Funktionsoversigt | Bridge (oktober 2022-udgivelsen)

Få mere at vide om nye funktioner og forbedringer i oktober 2022-udgivelsen af Bridge (version 13)

Flere indholdspaneler

Med denne version giver Bridge nu mulighed for at åbne to eller flere indholdspaneler. Det gør det nemmere at kopiere og indsætte indhold mellem mapper eller sammenligne filer på tværs af mapper. Gør følgende for at oprette et nyt indholdspanel:

 • Klik på   ved siden af navnet på panelet Indhold.

  Opret nyt indhold

 • Klik på   ved siden af navnet på panelet Indhold, og vælg fanen Nyt indhold.

  Opret nyt indhold

 • Højreklik på en mappe i dialogboksen panelet Indhold eller panelet Mappe, og åbn den i en ny indholdsfane.

  Åbn i ny fane

  Åbn i ny indholdsfane

 • Gå til Filer > fanen Nyt indhold, eller tryk på Ctrl+Skift+T.

Som med alle andre paneler kan du omarrangere panelet Indhold, så det passer til dit arbejdsforløb. Du kan tabulere det, placere det side om side eller frigøre det og holde det flydende.

Du kan også styre den standardmappe, der åbnes med det nye indholdspanel, fra Præferencer > Indhold.

Indholdspræferencer

Vælg Bevar ikke den aktive mappe under skift af arbejdsrum, hvis du ikke ønsker, at mapperne fra dit aktive indholdspanel skal vises i det nye arbejdsrum.

Bemærk:
 • Hvis panelet Indhold er lukket, kan du åbne det fra Windows > Indhold.
 • Kun ét indholdspanel er aktivt på et givet tidspunkt angivet med en blå firkant. Alle andre Bridge-paneler, dvs. Stilinje, panelet Filter, panelet Forhåndsvisning og panelet Metadata vil afspejle oplysningerne om de aktiver, der administreres i det aktive indholdspanel.

Opsætning af flere skærme

Du kan nu bruge Adobe Bridge på flere skærme effektivt. Når du arbejder med flere skærme, vises programvinduet på den ene skærm, og du kan placere flydende vinduer på den anden skærm. 

Bemærk:

Panelplaceringer gemmes sammen med arbejdsrummet. Du kan oprette arbejdsrum med flydende paneler eller paneler, der er docket på en sekundær skærm, og gemme arbejdsrummene med to skærme. Du kan f.eks. oprette brugerdefinerede arbejdsrum til forhåndsvisning ved at forankre panelet Forhåndsvisning på en ekstra skærm for at navigere gennem dine aktiver på den primære skærm og se forhåndsvisninger i større størrelse på den sekundære skærm.


Tilpasning af brugergrænseflade

Du kan nu tilpasse programgrænsefladen til dine behov ved at frigøre og docke ethvert panel, flytte dem til eller fra grupper eller frigøre dem, så de svæver over programvinduet.  Du kan ophæve dockingen af et panel ved at klikke og trække det fra dets øverste kant eller ved at bruge indstillingen til at fjerne dockingen af panelet fra menuen.

Dock, gruppér eller frigør paneler

Du kan docke paneler sammen, flytte dem til eller fra grupper og fjerne dockingen af dem, så de flyder over programvinduet. Når du trækker i et panel, bliver dropzoner – områder, som du kan flytte panelet til – fremhævet. Den valgte dropzone bestemmer, hvor panelet indsættes, og om den dockes eller grupperes sammen med andre paneler.

Dockingzoner

Dockingzoner findes langs kanterne af et panel, en gruppe eller et vindue. Når du docker et panel, placeres det tæt på den eksisterende gruppe og ændrer størrelsen på alle grupper, så det passer til det nye panel.

Dockingzoner
Træk panelet (A) til dockingzonen (B) for at docke det (C)

Grupperingszoner

Der findes grupperingszoner i midten af et panel eller en gruppe og langs faneområdet i panelerne. Når du slipper et panel i en grupperingszone, stables det med andre paneler.

Grupperingszoner
Træk panelet (A) over på grupperingszonen (B) for at gruppere det med eksisterende paneler (C)

Du kan finde flere oplysninger under Juster paneler.

Skalering af brugergrænsefladen

Du kan nu også konfigurere indstillingerne for skalering af brugergrænsefladen i Bridge til at skalere grænsefladen på en ensartet måde baseret på skærmopløsningen. Tidligere kunne grænsefladen kun indstilles til Automatisk, til 100 % eller 200 %. Nu har du fleksibiliteten til at skalere grænsefladen sammen med teksten. Rediger UI-skaleringen på følgende måde:

 1. Vælg Rediger > Præferencer > Grænseflade (Win) eller Adobe Bridge > Præferencer > Grænseflade (macOS).

 2. I dialogboksen Præferencer skal du vælge Grænseflade.

 3. Træk skydeknappen Skalering fra Lille til Stor for at ændre størrelsen på værktøjer, tekst og andre elementer i brugergrænsefladen.

  UI-skalering

  Bemærk:

  Ændringen træder i kraft, næste gang Adobe Bridge startes.

  Få flere oplysninger i Præferencer for brugergrænseflade.


Forbedringer af filtypetilknytning

Der er mange forbedringer i funktionen Filtypetilknytninger  i denne udgivelse omkring opdagelse, søgning og mere.

