Bemærk:

(Mac) Hvis du prøver at navigere til drevplacering for visse tjenester, f.eks. Dropbox og iCloud, i Bridge, skal du sørge for, at brugerbiblioteksmappen er tilgængelig. Brugerbiblioteksmappen er som standard skjult i Mac OS X 10.7 og senere udgivelser. Se Kan ikke se brugerbiblioteksfiler i Mac OS X 10.7 og nyere for at få adgang til indholdet i mappen Bibliotek.

 • Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Marker en mappe i panelet Mapper. Tryk på pil ned og pil op i panelet Mapper for at navigere i mappen. Tryk på højre pil for at udvide en mappe. Tryk på venstre pil for at skjule en mappe.

  • Marker et element i panelet Foretrukne.

  • Klik på knappen Gå til overordnet eller Foretrukne eller knappen Vis seneste på programlinjen, og vælg et element.

   Tip: For at få vist en fil i operativsystemet skal du markere den og vælge Filer > Vis i Stifinder (Windows) eller Arkiv > Vis i Finder (Mac OS).

  • Klik på knappen Gå tilbage eller knappen Gå frem på programlinjen for at navigere mellem de senest besøgte mapper.

  • Dobbeltklik på en mappe i panelet Indhold for at åbne den.

   Tip: Hold Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS) nede, mens du dobbeltklikker på en mappe i panelet Indhold for at åbne den pågældende mappe i et nyt vindue.

  • Træk en mappe fra Windows Stifinder (Windows) eller Finder (Mac OS) til stilinjen for at gå til den pågældende placering i Adobe Bridge.

  • Træk en mappe fra Windows Stifinder (Windows) eller Finder (Mac OS) til panelet Forhåndsvisning for at åbne den. I Mac OS kan du også trække en mappe fra Finder til ikonet Adobe Bridge for at åbne mappen.

 • Brug stilinjen til at navigere:
  • Klik på et element i stilinjen for at gå dertil.

  • Højreklik (Windows), eller hold Ctrl nede, mens du klikker (Mac OS) på et element i stilinjen for at starte "mappesøgning". Mappesøgning gør det muligt at se og gå til undermapper i det valgte element. Du kan også klikke på en højrepil på stilinjen for at søge i undermapperne til det foregående element.

  • Træk et element fra panelet Indhold til stilinjen for at gå til denne placering.

  • Klik på det sidste element i stilinjen for at redigere stien. Tryk på Esc for at returnere til ikontilstanden.

Bemærk:

Vis eller skjul stilinjen ved at vælge Vindue > Stilinje.

Vis undermappens indhold

Du kan angive, at Bridge skal vise mapper og undermapper i en kontinuerlig, flad visning. Flad visning viser hele indholdet i en mappe inklusive undermapper, så du ikke skal navigere i undermapper.

 1. Hvis du vil have vist indholdet af mapper i flad visning, skal du vælge Vis > Vis elementer fra undermapper.

Åbning af filer i Adobe Bridge

I Adobe Bridge kan du også åbne filer, der ikke blev oprettet med Adobe-software. Hvis du åbner en fil ved hjælp af Adobe Bridge, åbnes den i sit oprindelige program eller det program, du angiver. Du kan også bruge Adobe Bridge til at placere filer i et åbent dokument i et Adobe-program.

 1. Marker en fil, og benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Vælg Filer > Åbn.

  • Tryk på Enter (Windows) eller Retur (Mac OS).

  • Tryk på Ctrl+pil ned (Windows) eller Kommando+pil ned (Mac OS).

  • Dobbeltklik på filen i panelet Indhold.

  • Vælg Filer > Åbn med og derefter navnet på programmet, som filen skal åbnes med.

  • Træk filen over på programikonet.

  • Vælg Filer > Åbn i Camera Raw for at redigere Camera Raw-indstillingerne for filen.

