Jsou zde vysvětleny různé síťové koncové body pro služby Creative Cloud.

Poznámka:

Typekit se nyní nazývá Adobe Fonts a je součástí služby Creative Cloud a dalších předplatných. Další informace.

Úvod

Tento dokument obsahuje seznamy síťových koncových bodů pro weby a specifické služby, které jsou nabízeny v rámci řešení Adobe Creative Cloud. Pokud mají příslušné aplikace a služby fungovat správně, musí být servery a domény uvedené v tomto dokumentu přístupné na portech 80443.

Poznámka:

Vzhledem k tomu, že je služba Creative Cloud založena na platformě AWS, nejsme schopni poskytnout konkrétní IP adresy ani jejich rozsahy, protože jich je velmi mnoho, závisí na oblasti a průběžně se mění.

Stažení síťových koncových bodů

Stažení textového souboru s koncovými body sítě CCE

Společnost Adobe pravidelně aktualizuje síťové koncové body podrobně uvedené v tomto dokumentu. Aby byl zajištěn nepřetržitý přístup k různým aplikacím a službám společnosti Adobe, které jsou poskytovány koncovým uživatelům ve vaší organizaci, budete potřebovat aktualizovanou sadu koncových bodů.

Klikněte na tlačítko Stáhnout níže a stáhněte si textový soubor, který obsahuje aktualizovaný seznam síťových koncových bodů. Podle potřeby jej můžete použít k přidání příslušných koncových bodů do seznamu povolených položek. Vzhledem k tomu, že jsou koncové body pravidelně aktualizovány, můžete pomocí libovolného nástroje pro porovnání textových souborů porovnat nejnovější seznam koncových bodů se seznamem, který aktuálně používáte nebo který jste si stáhli dříve.

Stažení síťových koncových bodů

Služby Creative Cloud

Služby Creative Cloud popsané v tomto dokumentu lze rozdělit do několika typů:

Typ

Popis

Pro nasazení

Poskytují přístup k aplikacím a aktualizacím potřebným k instalaci. Příklad: Počítačová aplikace Creative Cloud Desktop potřebuje služby pro nasazení k tomu, aby mohla zajistit provádění aktualizací.

Licenční

Ověřují uživatele a jejich oprávnění používat služby a aplikace Creative Cloud. Příklad: Jednotlivé aplikace Creative Cloud pomocí licenčních služeb ověřují, zda mají uživatelé potřebné licence k používání nainstalovaného softwaru.

Základní

Poskytují přímý přístup k funkcím služby Creative Cloud. Příklad: Základní služba například zajišťuje synchronizaci písem. Základní služby jsou závislé na licenčních  službách.

Pomocné

Poskytují přístup k volitelným informacím nebo pokynům. Příklad: Pomocné služby například poskytují dokumentaci s nápovědou k produktům společnosti Adobe. Pomocné služby nejsou závislé na žádné jiné službě.

Povolení všech služeb společnosti Adobe

Povolte přístup ke všem službám společnosti Adobe, a to tak, že je přidáte do seznamu povolených položek:

Adresa URL

Popis

*.adobesc.com

*.licenses.adobe.com

*.adobelogin.com

*.ftcdn.net

*.behance.net

*.adobedtm.com

*.demdex.net

*.demandbase.com

*.adobeoobe.com

*.macromedia.com

adbemdigitalmediarebootprod2.112.2o7.net

*.edgefonts.net

*.adobejanus.com

*.adobeccstatic.com

Viz část Služby, které nejsou založeny na prohlížeči.

*.adoberevel.com

*.photoshop.com

*.adobeexchange.com

Viz část Služby založené na prohlížeči.

