Konzole Adobe Admin Console slouží jako centrální rozhraní pro správu produktů a služeb společnosti Adobe v celé vaší organizaci.

Přihlášení

Jako správce můžete využívat konzoli Admin Console ke správě a řízení uživatelských účtů. Během úvodního nasazení lze vytvořit až pět účtů pro primární správce. Společnost Adobe odešle na uvedenou e-mailovou adresu e-mail s pozvánkou. Než se budou moci přihlásit, správci musí přijmout pozvání kliknutím na odkaz Přijmout pozvánku, který naleznou v e-mailu.

Po přijetí může správce přidávat další správce nebo povýšit stávající uživatele do role správce.

 1. Otevřete prohlížeč a přejděte na adresu https://adminconsole.adobe.com.

 2. Z pozice primárního správce zadejte své Adobe ID a heslo a klikněte na tlačítko Přihlásit.

  Pokud jste byli pozváni jako další správce konzole Admin Console, bude nutné použít přihlašovací údaje, které jste obdrželi.

  Poznámka:

  Přestože práva správce je možné udělit libovolnému uživateli, společnost Adobe doporučuje, aby všichni správci i nadále používali Adobe ID. Adobe ID jsou potřebná pro přístup k licenčnímu webu Adobe a možnostem podpory v konzoli Admin Console.

 3. Pokud jste správcem u více organizací, vyberte požadovanou organizaci.

  Správce může patřit do více organizací. Pokud například má firma několik dceřiných společností, kdy každá z nich využívá samostatnou licenční smlouvu, nebo samostatnou organizaci v rámci licenční smlouvy, je možné ke všem z nich přiřadit stejného správce.

Stránka Přehled

Stránka Přehled je navržena tak, aby efektivně poskytovala velké množství informací. K dosažení tohoto cíle využívá stránka Přehled karty.

Termínovaná licenční smlouva pro podniky (ETLA)

Stránka Přehled obsahuje souhrn licencí zakoupených v rámci vaší smlouvy ETLA. Stránka Přehled také obsahuje údaj o velikosti úložiště, které je pro každý plán k dispozici.

Smlouva ETLA pokrývá například následující licence tak, jak je uvedeno na obrazovce:

 • Plány pro Aplikace a služby Creative Cloud. Kliknutím na ikonu složky vedle plánu Creative Cloud zobrazíte podrobnosti o úložišti pro každý plán.
 • Pokud vaše organizace zakoupila dva nebo více plánů s nároky stejného typu, avšak každý s různou konfigurací úložiště, vedle plánu se zobrazí číslo. Kliknutím na číslo se zobrazí podrobnosti o úložišti pro každý plán tohoto typu.
 • Různá čísla licencí s jednou aplikací pro jednotlivé produkty Adobe. Kliknutím na ikonu složky vedle plánu Creative Cloud zobrazíte podrobnosti o úložišti pro každý plán.
 • Dostupné umístění pro synchronizaci plánu Creative Cloud pro podniky se spravovanými službami.
 • Plány Document Cloud pro podniky
 • Plány Marketing Cloud pro podniky
 • Plány Adobe Stock pro podniky

V části Adobe Sign se zobrazí podrobnosti o službě Adobe Sign. Klikněte na možnost Spravovat službu Adobe Sign.

Oddíl Konfigurace obsahuje odkaz pro přístup k aktuálnímu nastavení identity.

Stránka Přehled

Value Incentive Plan (VIP)

Stránka Přehled obsahuje souhrn licencí zakoupených v rámci vaší smlouvy VIP. Stránka Přehled také obsahuje údaj o velikosti úložiště, které je pro každý plán k dispozici.

