Blíží se uvedení nových funkcí, které v nástroji Admin Console vylepší možnosti spolupráce s podporou.Podívejte se na toto krátké video (méně než 2 minuty). Upozorňuje na nejdůležitější změny a vylepšení.

Konzole Adobe Admin Console slouží jako centrální rozhraní pro správu produktů a služeb společnosti Adobe v celé vaší organizaci.

Přihlášení

Jako správce můžete využívat nástroj Admin Console ke správě a řízení uživatelských účtů. Během úvodního nasazení lze vytvořit až pět účtů pro primární správce. Společnost Adobe odešle na uvedenou e-mailovou adresu e-mail s pozvánkou. Než se budou moci přihlásit, správci musí přijmout pozvání kliknutím na odkaz Přijmout pozvánku, který naleznou v e-mailu.

Po přijetí může správce přidávat další správce nebo povýšit stávající uživatele do role správce.

 1. Otevřete prohlížeč a přejděte na adresu https://adminconsole.adobe.com.

 2. Zadejte své Adobe ID a heslo a klikněte na Přihlásit.

  Pokud jste byli do nástroje Admin Console pozváni jako další správce, použijte přihlašovací údaje, které jste obdrželi.

  Poznámka:

  Přestože práva správce je možné udělit libovolnému uživateli, společnost Adobe doporučuje, aby všichni správci i nadále používali Adobe ID. Adobe ID jsou potřebná pro přístup k licenčnímu webu Adobe a možnostem podpory v nástroji Admin Console.

 3. Pokud jste správcem u více organizací, vyberte požadovanou organizaci.

  Správce může patřit do více organizací. Pokud například má firma několik dceřiných společností, kdy každá z nich využívá samostatnou licenční smlouvu, nebo samostatnou organizaci v rámci licenční smlouvy, je možné ke všem z nich přiřadit stejného správce.

Přehled

Stránka Přehled je navržena tak, aby pomocí karet efektivně zobrazovala velké množství informací.

Termínovaná licenční smlouva pro podniky (ETLA)

Stránka Přehled obsahuje souhrn licencí zakoupených v rámci vaší smlouvy ETLA. Stránka Přehled také obsahuje údaj o velikosti úložiště, které je pro každý plán k dispozici.

Smlouva ETLA pokrývá například následující licence tak, jak je uvedeno na obrazovce:

 • Plány pro Aplikace a služby Creative Cloud. Kliknutím na ikonu složky u každého plánu Creative Cloud zobrazíte podrobnosti o úložišti daného plánu.
 • Pokud vaše organizace zakoupila dva nebo více plánů s nároky stejného typu, avšak každý s různou konfigurací úložiště, vedle plánu se zobrazí číslo. Kliknutím na číslo se zobrazí podrobnosti o úložišti pro každý plán tohoto typu.
 • Různé počty licencí na jednu aplikaci pro jednotlivé produkty Adobe. Kliknutím na ikonu složky u každého plánu Creative Cloud zobrazíte podrobnosti o úložišti daného plánu.
 • Dostupné umístění pro synchronizaci plánu Creative Cloud pro podniky se spravovanými službami.
 • Plány Document Cloud pro podniky
 • Plány Marketing Cloud pro podniky
 • Plány Adobe Stock pro podniky

V části Adobe Sign se zobrazí podrobnosti o službě Adobe Sign. Klikněte na možnost Spravovat službu Adobe Sign.

Oddíl Konfigurace obsahuje odkaz pro přístup k aktuálnímu nastavení identity.

Stránka Přehled

Value Incentive Plan (VIP)

Stránka Přehled obsahuje souhrn licencí zakoupených v rámci vaší smlouvy VIP. Stránka Přehled také obsahuje údaj o velikosti úložiště, které je pro každý plán k dispozici.

Smlouva VIP pokrývá například následující licence tak, jak je uvedeno na obrazovce:

 • Plány pro Aplikace a služby Creative Cloud. Kliknutím na ikonu složky u každého plánu Creative Cloud zobrazíte podrobnosti o úložišti daného plánu.
 • Celkový stav licence uvádí počet licencí pro produkt zakoupených v rámci vašeho programu VIP ve srovnání s počtem distribuovaných licencí.
 • Dostupné umístění pro synchronizaci plánu Creative Cloud pro podniky se spravovanými službami.
 • Plány Document Cloud pro podniky.
 • Plány Adobe Stock pro podniky
 • V části Adobe Sign se zobrazí podrobnosti o službě Adobe Sign. Klikněte na možnost Spravovat službu Adobe Sign.
 • Oddíl Konfigurace obsahuje odkaz pro přístup k aktuálnímu nastavení identity.

Oznámení

Konzole Admin Console podporuje zobrazení upozornění od společnosti Adobe s důležitými informacemi týkajícími se vaší organizace, jako jsou nové funkce a oprávnění, plánovaná údržba a další informace. Na stránce Přehled naleznete celkem až tři poslední nepřečtená oznámení. Starší oznámení a oznámení, která byla potvrzena, jsou pro snadný přístup viditelná na bočním panelu s oznámeními.

