Síťové koncové body služby Adobe Creative Cloud

Vysvětlení k jednotlivým síťovým koncovým bodům pro službu Creative Cloud.

Úvod

Tento dokument obsahuje seznamy síťových koncových bodů pro webové stránky a konkrétní služby, které jsou nabízeny v rámci služby Adobe Creative Cloud. K zajištění správného chodu příslušných aplikací a služeb musí být server a domény uvedené v tomto dokumentu přístupné na portech 80 443.

Stažení síťových koncových bodů

Stažení textového souboru se síťovými koncovými body CCE

Společnost Adobe pravidelně aktualizuje seznam síťových koncových bodů popsaných v tomto dokumentu. Aktualizovaná sada koncových bodů je nezbytná k zajištění nepřetržitého přístupu k aplikacím a službám Adobe poskytovaným koncovým uživatelům ve vaší organizaci.

Kliknutím na následující tlačítko Stáhnout stáhněte textový soubor s aktuálním seznamem síťových koncových bodů. Podle potřeby jej můžete používat k povolení přístupu ke koncovým bodům. Seznam koncových bodů je pravidelně aktualizován a vy tak můžete použít libovolný nástroj pro porovnání aktuálního seznamu textových souborů se seznamem, který momentálně používáte nebo který jste si dříve stáhli.

Stažení síťových koncových bodů Stažení síťových koncových bodů

Služby Creative Cloud

Služby Creative Cloud uvedené v tomto dokumentu můžeme rozdělit na několik druhů:

Typ

Popis

Nasazení

Přístup k aplikacím a aktualizacím pro potřeby instalace. Příklad: aplikace Creative Cloud pro stolní počítače závisí na aktualizacích poskytovaných službou nasazení.

Licencování

Ověření uživatelů a oprávnění používat aplikace a služby Creative Cloud. Příklad: jednotlivé aplikace Creative Cloud používají licenční služby k ověření toho, zda má uživatel řádnou licenci opravňující ho používat nainstalovaný software.

Základní služba

Přímý přístup k funkcím produktů Creative Cloud. Příklad: synchronizace písem je součástí základní služby. Základní služby jsou závislé na licenčních službách.

Doplňkové služby

Přístup k volitelným informacím nebo pokynům. Příklad: dokumentace s nápovědou Adobe je součástí doplňkových služeb. Doplňkové služby nejsou závislé na žádných dalších službách.

Poznámka:

Pokud využíváte vlastní úložiště certifikátů, ujistěte se, že bylo aktualizováno za použití nejnovějších kořenových certifikačních autorit Amazon, které naleznete zde.

Další podrobnosti najdete v tomto článku.

Všechny služby Adobe

Povolením následujících koncových bodů povolíte přístup ke všem službám Adobe:

Adresa URL

Popis

*.adobesc.com

*.licenses.adobe.com

*.adobelogin.com

*.ftcdn.net

*.behance.net

*.adobedtm.com

*.demdex.net

*.demandbase.com

*.adobeoobe.com

*.macromedia.com

adbemdigitalmediarebootprod2.112.2o7.net

*.edgefonts.net

*.adobejanus.com

*.adobeccstatic.com

*.adobess.com

Viz téma Služby nevycházející z prohlížeče

*.photoshop.com

*.adobeexchange.com

Viz téma Služby vycházející z prohlížeče

*.adobecce.com

Vyžadováno v případě služeb Creative Cloud pro podniky

*.businesscatalyst.com

*.worldsecuresystems.com

Vyžadováno aplikací Business Catalyst/Adobe Muse

*.digicert.com

Vyžadováno k instalaci certifikátů HTTPS

*.adobe.com

*.adobe.io

*.adobecc.com

fonts.adobe.com

*.typekit.net

*.typekit.com

*.omtrdc.net

*.adobetag.com

Adresy URL Adobe vyžadované pro přístup ke službám, jako jsou stránky s nápovědou, písma, konzole Admin Console apod.

*.acrobat.com

*.adobesign.com

*.adobesigncdn.com

*.echosign.com

*.echocdn.com

*.bam.nr-data.net

*.cookielaw.org

*.newrelic.com

*.onetrust.com 

Vyžadováno službami Adobe Acrobat

*.adobe.io

*.adbephotos.com

*.adbecrsl.com

*.adobe.com

api.mapbox.com

Vyžadováno službami Adobe Lightroom

*.creativecloud.com

Vyžadováno pro prohlížení písem Edge Web Fonts

adobe.ly

Vyžadováno aplikací Adobe Creative Cloud pro podniky; obrázky jsou sdíleny v tomto vzoru adresy URL.

