Zjistěte, jak používat doplněk Adobe Stock k prohlížení a licencování datových zdrojů z aplikace Microsoft PowerPoint.

Doplněk Adobe Stock umožňuje prohlížet, používat náhled, licencovat a přidávat do své prezentace miliony vysoce kvalitních fotografií a ilustrací bez licenčních poplatků. Pomocí doplňku můžete prohledávat jedinečné obrázky z široké palety motivů, jako je životní styl, cestování, pozadí, pracovní prostředí, fitness, příroda, jídlo, technika a průmysl. Všechny tyto obrázky ze služby Adobe Stock jsou k dispozici přímo z aplikace PowerPoint, ve které tak můžete vytvořit ty nejlepší tvůrčí prezentace.

Instalace

Doplněk Adobe Stock pro aplikaci PowerPoint můžete najít a stáhnout z obchodu Office. Další informace o postupu instalace doplňku naleznete v podobě jednotlivých pokynů v tomto článku podpory Microsoft.

Začínáme

Po dokončení instalace doplňku můžete začít využívat obrázky ze služby Adobe Stock na panelu Doplněk. Postupujte následovně:

 1. V aplikaci PowerPoint přejděte do nabídky Vložit a ve skupině Doplňky klikněte na tlačítko Moje doplňky.

  Moje doplňky
 2. V dialogovém okně Doplňky Office v části Moje doplňky klikněte na tlačítko Adobe Stock. Na panelu Doplněk aplikace PowerPoint se zobrazí rozhraní doplňku Adobe Stock.

  Panel doplňku Adobe Stock
 3. Při výběru nejvhodnějšího obrázku pro svoji prezentaci si můžete vybrat z celé řady nabízených motivů. Můžete také jednoduše hledat zadáním výrazu do řádku funkce Adobe Search na panelu Stock.

  Use-the-Adobe-Stock-search-bar

  Poznámka:

  Doplněk Adobe Stock pro aplikaci PowerPoint umožňuje vyhledávat podobné obrázky nahráním podobného obrázku. Podle potřeby můžete přetáhnout v obrázek z počítače nebo kliknout na ikonu fotoaparátu  vedle panelu pro hledání a vzorový obrázek tak nahrát.TTheVe výsledcích se zobrazí obrázky podobné vašemu vzorovému obrázku.

  Upload image and search
 4. Můžete také zadat typ hledaného obrázku: fotografii, ilustraci nebo obojí. Stačí jednoduše kliknout na rozevírací nabídku vedle panelu pro hledání a zadat preferovaný typ obrázku: Vše, Fotografie nebo Ilustrace.

  Adobe-Stock-PPT-Add-in_filters
 5. Vyberte požadovaný obrázek.

  Poznámka:

  Ke každému vybranému obrázku vám služba Adobe Stock zobrazí v okně Zobrazit podobné další podobné obrázky. Tyto obrázky si můžete prohlédnout na panelu pod vybraným obrázkem.

  Adobe-Stock-PPT-Add-in_view-similar

Náhled obrázku

Po zvolení obrázku můžete ve své prezentaci zobrazit jeho náhled.

 1. Zvolte si požadovaný obrázek. Zobrazí se technické údaje obrázku, jako jsou jeho rozměry a typ souboru.

  Adobe-Stock-PPT-Add-in_view-details
 2. Vyberte možnost Náhled v PowerPoint.

 3. Aplikace PowerPoint přidá vybraný obrázek do aktuálního snímku. Podle potřeby můžete také změnit polohu obrázku.

  Poznámka:

  Všechny obrázky pro náhledy obsahují vodoznak Adobe Stock. Jakmile si k obrázku zakoupíte licenci, do prezentace se vloží verze bez vodoznaku.

  PPT - 8 - preview inserted
 4. Náhled můžete použít u libovolného počtu obrázků. Všechny náhledy obrázků si můžete prohlédnout ve složce Historie náhledu.

  Poznámka:

  Složku Historie náhledu zobrazíte kliknutím na tlačítko Přihlásit nebo kartu účtu v pravém horním rohu panelu. Z rozevíracího seznamu vyberte možnost Historie a kliknutím na tlačítko Historie náhledu otevřete seznam obrázků, u kterých jste si dříve zobrazili náhled. Kliknutím na zobrazené číslo ID požadovaného obrázku se můžete vrátit k podrobnostem o obrázku a obrázek zde licencovat. Obsah Historie náhledu se aktualizuje pokaždé, když otevřete aplikaci PowerPoint.

  Adobe-Stock-PPT-Add-in_preview-history

Licencování obrázku

Po výběru vhodného obrázku k němu můžete zakoupit licenci. Postupujte následovně:

 1. V oblasti pod zvoleným obrázkem klikněte na tlačítko Licencovat a přidat do PowerPoint.

  Poznámka:

  Pokud chcete získat další informace o podmínkách licencování, přečtěte si informace o licencování ve službě Adobe Stock.

 2. Sign intoPokud ještě nejste přihlášeni, přihlaste se k osobnímu, týmovému či firemnímu účtu.

 3. Pokud nejste odběratelem, podle pokynů na obrazovce proveďte platbu.

 4. Jakmile jste odběratelem, zvolený obrázek se přidá v aktuálním snímku s vysokým rozlišením a již bez vodoznaku.

 5. Další informace o používání a licencování obrázků naleznete v tomto článku Časté dotazy.

  Poznámka:

  • Obrázky, u kterých jste dříve použili náhled, můžete také zobrazit na kartě Historie náhledu.  Klikněte na tlačítko Přihlásit nebo kartu účtu v pravém horním rohu panelu. Vyberte možnost Historie náhledu a kliknutím na zobrazené číslo ID požadovaného obrázku se vraťte k podrobnostem o obrázku a obrázek licencujte.
  • Složku Historie licencí zobrazíte kliknutím na tlačítko Přihlásit nebo kartu účtu v pravém horním rohu panelu. Z rozevíracího seznamu vyberte možnost Historie a kliknutím na tlačítko Historie licencí otevřete seznam dříve licencovaných obrázků.

  Adobe-Stock-PPT-Add-in_license-history
  Zobrazení historie licencí