Boční panel s oznámeními otevřete kliknutím na ikonu zvonku v pravém horním rohu. Případné číslo představuje počet nepřečtených oznámení ve vašem účtu. Boční panel s oznámeními obsahuje všechna oznámení v pořadí, ve kterém byla přijata (poslední je nahoře). Posouváním dolů na bočním panelu s oznámeními můžete číst a spravovat oznámení odeslaná v minulosti.

Produkty a uživatelé

Na stránce Produkty nástroje Admin Console najdete možnosti pro správu produktů a profilů produktů. Profily produktu umožňují povolit všechny aplikace a služby Adobe nebo jejich části dostupné v rámci plánu a upravit nastavení pro daný produkt nebo plán. Následně můžete k profilům produktu přiřadit správce, kteří se nazývají správci produktu. Tito správci mohou do profilů produktů, které spravují, přidávat koncové uživatele. Více informací viz:

Balíčky

Stránka Balíčky

Nastavení

Pomocí stránky Nastavení můžete deklarovat domény, žádat o přístup k deklarované doméně, nastavit požadavky na heslo, zabránit uživatelům v používání určitých možností sdílení a nastavit výchozí jazyk e-mailů.

Identita

Společnost Adobe používá základní systém správy identit k ověřování a autorizaci uživatelů. Pokud používáte licence pro konkrétní uživatele nebo plánujete poskytovat přístup ke službám, je používání identit nezbytné. Společnost Adobe podporuje tři typy identity nebo účtu, které jako uživatelské jméno využívají e-mailovou adresu. Jedná se o následující identifikátory:

 • Federated ID: vytvořeny, vlastněny a spravovány organizací a propojeny s adresářem podniku prostřednictvím federace. Organizace spravuje přihlašovací údaje a zpracovává jednotné přihlašování prostřednictvím poskytovatele identity SAML2.
 • Enterprise ID: vytvořeny, vlastněny a spravovány organizací. Společnost Adobe hostuje Enterprise ID a provádí ověřování, ale organizace Enterprise ID spravuje.
 • Adobe ID: vytvořeny, vlastněny a spravovány koncovým uživatelem. Společnost Adobe provádí ověřování a koncový uživatel spravuje identitu.

Na základě požadavků vaší organizace můžete zvolit nejvhodnější model identity, který chcete implementovat a používat.

Další informace naleznete v článku Správa typů identity.

Nastavení ověřování

Konzole Adobe Admin Console podporuje několik úrovní ochrany heslem a zásad, které zajišťují bezpečnost. Můžete nastavit úroveň ochrany heslem, která bude platit pro všechny uživatele ve vaší organizaci. Další informace naleznete v článku Nastavení ověřování.

Nastavení datových zdrojů

Nastavení datových zdrojů dávají organizaci kontrolu nad tím, jak zaměstnanci sdílí datové zdroje mimo organizaci. Správce IT může použít přísnější nastavení, která omezují možnosti zaměstnance používat určité funkce sdílení v rámci služeb Creative Cloud a Document Cloud. Nastavení datových zdrojů lze používat společně s dalšími systémy k vynucení firemních zásad (systémy jiných poskytovatelů, než je společnost Adobe) a ujistit se, že datové zdroje budou sdíleny pouze se schválenými externími jednotlivci a organizacemi.

Nastavení datových zdrojů se v organizaci týkají jen uživatelů s identifikátory Enterprise ID nebo Federated ID.

Nastavení konzole

Nastavení konzole umožňují zvolit pro organizaci výchozí jazyk, ve kterém budou přijímané e-maily o stavu účtů, například oznámení o změnách předplatného nebo o ukončení platnosti platební karty.

Pokud máte týmové členství zakoupené přímo od společnosti Adobe, můžete změnit název svého týmu v nastavení konzole.

Podpora

Možnosti podpory jsou vám v konzoli Admin Console k dispozici v nabídce Podpora. Otevře se stránka Přehled podpory. Na této stránce můžete provést jednu z následujících akcí:

 • správa žádostí o podporu;
 • vytvoření případů;
 • plánování diskusí s odborníkem;
 • odkazy na dokumentaci a fóra;
 • kontaktování podpory společnosti Adobe.

Na stránce jsou uvedeny také tři poslední upravené otevřené případy a diskuse s odborníkem.

Podle potřeby můžete volat podporu společnosti Adobe prostřednictvím kontaktního čísla uvedeného v pravém horním rohu stránky. Pokud země uvedená pod telefonním číslem neodpovídá vaší zemi, kliknutím na tlačítko Další oblasti zobrazíte další kontaktní čísla. Informace o našich podmínkách a procesech spojených s podporou naleznete v tématu Podmínky podpory pro podniky.

Další informace naleznete v tématu Podpora a odborné služby.

Poznámka:

Správci se před získáním přístupu k případům podpory a možnostem diskuse s odborníkem musí přihlásit pomocí svého Adobe ID.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online