*.adobecce.com

Vyžadováno pro služby Creative Cloud pro firmy

*.businesscatalyst.com

*.worldsecuresystems.com

Vyžadováno pro aplikace Business Catalyst/Adobe Muse

*.digicert.com

Vyžadováno k instalaci certifikátů HTTPS

*.adobe.com

*.adobe.io

*.adobecc.com

fonts.adobe.com

*.typekit.net

*.typekit.com

*.omtrdc.net

*.adobetag.com

Adresy URL společnosti Adobe vyžadované pro přístup ke službám, jako jsou například služby poskytující stránky nápovědy či písma, konzola pro správu apod.

*.acrobat.com

*.echosign.com

*.echocdn.com

*.bam.nr-data.net

*.newrelic.com

Vyžadováno službami Adobe Acrobat

*.adbecrsl.com

Vyžadováno službami Adobe Lightroom

*.creativecloud.com

Vyžadováno k zobrazování písem služby Edge Web Fonts

adobe.ly

Vyžadováno pro službu Adobe Creative Cloud pro firmy. Na adrese URL s tímto vzorem jsou sdíleny obrázky.

*.adobeku.com

Web pro aplikaci Adobe Color CC

*.symantec.com

*.thawte.com

*.geotrust.com

*.omniroot.com

*.verisign.com

*.globalsign.com

*.godaddy.com

*.ctldl.windowsupdate.com

*.symcb.com

*.symcd.com

Vyžadováno pro vyhledávání certifikátů SSL a informací DNS. K přihlášení ke službě Creative Cloud je nutné zabezpečené připojení, ale k potvrzení certifikátů SSL je nutné, aby počítač, ze kterého přihlašování probíhá, komunikoval s těmito servery.

*.omniture.com

Vyžadováno nástrojem Adobe Analytics

cc-api-cp.adobe.io

s3*.amazonaws.com

indd.adobe.com

Vyžadováno pro funkci InDesign Publish Online

Služby, které nejsou založeny na prohlížeči

Níže jsou uvedeny koncové body pro služby hostované společností Adobe, které nejsou určeny pro prohlížeč, ale mají být otevírány z příslušných klientů, jako jsou například aplikace služby Creative Cloud. Uvedené základní služby jsou součástí nabídky služby Creative Cloud. Uvedené licenční služby a služby pro nasazení nejsou specifické pro službu Creative Cloud, ale používají je všechny aplikace a hostované služby společnosti Adobe. V pravém sloupci následující tabulky jsou uvedeny aplikace, o kterých se v době publikování tohoto článku vědělo, že se k těmto webům připojují.

Služba Cloud Creative je pravidelně aktualizována. Je tedy možné, že se k těmto webům připojují i jiné aplikace, které zde nejsou uvedeny. Je také možné, že aplikace služby Creative Cloud získávají přístup i k dalším službám, které v této tabulce nejsou uvedeny.

Synchronizace, úložiště, sdílení, služba Market

Typ služby: Základní

Služby, které zajišťují funkce týkající se synchronizace, ukládání a sdílení souborů v úložišti služby Creative Cloud a poskytují nastavení předvoleb pro tyto funkce

scproxy-prod.adobecc.com

*.adobesc.com

cc-collab.adobe.io

cc-api-cp.adobe.io

comments.adobe.io

After Effects CC

Dreamweaver CC

Illustrator CC

InDesign CC

Muse CC

Photoshop CC

Premiere Pro CC

Adobe XD CC

Služby pro knihovny

Typ služby: Základní

Služby, které zajišťují specifické funkce pro knihovny Creative Cloud

cc-api-storage.adobe.io

assets.adobe.com

assets2.adobe.com

helpx.adobe.com

fonts.adobe.com

use.typekit.net

adobeexchange.com

*.adobesc.com

scproxy-prod.adobecc.com

cc-collab.adobe.io

adbemdigitalmediarebootprod2.112.2o7.net

polka.typekit.com

wwwimages2.adobe.com

sstats.adobe.com

assets.adobedtm.com

cdn.tt.omtrdc.net

api.demandbase.com

*.ftcdn.net

*.behance.net

dpm.demdex.net

cc-api-image.adobe.io/createagc

cc-api-image-x.adobe.io/agctosvg

Poznámka: Služby pro knihovny jsou závislé na službách Stock.

