Příručka uživatele Zrušit

Časté dotazy | Používání a licencování

Obecné licencování

Podmínky použití naleznete zde.

Datové zdroje Adobe Stock lze s výjimkou tvorby označené jako „Pouze pro redakční použití“ využívat v libovolném tvůrčím projektu, jako jsou tiskové reklamy, brožury, prezentace, plakáty, přebaly knih, televizní reklamy, weby a výroční zprávy. Úplné licenční podmínky k obrázkům ze služby Adobe Stock naleznete na adrese http://www.adobe.com/go/stockterms_cz.

Ano. Když použijete náhled obrázku nebo videa s vodoznakem a tyto materiály následně licencujete, dojde k odstranění vodoznaku a vy obdržíte datový zdroj v nejvyšším dostupném rozlišení.

Ne. Exkluzivní licence nenabízíme.

Ano. Při úpravách jiného než redakčního datového zdroje dle vašich potřeb máte zcela volné ruce. Mějte však na paměti, že úpravy nesmí narušit nebo překročit duševní vlastnictví nebo jiná práva dalších osob či entit ani nesmí autora či modely zesměšňovat nebo je ztvárnit způsobem, který lze považovat za urážlivý. Viz http://www.adobe.com/go/stockterms_cz.

U redakčních datových zdrojů jsou platná některá další omezení. Další informace naleznete v tématu Platí pro redakční datové zdroje nějaké zvláštní omezení?

Ano. Rozšířenou licenci máte možnost zakoupit pro většinu fotografií, vektorů a ilustrací ve službě Adobe Stock. Rozšířená licence nabízí možnost neomezeného počtu zobrazení/tisku a možnost vytvářet odvozené produkty pro další prodej, jako jsou hrnečky, trička apod. Rozšířené licence lze zakoupit kliknutím na obrázek na webové stránce služby Adobe Stock a výběrem karty Rozšířené licence. Pokud jste již zakoupili licenci pro obrázek, můžete kliknout na své jméno na navigační liště Adobe Stock, otevřít stránku Historie licencí, vyhledat požadovaný obrázek a nakonec kliknout na tlačítko Znovu licencovat.

Ne. Před použitím obrázku jako loga firmy je nutné být úplným vlastníkem daného obrázku , protože loga jsou z principu registrována nebo chráněna tak, aby stejný obrázek nemohly používat ostatní společnosti nebo organizace. Tyto obrázky však jako logo používat nelze, protože služba Adobe Stock uděluje pouze právo obrázek používat a nepřenáší na vás jeho vlastnictví.

Všechny datové zdroje určené pro komerční použití, na kterých se nachází rozpoznatelné osoby, byly nahrány s podepsaným prohlášením modelu, a je tak možné je používat komerčně v rámci licenčního ujednání. Redakční obrázky, u kterých není k dispozici prohlášení modelu, nelze použít pro komerční účely. 

Ano. Datový zdroj je možné licencovat i jménem klienta. Mějte však na paměti, že pokud budete chtít použít stejný datový zdroj pro více klientů, bude nutné zakoupit licence pro datový zdroj samostatně pro každého z nich.

Váš soubor dostane nový odznak (zelený s popiskem „Převedeno“), který bude viditelný ostatním členům organizace, aby věděli, že pokud jej budou chtít použít, musí si jej znovu koupit.

Váš soubor dostane nový odznak (zelený s popiskem „Převedeno“), který bude viditelný ostatním členům organizace, aby věděli, že pokud jej budou chtít použít, musí si jej znovu koupit.

Poznámku o autorovi fotografie je nutné uvádět pouze při použití obrázku v redakčním článku. Pokud jsou redakční obrázky použity v tiskových materiálech, na webových stránkách, na blozích atd., je nutné přidat řádek s poznámkou o autorech uvedený na webu Adobe Stock a v poli řádku s poznámkou o autorech (IPTC). Např. „Název agentury / jméno autora – stock.adobe.com“.  

Redakční datové zdroje

Redakční ilustrativní kolekce je zaměřená na koncepční snímky, které používají ke sdělení silných nápadů skutečné značky a produkty. Redakční ilustrativní obsah zahrnuje fotografie, ilustrace a vektorovou grafiku a najdete zde snímky, které obsahují oblíbené značky spotřebitelů.

Ilustrativní redakční datové zdroje určené pouze pro redakční použití jsou po umístění kurzoru ve výsledcích hledání označeny jako „Pouze redakční“. Tyto informace navíc můžete vidět v části „Omezení“ v rámci informací o obrázku. 

Ilustrativní redakční datové zdroje jsou „pouze pro redakční použití“. U těchto typů datových zdrojů platí některá další omezení:

  • Redakční datové zdroje nesmí být použity ke komerčním účelům, jako jsou reklamy, propagační akce, komerční sdělení, propagační materiály atd., a to ani v případě, že pro ně získáte rozšířenou licenci. 