  • Hvis du vil åbne fotos fra et digitalkamera i Adobe Bridge, skal du bruge Adobe Photo Downloader. Se Hent billeder fra et digitalkamera eller en kortlæser ind i Adobe.
  • Vælg Filer > Importer fra enheder for at hente medier ind i Adobe Bridge på Mac OS 10.11.x fra følgende enheder:
   • Mobilenheder med Android og digitalkameraer, som er sluttet til i tilstanden PTP (Picture Transfer Protocol) eller MTP (Media Transfer Protocol)
   • iOS-mobilenheder

  Få flere oplysninger under Importer fra enhed på Mac OS 10.11.x.

Ændring af filtypetilknytninger

Hvis du vælger, at programmet skal åbne en bestemt filtype, påvirkes kun de filer, du åbner ved hjælp af Adobe Bridge, mens indstillinger for operativsystemet tilsidesættes.

 1. Vælg Rediger > Indstillinger (Windows) eller Adobe Bridge > Indstillinger (Mac OS), og klik på Filtypetilknytninger.

 2. Klik på navnet på programmet (eller Intet), og klik på Gennemse for at finde det program, du vil benytte.
 3. For at nulstille filtypetilknytningerne til deres standardindstillinger skal du klikke på Nulstil til standardtilknytninger.
 4. Marker Skjul udefinerede filtilknytninger for at skjule filtyper, der ikke har tilknyttede programmer.

Placering af filer i en anden applikation

 • Marker filen i Adobe Bridge, og vælg Filer > Placer efterfulgt af navnet på programmet. Du kan f.eks. bruge denne kommando til at placere et JPEG-billede i Adobe Illustrator.
 • Træk en fil fra Adobe Bridge til det ønskede program. Afhængigt af filen skal du først åbne det dokument, som filen skal placeres i.

Søg efter filer og mapper med Adobe Bridge

Bemærk:

(Mac) Hvis du prøver at navigere til drevplacering for visse tjenester, f.eks. Dropbox og iCloud, i Bridge, skal du sørge for, at brugerbiblioteksmappen er tilgængelig. Brugerbiblioteksmappen er som standard skjult i Mac OS X 10.7 og senere udgivelser. Se Kan ikke se brugerbiblioteksfiler i Mac OS X 10.7 og nyere for at få adgang til indholdet i mappen Bibliotek.

Du kan søge efter filer og mapper med Adobe Bridge ved hjælp af flere kombinationer af søgekriterier. Du kan gemme søgekriterier som en smart samling, som er en samling, der forbliver opdateret med filer, som opfylder dine kriterier.

 1. Vælg Rediger > Find.
 2. Vælg en mappe at søge i.
 3. Vælg søgekriterier ved at markere indstillinger og kriterier i menuen Kriterier. Indtast søgetekst i boksen til højre.
 4. Klik på plustegnet for at tilføje søgekriterier (+). Klik på minustegnet for at fjerne søgekriterier (-).
 5. Vælg en indstilling i menuen Tilpas for at angive, om nogle eller alle kriterier skal opfyldes.
 6. (Valgfrit) Vælg Medtag alle undermapper for at udvide søgningen til enhver undermappe i kildemappen.
 7. (Valgfrit) Vælg Medtag ikke-indekserede filer for at angive, at Bridge skal søge i filer, der er lagret i cache, og i filer, der ikke er. Søgning i filer, der ikke er lagret i cache (i mapper, som du ikke tidligere har søgt i Adobe Bridge), er langsommere, end hvis du søger i filer, der er lagret i cache.

 8. Klik på Find.
 9. (Valgfrit) Klik på knappen Ny smart samling  i panelet Samlinger, når Adobe Bridge viser dine søgeresultater, hvis du vil gemme dine søgeresultater. Dialogboksen Smart-samling medtager automatisk kriterierne for din søgning. Tilpas eventuelt kriterierne, og klik derefter på Gem. Indtast et navn for den smarte samling i panelet Samlinger, og tryk derefter på Enter (Windows) eller Return (Mac OS). Se Opret en smart-samling.