After Effects CC

Illustrator CC

InDesign CC

Photoshop CC

Premiere Pro CC

Služby Stock

Typ služby: Základní

Služba Adobe Stock umožňuje dostat se bez problémů přímo z aplikací služby Creative Cloud k volně dostupným datovým zdrojům, spravovat je, případně si některé zdroje kupovat.

stock.adobe.com

ims-na1.adobelogin.com

adobeid-na1.services.adobe.com

cc-api-assets.adobe.io

a3.behance.net

api.behance.net

adobe.demdex.net

sstats.adobe.com

dpm.demdex.net

assets.adobedtm.com

adobe.tt.omtrdc.net

as.ftcdn.net

as1.ftcdn.net

p.typekit.net

use.typekit.net

store1.adobe.com

adobe.com

bam.nr-data.net

*.adobe.io

*s3*.amazonaws.com

After Effects CC

Illustrator CC

InDesign CC

Photoshop CC

Premiere Pro CC

Služby pro písma

Typ služby: Základní

Služby pro online písma

fonts.adobe.com

api.typekit.com

use.edgefonts.net

ocsp.verisign.com

adobetag.com

ocsp.globalsign.com/rootr1

adobe.demdex.net

ans.oobesas.adobe.com

After Effects CC

Dreamweaver CC

Illustrator CC

InDesign CC

Muse CC

Photoshop CC

Premiere Pro CC

Creative SDK

Typ služby: Základní

Služby, které rozšiřují služby Creative Cloud

api.adobe.io

 

Služby pro zásuvné moduly a prodejní služby

Typ služby: Základní

Služby používané na webu Adobe Exchange a zásuvnými moduly prodávanými z tohoto webu

adobeexchange.com/api

Audition CC

Dreamweaver CC

Edge Animate CC

Flash Professional CC

Illustrator CC

InCopy CC

InDesign CC

Lightroom Muse CC

Photoshop CC

Prelude CC

Premiere Pro CC

Licenční služby pro počítačové aplikace

Typ služby: Licenční

Licenční služby pro počítačové aplikace, které používají služby aktivace

*.licenses.adobe.com

Všechny

Služby používané k registraci účtů Adobe ID, které jsou delegovaným produktem

api-cna01.adobe-services.com

supportanyware.adobe.io

Všechny

Vyžadováno aplikací Adobe Application Manager  www.adobe.com Všechny

Ověřovací a autorizační služby

Typ služby: Licenční

Ověřovací a autorizační služby hostované společností Adobe

*.adobelogin.com

ims-na1.adobelogin.com

ims-prod06.adobelogin.com

ims-prod07.adobelogin.com

adobeid-na1.services.adobe.com

na1e-acc.services.adobe.com

na1r.services.adobe.com

ams.adobe.com

oobe.adobe.com

federatedid-na1.services.adobe.com

adobelogin.prod.ims.adobejanus.com

services.prod.ims.adobejanus.com

www-prod.adobesunbreak.com

*.okta.com

*.oktacdn.com

*.oktapreview.com

Všechny

Služby pro distribuci a nasazení

Typ služby: Pro nasazení

Hostitelé služeb pro distribuci a nasazení služby Creative Cloud a nástroje Creative Cloud Packager

ccmdls.adobe.com

ccmdl.adobe.com

*.oobesaas.adobe.com

swupmf.adobe.com

swupdl.adobe.com

prod.acp.adobeoobe.com

oobe.adobe.com

lm.licenses.adobe.com

exception.licenses.adobe.com

cs.licenses.adobe.com

pubcerts.licenses.adobe.com

*.productrouter.adobe.com

workflow.licenses.adobe.com

resources.licenses.adobe.com

s3.amazonaws.com

ffc-icons.oobesaas.adobe.com

cdn-ffc.oobesaas.adobe.com/*

acc.adobeoobe.com

armmf.adobe.com

ardownload.adobe.com (pouze protokol HTTP)

ardownload2.adobe.com (pouze protokol HTTPS)

