Vyhledejte sériové číslo pro aktivaci, opětovnou instalaci nebo upgrade produktu.

Pokud vás aplikace Creative Cloud požádá o sériové číslo

Pokud jste produkt zakoupili na webu Adobe.com nebo jste jej zaregistrovali

  1. Přejděte na možnost Objednávky.

  2. V části Historie objednávek klikněte ve sloupci Č. objednávky na číslo požadované objednávky.

    Vyberte číslo objednávky
  3. Na obrazovce s číslem objednávky klikněte na možnost Soubory ke stažení a sériová čísla

    Vyberte soubory ke stažení a sériová čísla týkající se aplikace, kterou chcete stáhnout.
  4. Zobrazí se vaše sériové číslo.

    Sériová čísla

Pokud jste zakoupili verzi pro studenty nebo učitele od prodejce

Pokud jste produkt zakoupili od prodejce, může být k aktivaci produktu rovněž potřeba kód pro využití. 

Jakým způsobem jste produkt zakoupili?

Kde najdete kód nebo sériové číslo?

Ve formě předplacené karty, jako produkt v krabici nebo od prodejce

Viz část níže: Ve formě předplacené karty, jako produkt v krabici nebo od prodejce.

Jako produkt ve verzi pro studenty nebo učitele

Viz článek Sériová čísla, kódy pro využití a kódy produktů | Verze pro studenty a učitele.

Jako hromadnou licenci 

Sériové číslo naleznete na webu licencí společnosti Adobe.

Co máte?   Kde najdete kód nebo sériové číslo?
Předplacenou kartu

Kód pro využití najdete pod stírací vrstvou na zadní straně karty.

Podrobné pokyny najdete v článku Nápověda ke kódu pro využití.

Produkt v krabici

Sériové číslo

Sériové číslo najdete na obalu disku nebo na krabici s produktem. Sériové číslo je 24místný číselný kód.

Poznámka: V případě produktů Elements se sériové číslo nachází na obalu disku DVD verze pro systém Windows.

Kód pro využití

Kód pro využití najdete na přiložené kartě uvnitř krabice. Kód pro využití je 22místný alfanumerický kód.

Podrobné pokyny najdete v článku Nápověda ke kódu pro využití.

E-mail od prodejce

Kód pro využití nebo sériové číslo najdete v e-mailu.

Pokud jste obdrželi kód pro využití, přečtěte si článek Nápověda ke kódu pro využití.

Pokud máte neplatné nebo zrušené sériové číslo

Sériová čísla, která jsme nevydali nebo která jsou podvodná, zablokujeme. Další informace o neplatném nebo zrušeném sériovém čísle