Brug feltet Hurtig søgning på programlinjen til at finde filer og mapper i Adobe Bridge. Med hurtig søgning kan du enten bruge søgemaskinen i Adobe Bridge eller Windows-pc-søgning (Windows) eller Spotlight (Mac OS). Adobe Bridge søger efter filnavne og nøgleord. Søgemaskiner i operativsystemer søger efter filnavne, mappenavne og nøgleord til billeder. En Adobe Bridge-søgning ser i den aktuelt valgte mappe og alle undermapper, herunder Denne computer (Windows) og Computer (Mac OS). Søgemaskiner i operativsystemer søger i den aktuelt valgte mappe eller i Denne computer (Windows) og Computer (Mac OS).

 1. Klik på ikonet for forstørrelsesglas i feltet Hurtig søgning, og vælg Adobe Bridge, Windows-pc-søgning (Windows) eller Spotlight (Mac OS) som søgemaskine.
 2. Indtast et søgekriterium.
 3. Tryk på Enter (Windows) eller Retur (Mac OS).

Mærk og klassificer filer

Mærkning af filer med en bestemt farve eller klassifikation ved tildeling af nul (0) til fem stjerner betyder, at du hurtigt kan mærke mange filer. Du kan derefter sortere filer i henhold til deres farvemærke eller klassifikation.

Antag f.eks., at du får vist mange importerede billeder i Adobe Bridge. Mens du gennemser hvert nyt billede, kan du mærke de billeder, du vil beholde. Efter denne første gennemgang kan du bruge kommandoen Sorter til at få vist og arbejde på filer, du har mærket med en bestemt farve.

Du kan klassificere og mærke mapper og filer.

Du kan navngive mærker under indstillinger for mærker. Navnet føjes derefter til filens metadata, når du anvender etiketten. Når du ændrer navn på mærkerne under indstillinger, vises filer med den ældre etiket med hvide mærker i panelet Indhold.

Bemærk:

Når du får vist mapper, vises både mærkede og umærkede filer i Adobe Bridge, indtil du vælger en anden indstilling.

 1. Hvis du vil mærke filer, skal du vælge en eller flere filer og vælge et mærke i menuen Mærke. Vælg Mærke > Intet mærke for at fjerne mærker fra filer.
 2. Hvis du vil klassificere filer, skal du markere en eller flere filer og benytte en eller flere af følgende fremgangsmåder:

  • I panelet Indhold skal du klikke på den prik, der repræsenterer antallet af stjerner, du vil give filen. (I miniaturebilledvisning skal der vælges et miniaturebillede, hvis prikkerne skal vises. Der vises ikke prikker i små miniaturebilledvisninger. Du kan om nødvendigt ændre størrelsen på miniaturebilledet, indtil prikkerne ses. Sørg for, at kolonnen med klassifikationer er synlig i listevisningen.)

  • Vælg en klassifikation i menuen Mærke.

  • Hvis du vil tilføje eller fjerne en stjerne, skal du vælge Mærke >Forøg klassifikation eller Mærke > Formindsk klassifikation.

  • Vælg Mærke > Ingen klassifikation, hvis du vil fjerne alle stjerner.

  • Hvis du vil tilføje klassifikationen Afvis, skal du vælge Etiket > Afvis eller trykke på Alt+Delete (Windows) eller Alternativ+Delete (Mac OS).

   Bemærk: Vælg Vis > Vis afviste filer, hvis du vil skjule afviste filer i Adobe Bridge.

Sortering af filer

Adobe Bridge sorterer som standard filer, som vises i panelet Indhold, efter filnavn. Du kan sortere filer på forskellige måder med sorteringskommandoen eller eller knappen Sorter efter på programlinjen.