Všechny

Služba pro týmové projekty

Typ služby: Spolupráce při úpravě videí

Služba integrovaná s aplikacemi služby Creative Cloud pro týmy a podnikové zákazníky, která umožňuje spolupráci při úpravě videí

adobe.com

amazonaws.com

adobe.io

cc-api-sharedproductions-prerelease.adobe.io

cc-api-teamprojects.adobe.io

cc-api-teamprojects-ue1.adobe.io

cc-api-teamprojects-ew1.adobe.io

cc-api-teamprojects-an1.adobe.io

docs.aws.amazon.com/general/latest/gr/

rande.html#s3_region

After Effects CC

Premiere Pro CC

Prelude CC

Media Encoder CC

Služby založené na prohlížeči

Níže jsou uvedeny adresy URL nejvyšší úrovně pro weby společnosti Adobe, které poskytují přístup ke službám Creative Cloud a připojuje se k nim z prohlížeče. V pravém sloupci jsou uvedeny aplikace, o kterých se v době publikování tohoto článku vědělo, že se k těmto webům připojují. Připomínáme, že vzhledem k provádění aktualizací služby Creative Cloud je možné, že se k těmto webům připojují i jiné aplikace, které zde nejsou uvedeny.

Creative Cloud

Typ služby: Základní, Pomocná

Jedná se o hlavní web pro služby Creative Cloud.

Zablokováním těchto adres URL bude blokován přístup k úložišti z většiny nebo všech služeb pro synchronizaci, ukládání a sdílení, k ovládacímu panelu pro správu pro uživatele a týmy a dalším službám, k nimž se lze dostat pomocí webu Creative Cloud. Nebude blokován přístup ke službám typu Adobe Fonts, které mají vlastní přístupové body. Chcete-li zablokovat přístup ke službám pro synchronizaci, ukládání a sdílení a nechcete blokovat přístup ke službám pro správu uživatelských účtů, ujistěte se, že jsou správci z tohoto blokováni vyloučeni.

adobe.com

assets.adobe.com

assets2.adobe.com

creative.adobe.com

spark.adobe.com

myportfolio.com

Všechny

Služby Stock

Typ služby: Základní

Služba Adobe Stock umožňuje dostat se bez problémů přímo z aplikací služby Creative Cloud k volně dostupným datovým zdrojům, spravovat je, případně si některé zdroje kupovat.

stock.adobe.com

ims-na1.adobelogin.com

adobeid-na1.services.adobe.com

cc-api-assets.adobe.io

a3.behance.net

api.behance.net

adobe.demdex.net

sstats.adobe.com

dpm.demdex.net

assets.adobedtm.com

adobe.tt.omtrdc.net

as.ftcdn.net

as1.ftcdn.net

fonts.adobe.com

p.typekit.net

use.typekit.net

store1.adobe.com

adobe.com

bam.nr-data.net

*.adobe.io

*s3*.amazonaws.com

After Effects CC

Illustrator CC

InDesign CC

Photoshop CC

Premiere Pro CC

Behance

Typ služby: Základní

Behance je online platforma, která umožňuje kreativním profesionálům z celého světa prezentovat své výtvory a také objevovat a sledovat výtvory ostatních. Kreativní profesionálové z nejrůznějších oborů sdílejí to, na čem právě pracují, i dokončená portfolia.

Službu Behance využívá k zobrazování portfolií také mnoho dalších webů po celém světě, například AdWeek a LinkedIn.