*.adobeku.com

Web pro Adobe Color

*.symantec.com

*.thawte.com

*.geotrust.com

*.omniroot.com

*.verisign.com

*.globalsign.com

*.godaddy.com

*.ctldl.windowsupdate.com

*.symcb.com

*.symcd.com

Vyžadováno k vyhledávání certifikátů SSL a informací DNS. Přihlášení ke službě Creative Cloud vyžaduje zabezpečené připojení. K potvrzení certifikátů SSL musí počítač použitý k přihlášení s těmito servery mít možnost komunikovat.

*.omniture.com

Vyžadováno službou Adobe Analytics

cc-api-cp.adobe.io

s3*.amazonaws.com

indd.adobe.com

Vyžadováno službou InDesign Publish Online

api.account.adobe.com Vyžadováno službou account.adobe.com

ccext.adobe.io/**

ccext-public.adobe.io/**

ccext-cdn.adobecces.com/**

cc-ext-prod-pkgs.s3.amazonaws.com/Extensions/**

Vyžadováno pro podporu doplňku Adobe XD

Služby nevycházející z prohlížeče

Následují koncové body pro služby hostované společností Adobe, které byly navrženy pro přístup z klientů nevyužívajících prohlížeč, jako jsou aplikace Creative Cloud. Uvedené základní služby jsou součástí nabídky Creative Cloud. Uvedené služby pro licencování a nasazení nejsou specifické pro produkty Creative Cloud, ale využívají je aplikace Adobe a hostované služby. U aplikací v pravém sloupci následující tabulky je známo, že v době publikace tohoto dokumentu k uvedeným webovým stránkám přistupovaly.

Aktualizace Creative Cloud probíhá v pravidelných intervalech. Je proto možné, že k těmto webům přistupují i další, neuvedené aplikace. Je také možné, že k aplikacím Creative Cloud přistupují i další služby, které v této tabulce nejsou uvedeny.

Synchronizace/ukládání/sdílení/trh

Typ služby: základní

Vztahuje se na

Služby, které zajišťují přístup k funkcím z oblasti synchronizace, ukládání a sdílení souborů v úložišti Creative Cloud, stejně jako nastavení předvoleb pro tyto funkce

*.adobesc.com

cc-collab.adobe.io

cc-api-cp.adobe.io

comments.adobe.io

sharedcloud-production*.s3.amazonaws.com

acpprodva7apollo.blob.core.windows.net/acp-prod-va7-data*

platform-cs*.adobe.io

acp-ss-*.adobe.io

ss-*-notif*.aws.adobess.com

ccext.adobecces.com

After Effects

Dreamweaver

Illustrator

InDesign

Muse

Photoshop

Premiere Pro

Adobe XD

Služba knihovny

Typ služby: základní

Vztahuje se na

Služby, které zajišťují specifické funkce pro knihovny Creative Cloud

cc-api-storage.adobe.io

assets.adobe.com

assets2.adobe.com

helpx.adobe.com

fonts.adobe.com

use.typekit.net

adobeexchange.com

*.adobesc.com

cc-collab.adobe.io

adbemdigitalmediarebootprod2.112.2o7.net

polka.typekit.com

wwwimages2.adobe.com

sstats.adobe.com

assets.adobedtm.com

cdn.tt.omtrdc.net

api.demandbase.com

*.ftcdn.net

*.behance.net

dpm.demdex.net

cc-api-image.adobe.io/createagc

cc-api-image-x.adobe.io/agctosvg

platform-cs*.adobe.io

acp-ss-*.adobe.io

ss-*-notiff*.aws.adobess.com

invitations.adobe.io

public.adobecc.com

libraries.adobe.io

Poznámka: služby knihoven jsou závislé na službách Adobe Stock.