 • Vælg en indstilling fra menuen Vis > Sorter, eller klik på knappen Sorter på programlinjen for at sortere filer efter angivne kriterier. Vælg Manuelt for at sortere efter den sidste rækkefølge, du trak filerne i. Og hvis panelet Indhold viser søgeresultater, en samling eller flad visning, indeholder knappen Sorter en indstilling efter mappe, hvor du kan sortere filerne i panelet Indhold efter den mappe, hvor de er placeret.
 • Klik på en kolonneoverskrift i listevisning for at sortere efter det kriterium.

Filtrer filer

Du kan kontrollere, hvilke filer der vises i panelet Indhold, ved at vælge kriterier i panelet Filter. Panelet Filter viser det antal elementer i det aktuelle sæt, der har en bestemt værdi, uanset om de er synlige eller ej. Hvis du f.eks. kigger på panelet Filter, kan du hurtigt se, hvor mange filer der har en bestemt klassifikation eller et bestemt nøgleord.

Kriterier, der vises i panelet Filter, genereres dynamisk, afhængigt af de viste filer i panelet Indhold og deres tilknyttede metadata eller placering. Hvis panelet Indhold f.eks. indeholder lydfiler, indeholder panelet Filter kriterierne kunstner, album, genre, toneart, tempo og gentagelse. Hvis panelet Indhold indeholder billeder, indeholder panelet Filter kriterier, som f.eks. dimensioner, retning og kameradata, som f.eks. eksponeringstid og åbningsværdi. Hvis panelet Indhold viser søgeresultater eller en samling med flere filer fra flere mapper, eller hvis panelet Indhold viser en flad visning, indeholder panelet Filter en Overordnet mappe, som kan filtrere filerne efter den mappe, hvor de er placeret.

Panelet Filter i Adobe Bridge CC
Panelet Filter

Bemærk:

Angiv, at Bridge kun skal vise eller skjule mapper, afviste filer og skjulte filer (f.eks. cachefiler) i panelet Indhold ved at vælge indstillinger i menuen Vis.

 • Vælg et eller flere kriterier i panelet Filter for at filtrere filer:
  • Vælg kriterier i den samme kategori (f.eks. filtyper) for at få vist filer, der opfylder et af kriterierne. Hvis du f.eks. vil have vist både GIF- og JPEG-filer, skal du vælge GIF-billede og JPEG-fil under Filtype.

  • Vælg kriterier på tværs af kategorier (f.eks. filtyper og klassifikationer) for at få vist filer, der opfylder alle kriterierne. Hvis du f.eks. vil have vist GIF- og JPEG-filer, der har to stjerner, skal du vælge GIF-billede og JPEG-fil under Filtype og to stjerner under Klassifikationer.

   Tip: Hold Skift nede, og klik på klassifikationskriterierne for at vælge den pågældende klassifikation eller højere. Hold f.eks. Skift nede, og klik på to stjerner for at få vist alle filer, der har to eller flere stjerner.

  • Vælg kategorier fra panelmenuen Filter.

   Tip: Vælg Udvid alle eller Skjul alle fra panelmenuen Filter for at åbne eller lukke alle filterkategorier.

  • Hold Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS) nede, og klik for at invertere de valgte kriterier. Hvis du f.eks. har valgt GIF-billede under Filtype, skal du holde Alt nede og klikke på GIF-billede for at fravælge den og vælge alle de andre angivne filtyper.

   Bemærk: Hvis du filtrerer en lukket stak, viser Adobe Bridge kun stakken, såfremt det øverste element (som regel et miniaturebillede) opfylder filterkriterierne. Hvis du filtrerer en udvidet stak, viser Adobe Bridge alle de filer i stakken, der opfylder filterkriterierne for den øverste fil.

