Rychlá pomoc
Ke správě a řízení uživatelských účtů můžete používat konzoli Admin Console.

Konzole Admin Console je kompletní řešení pro správce, ve kterém je možné spravovat software Adobe a uživatele z příslušné organizace. Díky tomu je správa licencí a uživatelů neuvěřitelně snadná. Pomocí konzole Admin Console můžete dokonce i prodloužit licence zakoupené prostřednictvím členství pro týmy. Prodloužení poskytují konzistentní zobrazení přiřazených licencí v reálném čase včetně informací o tom, kdo po skončení období prodloužení ztratí přístup.

Adobe Admin Console umožňuje:

Chcete‑li nasazovat a spravovat aplikace, úložiště a služby pro svůj tým, použijte Průvodce nasazením pro týmy.

Pozor:

Držitel Adobe ID použitého při nákupu členství pro týmy se stane primárním správcem. Ke správě týmu můžete přidat další správce. Oznámení k fakturaci a platbě se odesílají e-mailem všem správcům.

Přidání produktů a licencí

Pokud si zakoupíte členství pro týmy prostřednictvím webu Adobe.com, další licence si můžete zakoupit kdykoliv. Další licence jsou vám účtovány v dalším fakturačním cyklu.

Stejně tak můžete další licence přidat kdykoliv, pokud jste si je zakoupili od prodejce. V takovém případě je však nutné dokončit transakci tím, že během následujících 30 dnů od výročního data fakturace podáte u prodejce objednávku. Pokud tak neučiníte do 30 dnů, nebudete moci přidávat další licence a nezaplacené licence budou deaktivovány. Platnost všech dalších licencí končí společně k původnímu výročnímu datu.

Pokud nevíte, kdo je prodejcem, kontaktujte nás (Adobe Admin Console > Podpora). Další informace

Další licence můžete dokoupit takto:

 1. V konzoli Admin Console přejděte do nabídky Účet.

 2. Klikněte na tlačítko Přidat produkty.

  V nově otevřeném seznamu produktů přidejte licence k dostupným produktům nebo doplňte licence ke stávajícím produktům.

  Přidání produktů
 3. Objednávku můžete zkontrolovat kliknutím na tlačítko Další.

  Pokud jste členství zakoupili od prodejce, zadáním čísla objednávky umožníte správci účtu snadno propojit váš požadavek s příkazem k objednávce.

 4. Klikněte na tlačítko Odeslat objednávku.
  Informace k tomu, jak přiřadit tyto licence uživatelům.

Poznámka:

K týmové licenci lze najednou přidat jen pět uživatelů.

Odebrání licencí

Licence je přidělena s platností jednoho roku nebo coby poměrná část k výročnímu datu. Z toho důvodu je třeba přidělený počet licencí zachovat až do výročního data. Pokud jste zakoupili členství pro týmy přímo na adrese Adobe.com, můžete licence pomocí konzole Admin Console během období prodloužení odebrat. 

Chcete‑li licence odebrat mimo období prodloužení, kontaktujte nás v sekci Adobe Admin Console > PodporaDalší informace

Poznámka:

Pokud jste členství pro týmy zakoupili prostřednictvím prodejce, je třeba ho v případě potřeby vrácení nebo zrušení členství či odebrání licence kontaktovat do 14 dnů od nákupu.

Změna vlastníka smlouvy

Vlastník smlouvy je primárním správcem nebo správcem systému s přístupem k podrobnostem o smlouvě a fakturační historii. Pokud jste současným vlastníkem smlouvy, můžete jako jejího vlastníka jmenovat některého ze stávajících správců systému (sekundárních správců).

V jednu chvíli může být pouze jeden vlastník smlouvy. Jmenovaný uživatel musí mít také stejná nastavení pro zemi jako vy.

Když jmenujete jiného vlastníka smlouvy, zobrazí se mu výzva k přijetí e‑mailové pozvánky. Jmenovaný musí také přijmout smluvní podmínky a aktualizovat, případně znovu zadat platební údaje účtu.

