v2_stock_hero_update_2x

Obecné licencování

Podmínky použití naleznete zde.

Datové zdroje Adobe Stock lze s výjimkou tvorby označené jako „Pouze pro redakční použití“ využívat v libovolném tvůrčím projektu, jako jsou tiskové reklamy, brožury, prezentace, plakáty, přebaly knih, televizní reklamy, weby a výroční zprávy. Úplné licenční podmínky k obrázkům ze služby Adobe Stock naleznete na adrese http://www.adobe.com/go/stockterms_cz.

Ano. Když použijete náhled obrázku nebo videa s vodoznakem a tyto materiály následně licencujete, dojde k odstranění vodoznaku a vy obdržíte datový zdroj v nejvyšším dostupném rozlišení.

Ne. Exkluzivní licence nenabízíme.

Ano. Při úpravách jiného než redakčního datového zdroje dle vašich potřeb máte zcela volné ruce. Mějte však na paměti, že úpravy nesmí narušit nebo překročit duševní vlastnictví nebo jiná práva dalších osob či entit ani nesmí autora či modely zesměšňovat nebo je ztvárnit způsobem, který lze považovat za urážlivý. Viz http://www.adobe.com/go/stockterms_cz.

U redakčních datových zdrojů jsou platná některá další omezení. Další informace naleznete v tématu Platí pro redakční datové zdroje nějaké zvláštní omezení?

Ano. Rozšířenou licenci máte možnost zakoupit pro většinu fotografií, vektorů a ilustrací ve službě Adobe Stock. Rozšířená licence nabízí možnost neomezeného počtu zobrazení/tisku a možnost vytvářet odvozené produkty pro další prodej, jako jsou hrnečky, trička apod. Rozšířené licence lze zakoupit kliknutím na obrázek na webové stránce služby Adobe Stock a výběrem karty Rozšířené licence. Pokud jste již zakoupili licenci pro obrázek, můžete kliknout na své jméno na navigační liště Adobe Stock, otevřít stránku Historie licencí, vyhledat požadovaný obrázek a nakonec kliknout na tlačítko Znovu licencovat.

Ne. Před použitím obrázku jako loga firmy je nutné být úplným vlastníkem daného obrázku,protože loga jsou z principu registrována nebo chráněna tak, aby stejný obrázek nemohly používat ostatní společnosti nebo organizace. Tyto obrázky však jako logo používat nelze, protože služba Adobe Stock uděluje pouze právo obrázek používat a nepřenáší na vás jeho vlastnictví.

Všechny datové zdroje určené pro komerční použití, na kterých se nachází rozpoznatelné osoby, byly nahrány s podepsaným prohlášením modelu, a je tak možné je používat komerčně v rámci licenčního ujednání. Redakční obrázky a videa, u kterých není k dispozici prohlášení modelu, nelze použít pro komerční využití.

Ano. Datový zdroj je možné licencovat i jménem klienta. Mějte však na paměti, že pokud budete chtít použít stejný datový zdroj pro více klientů, bude nutné zakoupit licence pro datový zdroj samostatně pro každého z nich.

Poznámku o původu fotografie je nutné uvádět, pouze pokud se obrázek nachází v redakčním článku nebo na sociálních médiích. Pokud jsou redakční obrázky použity v tiskových materiálech, na webových stránkách, na blozích atd., je nutné přidat řádek s poznámkou o autorech z webu Adobe Stock a uvedený v poli řádku s poznámkou o autorech (IPTC). Např. „Název agentury / jméno autora – stock.adobe.com“.

Redakční datové zdroje

Datové zdroje pro redakční použití jsou obrázky a videa, které jsou vhodné pro média, aktuální a znázorňují skutečné osoby, události, místa a produkty.

Všechny redakční kolekce datových zdrojů tvořených obrázky a videem jsou prodávány pod rozšířenou licencí, podobně jako v případě licencí k obrázkům a videím z kolekce Adobe Stock Premium, které umožňují neomezený počet vytištění. Vy si tak můžete licencovat redakční datové zdroje jako jednu licenci na vyžádání nebo získat k nim přístup prostřednictvím plánu Adobe Stock pro podniky. 

U redakčních datových zdrojů jsou platná některá další omezení:

  • Redakční datové zdroje nesmí být použity ke komerčním účelům, jako jsou reklamy, propagační akce, komerční sdělení, propagační materiály atd. – a to ani v případě, že pro ně získáte rozšířenou licenci.
  • Redakční datové zdroje lze používat v libovolném kontextu, který je dostatečně zajímavý pro noviny nebo má kulturní význam, obvykle v novinových nebo časopisových článcích, na zpravodajských blozích nebo v podobných médiích, jež informují o událostech.
  • Redakční datové zdroje nelze upravovat s výjimkou drobných přizpůsobení pro dosažení technické kvality, případně mírného oříznutí nebo změny velikosti. Při provádění těchto změn je třeba zachovat redakční kontext a význam původního datového zdroje.
  • Pokud jsou redakční obrázky použity v tiskových materiálech, na webových stránkách, na blozích atd., je nutné přidat řádek s poznámkou o autorech z webu Adobe Stock a uvedený v poli řádku s poznámkou o autorech (IPTC). Např. „Název agentury / jméno autora – stock.adobe.com“.
  • U obrázků a videí použitých ve filmech, televizních pořadech, podcastech atd. je nutné přidat poznámku o autorech „Obrázky a/nebo videa byly použity na základě licence od Název agentury / jméno autora – stock.adobe.com“.

Prohlédněte si také