Řešení potíží s konzolí Admin Console

Tato stránka obsahuje seznam různých chybových stavů, se kterými se správce Admin Console může setkat, a navrhované kroky k jejich řešení.

Verze Admin Console

Verzi Admin Console zjistíte po zadání následujícího odkazu do prohlížeče:

https://adminconsole.adobe.com/enterprise/version.xml

Předpoklady řešení problémů

Zjistili jsme, že mnoho chyb řídicího panelu souvisí buď s prohlížečem, nebo je výsledkem problému s prostředím (server proxy, firewall atd.) Před eskalací problému nebo před konkrétním řešením problémů zkontrolujte následující.

Kontrola služby Adobe

Kontrola služby Adobe zajišťuje, že vaše prostředí je správně nastaveno pro úspěšné použití řídicího panelu a může pomoci identifikovat jakékoli problémy se serverem proxy, bránou firewall nebo sítí. Tuto kontrolu byste měli provést, abyste se ujistili, že je vaše prostředí nastaveno správně.

Řešení problémů s prohlížečem

 1. Prohlížeč aktualizujte na nejnovější verzi.
 2. Zkuste to znovu v anonymním nebo inkognito okně – tím zajistíte, že data uložená v mezipaměti / soubory cookie problém nezpůsobují.
 3. Pokud anonymní režim funguje, možná budete muset vymazat mezipaměť / soubory cookie.
 4. Pokud používáte skript nebo blokování reklam, zkuste je dočasně vypnout a zjistit, zda to problém vyřeší.

 

Uživatelé s vlastním plánem – k dispozici jsou další aplikace

Tento problém byl nyní vyřešen. Podrobné informace naleznete v tématu U vlastních plánů se některé aplikace Creative Cloud pro podniky vrátí zpět na zkušební verzi nebo zobrazují, že vypršela platnost zkušební verze. Pro uživatele Adobe ID jsou ve zkušebním režimu stále k dispozici další aplikace.

Resetování hesla pro Enterprise ID nefunguje podle očekávání

Správci mohou spustit resetování hesla pro uživatele Enterprise ID. Tento proces může nesprávně resetovat heslo i pro Adobe ID, pokud má uživatel Enterprise ID i Adobe ID. Pokud k tomuto problému dojde, můžete uživatele odstranit a znovu ho přidat, což spustí nový proces pozvání.

Chyba „Nepodařilo se zpracovat příchozí odpověď SAML“ u Federated ID

Podívejte se na řešení v tomto dokumentu: Řešení potíží s Federated ID.

Nelze přijmout pozvánku nebo se po přijetí zobrazí prázdná stránka

Ujistěte se, že váš prohlížeč je podporovaný prohlížeč a verze. Prohlížeč Internet Explorer verze 9 a novější je podporován. Pozvánku nechte znovu poslat a požádejte uživatele, ať ji přijme v podporovaném prohlížeči.

Chyba 400 nebo jiná chyba při pokusu o ověření nároku na doménu

Chyba 400 při pokusu o ověření nároku na doménu znamená, že naše servery nevidí váš token ve vašem záznamu DNS. Při řešení této chyby postupujte takto:

 • Ujistěte se, že se váš záznam DNS úspěšně rozšířil.
 • Ujistěte se, že váš záznam DNS TXT je ve správném formátu: Například pokud je váš token „asdfadgalfjsadr3232324sdfesf“, pak záznam TXT bude: TXT "adobe-idp-site-verification=asdfadgalfjsadr3232324sdfesf" (s uvozovkami na každém konci).
 • Zajistěte, aby v tokenu nebyly žádné mezery, závorky, složené závorky ani jiné znaky, které by způsobily jeho nerozpoznání.
 • Ke kontrole svého záznamu DNS TXT můžete použít online nástroj MxToolbox. Pokud tam token Adobe není, nemůžeme vaši doménu ověřit.
 • Pokud máte počítač Mac nebo Linux, můžete svůj záznam TXT ověřit pomocí nástroje příkazového řádku „dig“: dig TXT název_vaší_domény.com +short.
 • Celá dokumentace k nároku na doménu je k dispozici zde.
 • Pokud váš problém není vyřešen, po vyzkoušení těchto kroků otevřete lístek podpory.

Panel uživatelů, skupin nebo identit je prázdný

Pokud jsou uživatelé, skupiny nebo panely identity prázdní, vymažte mezipaměť a soubory cookie v prohlížeči a zkuste se znovu přihlásit.

Pokud problém přetrvává, ujistěte se, že máte v bráně firewall otevřené *.services.adobe.com, jak je popsáno v tématu Koncové body sítě.

Zpráva „Účet nebyl rozpoznán“ na panelu podpory

Pokud se vám zobrazí chyba „CHYBA omlouváme se, ale nerozpoznáváme váš účet v databázi podpory“

1. ujistěte se, že je tato adresa URL na seznamu povolených ve vaší bráně firewall: api-cna01.adobe-services.com,

 

2. v prohlížeči Internet Explorer změňte nastavení. Přejděte do nabídky Nástroje > Možnosti Internetu > Zabezpečení > Vlastní úrovně a aktivujte možnost „Přístup k datovým zdrojům napříč doménami“.

