Brugerhåndbog Annuller

Adobe Bridge-arbejdsrum

Lær at bruge og administrere paneler, farver, sprogindstillinger, indstillinger og meget mere i Adobe Bridge.

Oversigt over arbejdsrum

Programvinduet i Adobe Bridge består af forskellige paneler, f.eks. panelet Indhold, panelet Forhåndsvisning, panelet Mapper, panelet Foretrukne osv. Disse paneler er organiseret i et programvindue i et layout kaldet et Arbejdsrum. Standardarbejdsrummet indeholder grupper af paneler, der er arrangeret i bestemte layouts for at lette bestemte arbejdsforløb. 

Du kan tilpasse et arbejdsrum ved at arrangere paneler i det layout, der passer bedst til din arbejdsstil. Når du omarrangerer paneler, ændres størrelsen på de andre paneler automatisk, så de passer til vinduet. Du kan oprette og gemme flere brugerdefinerede arbejdsrum til forskellige opgaver – f.eks. et til sortering og et andet til forhåndsvisning.

Bridge-arbejdsrum
Adobe Bridge-brugergrænseflade

Følgende udgør hovedkomponenterne i Adobe Bridge-arbejdsrummet:

Menulinje

Brug menulinjen til at få adgang til Filer, Rediger, Vis, Stakke, Mærke, Værktøjer, Vindue og Hjælp, og klik på en af disse for at se tilgængelige applikationsspecifikke rullemenuindstillinger.

Programlinje

Programlinjen består af navigering fremad- og bagud-mappe, Gå til mappelisten Overordnet og Foretrukne, Vis seneste, Vend tilbage til program (hvorfra Bridge starter), Hent fotos fra kamera og kort, Værktøjer til gennemgang, kontrol af filoplysninger, og Batchomdøbning, Åbn i Camera Raw, Roter, Arbejdsrumvalg og Søgefelt.

bridge-header

A. Navigering i fremad- og bagud-mapper B. Gå til mappelisten Overordnet og Foretrukne C. Vis seneste D. Vend tilbage til program E. Hent fotos fra kamera og kort F. Gennemgå G. Åbn i Camera Raw.. H. Roter I. Arbejdsrum J. Søgefelt 

Stilinje

Viser stien til den viste mappe, så du kan navigere til mappen. Denne linje har også Indstillinger for skærmversionens kvalitet og generering af miniaturebilleder, Filtreringsindstillinger, Sorteringsindstillinger, Skift sorteringsrækkefølge, Åbn nyligt navigeret mappe, Opret ny mappeog Slet element.

Panelet Foretrukne

Giver dig hurtig adgang til mapper, du ofte gennemser. Du kan også trække og slippe en mappe i dette panel for at fastgøre den pågældende mappe som en foretrukken.

Panelet Mapper

Viser mappehierarkiet. Brug det til at navigere i mapper.

Panelet Filter

Her kan du sortere og filtrere filer, der vises i panelet Indhold.

Panelet Samlinger

Her kan du oprette, lokalisere og åbne samlinger og smarte samlinger.

Panelet Eksporter

Giver dig mulighed for at konvertere dine aktiver såsom videoer, pdf'er eller billeder og eksportere dem som et billedfilformat til hurtige internetuploads. Se Konvertering af aktiver med panelet Eksporter for at få flere oplysninger.

Panelet Indhold

Viser filer, der angives af menuknapperne til navigation, stilinje, panelet Foretrukne, panelet Mapper eller panelet Samlinger. Margener og afstand i panelet Indhold er blevet effektivt udnyttet, så der er flere miniaturebilleder i standardvisningen. Du kan også åbne flere indholdsfaner for at vise filer fra mere end én mappe samtidig. 

Panelet Udgiv

Giver dig mulighed for at overføre indhold til Adobe Stock og Adobe Portfolio fra Bridge. Se Udgiv billeder til Adobe Stock og Udgiv aktiver til Adobe Portfolio for at få mere at vide.
Du kan få vist dette panel i andre arbejdsrum ved at vælge Vindue > Panelet Udgiv.

Panelet Forhåndsvisning

Viser et eksempel på den eller de filer, der er markeret. Forhåndsvisninger er forskellige fra og typisk større end det miniaturebillede, der vises i panelet Indhold. Du kan reducere eller forstørre forhåndsvisningen ved at ændre størrelse på panelet. Hvis du bruger flere skærme, kan du frigøre panelet Forhåndsvisning og placere det på den anden skærm for at se store forhåndsvisninger.

