S potěšením oznamujeme, že jsme na kartě Podpora v konzoli Admin Console přidali nové funkce. Podívejte se na toto krátké video (méně než 2 minuty). Upozorňuje na nejdůležitější změny a vylepšení.

Konzole Adobe Admin Console slouží jako centrální rozhraní pro správu produktů a služeb společnosti Adobe v celé vaší organizaci.

Přihlášení

Jako správce můžete využívat nástroj Admin Console ke správě a řízení uživatelských účtů. Během úvodního nasazení lze vytvořit až pět účtů pro primární správce. Společnost Adobe odešle na uvedenou e‑mailovou adresu e‑mail s pozvánkou. Než se budou moci přihlásit, správci musí přijmout pozvání kliknutím na odkaz Přijmout pozvánku, který naleznou v e‑mailu.

Po přijetí může správce přidávat další správce nebo povýšit stávající uživatele do role správce.

 1. Otevřete prohlížeč a přejděte na adresu https://adminconsole.adobe.com.

 2. Zadejte své Adobe ID a heslo a klikněte na Přihlásit.

  Pokud jste byli do nástroje Admin Console pozváni jako další správce, použijte přihlašovací údaje, které jste obdrželi.

  Pokud si nepamatujete své heslo, kliknutím zde si resetujete Adobe heslo.

  Poznámka:

  Přestože práva správce je možné udělit libovolnému uživateli, společnost Adobe doporučuje, aby všichni správci i nadále používali Adobe ID. Adobe ID jsou potřebná pro přístup k licenčnímu webu Adobe a možnostem podpory v konzoli Adobe Admin Console. Licence Creative Cloud pro podniky by však neměly být přiřazovány k Adobe ID, pokud jsou tyto součástí podniku.

 3. Pokud jste správcem u více organizací, vyberte požadovanou organizaci.

  Správce může patřit do více organizací. Pokud například má firma několik dceřiných společností, kdy každá z nich využívá samostatnou licenční smlouvu, nebo samostatnou organizaci v rámci licenční smlouvy, je možné ke všem z nich přiřadit stejného správce.

Přehled

Stránka Přehled je navržena tak, aby pomocí karet efektivně zobrazovala velké množství informací.

Termínovaná licenční smlouva pro podniky (ETLA)

Stránka Přehled obsahuje souhrn licencí zakoupených v rámci vaší smlouvy ETLA. Stránka Přehled také obsahuje údaj o velikosti úložiště, které je pro každý plán k dispozici.

Smlouva ETLA pokrývá například následující licence tak, jak je uvedeno na obrazovce:

 • Plány Creative Cloud pro podniky. Kliknutím na plán Creative Cloud zobrazíte podrobnosti o úložišti pro daný plán.
 • Pokud vaše organizace zakoupila dva nebo více plánů s nároky stejného typu, avšak každý s různou konfigurací úložiště, vedle plánu se zobrazí číslo. Kliknutím na číslo se zobrazí podrobnosti o úložišti pro každý plán tohoto typu.
 • Různé počty licencí na jednu aplikaci pro jednotlivé produkty Adobe. Kliknutím na ikonu složky u každého plánu Creative Cloud zobrazíte podrobnosti o úložišti daného plánu.
 • Plány Document Cloud pro podniky
 • Plány Marketing Cloud pro podniky
 • Plány Adobe Stock pro podniky

V části Adobe Sign se zobrazí podrobnosti o službě Adobe Sign. Klikněte na možnost Spravovat službu Adobe Sign.

Oddíl Konfigurace obsahuje odkaz pro přístup k aktuálnímu nastavení identity.

Stránka Přehled

Value Incentive Plan (VIP)

Stránka Přehled obsahuje souhrn licencí zakoupených v rámci vaší smlouvy VIP. Stránka Přehled také obsahuje údaj o velikosti úložiště, které je pro každý plán k dispozici.