 • Klik på knappen Ryd filter  nederst på panelet Filter for at rydde filtre. Alternativt kan du klikke på menuen Hurtig adgang og derefter klikke på Slet alle.
 • Hvis du vil undgå, at filterkriterier ryddes, når du navigerer til en anden placering i Adobe Bridge, skal du klikke på knappen Bevar filter ved gennemsøgning nederst på panelet Filter.

Kopiere, flytte og slette filer og mapper

 • Hvis du vil kopiere filer eller mapper, skal du gøre et af følgende:
  • Marker filerne eller mapperne, og vælg Rediger > Kopier.

  • Højreklik (Windows), eller hold Ctrl nede (Mac OS), og klik på filerne eller mapperne, vælg Kopier til og derefter en placering på listen (for at angive en anden placering skal du markere Vælg mappe).

  • Hold Ctrl (Windows) eller Alternativ (Mac OS) nede, og træk filerne eller mapperne til en anden mappe.

 • Benyt en af følgende fremgangsmåder, hvis du vil flytte filer til en anden mappe:
  • Højreklik (Windows), eller hold Ctrl nede (Mac OS), og klik på filerne, vælg Flyt til og derefter en placering på listen (for at angive en anden placering skal du markere Vælg mappe).

  • Træk filerne til en anden mappe i Adobe Bridge-vinduet, Windows Stifinder (Windows) eller Finder (Mac OS).

   Bemærk: Hvis den fil, du trækker, befinder sig på en anden tilsluttet enhed end Adobe Bridge, flyttes filen ikke, men kopieres. Hvis du vil flytte en fil til en anden tilsluttet enhed, skal du holde Skift (Windows) eller Kommando (Mac OS) nede og trække filen.

 • Hvis du vil slette filer eller mapper, skal du gøre et af følgende:
  • Marker filerne eller mapperne, og klik på knappen Slet element .

  • Marker filerne eller mapperne, og tryk på Ctrl+Delete (Windows) eller Kommando+Delete (Mac OS).

  • Marker filerne eller mapperne, tryk på Slet, og klik derefter på Slet i dialogboksen.

Klip, kopiér og flyt filer på tværs af Bridge og Finder eller Stifinder

Bridge giver dig mulighed for at udføre følgende handlinger:

 • Kopiere filer og mapper fra Stifinder (Windows) eller Finder (macOS) og indsætte dem i Bridge
 • Klippe eller flytte filer og mapper fra Stifinder (Windows) eller Finder (macOS) og indsætte dem i Bridge
 • Kopiere filer og mapper fra Bridge og indsætte dem i Stifinder (Windows) eller Finder (macOS)
 • Klippe eller flytte filer og mapper fra Bridge og indsætte dem i Stifinder (Windows) eller Finder (macOS)

Nedenstående tabel viser, hvordan du kan klippe, kopiere eller flytte filer på tværs af Bridge og Stifinder eller Finder.

Funktioner Windows Mac OS
Kopiér fra Stifinder eller Finder til Bridge

I Stifinder skal du højreklikke på de filer eller mapper, du vil kopiere til Bridge, og vælge Kopier. Du kan også trykke på Ctrl+C.

I Bridge skal du vælge Rediger > Indsæt eller trykke på Ctrl + V.

I Finder skal du højreklikke på de filer eller mapper, du vil kopiere til Bridge, og vælge Kopier eller tryk på Kommando + C.

I Bridge skal du vælge Rediger > Indsæt eller trykke på Kommando + V.

Kopier fra Bridge til Stifinder eller Finder

I Bridge skal du markere de filer eller mapper, du vil kopiere, og vælge Rediger > Kopiér eller trykke på Ctrl + C.

I Stifinder skal du højreklikke og vælge Indsæt eller trykke på Ctrl + V.

I Bridge skal du vælge de filer eller mapper, du vil kopiere, og vælge Rediger > Kopiér eller trykke på Kommando + C.
I Finder skal du højreklikke og vælge Indsæt eller trykke på Kommando + V.
Klip eller flytte fra Stifinder eller Finder til Bridge

I Stifinder skal du højreklikke på de filer eller mapper, du vil flytte til Bridge, og vælg Klip eller trykke på Ctrl + X.

