Časté dotazy k platformě Akamai Download Manager

Platforma Akamai Download Manager je nedílnou součástí některých stahovaných produktů společnosti Adobe. Pokud máte k platformě Akamai Download Manager nějaké dotazy, přečtěte si následující odpovědi na časté otázky uživatelů. 

O platformě Akamai Download Manager

Co je to platforma Akamai Download Manager a jak funguje?

Platforma Akamai Download Manager umožňuje efektivně stahovat zejména velké soubory. Umožňujte také pozastavit stahování a pokračovat v něm a po dokončení stahování automaticky zahájí instalaci produktu.

V systému Windows stáhne platforma Akamai spustitelný soubor (EXE). V případě některých mimořádně velkých produktů pro systém Windows stáhne platforma Akamai také soubor 7Z. Pokud má být produkt úspěšně nainstalován, je nutné stáhnout soubor EXE i 7Z a oba soubory umístit do stejné složky.

V systému macOS stáhne platforma Akamai jeden soubor DMG.

Jaké produkty platformu Akamai Download Manager využívají?

Platformu Akamai Download Manager, která bývá označována také jako rozhraní Akamai NetSession Interface, využívají některé zkušební verze produktů společnosti Adobe. Platformu Akamai využívají například zkušební verze těchto produktů: Acrobat X Pro, Adobe Captivate a Technical Communications Suite.

Jaké jsou systémové požadavky platformy Akamai Download Manager?

 • Operační systémy: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2003 nebo 2008, Mac OS X verze 10.4 nebo novější
 • Prohlížeče: Internet Explorer 7 nebo 8, Firefox 2.x nebo novější, Safari nebo Chrome

Kde si mohu platformu Akamai Download Manager stáhnout?

Při stahování každé zkušební verze produktu z webu Adobe.com s využitím platformy Akamai se tato platforma stáhne a nainstaluje do počítače automaticky. Potom se automaticky spustí a umožní stáhnout produkt společnosti Adobe. Při stahování dalšího softwaru nebo produktů nemusíte platformu Akamai Download Manager stahovat ani instalovat znovu (pokud jste ji ze systému neodebrali). Jestliže jste ji ze systému odebrali, při zahájení nového stahování se nainstaluje znovu.

Stahování

Jak mohu pokračovat v přerušeném stahování?

Klikněte v okně platformy Akamai Download Manager (v případě zkušebních verzí) nebo v prohlížeči (v případě nákupů z obchodu) na tlačítko pro pokračování. 

Pokračování v pozastaveném stahování zkušební verze:

Akamai 3 – tlačítko pro pokračování

Pokud jste okno platformy Akamai nebo prohlížeče zavřeli, klikněte dvakrát na ikonu pro pokračování ve stahování, kterou najdete na ploše.

Poznámka:

Nápovědu ke stahování produktů z obchodu Adobe.com Store najdete v článku Nemohu si stáhnout koupený produkt.

Co dělat v případě, že se platforma Akamai Download Manager 3 nenainstaluje?

Pokud se zobrazí okno instalačního program platformy Akamai Download Manager, ale instalační program se nespustí, klikněte na odkaz Try Reopening It (Zkusit spustit znovu). Potom klikněte na možnost Run (Spustit).

Možnost pro opakované spuštění instalačního programu

To, že se platforma Akamai Download Manager 3 instaluje, poznáte podle toho, že se zobrazí indikátor průběhu. Může se zobrazit výzva k určení umístění, do kterého má být stažený soubor uložen.

Pokud se platforma Akamai Download Manager nenainstaluje nebo se zobrazí chybová zpráva, stáhněte si zkušební verzi přímo.

Co když se platforma Akamai Download Manager 3 nainstaluje, ale produkt se nezačne stahovat?

Dokud nebude stahování dokončeno, nechejte okno webového prohlížeče a platformy Akamai Download Manager 3 otevřené. Pokud některé okno předčasně zavřete, stahování se nezdaří.

 1. Přejděte na stránku Adobe – ke stažení a začněte stahovat znovu.

 2. Dokud nebude stahování úspěšně dokončeno, nechejte okno prohlížeče a platformy Akamai Download Manager otevřené.

 3. Pokud se stahování opět nezdaří, stáhněte si software bez použití platformy Akamai. Informace najdete v části Jak si mohu stáhnout zkušební verzi přímo?

Co dělat, pokud se platforma Akamai Download Manager nainstalujte, produkt se začne stahovat, ale potom je stahování pozastaveno nebo zablokováno?

