Nalezení sériového čísla a oprava neplatných nebo zrušených sériových čísel

Najděte své sériové číslo potřebné k aktivaci, opětovné instalaci nebo upgradu produktu.

Pokud vás aplikace Creative Cloud požádá o sériové číslo

Pokud jste produkt zakoupili na webu Adobe.com nebo jste jej zaregistrovali

  1. Přihlaste se na stránce https://account.adobe.com/products.

  2. Poznamenejte si sériové číslo své aplikace v sekci Registrované produkty.

    Poznamenejte si své sériové číslo

Pokud jste zakoupili edici pro studenty nebo učitele

Pokud jste zakoupili produkt Adobe pro studenty a učitele, možná jste k němu dostali sériové číslo nebo aktivační kód. Viz článek Sériová čísla, aktivační kódy a kódy produktů | Edice pro studenty a učitele

Pokud jste produkt zakoupili v obchodě nebo od online prodejce

Pokud jste produkt zakoupili v obchodě, možná jste obdrželi aktivační kód. Pomocí tohoto kódu můžete zjistit své sériové číslo. 

Co máte k dispozici?

Jak najít aktivační kód nebo sériové číslo?

E‑mail od obchodu nebo online prodejce

Některé obchody zasílají e‑mailem aktivační kód nebo sériové číslo.

Krabici s produktem

Podle toho, o jaký produkt se jedná a kde jste ho koupili, můžete mít buď sériové číslo, nebo aktivační kód.

Aktivační kód, pomocí kterého zjistíte své sériové číslo

Aktivační kód najdete na přiložené kartě uvnitř krabice. Jedná se o 24místný alfanumerický kód. Podrobné pokyny najdete v tématu Nápověda k aktivačnímu kódu.

Sériové číslo

Sériové číslo najdete na obalu disku nebo na krabici s produktem. Sériové číslo je 24místný číselný kód.

Poznámka: U produktů Elements najdete sériové číslo na pouzdru disku DVD pro Windows.

Předplacenou kartu

Na předplacené kartě je uveden kód, pomocí kterého svůj produkt stáhnete a zjistíte jeho sériové číslo. Najdete ho pod stírací vrstvou na zadní straně karty.

Podrobné pokyny najdete v tématu Nápověda k aktivačnímu kódu.

Jako hromadnou licenci 

Sériové číslo najdete na licenčním webu společnosti Adobe.

Až sériové číslo najdete, zaregistrujte svůj produkt.

Pokud máte neplatné nebo zrušené sériové číslo

Sériová čísla, která jsme nevydali nebo která jsou podvodná, zablokujeme. Další informace o neplatném nebo zrušeném sériovém čísle

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?