I Bridge skal du vælge Rediger > Indsæt eller trykke på Ctrl + V.

I Finders skal du højreklikke på de filer eller mapper, du vil kopiere til Bridge, og vælge Kopier.

I Bridge skal du højreklikke på panelet Indhold, mens du holder tasten Alternativ nede for at at aktivere indstillingen Flyt. Klik på Flyt. Alternativt kan du trykke på Alternativ + Kommando + V.

Klip eller flyt fra Bridge til Stifinder/Finder

I Bridge skal du markere de filer eller mapper, du vil flytte, og vælge Rediger > Kopier eller trykke på Ctrl + X.

I Stifinder skal du højreklikke og vælge Indsæt eller trykke på Ctrl + V.

I Bridge skal du højreklikke på de mapper, du vil flytte, vælge Flyt til og vælge den ønskede mappe. 

Alternativt kan du først kopiere dine filer. Derefter skal du i Finder holde Alternativ nede og vælge Flyt på genvejsmenuen eller trykke på Alternativ + Kommando +V.

Rotation af billeder

Du kan rotere visningen af JPEG-, PSD-, TIFF- og Camera Raw-billeder i Adobe Bridge. Rotation af et billede påvirker ikke billeddataene, men rotation i Adobe Bridge bevirker dog muligvis, at billedvisningen i det oprindelige program også roteres.

 1. Vælg et eller flere billeder i indholdsområdet.
 2. Vælg en af følgende fremgangsmåder:
  • Vælg Rediger > Roter 90° med uret, Roter 90° mod uret eller Roter 180°.

  • Klik på knappen Roter 90° med uret eller Roter 90° mod uret på programlinjen.

Arbejd med Camera Raw

Camera Raw-filer indeholder ubehandlede billeddata fra et kameras billedsensor. Adobe Photoshop Camera Raw-software behandler Camera Raw-filer og er tilgængelig i Adobe Bridge, hvis du har installeret Adobe Photoshop eller Adobe After Effects. Du kan også behandle JPEG- (.JPG) eller TIFF-filer ved at åbne dem i Camera Raw fra Adobe Bridge.

Brug Adobe Bridge til at kopiere indstillinger fra en fil og sætte dem ind i en anden, til at batchbehandle filer eller til at anvende indstillinger på filer uden at åbne dialogboksen Camera Raw.

 • Hvis du vil åbne JPEG- eller TIFF-filer i Camera Raw fra Adobe Bridge, skal du angive disse indstillinger under indstillingerne for Camera Raw. Vælg Rediger > Camera Raw-indstillinger (Windows) eller Adobe Bridge > Camera Raw-indstillinger (Mac OS). Vælg JPEG > Åbn automatisk alle understøttede JPEG-filer under JPEG- og TIFF-filhåndtering, og/eller vælg TIFF > Åbn automatisk alle understøttede TIFF-filer. Dobbeltklik derefter på en JPEG- eller TIFF-fil for at åbne den i Camera Raw. Hvis du vil åbne JPEG- og TIFF-filer i Photoshop, skal du vælge Åbn automatisk [JPEG-filer/TIFF-filer] med indstillinger.
 • Hvis du vil åbne Raw-filer i Camera Raw fra Adobe Bridge, skal du angive denne indstilling under indstillingerne for Adobe Bridge. Vælg Rediger > Indstillinger (Windows) eller Adobe Bridge > Indstillinger (Mac OS). Vælg Dobbeltklik redigerer Camera Raw-indstillingerne i Bridge-området Adfærd under fanen Generelt. Hvis denne indstilling ikke markeres, åbnes Raw-filer i Photoshop, når du dobbeltklikker på dem.
 • Se også Hent billeder fra et digitalt kamera eller en kortlæser.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online