Smlouva VIP pokrývá například následující licence tak, jak je uvedeno na obrazovce:

 • Plány Creative Cloud pro podniky. Kliknutím na plán Creative Cloud zobrazíte podrobnosti o úložišti pro daný plán.
 • Celkový stav licence uvádí počet licencí pro produkt zakoupených v rámci vašeho programu VIP ve srovnání s počtem distribuovaných licencí.
 • Plány Document Cloud pro podniky.
 • Plány Adobe Stock pro podniky
 • V části Adobe Sign se zobrazí podrobnosti o službě Adobe Sign. Klikněte na možnost Spravovat službu Adobe Sign.
 • Oddíl Konfigurace obsahuje odkaz pro přístup k aktuálnímu nastavení identity.

Oznámení

Konzole Admin Console podporuje zobrazení upozornění od společnosti Adobe s důležitými informacemi týkajícími se vaší organizace, jako jsou nové funkce a oprávnění, plánovaná údržba a další informace. Na stránce Přehled naleznete celkem až tři poslední nepřečtená oznámení. Starší oznámení a oznámení, která byla potvrzena, jsou pro snadný přístup viditelná na bočním panelu s oznámeními.

Boční panel s oznámeními otevřete kliknutím na ikonu zvonku v pravém horním rohu. Případné číslo představuje počet nepřečtených oznámení ve vašem účtu. Boční panel s oznámeními obsahuje všechna oznámení v pořadí, ve kterém byla přijata (poslední je nahoře). Posouváním dolů na bočním panelu s oznámeními můžete číst a spravovat oznámení odeslaná v minulosti.

Produkty a uživatelé

Na stránce Produkty nástroje Admin Console najdete možnosti pro správu produktů a profilů produktů. Profily produktu umožňují povolit všechny aplikace a služby Adobe nebo jejich části dostupné v rámci plánu a upravit nastavení pro daný produkt nebo plán. Následně můžete k profilům produktu přiřadit správce, kteří se nazývají správci produktu. Tito správci mohou do profilů produktů, které spravují, přidávat koncové uživatele. Více informací viz:

Balíčky

Stránka Balíčky v konzoli Admin Console poskytuje následující funkce, které můžete použít, pokud plánujete nasazení aplikací Creative Cloud a Document Cloud pro koncové uživatele ve svém podniku:

 • Stažení předem nastavených balíčků prostřednictvím šablon Adobe.
 • Vytvořte si zcela přizpůsobené balíčky pro licencování na jméno nebo licencování pro sdílená zařízení (pro vzdělávací instituce) balíčkovače s konfigurací a aplikacemi, které chcete, aby měli vaši koncoví uživatelé.
 • Povolení e-mailových oznámení, skrze které budete upozorněni v případě uvedení nových verzí produktů.
 • Můžete si také prohlédnout předchozí balíčky, které jste vytvořili vy nebo ostatní správci ve vaší organizaci. K dispozici je také zobrazení podrobností o konkrétním balíčku a sledování dostupných aktualizací pro aplikace v něm.
 • Stažení nástrojů pro IT, jako je Remote Update ManagerAdobe Update Server Setup Tool.
 • Stáhněte si nástroj s příkazovým řádkem Extension Manager, se kterým můžete instalovat doplňky a zásuvné moduly z kontejnerového souboru ve formátu ZXP.

Účty

Pokud jste VIP zákazník, stránka Účty konzole Admin Console poskytuje možnosti pro správu softwaru Adobe a uživatelů ve vaší organizaci. Použijte možnosti pro snadné provádění úloh správy licencí a uživatelů. Pomocí konzole Admin Console si také můžete prodloužit licence zakoupené prostřednictvím členství pro týmy. Můžete také provádět následující úlohy:

 • Zobrazení podrobností o produktech a licencích v aktuálním plánu
 • Kontrola období prodloužení
 • Přidání produktů
 • Úprava podrobností o platbě 
 • Změna vlastníka smlouvy
 • Upravit název týmu
 • Zobrazit podrobnosti o nadcházejícím účtu

Další informace naleznete v tématu Správa účtu týmu.

Poznámka:

Pokud jste zákazník ETLA, obraťte se na svého obchodního zástupce společnosti Adobe.