Smlouva VIP pokrývá například následující licence tak, jak je uvedeno na obrazovce:

 • Plány pro Aplikace a služby Creative Cloud. Kliknutím na ikonu složky vedle plánu Creative Cloud zobrazíte podrobnosti o úložišti pro každý plán.
 • Celkový stav licence uvádí počet licencí pro produkt zakoupených v rámci vašeho programu VIP ve srovnání s počtem distribuovaných licencí.
 • Dostupné umístění pro synchronizaci plánu Creative Cloud pro podniky se spravovanými službami.
 • Plány Document Cloud pro podniky.
 • Plány Adobe Stock pro podniky
 • V části Adobe Sign se zobrazí podrobnosti o službě Adobe Sign. Klikněte na možnost Spravovat službu Adobe Sign.
 • Oddíl Konfigurace obsahuje odkaz pro přístup k aktuálnímu nastavení identity.

Oznámení

Konzole Admin Console podporuje zobrazení upozornění od společnosti Adobe s důležitými informacemi týkajícími se vaší organizace, jako jsou nové funkce a oprávnění, plánovaná údržba a další informace. Na stránce Přehled naleznete celkem až tři poslední nepřečtená oznámení. Starší oznámení a oznámení, která byla potvrzena, jsou pro snadný přístup viditelná na bočním panelu s oznámeními.

Boční panel s oznámeními otevřete kliknutím na ikonu zvonku v pravém horním rohu. Případné číslo představuje počet nepřečtených oznámení ve vašem účtu. Boční panel s oznámeními obsahuje všechna oznámení v pořadí, ve kterém byla přijata (poslední je nahoře). Posouváním dolů na bočním panelu s oznámeními můžete číst a spravovat oznámení odeslaná v minulosti.

Identita

Společnost Adobe používá základní systém správy identit k ověřování a autorizaci uživatelů. Pokud používáte licence pro konkrétní uživatele nebo plánujete poskytovat přístup ke službám, je používání identit nezbytné. Společnost Adobe podporuje tři typy identity nebo účtu, které jako uživatelské jméno využívají e-mailovou adresu.

Profily produktu a uživatelé

Společnost Adobe poskytuje podnikovým zákazníkům přístup k nové funkci Role pro správu. Namísto nutnosti obrátit se s žádostí o správu skupin na správce přináší role pro správu možnost profilů produktu, a tím i podstatný rozdíl oproti způsobu, jakým jsou produkty a služby Adobe spravovány za pomoci konzole Adobe Admin Console. Správci mohou udělit přístup k produktům přímo uživatelům namísto udělení přístupu prostřednictvím skupin. Další informace o této funkci naleznete zde:

Nasazení

Jako správce v organizaci využívající produkt Adobe pro podniky můžete nabízet aplikace Creative Cloud a Document Cloud jedním ze dvou následujících způsobů: Samoobslužné balíčkySpravované balíčky. Pokud budete chtít vytvořit balíčky pro produkty mimo služby Creative Cloud a Document Cloud, jako jsou Adobe Captivate nebo Presenter, budete muset přizpůsobit dostupné Šablony Adobe.

Stránka Balíčky

Podpora

Možnosti podpory jsou vám v konzoli Admin Console k dispozici v nabídce Podpora. Otevře se stránka Přehled podpory. Na této stránce můžete provést jednu z následujících akcí:

 • správa žádostí o podporu;
 • vytvoření případů;
 • plánování diskusí s odborníkem;
 • odkazy na dokumentaci a fóra;
 • kontaktování podpory společnosti Adobe.

Na stránce jsou uvedeny také tři poslední upravené otevřené případy a diskuse s odborníkem.

Podle potřeby můžete volat podporu společnosti Adobe prostřednictvím kontaktního čísla uvedeného v pravém horním rohu stránky. Pokud země uvedená pod telefonním číslem neodpovídá vaší zemi, kliknutím na tlačítko Další oblasti zobrazíte další kontaktní čísla. Informace o našich podmínkách a procesech spojených s podporou naleznete v tématu Podmínky podpory pro podniky.

Další informace naleznete v tématu Podpora a odborné služby.

Poznámka:

Správci se před získáním přístupu k případům podpory a možnostem diskuse s odborníkem musí přihlásit pomocí svého Adobe ID.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online