Panelet Metadata

Indeholder metadata-oplysninger for den valgte fil. Hvis der er markeret flere filer, er delte data (f.eks. nøgleord, oprettelsesdato og eksponeringsindstilling) angivet. Du kan finde flere oplysninger i Panelet Metadata.

Panelet Nøgleord

Hjælper dig med at organisere dine billeder ved at knytte nøgleord til dem.

Panelet Output

Indeholder indstillinger til oprettelse af PDF-kontaktaftryk. Vises, når arbejdsrummet Output er valgt. Få mere at vide i Opret et PDF-kontaktaftryk i Output-arbejdsrummet.

Panelet Biblioteker

Giver dig adgang til Creative Cloud Libraries i Bridge. Få flere oplysninger i Creative Cloud Libraries i Bridge.

Panelet Arbejdsforløb

Hjælper dig med at kombinere forskellige opgaver og sammensætte dem for at oprette dine arbejdsforløb til gentagen brug. Du kan finde flere oplysninger i Workflow Builder.

Søg i Adobe Stock

Ud over at søge efter aktiver i Bridge eller på din computer kan du også bruge hurtig søgning (i højre side af programlinjen) til at søge efter Adobe Stock-illustrationer, vektorer og fotos i høj kvalitet. Når du søger, vises resultaterne på Adobe Stock-websitet i din standardbrowser. Få mere at vide om Adobe Stock under Lær om Adobe Stock og support.

Brug rullelisten i hurtigsøgningsfeltet til at skifte mellem søgninger i Adobe Stock og Windows (Win)/Spotlight (Mac).

search-bridge-workspace
Søgefunktion i Adobe Stock

Justering af paneler

Dock, gruppér eller frigør paneler

Du kan docke paneler sammen, flytte dem til eller fra grupper og fjerne dockingen af dem, så de flyder over programvinduet. Når du trækker et panel, bliver dropzoner – de områder, du kan flytte panelet til – fremhævet. Den valgte dropzone bestemmer, hvor panelet indsættes, og om den dockes eller grupperes sammen med andre paneler.

Dockingzoner

Dockingzoner findes langs kanterne af et panel, en gruppe eller et vindue. Når du docker et panel, placeres det tæt på den eksisterende gruppe og ændrer størrelsen på alle grupper, så det passer til det nye panel.

Træk panelet (A) til dockingzonen (B) for at docke det (C)

Grupperingszoner

Der findes grupperingszoner i midtet af et panel eller en gruppe og langs faneområdet i panelerne. Når du slipper et panel i en grupperingszone, stables det med andre paneler.

adobe-bridge-grouping-zones
Træk panelet (A) over på grupperingszonen (B) for at gruppere det med eksisterende paneler (C)

Dock eller gruppér paneler

 1. Hvis det panel, du vil docke eller gruppere, ikke er synligt, skal du vælge det i menuen Vindue.

 2. Træk det ønskede panel til den ønskede dropzone. Programmet dockes eller grupperes i henhold til typen af dropzone.

  Tryk på Ctrl-tasten, mens du trækker panelet, for at gøre panelet fritflydende.

  Du kan vælge at vise paneler i en panelgruppe i stablet tilstand eller i faneopdelt tilstand. Stablede paneler udvides og skjules med et enkelt klik med musen på panelets overskrift eller et tryk med fingeren, når du bruger en berøringsoverflade. Vælg den ønskede indstilling i Indstillinger for panelgruppe. 

Frigør et panel i et flydende vindue

Når du frigør et panel i et flydende vindue, kan du føje paneler til vinduet og ændre det på samme måde som programvinduet. Du kan bruge flydende vinduer til at bruge en sekundær skærm eller til at oprette arbejdsrum som arbejdsrummene i tidligere versioner af Adobe-programmer.

 1. Vælg det panel, du vil frigøre (hvis det ikke er synligt, skal du vælge det i menuen Vindue), og gør derefter et af følgende:

  • Vælg Frigør panel eller Frigør panelgruppe i panelmenuen. Frigør panelgruppe frigør panelgruppen.

  • Hold Ctrl (Windows®) eller Kommando (macOS®) nede, og træk panelet eller gruppen fra dens aktuelle placering. Når du slipper museknappen, vises panelet eller gruppen i et nyt flydende vindue.

  • Træk panelet eller gruppen uden for programvinduet. (Hvis programvinduet er maksimeret, skal du trække panelet til Windows-proceslinjen).