After Effects

Illustrator

InDesign

Photoshop

Premiere Pro

Adobe XD

Služby Stock

Typ služby: základní

Vztahuje se na

Adobe Stock umožňuje bezproblémový přístup, správu a možnost nakupovat datové zdroje bez dalších licenčních poplatků přímo z aplikací Creative Cloud.

stock.adobe.com

 *.astockcdn.net

ims-na1.adobelogin.com

adobeid-na1.services.adobe.com

cc-api-assets.adobe.io

a3.behance.net

a5.behance.net

api.behance.net

adobe.demdex.net

sstats.adobe.com

dpm.demdex.net

assets.adobedtm.com

adobe.tt.omtrdc.net

as.ftcdn.net

as1.ftcdn.net

as2.ftcdn.net

p.typekit.net

use.typekit.net

store1.adobe.com

adobe.com

bam.nr-data.net

*.adobe.io

*s3*.amazonaws.com

*.ftcdn.net

bat.bing.com

c.betrad.com

c.evidon.com

googleads.g.doubleclick.net

js-agent.newrelic.com

snap.licdn.com

www.everestjs.net

www.facebook.com

www.googleadservices.com

www.googletagmanager.com

wwwimages2.adobe.com

match.prod.bidr.io

scripts.demandbase.com

cdn.inpwrd.net

ct.pinterest.com

d9.flashtalking.com

pixel.quantserve.com

9212252.fls.doubleclick.net

After Effects

Illustrator

InDesign

Photoshop

Premiere Pro

Služby písem

Typ služby: základní

Vztahuje se na

Služby pro online přístup k písmům

fonts.adobe.com

api.typekit.com

use.edgefonts.net

adobetag.com

adobe.demdex.net

ans.oobesas.adobe.com

After Effects

Dreamweaver

Illustrator

InDesign

Muse

Photoshop

Premiere Pro

Creative SDK

Typ služby: základní

Vztahuje se na

Služby používané k rozšíření služeb Creative Cloud

api.adobe.io

Vše

Doplňkové služby pro obchodníky

Typ služby: základní

Vztahuje se na

Služby používané na webu Adobe Exchange a doplňky prodávané na tomto webu

adobeexchange.com/api

Audition

Dreamweaver

Flash

Professional

Illustrator

InCopy

InDesign

Lightroom

Muse

Photoshop

Prelude

Premiere Pro

Služby k licencování aplikací pro stolní počítače

Typ služby: licenční

Vztahuje se na

Licenční služby určené pro aplikace pro stolní počítače využívající aktivační služby

*.licenses.adobe.com

Vše

Služby používané k registraci identifikátorů Adobe ID, které jsou delegovaným produktem

api-cna01.adobe-services.com

supportanyware.adobe.io

Vše

Vyžadováno nástrojem Adobe Application Manager

 www.adobe.com

Vše

Web pro IT pracovníky, kteří mají za úkol spravovat oprávnění Adobe Enterprise ID a Creative Cloud pro podniky.

lcs-cops.adobe.io

Vše

Vyžadováno službou Adobe Genuine Integrity Service

genuine.adobe.com

prod.adobegenuine.com

gocart-web-prod-*.elb.amazonaws.com

na1e.services.adobe.com

Vše

Autorizační služby a služby pro ověřování

Typ služby: licenční

Vztahuje se na

Autorizační služby a služby pro ověřování Adobe

*.adobelogin.com

ims-na1.adobelogin.com

ims-prod06.adobelogin.com

ims-prod07.adobelogin.com

adobeid-na1.services.adobe.com

na1e-acc.services.adobe.com

na1r.services.adobe.com

ams.adobe.com

oobe.adobe.com

federatedid-na1.services.adobe.com

awcm177.awmdm.com

adobelogin.prod.ims.adobejanus.com

services.prod.ims.adobejanus.com

www-prod.adobesunbreak.com

*.adobess.com

auth.services.adobe.com

Vše

Služby pro nasazení a plnění

Typ služby: vývoj

Vztahuje se na

Hostitelé služeb pro nasazení a plnění a nástroj Creative Cloud Packager

ccmdls.adobe.com

ccmdl.adobe.com

*.oobesaas.adobe.com

mir-s3-cdn-cf.behance.net

swupmf.adobe.com

swupdl.adobe.com

prod.acp.adobeoobe.com

oobe.adobe.com

lm.licenses.adobe.com

exception.licenses.adobe.com

cs.licenses.adobe.com

pubcerts.licenses.adobe.com

*.productrouter.adobe.com

workflow.licenses.adobe.com

resources.licenses.adobe.com

s3.amazonaws.com

ffc-icons.oobesaas.adobe.com

cdn-ffc.oobesaas.adobe.com/*

acc.adobeoobe.com

armmf.adobe.com

ardownload.adobe.com (HTTP only)

ardownload2.adobe.com (HTTPS only)

agsupdate.adobe.com

Vše

Služby pro týmové projekty

Typ služby: spolupráce na videu

Vztahuje se na

Služba, která umožňuje společné provádění úprav videa, a která je integrována do aplikací Creative Cloud pro týmy a podnikové zákazníky.

