Příručka uživatele Zrušit

Admin Console – přehled

 1. Příručka pro správu podnikových a týmových produktů Adobe
 2. Plánování nasazení
  1. Základní koncepty
   1. Licencování
   2. Identita
   3. Správa uživatelů
   4. Nasazení aplikace
   5. Admin Console – přehled
   6. Role správce
  2. Průvodci nasazením
   1. Průvodce nasazením na jméno
   2. Průvodce nasazením SDL
   3. Nasazení aplikace Adobe Acrobat 
  3. Nasazení produktů Creative Cloud pro vzdělávací instituce
   1. Průvodce nasazením
   2. Povolení aplikace Adobe Express v nástroji Google Classroom
   3. Integrace pomocí Canvas LMS
   4. Integrace pomocí Blackboard Learn
   5. Konfigurace jednotného přihlašování pro školní portály a systémy pro vedení výuky
   6. Nejčastější dotazy ke službě Kivuto
   7. Pokyny pro způsobilost základních a středních škol
 3. Nastavit vaši organizaci
  1. Nastavení identity
   1. Typy identit | přehled
   2. Nastavení organizace pomocí Enterprise ID
   3. Nastavení organizace pomocí Federated ID
    1. Přehled SSO
    2. Nastavení Azure Connector a synchronizace
     1. Nastavte jednotné přihlašování SSO pomocí účtu Microsoft prostřednictvím Azure OIDC
     2. Přidání Azure Sync do adresáře
     3. Nejčastější dotazy – Konektor Azure
    3. Nastavte Google Federation a synchronizujte
     1. Nastavení jednotného přihlašování SSO pomocí Google Federation
     2. Přidat Google Sync do vašeho adresáře
     3. Nejčastější dotazy – Google Federation
    4. Obecný SAML
     1. Nastavte jednotné přihlašování SSO pro jiné poskytovatele SAML
     2. Nastavte jednotné přihlašování SSO pomocí Microsoft ADFS
     3. Časté dotazy k jednotnému přihlašování SSO
     4. Řešení problémů s jednotným přihlašováním SSO
    5. Jednotné přihlašování SSO pro vzdělávací instituce
     1. Konfigurovat jednotné přihlašování SSO pro školní portály a systémy pro vedení výuky
     2. Časté dotazy
   4. Ověření vlastnictví domény
   5. Přidávání a správa domén
   6. Propojení domén s adresáři
   7. Správa stávajících domén a adresářů
   8. Pomocí důvěryhodnosti adresářů přidejte předem nárokované domény
   9. Přechod na nového poskytovatele ověřování
  2. Nastavení datových zdrojů
  3. Nastavení ověřování
  4. Ochrana osobních údajů a bezpečnostní kontakty
  5. Nastavení konzole
  6. Správa šifrování
 4. Správa produktů a oprávnění
  1. Správa uživatelů
   1. Přehled
   2. Role pro správu
   3. Techniky správy uživatelů
    1. Správa uživatelů jednotlivě   
    2. Správa více uživatelů (hromadné nahrávání CSV)
    3. Nástroj pro synchronizaci uživatelů (UST)
    4. Synchronizace Microsoft Azure
    5. Synchronizace Google Federation
   4. Změna typu identity uživatele
   5. Správa skupin uživatelů
   6. Správa uživatelů v adresáři
   7. Správa vývojářů
   8. Přesun stávajících uživatelů do konzole Adobe Admin Console
   9. Přesun správy uživatelů do konzole Adobe Admin Console
  2. Správa produktů a jejich profilů
   1. Spravovat produkty
   2. Správa profilů produktů pro podnikové uživatele
   3. Správa zásad samoobsluhy
   4. Správa integrací do aplikací
   5. Správa oprávnění k produktům v konzoli Admin Console  
   6. Povolení/zakázání služeb pro profil produktu
   7. Jedna aplikace | Creative Cloud pro podniky
   8. Volitelné služby
  3. Správa licencí pro sdílená zařízení
   1. Co je nového
   2. Průvodce nasazením
   3. Vytváření balíčků
   4. Obnova licencí
   5. Migrace z licencí pro zařízení
   6. Správa profilů
   7. Licensing Toolkit
   8. Časté dotazy k licencím pro sdílená zařízení
 5. Správa úložiště a položek
  1. Úložiště
   1. Správa podnikového úložiště
   2. Adobe Creative Cloud: aktualizace úložiště
   3. Správa úložiště Adobe
  2. Migrace datových zdrojů
   1. Automatická migrace datových zdrojů
   2. Časté dotazy k automatické migraci datových zdrojů
   3. Správa přenesených datových zdrojů
  3. Převzetí datových zdrojů od uživatele
  4. Přenesení studentských datových zdrojů | Pouze EDU
   1. Automatické přenesení studentských datových zdrojů
   2. Přenesení datových zdrojů
 6. Správa služeb
