Konzole Admin Console je kompletní řešení pro správce, ve kterém je možné spravovat software Adobe a uživatele z příslušné organizace. Díky tomu je správa licencí a uživatelů neuvěřitelně snadná. Pomocí konzole Admin Console můžete dokonce i prodloužit licence zakoupené prostřednictvím členství pro týmy. Prodloužení bude zahrnovat konzistentní zobrazení přiřazených licencí v reálném čase včetně informace o tom, kdo ztratí možnost přístupu po ukončení období určeného k prodloužení.

Nové konzole Admin Console nabízí následující klíčové výhody:

 • Zobrazení podrobností o produktech a licencích v aktuálním plánu
 • Kontrola období prodloužení
 • Přidání produktů
 • Úprava platebních údajů (pokud jste zakoupili týmový produkt z webu adobe.com)
 • Změna vlastníka smlouvy
 • Úprava názvu týmu (pokud jste na webu adobe.com zakoupili týmový produkt)
 • Zobrazení informací k nadcházející faktuře (pokud jste zakoupili týmový produkt z webu adobe.com)

Pozor:

Vlastník identifikátoru Adobe ID použitého k zakoupení členství pro týmy se stane primárním správcem. Měnit informace o platbách a fakturacitisknout fakturu mohou výhradně primární správci. Ke správě týmu můžete přidat další správce. Oznámení k fakturaci a platbě se odesílají e-mailem všem správcům.

Přidání produktů a licencí

Pokud si zakoupíte členství pro týmy prostřednictvím webu Adobe.com, další licence si můžete zakoupit kdykoliv. Další licence jsou vám účtovány v dalším fakturačním cyklu.

Stejně tak můžete další licence přidat kdykoliv, pokud jste si je zakoupili od prodejce. V takovém případě je však nutné dokončit transakci tím, že během následujících 30 dnů od výročního data fakturace podáte u prodejce objednávku. Pokud tak neučiníte do 30 dnů, nebudete moci přidávat další licence a nezaplacené licence budou deaktivovány. Platnost všech dalších licencí končí společně k původnímu výročnímu datu.

Pokud neznáte svého prodejce, obraťte se na podporu zákazníků.

Další licence můžete zakoupit následovně:

 1. V konzoli Admin Console přejděte do nabídky Účet.

 2. Klikněte na tlačítko Přidat produkty.

  V nově otevřeném seznamu produktů přidejte licence k dostupným produktům nebo doplňte licence ke stávajícím produktům.

  Přidání produktů
 3. Objednávku můžete zkontrolovat kliknutím na tlačítko Další.

  Pokud jste členství zakoupili od prodejce, zadáním čísla objednávky umožníte správci účtu snadno propojit váš požadavek s příkazem k objednávce.

 4. Klikněte na tlačítko Odeslat objednávku.

Odebrání licencí

Licence je přidělena s platností jednoho roku nebo coby poměrná část k výročnímu datu. Z toho důvodu je třeba přidělený počet licencí zachovat až do výročního data. Pokud jste zakoupili členství pro týmy přímo na adrese Adobe.com, můžete licence odebrat, ale bude vám naúčtován stornovací poplatek. Chcete-li odebrat další licence, kontaktujte podporu.

Poznámka:

Pokud jste členství pro týmy zakoupili prostřednictvím prodejce, je nutno prodejce v případě potřeby vrácení nebo zrušení členství či odebrání licence kontaktovat do 14 dnů od nákupu.

Změna vlastníka smlouvy

Vlastník smlouvy je primárním správcem nebo správcem systému s přístupem k podrobnostem o smlouvě a fakturační historii. Pokud jste aktuálním vlastníkem smlouvy a zakoupili jste členství pro tým na webu Adobe.com, můžete vlastníkem smlouvy jmenovat stávajícího správce systému (sekundární správce).

V každý okamžik může působit pouze jeden vlastník smlouvy. Po jmenování jiného vlastníka smlouvy jmenovaná osoba obdrží e-mail s oznámením a vy se stanete správcem systému. Jmenovaný uživatel musí mít stejná nastavení pro zemi jako vy.

Pokud jste jediným správcem systému v týmu, je třeba uživatele, který se má stát vlastníkem smlouvy, přidat nejprve jako správce systému.

 1. V konzoli Admin Console přejděte do nabídky Účet.

 2. V části Podrobnosti smlouvy klikněte na tlačítko Změnit.

 3. Při jmenování vlastníka smlouvy vyberte uživatele v okně Změnit vlastníka smlouvy.

  Změnit vlastníka smlouvy

  Poznámka:

  Pokud požadovaný uživatel není v seznamu k dispozici, klikněte na tlačítko Zrušit a přidejte uživatele jako správce systému. Poté se pokuste vlastníka smlouvy jmenovat znovu.

 4. Klikněte na tlačítko Uložit.

  Jmenované osobě bude odeslán e-mail s oznámením.

Úprava způsobu platby

Pokud jste vlastníkem smlouvy a zakoupili jste členství pro tým na webu Adobe.com, můžete upravit platební údaje pomocí konzole Admin Console.

 1. V konzoli Admin Console přejděte do nabídky Účet.

 2. V části Způsob platby klikněte na tlačítko Spravovat platbu.

 3. Poznámka:

  Pokud byla platební karta použita k úhradě více předplatných, změna údajů o platební kartě v jednom z nich se projeví i u všech ostatních.

  Poznámka:

  zemích, kde je poskytovatelem společnost Digital River, partner společnosti Adobe pro elektronický obchod, nás musíte v případě potřeby faktury za zrušené předplatné kontaktovat, aby bylo možné provést platbu znovu.

 4. Zadejte požadované údaje a klikněte na tlačítko Uložit.

Zobrazení minulých faktur

Pokud jste vlastníkem smlouvy a zakoupili jste členství pro tým na webu Adobe.com, můžete zobrazit předchozí faktury pomocí konzole Admin Console.

V konzoli Admin Console přejděte do nabídky Účet > Historie fakturace.

Historie fakturace

Připojte se ke konverzaci

ask-the-community

V případě jakýchkoli dotazů nebo připomínek týkajících se témat, konceptů nebo postupů popsaných v tomto článku se neváhejte připojit k diskusi.

Zapojte se


Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online