Nastavení

Pomocí stránky Nastavení můžete deklarovat domény, žádat o přístup k deklarované doméně, nastavit požadavky na heslo, zabránit uživatelům v používání určitých možností sdílení a nastavit výchozí jazyk e‑mailů.

Identita

Společnost Adobe používá základní systém správy identit k ověřování a autorizaci uživatelů. Pokud používáte licence pro konkrétní uživatele nebo plánujete poskytovat přístup ke službám, je používání identit nezbytné. Společnost Adobe podporuje tři typy identity nebo účtu, které jako uživatelské jméno využívají e‑mailovou adresu. Jedná se o následující identifikátory:

 • Federated ID: vytvořeny, vlastněny a spravovány organizací a propojeny s adresářem podniku prostřednictvím federace. Organizace spravuje přihlašovací údaje a zpracovává jednotné přihlašování prostřednictvím poskytovatele identity SAML2.
 • Enterprise ID: vytvořeny, vlastněny a spravovány organizací. Společnost Adobe hostuje Enterprise ID a provádí ověřování, ale organizace spravuje Enterprise ID.
 • Adobe ID: vytvořeny, vlastněny a spravovány koncovým uživatelem. Společnost Adobe provádí ověřování a koncový uživatel spravuje identitu.

Na základě požadavků vaší organizace můžete zvolit nejvhodnější model identity, který chcete implementovat a používat.

Další informace naleznete v článku Správa typů identity.

Nastavení ověřování

Konzole Adobe Admin Console podporuje několik úrovní ochrany heslem a zásad, které zajišťují bezpečnost. Můžete nastavit úroveň ochrany heslem, která bude platit pro všechny uživatele ve vaší organizaci. Další informace naleznete v článku Nastavení ověřování.

Nastavení datových zdrojů

Nastavení datových zdrojů dávají organizaci kontrolu nad tím, jak zaměstnanci sdílí datové zdroje mimo organizaci. Správce IT může použít přísnější nastavení, která omezují možnosti zaměstnance používat určité funkce sdílení v rámci služeb Creative Cloud a Document Cloud. Nastavení datových zdrojů lze používat společně s dalšími systémy k vynucení firemních zásad (systémy jiných poskytovatelů, než je společnost Adobe) a ujistit se, že datové zdroje budou sdíleny pouze se schválenými externími jednotlivci a organizacemi.

Nastavení datových zdrojů se v organizaci týkají jen uživatelů s identifikátory Enterprise ID nebo Federated ID.

Nastavení konzole

Nastavení konzole umožňují zvolit pro organizaci výchozí jazyk, ve kterém budou přijímány e‑maily o stavu účtů, například oznámení o změnách předplatného nebo o ukončení platnosti platební karty.

Pokud máte týmové členství zakoupené přímo od společnosti Adobe, můžete změnit název svého týmu v nastavení konzole.

Podpora

Možnosti podpory jsou vám v konzoli Admin Console k dispozici na kartě Podpora. Na této stránce je možné následující:

 • správa žádostí o podporu;
 • vytvoření případů;
 • chat se zástupci péče o zákazníky společnosti Adobe;
 • plánování diskusí s odborníkem;
 • procházení oblíbených témat nápovědy a fór.

Poznámka:

Zákazníci používající produkty pro týmy mohou v konzoli Admin Console pouze prohlížet a spravovat případy. Chcete‑li otevřít nový případ podpory, kontaktujte nás telefonicky nebo prostřednictvím chatu.

Pokud jste podnikový zákazník:

Chcete‑li se o možnostech podpory pro podnikové zákazníky dozvědět více, podívejte se na článek Podpora a diskuse s odborníkem | Podnik.

Pokud jste zákazník používající produkty pro týmy:

Chcete‑li se o možnostech podpory pro zákazníky používající produkty pro týmy dozvědět více, podívejte se na článek Přístup k případům podpory.

Prostřednictvím kontaktního čísla v pravém horním rohu stránky můžete zavolat na péči o zákazníky společnosti Adobe. Pokud země uvedená pod telefonním číslem neodpovídá vaší zemi, zobrazte kliknutím na tlačítko Další oblasti další kontaktní čísla.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online