For at se dialogboksen Filtypetilknytninger skal du gøre følgende:

 • Gå til Rediger > Præferencer > Filtypetilknytninger (Win) eller Adobe Bridge > Præferencer > Filtypetilknytninger (macOS).
 • Højreklik på filen i panelet Indhold, vælg Åbn med, og vælg derefter Skift tilknytninger.

Nogle af forbedringerne i Filtypetilknytninger er som følger:

 • En ny Søgeindstilling er nu tilgængelig i dialogboksen Filtypetilknytninger, der giver dig mulighed for hurtigt at springe til den udvidelse eller det program, du leder efter.
Søg

 • Listen med Filtypetilknytninger understøtter nu Markering, Værktøjstipsog Afkrydsninger for markerede elementer i rullemenuen. Et Få mere at vide-link er også blevet tilføjet for at give yderligere vejledning.
Rullemenu

 • En ny Gennemse er også tilføjet i genvejsmenuen for filer i panelet Indhold.
Genvejsmenu

Når du gennemser og vælger en app til at åbne filen, giver Bridge dig mulighed for at vælge, om du kun vil åbne filen med denne app én gang eller altid. Markering af Altid angiver tilknytningen for denne filtype.

Åbn altid med denne app


Vis altid undermappers indhold

Med denne version er en ny indstilling Vis altid elementer fra undermapper blevet føjet til genvejsmenuen   i panelet Indhold. Du kan aktivere denne indstilling ved at gøre følgende:

 1. Vælg Vis elementer fra undermapper fra menuen Vis.

  Vis elementer fra undermapper

 2. Vælg Vis altid elementer fra undermappe i genvejsmenuen.

  Vis altid indhold fra undermappe

  Når du har valgt denne indstilling, og når du så vælger en mappe i panelet Mapper , Foretrukken eller Stilinje, viser panelet Aktivt indhold alle elementerne fra undermappen.

Hvis du ikke længere vil se indholdet af undermapperne, skal du gøre følgende:

 1. Fjern markeringen af Vis elementer fra undermapper fra menuen Vis.

 2. Klik på på den øverste linje i panelet Indhold.

  Luk undermapper

Bemærk:
 • Hvis du aktiverer denne indstilling for mapper med mange aktiver, får du muligvis en meddelelse om, at aktivering af denne indstilling kan påvirke ydeevnen i Bridge. Når du har valgt denne indstilling, genererer Bridge nemlig miniatureforhåndsvisninger for at få vist alle de elementer, der kan påvirke ydeevnen på baggrund af systemkonfigurationen.
 • Denne indstilling gælder kun for indholdspanelet. Hvis du åbner et nyt indholdspanel, skal du aktivere denne indstilling igen.
 • Hvis du navigerer med frem- og tilbage-pilene på den øverste linje, vises annulleres indstillingen Vis elementer fra undermappe.

Du kan finde flere oplysninger i Vis undermappens indhold.


Styring af arbejdsrum

Bridge har nu en separat dialogboks til ændring af den rækkefølge, arbejdsrum vises i. Du kan også styre, hvilke arbejdsrum der vises i menuen Overløb, eller endda skjule et arbejdsrum, så det ikke vises i menuen Arbejdsrum. Gør følgende for at redigere arbejdsrummet som ønsket:

 1. Vælg en af følgende fremgangsmåder:

  • I Bridge skal du navigere til Windows > Arbejdsrum > Rediger arbejdsrum.
  Administration af arbejdsrum

  Klik på   ved siden af navnet på et arbejdsrum, og vælg Rediger arbejdsrum...

  Rediger arbejdsrum

 2. I dialogboksen Arbejdsrum skal du gøre følgende:

  • Træk arbejdsrummene i den ønskede rækkefølge, og klik på OK.
  • Omdøb eller slet dine brugerdefinerede arbejdsrum.
  • Flyt arbejdsrummet til menuen Overløb, eller hvis arbejdsrummet skal skjules, kan du flytte det til Vis ikke.
  Rediger arbejdsrum

  Du kan finde flere oplysninger under Vælg og administrer arbejdsrum.


Andre forbedringer

Skift mellem fuldskærmstilstand og normal visning med accenttasten

Du kan nu udvide ethvert panel, så det vises i fuldskærmstilstand, og skifte tilbage til normal visning ved at trykke på accenttasten (`). Denne tast ligger typisk lige til venstre for tasten for tallet et (1). Nogle ser denne tast som grave-tasten, eller tilde-tasten. Tryk på accenttasten igen for at gendanne panelstørrelsen.

Bemærk:

Når Adobe Bridge er installeret på en computer med et ikke-amerikansk tastatur, kan kommandoen Maksimer eller Gendan ramme være knyttet til en anden nøgle end accenttasten. 

Indbygget understøttelse af Apple Silicon

Bridge kører nu i oprindelig tilstand på Apple-computere med Apple Silicon M1 eller nyere. 

 Adobe

Få hjælp hurtigere og nemmere

Ny bruger?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
kreativitetskonferencen

14-16. oktober i Miami Beach og online

Adobe MAX

Kreativitetskonferencen

14-16. oktober i Miami Beach og online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
kreativitetskonferencen

14-16. oktober i Miami Beach og online

Adobe MAX

Kreativitetskonferencen

14-16. oktober i Miami Beach og online