  • Redakční datové zdroje lze používat v libovolném kontextu, který je dostatečně zajímavý pro noviny nebo má kulturní význam, obvykle v novinových nebo časopisových článcích, na zpravodajských blozích nebo v podobných médiích, jež informují o událostech. 

  • Redakční datové zdroje nelze upravovat s výjimkou drobných přizpůsobení pro dosažení technické kvality, případně mírného oříznutí nebo změny velikosti. Při provádění těchto změn je třeba zachovat redakční kontext a význam původního datového zdroje. 

  • Pokud jsou redakční obrázky použity v tiskových materiálech, na webových stránkách, na blozích atd., je nutné přidat řádek s poznámkou o autorech uvedený na webu Adobe Stock a v poli řádku s poznámkou o autorech (IPTC). Např. „Název agentury / jméno autora – stock.adobe.com“. 

  • U obrázků a videí použitých ve filmech, televizních pořadech, podcastech atd. je nutné přidat poznámku o autorech „Obrázky a/nebo videa byly použity na základě licence od Název agentury / jméno autora – stock.adobe.com“. 

Zvukové prostředky

Zvuky ze služby Adobe Stock můžete používat se standardní nebo rozšířenou licencí pro různé účely, například ve školicích materiálech, online reklamách, svatebních filmech, placené reklamě a sociálních médiích. 

Pokud chcete používat zvuk ze služby Adobe Stock ve filmu, vysílání, službě SVOD, aplikacích, hrách nebo na prodejnách, musíte si zakoupit rozšířenou licenci.  

Samostatné použití zvuku ze služby Adobe Stock není povoleno. Musí být synchronizován s vizuálním obsahem nebo jiným zvukem (například v podcastu). Další informace najdete na stránce s licenčními podmínkami nebo v podmínkách použití.

Co se týká uživatelů s individuálním nebo týmovým plánem, zvukové stopy ve službě Adobe Stock lze stáhnout pouze se standardní licencí. Rozšířené licence jsou k dispozici pro podnikové uživatele. Další informace naleznete na webu pro podnikové zákazníky.

Ano, video obsahující zvukové stopy ze služby Adobe Stock můžete ve službě YouTube zveřejnit. S každou licencovanou stopou je poskytován kód k ověření licence. Když zveřejníte video obsahující zvukové stopy ze služby Adobe Stock, můžete obdržet upozornění na nárokování autorských práv ve službě YouTube. Pro každou licencovanou stopu musíte zadat licenční kód Adobe Stock. Další podrobnosti najdete v části Licenční kódy.

Postupujte podle pokynů v dokumentaci nápovědy od společnosti Google k podání námitky k nárokování autorských práv ve službě YouTube. V námitce uveďte ID licence, které jste obdrželi po zakoupení zvukové stopy ve službě Adobe Stock. ID licence najdete na webu stock.adobe.com. Vyberte ikonu profilu a poté vyberte možnost Historie licencí. 

Ano. Všechny datové zdroje služby Adobe Stock jsou bez dalších licenčních poplatků a lze je znovu použít pro více projektů. 

Jsou povoleny minimální úpravy, jako je posun výšky tónu nebo časová komprese. Nemůžete však úpravou zvukové stopy vytvořit novou skladbu, remixy nebo mashupy. Další podrobnosti o povolených způsobech použití najdete na stránce s licenčními podmínkami a v podmínkách použití.

Ne. Ukázka zvuku ve službě Adobe Stock je k dispozici na webu Adobe Stock a v aplikaci Premiere Pro bez zvukových vodoznaků.

Ne. Od organizace na ochranu autorských práv nemusíte získávat žádné další licence. Zvukové stopy ze služby Adobe Stock nejsou u organizací na ochranu autorských práv registrovány.

Vysvětlení odškodnění za duševní vlastnictví

Odškodnění za duševní vlastnictví je ochrana před právními nároky v případě, že váš výstup z Firefly porušuje práva na duševní vlastnictví někoho jiného, a podléhá podmínkám smlouvy se zákazníkem. 

Tady se dozvíte, kterých funkcí Firefly se odškodnění za duševní vlastnictví týká.  Funkce, kterých se to týká, se mohou lišit v závislosti na plánu. 

  • Podnikoví zákazníci mohou získat odškodnění za duševní vlastnictví v souvislosti s funkcemi uvedenými v konkrétních nabídkách společnosti Adobe. Kontaktujte tým pro správu účtů Adobe nebo klikněte sem a přečtěte si více.

  • Zákazníci s produkty Adobe Stock pro jednotlivce, Creative Cloud pro týmy nebo Creative Cloud pro podniky a s dostatečným kreditem služby Stock mohou získat odškodnění za duševní vlastnictví za výstup převodu textu na obrázek stažený ze stránky Vygenerovat ve službě Stock. Neplatí to pro plány, které poskytují neomezené stahování (např. Pro Edition). Platí určité podmínky.

Prohlédněte si také

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.