Poznámka:

zemích obsluhovaných společností Digital River, která je partnerem společnosti Adobe pro elektronický obchod, přejděte na stránku Adobe Admin Console > Podpora a kontaktujte nás kvůli změně vlastníka smlouvy.

 1. V konzoli Admin Console přejděte do nabídky Účet.

 2. V části Podrobnosti plánu vyhledejte položkuVlastník smlouvy a klikněte na tlačítko Změnit.

 3. Při jmenování vlastníka smlouvy vyberte uživatele v okně Změnit vlastníka smlouvy.

  Změnit vlastníka smlouvy

  Poznámka:

  Pokud požadovaný uživatel není v seznamu k dispozici, klikněte na tlačítko Zrušit a přidejte uživatele jako správce systému. Poté se pokuste vlastníka smlouvy jmenovat znovu.

 4. Klikněte na tlačítko Uložit.

  Jmenovanému bude odeslán e‑mail s pozvánkou. Pozvánku můžete zrušit, dokud jmenovaný pozvání nepřijme.

Převzetí vlastnictví smlouvy

Jako sekundární správce můžete vlastnictví účtu převzít, pokud primární správce organizaci opustil. Chcete‑li vlastnictví převzít, přihlaste se do konzole Admin Console, přejděte na stránku Podpora a kontaktujte péči o zákazníky společnosti Adobe. Tým péče o zákazníky od vás potřebuje e‑mail se žádostí o změnu vlastnictví účtu.

Tým péče o zákazníky zašle e‑mail současnému vlastníkovi smlouvy, aby změnu potvrdil. Jako vlastníka smlouvy vás pak přiřadí v těchto případech:

 • E‑mail současného vlastníka smlouvy už neexistuje a zpráva se vrátí jako nedoručená.
 • Na účtu nebyla uhrazena platba, a není tedy zaplacen.
 • Současný vlastník smlouvy během dvou dnů neodpoví.

Jakmile budete přiřazeni jako vlastník smlouvy, budete vyzváni k aktualizaci platebních údajů účtu.

Úprava způsobu platby

Pokud jste vlastníkem smlouvy, který členství pro týmy na webu Adobe.com zakoupil, můžete platební údaje upravit pomocí konzole Admin Console.

 1. V konzoli Admin Console přejděte do nabídky Účet.

 2. V části Podrobnosti plánu vyhledejte položku Způsob platby a klikněte na možnost Spravovat platbu.

  Poznámka:

  Pokud byla platební karta použita k úhradě více předplatných, změna údajů o platební kartě v jednom z nich se projeví i u všech ostatních.

 3. Zadejte požadované údaje a klikněte na tlačítko Uložit.

  Upravit způsob platby

  V závislosti na oblasti, kde se nacházíte, se vám může zobrazit další pole pro přidání daňových údajů, například Daň ze zboží a služeb nebo DIČ.

  Poznámka:

  zemích obsluhovaných společností Digital River, která je partnerem společnosti Adobe pro elektronický obchod, přejděte na stránku Adobe Admin Console > Podpora a kontaktujte nás kvůli opětovné iniciaci platby.

Zobrazení předchozích faktur

Pokud jste vlastníkem smlouvy, který členství pro týmy na webu Adobe.com zakoupil, můžete si zobrazit, stáhnout a vytisknout předchozí faktury pomocí konzole Admin Console.

 1. V konzoli Admin Console přejděte do nabídky Účet > Historie fakturace.

  Historie fakturace
 2. Chcete-li fakturu stáhnout ve formátu PDF, klikněte na .

Připojte se ke konverzaci

ask-the-community

V případě jakýchkoli dotazů nebo připomínek týkajících se témat, konceptů nebo postupů popsaných v tomto článku se neváhejte připojit k diskusi.

Zapojte se