dohod a šablon. Mezi další nástroje patří systém upozornění na události, připomenutí, sdílení účtu, konfigurace jazyka a další nástroje výslovně určené k lepšímu přizpůsobení účtu odesílatele.
  • Správci skupin – Správci skupin mají oprávnění ke změně nastavení na úrovni účtu a ke konfigurování skupiny, jejíž jsou součástí, tak, aby lépe odpovídala produktu, na kterém tato skupina pracuje.  Patří sem většina nastavení na úrovni účtu, včetně nastavení propagace značky, výchozích podpisů a ověřování, pracovních postupů, šablon apod.
  • Správci účtů – Správci účtů ovládají nastavení na úrovni účtu. Nastavení na úrovni účtu jsou automaticky přebírána všemi skupinami v účtu, pokud je správce na úrovni skupiny nepřepíše (viz výše).  Na úrovni účtu mohou správci konfigurovat nastavení, jako jsou federované přihlášení, propagace značky na úrovni účtu, šablony a pracovní postupy.
  • Správci soukromí – Správce soukromí je rozšíření role správce účtu.  Správce soukromí se musí nejprve stát správcem účtu, aby měl k dispozici další sadu nástrojů.  Správce soukromí má oprávnění ke kompletnímu odstranění dohod a ID uživatelů ze serverů služby Acrobat Sign (na základě požadavků nařízení GDPR).


Možnosti konfigurace

Pro správce lze nakonfigurovat několik úprav výchozí úrovně funkcí:

Správci skupin:

Správce účtu může upravit tři funkce související s oprávněním správce skupiny:

Možnosti přidávat uživatele a přepsat nastavení účtu se nacházejí v části Globální nastavení:

 

 

Možnost rozšířit rozsah vykazování na celý účet se nachází v části Nastavení zpráv:


Správce soukromí

Správce soukromí má k dispozici rozšířenou sadu nástrojů správce účtu, která mu umožňuje přístup k funkcím GDPR.

Sadu nástrojů správce soukromí lze povolit na panelu Informace o uživateli:

Poznámka:

„Sadu funkcí GDPR“ můžete použít k odebrání uživatelů a jejich obsahu na základě povinnosti plynoucí z jakéhokoli předpisu, jako je například zákon o ochraně soukromí spotřebitelů California Consumer Privacy Act (CCPA).

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online