adobe.com

amazonaws.com

adobe.io

cc-api-sharedproductions-prerelease.adobe.io

cc-api-teamprojects.adobe.io

cc-api-teamprojects-ue1.adobe.io

cc-api-teamprojects-ew1.adobe.io

cc-api-teamprojects-an1.adobe.io

docs.aws.amazon.com/general/latest/gr/

rande.html#s3_region

After Effects

Premiere Pro

Prelude

Adobe Media Encoder

Služby pro převod řeči na text

Typ služby: převedení zvuku

Vztahuje se na

Služba, která umožňuje

převedení zvuku pro

aplikace určené k úpravě videa.

adobe.com

adobe.io

adobe-voice.adobe.io

adobe-voice-va7.adobe.io

adobe-voice-nld2.adobe.io

blob.core.windows.net

Premiere Pro

Služba Autenticita obsahu

Typ služby: základní

Vztahuje se na

Umožňuje uživatelům zobrazovat úplná metametadata a historii úprav z obrázků s povolením přihlašovacích údajů k obsahu.

cai.adobe.io

cai-identity.adobe.io

Photoshop

Behance

   Služba Lightroom Sync

Typ služby: základní

Vztahuje se na

Vyžadována pro zajištění maximální efektivity a spolehlivosti připojení.

oz-prod*.s3*.amazonaws.com

Lightroom

Služby vycházející z prohlížeče

Následují adresy URL nejvyšší úrovně pro weby Adobe, které poskytují přístup ke službám Creative Cloud a jsou přístupné z prohlížeče. U aplikací v pravém sloupci je známo, že v době publikace tohoto dokumentu k uvedeným webovým stránkám přistupovaly. Opět platí, že z důvodu aktualizací Creative Cloud je možné, že k těmto webům přistupují i další, neuvedené, aplikace.

Creative Cloud

Typ služby: základní, doplňková

Hlavní web pro produkty Creative Cloud.

Blokováním těchto adres URL zablokujete také přístup k úložišti z většiny nebo ze všech služeb pro synchronizaci/ukládání/sdílení, z ovládacího panelu uživatelů a týmů pro správu a z dalších zařízení dostupných prostřednictvím webu Creative Cloud. Neblokuje přístup ke službám, jako je služba Adobe Fonts s vlastními přístupovými body. Pokud budete chtít zablokovat přístup k synchronizaci/ukládání/sdílení a nechcete blokovat přístup pro správu uživatelských účtů, ujistěte se, že jsou správci nejsou součástí tohoto blokování.

adobe.com

assets.adobe.com

assets2.adobe.com

creative.adobe.com

spark.adobe.com

myportfolio.com

api.account.adobe.com

Vše

Služby Adobe Stock

Typ služby: základní

Adobe Stock umožňuje bezproblémový přístup, správu a možnost nakupovat datové zdroje bez dalších licenčních poplatků přímo z aplikací Creative Cloud.

stock.adobe.com

 *.astockcdn.net

ims-na1.adobelogin.com

adobeid-na1.services.adobe.com

cc-api-assets.adobe.io

a3.behance.net

api.behance.net

adobe.demdex.net

sstats.adobe.com

dpm.demdex.net

assets.adobedtm.com

adobe.tt.omtrdc.net

as.ftcdn.net

as1.ftcdn.net

as2.ftcdn.net

fonts.adobe.com

p.typekit.net

use.typekit.net

store1.adobe.com

adobe.com

bam.nr-data.net

*.adobe.io

*s3*.amazonaws.com

*.ftcdn.net

bat.bing.com

c.betrad.com

c.evidon.com

googleads.g.doubleclick.net

js-agent.newrelic.com

snap.licdn.com

www.everestjs.net

www.facebook.com

www.googleadservices.com

www.googletagmanager.com

wwwimages2.adobe.com

match.prod.bidr.io

scripts.demandbase.com

cdn.inpwrd.net

ct.pinterest.com

d9.flashtalking.com

pixel.quantserve.com

9212252.fls.doubleclick.net

After Effects

Illustrator

InDesign

Photoshop

Premiere Pro

Adobe Bridge

Behance

Typ služby: základní

Behance představuje online platformu, která tvůrčím profesionálům z celého světa umožňuje předvést svou kreativní práci a objevovat a sledovat tvůrčí práci ostatních uživatelů. Tvůrčí profesionálové z nejrůznějších oborů zde sdílejí svoji průběžnou práci i hotová portfolia.