  1. Adobe Stock
   1. Balíčky kreditů Adobe Stock pro týmy
   2. Adobe Stock pro podniky
   3. Používání služby Adobe Stock pro podniky
   4. Schválení licence služby Adobe Stock
  2. Vlastní písma
  3. Adobe Asset Link
   1. Přehled
   2. Vytvoření skupiny uživatelů
   3. Nastavení služby Adobe Experience Manager Assets
   4. Konfigurace a instalace nástroje Adobe Asset Link
   5. Správa datových zdrojů
   6. Adobe Asset Link pro XD
  4. Adobe Acrobat Sign
   1. Nastavení služby Adobe Acrobat Sign pro podnik nebo týmy
   2. Adobe Acrobat Sign – správce funkcí pro týmy
   3. Správa služby Adobe Acrobat Sign v konzoli Admin Console
  5. Creative Cloud pro podniky – bezplatné členství
   1. Přehled
   2. Začínáme
 7. Nasazení aplikací a aktualizací
  1. Přehled
   1. Nasazení a dodávání aplikací a aktualizací
   2. Plánování nasazení
   3. Příprava k nasazení
  2. Vytváření balíčků
   1. Vytváření balíčků aplikací pomocí konzole Admin Console
   2. Vytváření balíčků k licencování na jméno
   3. Šablony Adobe pro balíčky
   4. Správa balíčků
   5. Správa licencí pro zařízení
   6. Licence pro sériové číslo
  3. Přizpůsobení balíčků
   1. Přizpůsobení aplikace Creative Cloud pro stolní počítače
   2. Přidání doplňků do balíčku
  4. Nasazení balíčků 
   1. Nasazování balíčků
   2. Nasazení balíčků Adobe pomocí služby Microsoft Intune
   3. Nasazení balíčků Adobe pomocí nástroje SCCM
   4. Nasazení balíčků produktů Adobe pomocí nástroje ARD
   5. Instalace produktů do složky Výjimky
   6. Odinstalování produktů Creative Cloud
   7. Použití podnikové edice sady nástrojů Adobe Provisioning Toolkit
   8. Licenční identifikátory pro Adobe Creative Cloud
  5. Správa aktualizací
   1. Řízení změn pro zákazníky společnosti Adobe využívající produkty pro podniky a týmy
   2. Nasazení aktualizací
  6. Adobe Update Server Setup Tool (AUSST)
   1. Přehled nástroje AUSST
   2. Nastavení interního aktualizačního serveru
   3. Údržba interního aktualizačního serveru
   4. Časté případy použití nástroje AUSST   
   5. Řešení problémů s interním aktualizačním serverem
  7. Nástroj Remote Update Manager (RUM)
   1. Použití nástroje Adobe Remote Update Manager
   2. Další informace naleznete v tématu ID kanálů k použití s nástrojem Adobe Remote Update Manager
   3. Vyřešení chyb RUM
  8. Řešení problémů
   1. Odstraňování chyb při instalaci a odinstalování aplikací Creative Cloud
   2. Odeslání dotazu do klientských počítačů pro kontrolu nasazení balíčku
   3. Chybová zpráva balíčku aplikací Creative Cloud „Instalace se nezdařila“
  9. Vytváření balíčků pomocí nástroje Creative Cloud Packager (pro aplikace CC 2018 nebo starší)
   1. Creative Cloud Packager
   2. Creative Cloud Packager – poznámky k verzi
   3. Vložení aplikací do balíčku
   4. Vytváření balíčků pomocí nástroje Creative Cloud Packager
   5. Vytváření balíčků s licencemi pro konkrétní uživatele
   6. Vytváření balíčků s licencemi pro zařízení
   7. Vytvoření balíčku s licencí
   8. Vytváření balíčků s licencemi pro sériové číslo
   9. Automatizace vytváření balíčků
   10. Vytváření balíčků jiných produktů než Creative Cloud
   11. Úpravy a ukládání konfigurací
   12. Nastavení národního prostředí na úrovni systému
 8. Správa účtu
  1. Správa účtu týmu
   1. Přehled
   2. Aktualizace platebních údajů
   3. Správa faktur
   4. Změna vlastníka smlouvy
   5. Změna distributora
  2. Přiřazení licencí uživateli v týmu
  3. Přidání produktů a licencí
  4. Prodlužování
   1. Členství týmů: prodloužení
   2. Podnik v rámci VIP: prodloužení a soulad
  5. Automatizované fáze vypršení platnosti smluv ETLA
  6. Přepínání typů smluv v rámci existující konzole Adobe Admin Console
  7. Soulad s požadavky na nákup
  8. Program Value Incentive Plan (VIP) v Číně
  9. Nápověda k programu VIP Select
 9. Zprávy a protokoly
  1. Protokol auditu
  2. Zprávy o přiřazení
  3. Protokoly obsahu
 10. Zažádat o asistenci
  1. Kontaktování péče o zákazníky Adobe
  2. Možnosti podpory pro týmové účty
  3. Možnosti podpory pro podnikové účty
  4. Možnosti podpory pro Experience Cloud