 1. Odinstalujte platformu Akamai Download Manager. Informace najdete v části Jak mohu platformu Akamai Download Manager odebrat?

 2. Pokud je na ploše zástupce pro pokračování ve stahování, odstraňte jej.

 3. Přejděte do složky, do níž jste si soubory uložili, a odstraňte všechny dočasné soubory s příponou PART.

 4. Přejděte zpět na stránku Adobe – ke stažení a začněte stahovat znovu.

 5. Dokud nebude stahování úspěšně dokončeno, nechejte okno platformy Akamai Download Manager otevřené.

 6. Pokud se stahování opět nezdaří, stáhněte si software bez použití platformy Akamai Download Manager. Informace najdete v části Jak si mohu stáhnout zkušební verzi přímo?

Jak si mohu stáhnou zkušební verzi přímo?

 1. Použijte prohlížeč, ve kterém není omezena velikost stahovaných souborů, například aplikaci Internet Explorer 8 nebo Firefox 5.

 2. Přejděte na stránku Adobe – ke stažení a začněte stahovat.

 3. V okně instalačního programu platformy Akamai Download Manager klikněte na odkaz (nebo odkazy) k přímému stažení softwaru.

Odkaz k přímému stažení aplikace Acrobat

Platforma Akamai Download Manager nefunguje. Jak si mohu software stáhnout přímo?

Pokud nemůžete produkt společnosti Adobe stáhnout pomocí platformy Akamai Download Manager, použijte odkazy k přímému stažení:

 1. Přejděte na stránku Adobe – ke stažení a začněte stahovat.
 2. V okně instalačního programu platformy Akamai Download Manager klikněte na odkaz (nebo odkazy) k přímému stažení softwaru.
Odkaz k přímému stažení aplikace Acrobat

Důležité informace: Při stahování softwaru pomocí přímých odkazů je nutné použít prohlížeč, ve kterém není omezena velikost stahovaných souborů, například aplikaci Internet Explorer 8 nebo Firefox 5.

Poznámka:

Pokyny týkající se postupu při stahování produktů zakoupených v obchodě Adobe.com Store pomocí přímých odkazů najdete v článku Nemohu si stáhnout koupený produkt.

Kde najdu své stažené soubory?

Na začátku stahování vyberete pro soubory cílovou složku. Chcete-li najít soubory stažené pomocí platformy Akamai, přejděte do složky vybrané na začátku stahování. Pokud tuto složku nemůžete najít nebo si nepamatujete, jakou složku jste vybrali, přečtěte si článek Vyhledání stažených souborů.

Instalace

Jak mohu svůj produkt nainstalovat?

Platforma Akamai Download Manager by měla po dokončení stahování produktu automaticky zahájit jeho instalaci. Pokud instalace nezačne automaticky, přečtěte si článek Spuštění instalačního programu po stažení, kde najdete pokyny týkající se ručního spuštění instalace.

Proč se počítač při instalaci staženého produktu zablokuje nebo zpomalí?

Při instalaci staženého produktu se ze všeho nejdříve extrahují (neboli dekomprimují) instalační soubory. Při tomto procesu může být využíváno mnoho systémových prostředků a může dojít ke zpomalení počítače. Záleží to na rychlosti systému a dostupných prostředcích. Extrakce některých větších stažených souborů může trvat i několik minut. Chcete-li rychlost procesu extrakce optimalizovat, ukončete před instalací staženého produktu všechny spuštěné programy nebo restartujte počítač.

Instalaci může zpomalovat antivirový software. Pokud antivirový program během instalace vypnete, nezapomeňte jej po instalaci produktu znovu zapnout.

Kde najdu své sériové číslo?

Sériové číslo k produktu, který jste si stáhli, vám bude po zakoupení produktu zasláno e-mailem. Nebo se můžete přihlásit ke svému účtu Adobe a najít sériové číslo tam. Další informace o zjištění sériového čísla najdete v článku Rychlé vyhledání sériového čísla.

Jak si mohu software stáhnout znovu?

Chcete-li si zakoupený software stáhnout znovu, přihlaste se ke svém účtu Adobe. Najděte produkt v části Moje objednávky (v USA) nebo v části Historie objednávek (jiné lokality) a potom klikněte na odkaz pro produkt, který si chcete stáhnout znovu.

Další informace najdete v článcích Jak najít odkaz ke stažení na webu Adobe.comZásady stahování z online obchodu společnosti Adobe.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?