POZNÁMKA: Uživatelé služby Behance mohou nahrávat a sdílet obsah generovaný uživateli, který není vhodný pro cílovou skupinu uživatelů mladších 18 let a který nemusí být ve všech zemích legální. Další informace o zásadách a pokynech týkajících se obsahu služby Behance najdete na webu Behance.net.

prosite.com

Creative Cloud pro stolní počítače

Illustrator CC

InDesign CC

Photoshop CC

Adobe Story CC Plus

Typ služby: Základní

Nástroj pro vývoj skriptů s možností spolupráce, který slouží k vytváření plánů a generování výrobních sestav a umožňuje online spolupráci

story.adobe.com

Premiere Pro CC

Prelude CC

PhoneGap Build

Typ služby: Základní

Cloudová služba založená na rozhraní PhoneGap, která umožňuje snadno vytvářet mobilní aplikace v cloudu

build.phonegap.com

Dreamweaver CC

Adobe Fonts

Typ služby: Základní

Knihovna hostovaných písem, která lze používat na webech. Je poskytovaná ve formě předplatného.

fonts.adobe.com

typekit.com

use.typekit.net

use.typekit.com

p.typekit.net

data.typekit.net

state.typekit.net

polka.typekit.net

polka.typekit.com

api.typekit.com

dnzuu5synxxfk.cloudfront.net

Creative Cloud pro stolní počítače

After Effects CC

Dreamweaver CC

Illustrator CC

InDesign CC

Muse CC

Photoshop CC

Premiere Pro CC

Business Catalyst

Typ služby: Základní

Služba Business Catalyst je jednotná hostingová platforma, která vám umožňuje pracovat ve vašem oblíbeném prostředí pro úpravy a vytvářet weby bez použití kódování na straně serveru.

businesscatalyst.com

Dreamweaver CC

Muse CC

Digital Publishing Suite

Typ služby: Základní

Umožňuje vytvářet, vyvíjet a distribuovat aplikace pro iPad, například brožury, portfolia, ročenky a výroční zprávy. Pokud jste členy služby Creative Cloud, můžete vytvářet neomezený počet aplikací pro iPad a odesílat je do obchodu Apple App Store.

digitalpublishing.acrobat.com

InDesign CC

Revel

Typ služby: Základní

Aplikace pro sdílení fotografií pro počítače Mac a zařízení iPad a iPhone umožňuje online přístup k privátním fotoalbům na webu AdobeRevel.com a jejich sdílení nebo publikování ve službách Facebook, Flickr, Twitter či Tumbler.

adoberevel.com

Lightroom

Adobe Color CC

Typ služby: Základní

Umožňuje uživatelům vytvářet, pojmenovávat, označovat tagy a sdílet barevné motivy online. Produkty pro integraci umožňují uživatelům získat přístup ke službě Adobe Color prostřednictvím integrovaných panelů dostupných v počítači i stahovat libovolné veřejné barevné motivy ve formátu souboru ASE (Adobe Swatch Exchange) a ty pak importovat a používat v kresbách.

color.adobe.com

Photoshop CC

Illustrator CC

InDesign CC

After Effects CC

Flash Pro

Acrobat.com

Typ služby: Základní

Umožňuje vytvářet, kombinovat a exportovat soubory PDF, vytvářet a distribuovat formuláře a ukládat a sdílet soubory online.

acrobat.com

Acrobat

EchoSign

Typ služby: Základní

Umožňuje elektronické podepisování softwaru online. Můžete bezpečně odesílat, elektronicky podepisovat, sdílet a archivovat dokumenty a smlouvy.

echosign.adobe.com

Acrobat

Konzola pro správu

Typ služby: Licenční

Web pro IT pracovníky, kde mohou spravovat podniková oprávnění pro účty Adobe Enterprise ID a službu Creative Cloud

aedash.adobe.com

*.services.adobe.com

prod.acp.adobeoobe.com

lcs-entitlement.adobe.io/v1/user

lcs-entitlement.adobe.io/v1/trial

lcs-cops.adobe.io

lcs-robs.adobe.io

lcs-entitlement.adobe.io

lcs-ulecs.adobe.io

Licenční web společnosti Adobe

Typ služby: Licenční

Licenční web společnosti Adobe (LWS) poskytuje informace o účtu pro zákazníky využívající multilicenční programy.

