Adobe Stock pro týmy


Příslušná role: správci

Konzole: nová konzole Admin Console

Přiřaďte uživatele ke službě Adobe Stock pro týmy

Pomocí služby Adobe Stock mohou správci spravovat plán týmu v konzoli Admin Console společně s ostatními produkty Adobe pro týmy. Po zakoupení plánu služby Adobe Stock pro týmy musí správce týmu přiřadit plán některému uživateli, aby se aktivoval.

Licence Adobe Stock můžete přiřadit uživatelům následujícím způsobem:

  1. Přihlaste se v konzoli Admin Console pomocí přihlašovacích údajů správce systému.
  2. Přejděte na kartu Produkty a klikněte na tlačítko Přiřadit uživatele u vybraného produktu.
  3. V okně Přidat uživatele k tomuto produktu zadejte e-mailovou adresu uživatelů. Klikněte na tlačítko Uložit.
 

Plán služby Adobe Stock pro týmy můžete přiřadit těmto uživatelům:

  • Správce systému
  • Vlastník smlouvy
  • Stávající nebo nový uživatel

Po přidání uživatele k plánu Adobe Stock budou mít všichni přiřazení uživatelé stejný přístup ke sdílenému plánu Adobe Stock pro týmy.

Podle potřeby můžete také přiřazenou službu Adobe Stock uživatelům odebrat. Kvůli zajištění nepřetržitého přístupu ke službě přiřaďte plán jinému uživateli.

Kontrola a správa licencí

Po aktivaci plánu Adobe Stock pro týmy si můžete prohlédnout historii licencí týmu.

Stránka historie licencí pro týmy umožňuje prohlížet historii licencí týmu včetně možností filtrování podle období a typů médií. Členové týmu mohou pomocí ID datového zdroje s hypertextovým odkazem zobrazit další podrobnosti o každém licencovaném datovém zdroji.

Členové týmu mají také v případě potřeby možnost obnovit licenci k datovému zdroji. Pokud je některý datový zdroj licencován víckrát, každá licence se zobrazí jako samostatný řádek s datem a časem. Kromě toho bude u každého licencování uveden člen týmu, který ho provedl.

Historie a akce licencí

Další podrobnosti o používání služby Adobe Stock pro týmy najdete v tématu Sledování a sdílení datových zdrojů pomocí služby Adobe Stock pro týmy.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online