vytvoření účtu Adobe ID přihlášení tomuto účtu můžete použít účet, který máte na sociálních sítích (Facebook nebo Google). Nebo můžete účet, který máte na sociálních sítích, propojit existujícím účtem Adobe ID.

účtu Adobe ID aplikacím společnosti Adobe se můžete přihlásit pomocí účtu, který máte na sociálních sítích (Facebook nebo Google). Tomuto typu přihlášení se říká sociální přihlášení. Sociální přihlášení můžete použít bez ohledu na to, zda účet Adobe ID již máte či ještě nikoli. 

Ještě účet Adobe ID nemáte? Můžete si jej pomocí svého účtu ve službách Facebook nebo Google vytvořit potom se němu přihlásit. Viz část Vytvoření účtu Adobe ID pomocí účtu na sociálních sítích.
Již účet Adobe ID máte? Pak můžete svůj účet ve službách Facebook nebo Google se svým existujícím účtem Adobe ID propojit. Potom se k účtu Adobe ID budete moci přihlašovat pomocí propojeného účtu ve službách Facebook nebo Google. Viz část Propojení účtu na sociálních sítích (Facebook nebo Google) s existujícím účtem Adobe ID.

Sociální přihlašování lze používat pouze u účtů jednotlivců. S firemním účtem nelze účet na sociálních sítích propojit. Sociální přihlášení není možné použít ani k vytvoření firemního účtu.

Vytvoření účtu Adobe ID pomocí účtu na sociálních sítích

K vytvoření účtu Adobe ID můžete použít účet, který máte na sociálních sítích (Facebook nebo Google). Účet Adobe ID se vám vytvoří, když se poprvé přihlásíte pomocí účtu, který máte na sociálních sítích. Potom již bude stačit přihlásit se pomocí účtu na sociálních sítích a můžete spravovat své nákupy, členství, aktualizace a zkušební verze aplikací a služeb společnosti Adobe a nejen to. Další informace správě účtu Adobe ID najdete článku Správa účtu Adobe ID

Poznámka:

E-mailová adresa přidružená vašemu účtu Adobe ID bude stejná jako e-mailová adresa účtu, který máte na sociálních sítích.

Chcete-li se přihlásit pomocí účtu na sociálních sítích, postupujte podle následujících kroků:

 1. Některým následujících způsobů přejděte na přihlašovací obrazovku. Vyberte si způsob, který vám nejlépe vyhovuje.

  • V prohlížeči otevřete stránku účtů
  • Kliknutím na neaktivní ikonu aplikace Creative Cloud umístěnou na hlavním panelu (v systému Windows) nebo v řádku nabídek Apple (v systému Mac) otevřete počítačovou aplikaci Creative Cloud.
   Pokud se počítačová aplikace Creative Cloud otevře, jste již přihlášeni. V takovém případě se z počítačové aplikace Creative Cloud podle kroků uvedených v článku Odhlášení z počítačové aplikace Creative Cloud nejprve odhlaste.Potom klikněte na neaktivní ikonu aplikace Creative Cloud.
  • Spusťte libovolnou aplikaci služby Creative Cloud, kterou máte nainstalovanou v počítači. Zobrazí se vám výzva k přihlášení. Pokud se výzva k přihlášení nezobrazí, vyberte možnost Nápověda > Přihlásit se (Váš účet Adobe ID).
   Jestliže není možnost Nápověda > Přihlásit se (Váš účet Adobe ID) aktivní nebo je místo ní zobrazena možnost Odhlásit se (Váš účet Adobe ID), jste již přihlášeni. V takovém případě vyberte možnost Odhlásit se a potom vyberte možnost Nápověda > Přihlásit se (Váš účet Adobe ID).
 2. Na přihlašovací obrazovce klikněte na tlačítko Facebook nebo Google.

  Přihlašovací obrazovka
 3. Zadejte přihlašovací údaje ke službám Facebook nebo Google a potom postupujte podle pokynů na obrazovce.

Před vytvořením účtu Adobe ID budete vyzvání k zadání některých dalších informací. Pokud jste k účtu na sociálních sítí přihlášeni pomocí telefonního čísla, budete vyzváni k zadání e-mailové adresy, která potom bude přidružena k vašemu účtu Adobe ID.

Poznámka:

 • V případě, že se z počítačové aplikace Creative Cloud, libovolné aplikace služby Creative Cloud nebo libovolné webové stránky společnosti Adobe odhlásíte, zůstanete ke službám Facebook nebo Google nadále přihlášeni. Jestliže používáte sdílený počítač, je třeba se při odhlašování z aplikací nebo webové stránky společnosti Adobe ujistit, že jste se odhlásili také ze služby Facebook nebo Google. 
 • Pokud vytvoříte nový účet nebo změníte heslo k účtu ve službě Facebook, nebudete přesměrováni zpět do aplikace nebo na webovou stránku společnosti Adobe, odkud jste sociální přihlašování začali používat. V takovém případě přejděte zpět do příslušné aplikace a klikněte na možnost Začít znovu, případně přejděte zpět na příslušnou webovou stránku.
 • Pokud se pomocí účtu ve službách Facebook nebo Google přihlašujete prostřednictvím počítačové aplikace Creative Cloud nebo libovolné aplikace služby Creative Cloud, bude předchozí uživatel přihlášený k systémovému prohlížeči (například k aplikaci Google Chrome nebo Apple Safari) odhlášen. Jestliže jste například v systémovém prohlížeči přihlášeni pomocí účtu Adobe ID „A“ a potom se prostřednictvím počítačové aplikace Creative Cloud přihlásíte pomocí účtu Adobe ID „B“, nebudete již v systémovém prohlížeči přihlášeni jako uživatel „A“. Toto však platí pouze pro sociální přihlašování. Pokud se k aplikaci společnosti Adobe přihlásíte pomocí účtu Adobe ID a hesla, nebude to mít na uživatele přihlášeného v prohlížeči žádný vliv.

