Najděte své sériové číslo potřebné k aktivaci, opětovné instalaci nebo upgradu produktu.

Pokud vás aplikace Creative Cloud požádá o sériové číslo

Pokud jste produkt zakoupili na webu Adobe.com nebo jste jej zaregistrovali

  Přihlaste se na stránce https://account.adobe.com/products.

Přihlaste se ke svému účtu Adobe

  Poznamenejte si sériové číslo své aplikace v sekci Registrované produkty.

Sériové číslo produktu

Pokud jste zakoupili edici pro studenty nebo učitele

Pokud jste zakoupili produkt Adobe pro studenty a učitele, možná jste k němu dostali sériové číslo nebo aktivační kód. Viz článek Sériová čísla, aktivační kódy a kódy produktů | Edice pro studenty a učitele

Pokud jste produkt zakoupili v obchodě nebo u online prodejce

Pokud jste produkt zakoupili v obchodě, možná jste obdrželi aktivační kód. Pomocí tohoto kódu zjistíte své sériové číslo. 

Co máte k dispozici?   Jak najít aktivační kód nebo sériové číslo?

E‑mail od obchodu nebo online prodejce


Některé obchody zasílají e‑mailem aktivační kód nebo sériové číslo.

Krabici s produktem


Podle toho, o jaký produkt se jedná a kde jste ho koupili, můžete mít buď sériové číslo, nebo aktivační kód.

Aktivační kód, pomocí kterého zjistíte své sériové číslo

Aktivační kód najdete na přiložené kartě uvnitř krabice. Jedná se o 24místný alfanumerický kód. Podrobné pokyny najdete v tématu Nápověda k aktivačnímu kódu.

Sériové číslo

Sériové číslo najdete na obalu disku nebo na krabici s produktem. Sériové číslo je 24místný číselný kód.

Poznámka: U produktů Elements najdete sériové číslo na pouzdru disku DVD pro Windows.

Předplacenou kartu

Na předplacené kartě je uveden kód, pomocí kterého svůj produkt stáhnete a zjistíte jeho sériové číslo. Najdete ho pod stírací vrstvou na zadní straně karty.

Podrobné pokyny najdete v tématu Nápověda k aktivačnímu kódu.

Jako hromadnou licenci 

                    

Sériové číslo najdete na licenčním webu společnosti Adobe.

Až sériové číslo najdete, zaregistrujte svůj produkt.

Pokud máte neplatné nebo zrušené sériové číslo

Sériová čísla, která jsme nevydali nebo která jsou podvodná, zablokujeme. Další informace o neplatném nebo zrušeném sériovém čísle