Adobe Admin Console je centrální rozhraní pro správu oprávnění k produktům a službám Adobe v rámci celé organizace.

Každá karta v konzoli Admin Console vám umožňuje provádět různé úkoly. 
Více se o tom dozvíte výběrem níže uvedených titulů.

Přehled: Zobrazení souhrnu zakoupených licencí a rychlých akcí pro nastavení vaší organizace.

Produkty: Přiřazení licencí uživatelům a skupinám. Jako podnikový zákazník můžete spravovat profily produktů.

Uživatelé: Vytváření, aktualizace a odebírání uživatelských účtů, které koncové uživatele opravňují k používání produktů a služeb Adobe.

Účet: Jako správci Teams upravujte své platební údaje, fakturační adresu a spravujte faktury.

Vhledy: Zobrazení, vytváření a stahování přehledů přiřazení licencí a sledování změn provedených v konzoli Admin Console.

ÚložištěSpráva jednotlivých uživatelských složek a sdílených složek, zobrazení kvóty úložiště spotřebované uživateli.

Balíčky: Stažení nebo vytvoření předkonfigurovaných balíčků pro aplikace pro počítače, jejichž nasazení chystáte.

Nastavení: Deklarace domén, omezení přístupu ke sdíleným funkcím, přidávání poznámek pro koncové uživatele, nastavení úrovní ochrany hesla.

Pokud se nemůžete přihlásit ke konzoli Admin Console, viz téma Řešení potíží s účtem Adobe.

Přehled

Stránka Přehled zobrazuje spoustu informací o licencích k produktům. Ukazuje stav licencí ve vašem plánu, tedy počet přiřazených licencí z celkového počtu dostupných.

K dispozici jsou také rychlé odkazy určené k přidávání uživatelů a správců.

Vyberte svou organizaci

Správce může mít na starosti více organizací. Pokud má firma několik dceřiných společností, kdy každá působí jako samostatná organizace či využívá samostatnou licenční smlouvu, je možné ke všem z nich přiřadit stejného správce.

Pokud jste správcem více organizací, můžete přepínat mezi organizacemi pomocí voliče organizace.

Produkty

Kdo může vidět tuto kartu: Správci systému, správci produktů a správci profilů produktů

  Podniky

   Týmy

Na stránce Produkty v konzoli Admin Console najdete možnosti pro správu produktů a profilů produktů. Profily produktu umožňují povolit všechny aplikace a služby Adobe nebo jejich části dostupné v rámci plánu a upravit nastavení pro daný produkt nebo plán. Následně můžete k profilům produktu přiřadit správce, kteří se nazývají správci produktu. Tito správci mohou přidávat koncové uživatele do profilů produktů, které spravují.