Váš účet Adobe ID je nastaven. 

Pokud jste se přihlásili ze stránky účtů, zobrazí se stránka vašeho účtu Adobe ID. Jinak budete přesměrováni na webovou stránku (například www.adobe.com) nebo do aplikace společnosti Adobe, odkud jste se přihlásili. 

Pokud nějaký účet Adobe ID již máte, můžete si jej propojit s účtem na sociálních sítích (Facebook nebo Google). Potom se budete moci při správě účtu Adobe ID přihlašovat pomocí účtu, který máte na sociálních sítích. Kromě účtu, který máte na sociálních sítích, budete moci k přihlášení nadále používat i svůj účet Adobe ID a heslo. 

Účet na sociálních sítích můžete s účtem Adobe ID propojit dvěma způsoby:

Propojení účtů na stránce účtu Adobe ID

 1. Přihlaste se ke svému účtu Adobe ID.

 2. Na navigačním panelu v horní části stránky účtu Adobe klikněte na kartu Profil.

  Kliknutí na kartu Profil
 3. V levém podokně vyberte možnost Připojené účty.

  Výběr možnosti Připojené účty
 4. V části pro připojení k sociálním sítím se kliknutím na tlačítko Připojit připojte ke svému účtu ve službě Facebook nebo Google.

  Připojení k účtům na sociálních sítích
 5. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

 6. Váš účet na sociálních sítích (Facebook nebo Google) bude propojen s vaším účtem Adobe ID. Nyní se můžete přihlašovat pomocí svého účtu ve službách Facebook nebo Google a spravovat své nákupy, členství, aktualizace a zkušební verze aplikací a služeb společnosti Adobe a nejen to. Další informace o správě účtu Adobe ID najdete v článku Správa účtu Adobe ID

Poznámka:

S účtem Adobe ID můžete mít propojen vždy jen jeden účet ve službě Facebook a jeden účet ve službách Google. 

Případ, kdy je e-mailová adresa účtu na sociálních sítích stejná jako e-mailová adresa účtu Adobe ID

Pokud je při přihlašování pomocí účtu na sociálních sítích e-mailová adresa přidružená k tomuto účtu stejná jako e-mailová adresa přidružená k účtu Adobe ID, budete vyzváni k propojení těchto účtů. Jestliže je například k vašemu účtu ve službě Facebook i k účtu Adobe ID přidružena adresa petrsvoboda@example.com, budete vyzváni, abyste si účet ve službě Facebook propojili s účtem Adobe ID.

 1. Na přihlašovací obrazovce klikněte na tlačítko Facebook nebo Google.

  Přihlašovací obrazovka
 2. Zadejte přihlašovací údaje ke službám Facebook nebo Google.

 3. Pokud je e-mailová adresa vašeho účtu Adobe ID stejná jako e-mailová adresa vašeho účtu na sociálních sítích, budete vyzváni k propojení účtu na sociálních sítích s účtem Adobe ID.

  Propojení účtů
 4. Zkontrolujte, zda je vybrána možnost pro propojení vašeho účtu na sociálních sítích s vaším účtem Adobe ID. Potom klikněte na položku Propojit účty.

 5. Na e-mailovou adresu účtu Adobe ID bude zaslán ověřovací kód. Na následující obrazovce zadejte ověřovací kód a potom klikněte na možnost Ověřit.

  Zadání ověřovacího kódu
 6. Váš účet Adobe ID bude propojen s vaším účtem na sociálních sítích. Klikněte na tlačítko Hotovo.

  Propojené účty

Nyní se můžete přihlásit pomocí služby Facebook nebo služeb Google a začít účet spravovat. Nadále se můžete přihlašovat také pomocí e-mailové adresy účtu Adobe ID používané dříve.

Odpojení účtu na sociálních sítích od účtu Adobe ID

Chcete-li svůj účet na sociálních sítích od účtu Adobe ID odpojit, postupujte podle následujících kroků:

 1. Přihlaste se ke svému účtu Adobe ID.

 2. Na navigačním panelu v horní části stránky klikněte na kartu Profil.

  Kliknutí na kartu Profil
 3. V levém podokně vyberte možnost Připojené účty.

  Výběr možnosti Připojené účty
 4. Chcete-li svůj účet na sociálních sítích od účtu Adobe ID odpojit, klikněte na tlačítko Odpojit u příslušného účtu.

  Odpojení účtů
 5. Ve výzvě, která se zobrazí, klikněte na možnost Odpojit.

  Dialogové okno pro odpojení účtů

  Pokud jste si k účtu nikdy nenastavili heslo, budete při pokusu o odebrání posledního připojeného účtu vyzváni k vytvoření hesla. 

  Předpokládejme například, že jste ke svému účtu Adobe ID připojili účty ve službách Facebook a Google, aniž byste si nastavili heslo k tomuto účtu. Pokud jeden z účtů, které máte na sociálních sítích, odpojíte (například účet ve službě Facebook), nebudete k vytvoření hesla vyzváni. Jestliže však odpojíte i svůj zbývající účet na sociálních sítích (v tomto případě tedy účet ve službách Google), budete vyzváni k vytvoření hesla. 

Odstraňování potíží se sociálním přihlašováním

Další informace o odstraňování chyb souvisejících se sociálním přihlašováním najdete v článku Odstraňování chyb souvisejících s přihlašováním pomocí účtu na sociálních sítích.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online