Služba Behance podporuje také zobrazení portfolia na mnoha dalších webech, jako je AdWeek nebo LinkedIn.

Poznámka: uživatelé služby Behance mohou nahrávat a sdílet uživatelem generovaný obsah, který není vhodný pro osoby mladší 18 let, a který nemusí být ve všech zemích považován za legální. Přečtěte si další informace o zásadách a postupech ohledně obsahu na adrese Behance.net.

prosite.com

Creative Cloud pro stolní počítače

Illustrator

InDesign

Photoshop

Adobe Story Plus

Typ služby: základní

Nástroj pro vytváření skriptů pro spolupráci používaný ke generování plánů a zpráv o produkci, a který zajišťuje možnost online spolupráce.

story.adobe.com

Premiere Pro

Prelude

PhoneGap Build

Typ služby: základní

Cloudová služba využívající rozhraní PhoneGap, se kterou můžete snadno vytvářet mobilní aplikace v cloudu.

build.phonegap.com

Dreamweaver

Písma Adobe Fonts

Typ služby: základní

Knihovna hostovaných písem pro webové stránky dostupná v rámci předplatného.

fonts.adobe.com

typekit.com

use.typekit.net

use.typekit.com

p.typekit.net

data.typekit.net

state.typekit.net

polka.typekit.net

polka.typekit.com

api.typekit.com

dnzuu5synxxfk.cloudfront.net

Creative Cloud pro stolní počítače

After Effects

Dreamweaver

Illustrator

InDesign

Muse

Photoshop

Premiere Pro

Business Catalyst

Typ služby: základní

Služba Business Catalyst představuje jednotnou platformu pro hosting, díky které můžete pracovat ve vašem oblíbeném prostředí pro úpravy a vytvářet weby bez nutnosti psát vlastní kód na straně serveru.

businesscatalyst.com

Dreamweaver

Muse

Adobe Digital Publishing Suite

Typ služby: základní

Umožňuje vytváření, vývoj a poskytování aplikací pro zařízení iPad, jako jsou brožury, portfolia, ročenky a výroční zprávy. Se členstvím ve službě Creative Cloud můžete vytvářet neomezený počet aplikací pro iPad a odesílat je do obchodu Apple App Store.

digitalpublishing.acrobat.com

InDesign

Adobe Color

Typ služby: základní

Umožňuje uživatelům generovat, pojmenovat, označit a sdílet barevné motivy online. Produkty pro integraci umožňují uživatelům přístup ke službě Adobe Color z integrovaných panelů dostupných ze stolního počítače a stahovat libovolné veřejně dostupné barevné motivy v podobě souboru ASE (Adobe Swatch Exchange), který lze později importovat a používat jako motiv při kreslení.

color.adobe.com

Photoshop

Illustrator

InDesign

After Effects

Flash Pro

Acrobat.com

Typ služby: základní

Umožňuje vytvářet, kombinovat a exportovat soubory Adobe PDF, vytvářet a distribuovat formuláře a ukládat a sdílet soubory online.

acrobat.com

Acrobat

EchoSign

Typ služby: základní

Umožňuje elektronicky podepisovat software online. Podle potřeby můžete bezpečně odesílat, elektronicky podepisovat, sledovat a ukládat dokumenty a smlouvy.

echosign.adobe.com

Acrobat

Admin Console

Typ služby: licenční

Web pro IT pracovníky, kteří mají za úkol spravovat oprávnění Adobe Enterprise ID a Creative Cloud pro podniky.