Tilpas panelgrupper

Når du placerer markøren over delelinjer mellem panelgrupper, vises tilpasningsikoner. Når du trækker i disse ikoner, tilpasses alle grupper, der deler delelinjen. Lad os f.eks. antage, at dit arbejdsrum indeholder tre panelgrupper, der er stablet lodret. Hvis du trækker i delelinjen mellem de to nederste grupper, ændres størrelsen på dem, men den øverste gruppe ændres ikke.

Bemærk:

Du kan hurtigt maksimere et panel under markøren ved at trykke på accenttasten. (Tryk ikke på Skift). Tryk på accenttasten igen for at bringe panelet tilbage til den oprindelige størrelse.

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Hvis du vil ændre størrelsen enten vandret eller lodret, skal du placere markøren mellem to panelgrupper. Markøren ændres til en dobbeltpil .
  • Du kan ændre størrelsen på begge sider samtidig ved at placere markøren i skæringspunktet mellem tre eller flere panelgrupper. Markøren skifter til en firevejs pil .
 2. Hold museknappen nede, og træk for at ændre størrelsen på panelgrupperne.
  adobe-bridge-floating-panels
  Træk i delelinjen mellem panelgrupper for at ændre deres størrelse vandret

  A. Oprindelig gruppe med ikon for ændring af størrelse B. Tilpassede grupper 

Åbn, luk og rul til paneler

Når du lukker en panelgruppe i programvinduet, ændres størrelsen på de andre grupper, så den bruger den nyligt tilgængelige plads. Når du lukker et flydende vindue, lukkes panelerne i det også.

 • Hvis du vil åbne et panel, skal du vælge det i menuen Vindue.
 • Hvis du vil lukke et panel eller et vindue, skal du trykke på Ctrl + W (Windows) eller Kommando + W (macOS) eller klikke på knappen Luk .
 • Hvis du vil se alle panelfanerne i en gruppe med snævre paneler, skal du trække i det vandrette rullepanel.
 • Placer et panel forrest i en gruppe paneler ved at benytte én af følgende fremgangsmåder:
  • Klik på fanen for det panel, du ønsker foran.

  • Hold markøren over faneområdet, og drej musens rullehjul. Scrolling bringer hvert panel forrest, det ene efter det andet.

  • Træk faner vandret for at ændre deres rækkefølge.

 • Hvis du vil vise paneler, der er skjult i en gruppe med snævre paneler, skal du trække rullepanelet over panelgruppen.
adobe-bridge-floating-panels
Træk i det vandrette rullepanel for at se alle paneler i en smal gruppe

Udvid paneler

Du kan udvide ethvert panel, så det vises i fuldskærmstilstand og skiftes tilbage til normal visning. Du kan gøre det med det aktuelle panel i fokus eller med det panel, du holder markøren over med musen.

 1. Hold musen hen over det panel, du vil maksimere. 

 2. Tryk på accenttasten (`). Denne tast findes typisk til venstre for tallet et (1). Nogle ser denne tast som grave-tasten eller tilde-tasten. Tryk på accenttasten igen for at gendanne panelstørrelsen. Du kan også maksimere et markeret panel ved at vælge Vindue > Maksimer ramme. Hvis du vil gendanne panelstørrelsen, skal du vælge Vindue > Gendan billedstørrelse. Du kan også trykke på Skift+accent for at maksimere panelstørrelsen for et valgt panel. Tryk på accenttasten for at skifte panelstørrelse for et panel, du holder markøren over med musen.

Bemærk:

Når Adobe Bridge er installeret på en computer med et ikke-amerikansk tastatur, kan kommandoen Maksimer eller Gendan ramme være knyttet til en anden nøgle end accenttasten. 

Arbejd med Foretrukne

 • Hvis du vil angive indstillinger for Foretrukne, skal du vælge Rediger > Præferencer (Windows) eller Adobe Bridge  > Præferencer (macOS). Klik på Generelt, og vælg de ønskede indstillinger i området Foretrukne elementer i dialogboksen Indstillinger.
 • Tilføj flere elementer i Foretrukne ved at benytte en af følgende fremgangsmåder:
  • Træk en fil eller mappe til panelet Foretrukne fra Windows Stifinder (Windows), Finder (Mac OS), panelet Indhold eller panelet Mapper i Adobe Bridge.
  • Marker en fil, en mappe eller en samling i Adobe Bridge, og vælg Filer > Føj til Foretrukne.