licensing.adobe.com

Veřejný web společnosti Adobe

Typ služby: Pomocná

Jedná se o web společnosti Adobe, který je veřejně přístupný. Druhou adresou URL je web pro ukládání obrázků, na který veřejný web společnosti Adobe odkazuje.

adobe.com

wwwimages.adobe.com

Adobe Store

Typ služby: Pomocná

Online obchod společnosti Adobe

store.adobe.com

store1.adobe.com

store2.adobe.com

store3.adobe.com

Web aplikace Photoshop

Typ služby: Pomocná

Web služeb pro práci s obrázky aplikace Photoshop

photoshop.com

Weby třetích stran

V následující tabulce je uveden seznam webů třetích stran, ke kterým lze získat přístup alespoň z jedné aplikace služby Creative Cloud. Tento seznam však není vyčerpávající. Žádný z těchto webů není provozován ani spravován společností Adobe a žádný z produktů nebo služeb dostupných z těchto webů není v žádném případě součástí nabídky služeb Adobe Creative Cloud. Odkazy na tyto weby jsou poskytovány třetí stranou v zájmu usnadnění používání kreativního obsahu nebo získání dalších informací o nástrojích třetích stran kompatibilních se službou Creative Cloud. Lze je volitelně zahrnout za účelem doplnění uživatelského prostředí služby Creative Cloud.

access.imageclub.com play.google.com www.flickr.com
chrome.google.com soundcloud.com www.freedb.org
developer.apple.com subversion.tigris.org www.ietf.org
framework.zend.com twitter.com www.microsoft.com
ftp.yourdomain.com www.amazon.com www.mp3licensing.com
itunes.apple.com www.apple.com www.python.org
jquerymobile.com www.color.org www.rulesforuse.org
maps.google.com www.eclipse.org www.shutterfly.com
msdn.microsoft.com www.facebook.com www.zoomify.com
www.evidon.com www.betrad.com *.uservoice.com

Regionální koncové body

Řada koncových bodů uvedených v tabulkách výše používá globálně definované názvy hostitelů, které mohou být v různých oblastech světa překládány různě. Například adresy URL webů adoberevel.com, acrobat.comadobe.com jsou přeloženy jako www.adoberevel.com, www.acrobat.comwww.adobe.com (v uvedeném pořadí). Aby byla pravidla brány firewall účinná, musí blokovat přístup k regionálním koncovým bodům i globálně definovaným koncovým bodům.

Služby společnosti Adobe jsou navíc hostovány redundantně na několika různých serverech v různých oblastech. Tyto hostitelé se mohou při různém zatížení měnit. Chcete-li získat aktuální informace o používaných regionálních IP adresách, použijte příkaz NSLOOKUP operačního systému.

Závěry

V podnikovém prostředí se ke konfiguraci služeb, ke kterým mají mít uživatelé přístup, obvykle používá konzola pro správu produktů společnosti Adobe. Existují však určité základní služby, které nelze pomocí konzoly pro správu zakázat. Brána firewall může být nakonfigurována tak, aby blokovala některé z těchto koncových bodů a zabránila tak uživatelům získat přístup ke službám Creative Cloud. Další informace naleznete v dokumentu White Paper s názvem Controlling Access to Creative Cloud Services (Řízení přístupu ke službám Creative Cloud), který si můžete stáhnout na webu Adobe.com na adrese http://www.adobe.com/go/cce_securedeployment. Zablokováním služeb a webů uvedených v tomto dokumentu nebude blokován přístup nástroje Creative Cloud Packager k počítačovým aplikacím.

Společnost Adobe bude svým zákazníkům nadále poskytovat užitečné informace o koncových bodech, aby mohli konfigurovat a spravovat nasazení aplikací služby Creative Cloud podle svých interních standardů. Tento článek bude průběžně doplňován, a pokud máte další dotazy, doporučujeme obrátit se na podporu společnosti Adobe.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online