Více informací viz:

Na stránce Produkty v konzoli Admin Console lze uživatelům přiřazovat licence k produktům. Chcete-li uživateli nebo skupině přiřadit licenci k produktu, na stránce Produkty vyberte požadovaný produkt a klikněte na možnost Přidat uživatele.

Zadejte jméno nebo e‑mailovou adresu uživatele. Zadáním platné e-mailové adresy a vyplněním informací na obrazovce můžete vyhledávat stávající uživatele nebo přidat uživatele. Klikněte na tlačítko Uložit. Uživateli nebo skupině je zaslán e-mail s potvrzením přístupu k aplikaci.

Více informací viz:

Uživatelé

Na stránce Uživatelé v konzoli Admin Console můžete vytvářet, vyhledávat, aktualizovat a odebírat uživatelské účty. Tyto uživatelské účty opravňují koncové uživatele v organizaci k přístupu k produktům a službám Adobe. K přidání uživatelů a úpravě údajů o uživatelích a přiřazení licencí můžete použít také pracovní postupy pro hromadné úpravy. Více informací viz:

Účet

Kdo může zobrazit tuto kartu: Správci systému

Stránka Účet v konzoli Admin Console zobrazuje údaje o všech smlouvách vaší organizace. Také zobrazuje výročí nebo datum ukončení smlouvy s indikátorem u smluv, které brzy vyprší.

Pokud jste VIP zákazník, přejděte na Účet > Účet v konzoli Admin Console pro snadnou správu faktur, úpravu platebních údajů nebo fakturační adresy. Pomocí konzole Admin Console si také můžete prodloužit licence zakoupené prostřednictvím členství pro týmy. Můžete také provádět následující úlohy:

 • Zobrazení podrobností o produktech a licencích v aktuálním plánu
 • Kontrola období prodloužení
 • Přidání produktů
 • Úprava podrobností o platbě 
 • Změna vlastníka smlouvy
 • Zobrazení údajů o příští faktuře
 • Zobrazení, tisk a stažení faktur

Další informace najdete v tématu Správa účtu týmu.

Vhledy

Kdo může zobrazit tuto kartu: Správci systému

Protokol auditu

Protokol auditu pomáhá zajistit neustálé dodržování předpisů, chrání před případným neoprávněným přístupem do systému a kontroluje případné podezřelé chování ve vaší organizaci.

Z pozice správce systému máte úplný přehled o změnách provedených v konzoli Admin Console. Protokol auditu můžete prohledávat podle typu akcí, podle toho, kdy tyto akce proběhly a kdo byl jejich autorem. Poté si tyto přehledy můžete zobrazit a podrobit další analýze. Další informace.

Přehledy přiřazení

Pomocí přehledů přiřazení licencí můžete sledovat údaje o přiřazování licencí ve vaší organizaci a plánovat jejich nasazování u uživatelů. Data pro přiřazení licence zahrnují pouze uživatelské licence pro produkty Creative Cloud a Document Cloud zakoupené na základě Termínované licenční smlouvy pro podniky. Další informace.

Úložiště

Kdo může vidět tuto kartu: Správci systému a správci úložišť (pouze pro zákazníky migrované na model společného úložiště)

Stránka Úložiště v konzoli Admin Console vám poskytuje plnou kontrolu a viditelnost úložiště ve všech aplikacích služby Creative Cloud. Kvóty pro ukládání dat jsou pro koncové uživatele flexibilní až do výše úložiště zakoupeného organizací.

Můžete si také zobrazit, jaké množství kvót používají jednotliví uživatelé a celkovou kvótu spotřebovanou všemi uživateli. Další informace.

Balíčky

Kdo může vidět tuto kartu: Správci systému a správci nasazení

Stránka Balíčky v konzole Admin Console nabízí následující funkce. Použijte je, když plánujete nasadit aplikace pro počítače pro koncové uživatele v organizaci.

