Poznámka: členové organizace uvidí novou konzoli Admin Console po svém přihlášení. Konzole bude každý měsíc k dispozici více a více zákazníkům. Postupně budou mít k nové konzoli přístup všichni zákazníci. Pokud vaše organizace zatím na novou konzoli nepřešla, přečtěte si článek Adobe Stock pro týmy (původní konzole Admin Console).


Příslušná role: správci

Konzole: nová konzole Admin Console

Pomocí služby Adobe Stock mohou správci spravovat plán týmu ve stejném nástroji Admin Console jako ostatní produkty Adobe pro týmy. Po zakoupení plánu služby Adobe Stock pro týmy musí správce účtu týmu přiřadit plán některému uživateli, aby se aktivoval. K tomu je potřeba v nástroji Admin Console kliknout na kartu Produkty a vybrat možnost Přidat uživatele podle níže uvedeného obrázku.

Aktivace plánu přiřazením uživateli

Plán služby Adobe Stock pro týmy můžete přiřadit:

  • sami sobě,
  • některému ze stávajících členů týmu,
  • uživateli, který zatím není členem týmu.

Po aktivaci plánu služby Adobe Stock přiřazením některému uživateli budou mít všichni členové týmu ke sdílenému plánu stejný přístup. Po aktivaci získají přístup ke sdílenému plánu služby Adobe Stock pro týmy také primární a sekundární správci a budou ho moci využívat. Přiřazení plánu služby Adobe Stock můžete také uživateli podle potřeby kdykoli odebrat. Plán však budete muset přiřadit jinému uživateli, aby nedošlo k přerušení služby.

Přidání uživatelů ke službě Adobe Stock

Pokud chcete přístup ke sdílenému plánu služby Adobe Stock pro týmy udělit uživatelům, kteří zatím nejsou členy týmu, vyberte v nástroji Admin Console možnost Přidat uživatele do organizace.

Přidání uživatelů do organizace

Pokud je při přidávání nových uživatelů do vašeho týmu plán služby Adobe Stock pro týmy už přiřazen některému ze stávajících uživatelů, novým uživatelům ho přiřazovat nemusíte. Když do týmu přidáte uživatele a přiřadíte mu jiné týmové produkty, bude mít k přístup i k plánu služby Adobe Stock pro týmy.

Přidání uživatele

Další informace o správě týmových účtů naleznete na adrese https://helpx.adobe.com/enterprise/using/accounts.html.

 

Po aktivaci plánu Adobe Stock pro týmy si můžete prohlédnout historii licencí týmu.

Stránka historie licencí pro týmy umožňuje prohlížet historii licencí týmu včetně možností filtrování podle období a typů médií. Na této stránce mohou členové týmu kliknutím na hypertextový odkaz s ID datového zdroje zobrazit další podrobnosti o daném licencovaném datovém zdroji.

Členové týmu mají také v případě potřeby možnost obnovit licenci k datovému zdroji. Pokud je některý datový zdroj licencován víckrát, každá licence se zobrazí jako samostatný řádek s datem a časem jako na níže uvedeném obrázku. Kromě toho bude u každého licencování uveden člen týmu, který ho provedl.

Historie a akce licencí

Další podrobnosti o používání služby Adobe Stock pro týmy najdete v tématu Sledování a sdílení datových zdrojů pomocí služby Adobe Stock pro týmy.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online