Příslušná role: správci

Konzole: nová konzole Admin Console

Pomocí služby Adobe Stock mohou správci spravovat plán týmu v konzoli Admin Console společně s ostatními produkty Adobe pro týmy. Po zakoupení plánu služby Adobe Stock pro týmy musí správce účtu týmu přiřadit plán některému uživateli, aby se aktivoval. Pokud jste správce, přejděte v konzoli Admin Console na kartu Produkty a klikněte na tlačítko Přidat uživatele.

Aktivace plánu přiřazením uživateli

Plán služby Adobe Stock pro týmy můžete přiřadit:

  • sami sobě,
  • některému ze stávajících členů týmu,
  • uživateli, který zatím není členem týmu.

Po aktivaci plánu služby Adobe Stock přiřazením některému uživateli budou mít všichni členové týmu ke sdílenému plánu stejný přístup. Po aktivaci získají přístup ke sdílenému plánu služby Adobe Stock pro týmy také primární a sekundární správci a budou ho moci využívat. Podle potřeby můžete také přiřazenou službu Adobe Stock uživatelům odebrat. K zajištění nepřetržitého přístupu ke službě přiřaďte plán jinému uživateli.

Přidání uživatelů ke službě Adobe Stock

Chcete-li poskytnout uživatelům, kteří nejsou členy týmu, přístup k plánu Adobe Stock pro týmy, vyberte v konzole Admin Console možnost Přidat uživatele do organizace.

Přidání uživatelů do organizace

Pokud je už plán služby Adobe Stock pro týmy přiřazen některému ze stávajících uživatelů, novým uživatelům ho přiřazovat nemusíte. Když do týmu přidáte uživatele a přiřadíte mu jiné týmové produkty, bude mít k přístup také k plánu služby Adobe Stock pro týmy.

Přidání uživatele

Další informace o správě týmových účtů naleznete na adrese https://helpx.adobe.com/enterprise/using/accounts.html.

 

Po aktivaci plánu Adobe Stock pro týmy si můžete prohlédnout historii licencí týmu.

Stránka historie licencí pro týmy umožňuje prohlížet historii licencí týmu včetně možností filtrování podle období a typů médií. Na této stránce mohou členové týmu kliknutím na hypertextový odkaz s ID datového zdroje zobrazit další podrobnosti o daném licencovaném datovém zdroji.

Členové týmu mají také v případě potřeby možnost obnovit licenci k datovému zdroji. Pokud je některý datový zdroj licencován víckrát, každá licence se zobrazí jako samostatný řádek s datem a časem. Kromě toho bude u každého licencování uveden člen týmu, který ho provedl.

Historie a akce licencí

Další podrobnosti o používání služby Adobe Stock pro týmy najdete v tématu Sledování a sdílení datových zdrojů pomocí služby Adobe Stock pro týmy.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online