 • Stažení předem nastavených balíčků prostřednictvím šablon Adobe.
 • Vytvořte si přizpůsobené balíčky pro licencování na jméno nebo licencování pro sdílená zařízení (pro vzdělávací instituce) balíčkovače s konfigurací a aplikacemi, které chcete, aby měli vaši koncoví uživatelé.
 • Povolení e-mailových oznámení, skrze které budete upozorněni v případě uvedení nových verzí produktů.
 • Můžete si také prohlédnout předchozí balíčky, které jste vytvořili vy nebo ostatní správci ve vaší organizaci. K dispozici je také zobrazení podrobností o konkrétním balíčku a sledování dostupných aktualizací pro aplikace v něm.
 • Stažení nástrojů pro IT, jako je Remote Update ManagerAdobe Update Server Setup Tool.
 • Stáhněte si nástroj s příkazovým řádkem Adobe Extension Manager, se kterým můžete instalovat doplňky a zásuvné moduly z kontejnerového souboru ve formátu ZXP.

Další informace naleznete v tématu Vytváření balíčků aplikací pomocí konzole Admin Console.

Nastavení

Kdo může vidět tuto kartu: Správci systému a správci úložiště

Správci úložiště mají přístup pouze k nastavení majetkuprotokolům obsahu. Správci systému mohou zobrazit nebo upravit následující nastavení v závislosti na plánu:

Ochrana osobních údajů a bezpečnostní kontakty

V případě bezpečnostní události týkající se našich softwarových řešení jsou oznámení zaslána příslušným pracovníkům pro dodržování předpisů. Chcete-li zajistit rychlé doručení oznámení, musíte jako správce systému určit, kdo jsou vaši pracovníci zabývající se bezpečností, ochranou údajů a dodržováním předpisů. Podrobnosti najdete v tématu Ochrana osobních údajů a bezpečnostní kontakty.

Nastavení konzole

Pomocí nastavení konzole můžete přidávat vlastní poznámky pro koncové uživatele, které lze využít ke komunikaci v případě, že mají potíže nebo potřebují podporu.

Můžete si zvolit výchozí jazyk e-mailů pro vaši organizaci, v němž budou přijímány e-maily týkající se stavu účtu, jako například oznámení o změnách předplatného nebo o vypršení platnosti platební karty. Pokud máte týmové členství zakoupené přímo od společnosti Adobe, můžete změnit název svého týmu v nastavení konzole.

Protokoly obsahu

Jako správce si můžete stáhnout podrobné přehledy toho, jak koncoví uživatelé pracují s podnikovými datovými zdroji, například složkami, soubory a knihovnami. Tyto přehledy se nazývají protokoly obsahu.

Identita (pouze podniky)

Typy identit poskytují organizaci různé úrovně kontroly nad účty a daty uživatelů. Určují, jakým způsobem organizace uchovává a sdílí datové zdroje.

Nastavení datových zdrojů (pouze podniky)

Nastavení datových zdrojů nabízí organizaci kontrolu nad tím, jak zaměstnanci sdílí její datové zdroje mimo organizaci. Pomocí nastavení datových zdrojů spolu s dalšími systémy prosazování zásad organizace (od jiných poskytovatelů než Adobe) lze zajistit, že datové zdroje budou sdíleny pouze s náležitými externími jednotlivci a organizacemi.

Nastavení ověřování (pouze podniky)

Nastavení ověřování zajišťují bezpečnost pomocí příslušných zásad a několika úrovní ochrany heslem. Můžete nastavit úroveň ochrany heslem, která bude platit pro všechny uživatele v rámci organizace.

Nastavení šifrování (pouze podniky)

Nastavení šifrování se uplatní při generování vyhrazeného šifrovacího klíče pro další vrstvy kontroly a zabezpečení.

Podpora

Chcete-li kontaktovat péči o zákazníky Adobe, přejděte na stránku podpory v konzoli Admin Console, která umožňuje učinit následující:

 • správa vašich případů podpory (pouze pro podniky),
 • vytváření případů (pouze pro podniky),
 • spojení se zástupci péče o zákazníky společnosti Adobe,  
 • plánování diskusí s odborníkem,
 • procházení oblíbených témat nápovědy a fór.

Další informace o možnostech podpory naleznete v části Podpora a diskuze s odborníkem.

Zapojte se do konverzace

Máte‑li nějaké dotazy nebo připomínky k tématům či pojmům popsaným v tomto článku, zapojte se do diskuze v naší komunitě uživatelů podnikových a týmových verzí nebo v komunitě Adobe Experience League.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.