adminconsole.adobe.com

*.services.adobe.com

prod.acp.adobeoobe.com

lcs-entitlement.adobe.io/v1/user

lcs-entitlement.adobe.io/v1/trial

lcs-cops.adobe.io

lcs-robs.adobe.io

lcs-entitlement.adobe.io

lcs-ulecs.adobe.io

Web licencí společnosti Adobe

Typ služby: licenční

Licenční web společnosti Adobe (LWS) nabízí přístup k informacím o účtu pro zákazníky s multilicencemi.

licensing.adobe.com

Veřejný web společnosti Adobe

Typ služby: doplňková

Veřejný web společnosti Adobe. Druhá URL adresa je adresou webu pro ukládání obrázků, na který odkazuje veřejný web Adobe.

adobe.com

wwwimages.adobe.com

Obchod Adobe

Typ služby: doplňková

Online obchod společnosti Adobe.

store.adobe.com

store1.adobe.com

store2.adobe.com

store3.adobe.com

Web aplikace Photoshop

Typ služby: doplňková

Web pro služby pracující s obrázky aplikace Photoshop.

photoshop.com

Weby třetích stran

V následující tabulce najdete neúplný seznam webů třetích stran, ke kterým mají přístup některé tvůrčí aplikace Creative Cloud. Žádný z těchto webů není provozován ani řízen společností Adobe. Žádné z produktů či služeb dostupných z uvedených webových stránek nejsou žádným způsobem součástí nabídky produktů Adobe Creative Cloud. Odkazy na tyto weby jsou poskytovány za účelem usnadnění práce s tvůrčím obsahem ve spojitosti s třetí stranou nebo za účelem získání dalších informací o nástrojích třetích stran kompatibilních s produkty Creative Cloud. V obou případech jsou volitelnou součástí uživatelského prostředí v produktech Creative Cloud.

access.imageclub.com

play.google.com

www.flickr.com

chrome.google.com

soundcloud.com

www.freedb.org

developer.apple.com

subversion.tigris.org

www.ietf.org

framework.zend.com

twitter.com

www.microsoft.com

ftp.yourdomain.com

www.amazon.com

www.mp3licensing.com

itunes.apple.com

www.apple.com

www.python.org

jquerymobile.com

www.color.org

www.rulesforuse.org

maps.google.com

www.eclipse.org

www.shutterfly.com

msdn.microsoft.com

www.facebook.com

www.zoomify.com

www.evidon.com

www.betrad.com

*.uservoice.com

Regionální koncové body

Řada z výše uvedených koncových bodů používá aliasy nebo IP adresy vycházející ze zeměpisné polohy. Ujistěte se, že vaše brána firewall aliasy podporuje.

Služby Adobe jsou navíc redundantně hostovány na více serverech v různých oblastech. Tito hostitelé se mohou z libovolného důvodu změnit (například kvůli přetížení systému). Nedoporučujeme IP adresy používat k povolení nebo blokování přístupu. IP adresy budou s vysokou pravděpodobností brzy po implementaci nesprávné; potenciálně během několika hodin. Mimo to se informace o IP adrese budou lišit v závislosti na zeměpisné poloze a případné použité záznamy budou při použití v jiném umístění nesprávné.

Závěr

V podnikovém prostředí se obvykle konzole Adobe Admin Console používá ke konfiguraci služeb, ke kterým mají mít vaši uživatelé přístup. Existují však určité základní služby, které nelze deaktivovat z konzole Admin Console. Bránu firewall lze nakonfigurovat tak, aby vybrané koncové body blokovala a zabránila tak uživatelům v přístupu ke službám Creative Cloud. Další informace najdete v dokumentaci: Řízení přístupu ke službám Creative Cloud, kterou si můžete stáhnout na webu Adobe.com http://www.adobe.com/go/cce_securedeployment_cz. Blokování služeb a webů uvedených v tomto dokumentu nezpůsobí blokování přístupu nástroje Creative Cloud Packager k aplikacím pro stolní počítače.

Společnost Adobe si klade za cíl i nadále našim zákazníkům poskytovat užitečné informace o koncových bodech, aby mohli nakonfigurovat a spravovat nasazení produktů Creative Cloud v souladu s jejich interními zásadami. Tento dokument se může v čase měnit a v případě dalších otázek vám doporučujeme obrátit se na péči o zákazníky společnosti Adobe.

Zapojte se do konverzace

V případě jakýchkoli dotazů nebo připomínek týkajících se témat, konceptů nebo postupů popsaných v tomto článku se neváhejte připojit k diskusi.

Zapojte se

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.