Pokud jste vyzkoušeli výše uvedené kroky v aplikaci Internet Explorer nebo používáte jiný prohlížeč a zobrazilo se „CHYBA omlouváme se, ale nerozpoznáváme váš účet v databázi podpory“, společnost Adobe nemohla tento problém reprodukovat a hledáme nějaké další údaje od dotčených zákazníků. Shromáždění těchto dat:

 1. Otevřete adresu https://adminconsole.adobe.com/enterprise v prohlížeči Chrome Browser

 2. Otevřete nástroj ladění Chrome (pomocí kláves Ctrl+Shift+I a zvolením možnosti „Prozkoumat prvek“).

 3. V nástroji pro vývojáře vyberte kartu Síť:

 4. Přihlaste se a přejděte na záložku podpory pomocí karty „Podpora“ na řídicím panelu.

 5. Po načtení podpory vstupní stránky klikněte na odkaz „Otevřít případ“ nebo „Zobrazit případy“. 

 6. Zobrazí se vám chybová zpráva, kterou nahlásili správci: „Omlouváme se, ale nerozpoznáváme váš účet v databázi podpory. Kontaktujte telefonicky oddělení péče o zákazníky.“

 7. Klikněte na libovolný odkaz na kartě Síť (v nástroji pro vývojáře) a stiskněte Ctrl+F. Zobrazí se textové pole („Najít“) pro zadání textu pro vyhledávání.

 8. Zadejte „crmid“. Zobrazí se rozhraní API crmid

 9. Kliknutím na tento odkaz API zobrazíte okno podrobností v pravé části nástrojů pro vývojáře.

 10. Kliknutím na kartu Odpověď (na pravé straně) zobrazte odpověď rozhraní API crmid a tuto odpověď nám předejte, abychom mohli identifikovat problém. (V případě chyby API může být odpověď i prázdná.)

Po provedení výše uvedených kroků kontaktujte podnikovou podporu pomocí jedné z alternativních možností uvedených na řídicím panelu. Pracovníkovi podpory sdělte:

1. Operační systém a verze.

2. Prohlížeč a verze.

3. Výše zjištěné crmid.

4. Odpověď rozhraní API.

Pozvánka stále čeká na vyřízení nebo došlo k chybě „Přístup odepřen“

Před získáním přístupu do konzole Admin Console musí být všichni uživatelé pozváni do řídicího panelu a pozvání přijmout.

Pokud pozvánka stále čeká na vyřízení, musí ji uživatel z odeslaného e-mailu přijmout. Pokud ho nemá nebo platnost pozvánky vypršela, můžete ji znovu odeslat nebo odeslat novou.

Pokud pozvánka nebyla odeslána, zeptejte se svého správce licencí. Pokud má vaše organizace podnikovou smlouvu se společností Adobe a neposkytla přístup správci licencí, obraťte se na podporu pomocí údajů uvedených ve vašem uvítacím balíčku.

Pokud byla pozvánka úspěšně přijata a stále se vám zobrazuje tato zpráva, podívejte se na svůj účet na adobe.com a zkontrolujte, zda je správně zadáno vaše datum narození. Tento problém může způsobit prázdné datum narození nebo datum narození s věkem mladším než 13 let. Tato příčina chyby odepření přístupu bude vyřešena v budoucí aktualizaci.

Změna nároku na doménu z Enterprise ID na Federated ID (nebo naopak)

Vytvořte lístek na Admin Console na kartě podpory.

Poznámka: Pokud přecházíte z Enterprise ID na Federated ID, žádný koncový uživatel se nebude moci úspěšně přihlásit, dokud nenastavíte jednotné přihlašování. Váš technik podpory s vámi bude pracovat na přepnutí v době tak, aby došlo k minimálnímu narušení práce uživatelů.

„Chyba při vytváření klienta“ při nárokování domény

„Chyba při vytváření nájemce“ může nastat při nárokování domény, pokud doména obsahuje vyhrazené slovo.

 • admin
 • domény končící na .cn (Čína)

Například admin.xyz.com vygeneruje tuto chybu, protože slovo „admin“ je vyhrazeno.

Takovou doménu v tuto chvíli nelze nárokovat. Místo toho použijte nadřazenou doménu (například xyz.com místo admin.xyx.com).

Čínské domény v tuto chvíli nelze nárokovat.

Neplatný kód pozvánky

Pokud se zobrazí chyba „Pozvánka s tímto kódem nebyla nalezena“, zobrazí se uživateli následující obrazovka. Navrhovaný krok pro řešení problému: Správce znovu odešle pozvánku z konzole Admin Console.

Platnost pozvání vypršela.

Při zobrazení zprávy „platnost pozvání vypršela“ správce znovu odešle pozvánku z konzole Admin Console.

Pozvánka byla již přijata

Pokud byla pozvánka již přijata, správce znovu odešle pozvánku z konzole Admin Console.

Pozvání bylo odvoláno

Pokud bylo pozvání odvoláno, možná bylo odesláno omylem. Pokud osoba, která dostane tuto zprávu, přesto potřebuje přístup k řídicímu panelu, správce znovu pozvánku z konzole Admin Console odešle.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online