 • Eller du kan føje elementer til Føj til Foretrukken ved at bruge højrekliksfunktionen, når du har valgt et element i panelet Indhold.
add-to-favorite
Føj til Foretrukken

Bemærk:

Hvis du vil fjerne et element fra panelet Foretrukne, skal du markere det og vælge Filer > Fjern fra Foretrukne. Du kan også højreklikke (Windows) eller holde Ctrl nede og klikke (Mac OS) på elementer og vælge Fjern fra Foretrukne fra genvejsmenuen.

Valg og administration af arbejdsrum

Et Adobe Bridge-arbejdsrum er en bestemt konfiguration eller et bestemt layout af paneler. Du kan vælge enten et forudkonfigureret arbejdsrum eller et brugerdefineret arbejdsrum, som du tidligere har gemt.

Ved at gemme flere Adobe Bridge-arbejdsrum kan du arbejde i (og hurtigt skifte mellem) flere layouts. Du kan f.eks. bruge et arbejdsrum til at sortere nye billeder og et andet til at arbejde med optagelsesfiler fra en After Effects-komposition.

Adobe Bridge indeholder følgende forudkonfigurerede arbejdsrum:

Essentials

Viser panelerne Foretrukne, Mapper, Filter, Samlinger, Indhold, Forhåndsvisning, Metadata og Nøgleord. Dette er standardarbejdsrummet.

Biblioteker

Viser panelerne Bibliotek, Forhåndsvisning, Mapper, Indhold og Metadata. Desuden vises forhåndsvisning af de valgte fil(er) i panelet Forhåndsvisning.

Filmstrip

Viser miniaturebilleder i en rullende, vandret række (i panelet Indhold) sammen med en forhåndsvisning af det aktuelt markerede element (i panelet Eksempel). Viser også panelerne Foretrukne, Mapper, Filter og Samlinger.

Output

Visningsindstillinger: for oprettelse af PDF-kontaktaftryk.

Metadata

Viser panelet Indhold i listevisning sammen med panelerne Foretrukne, Metadata og Filter.

Nøgleord

Viser panelet Indhold i detaljevisning sammen med panelerne Foretrukne, Nøgleord og Filter.

Forhåndsvisning

Viser et stort panel Forhåndsvisning, et smalt lodret panel, Indhold, i miniaturebilledvisning og panelerne Foretrukne, Mapper, Filter og Samlinger.

Lysbord

Viser kun panelet Indhold. Filer vises i miniaturebilledvisning.

Mapper

Viser panelet Indhold i miniaturebilledvisning sammen med panelerne Foretrukne og Mapper.

Arbejdsrummet Arbejdsforløb

Her kan du kombinere forskellige opgaver og kombinere dem for at oprette dine arbejdsforløb til gentagen brug. Få mere at vide i Arbejdsrummet Arbejdsforløb .

Bemærk:

Hvis du trykker på Kommando + F5 i Mac OS for at indlæse arbejdsrummet Nøgleord, startes Mac OS-voiceover som standard. Hvis du vil indlæse arbejdsrummet Forhåndsvisning ved at bruge tastaturgenvejen, skal du først deaktivere voiceover-genvejen i indstillingerne for Mac OS-tastaturgenveje. Yderligere anvisninger finder du i hjælpen til Mac OS.

 • Vælg et arbejdsrum ved at vælge Vindue > Arbejdsrum og derefter vælge det ønskede arbejdsrum. Eller klik på en arbejdsrumknap på Adobe Bridge-programlinjen.
Bemærk:

Træk den lodrette linje til venstre for knapperne i arbejdsrummet for at få vist flere eller færre knapper. Træk knapperne for at ændre deres rækkefølge.

 • Hvis du vil gemme det aktuelle layout som et arbejdsrum, skal du vælge Vindue > Arbejdsrum > Nyt arbejdsrum. Indtast et navn til arbejdsrummet i dialogboksen Nyt arbejdsrum, vælg indstillinger, og klik derefter på Gem.
 • Hvis du vil slette eller gendanne et arbejdsrum, skal du vælge Vindue > Arbejdsrum og derefter vælge en af følgende kommandoer:

Slet arbejdsrum

Sletter det gemte arbejdsrum. Vælg arbejdsrummet i menuen Arbejdsrum i dialogboksen Slet arbejdsrum, og klik på Slet.

Nulstil standardarbejdsrum

Gendanner standardindstillingerne for Adobes foruddefinerede arbejdsrum (Essentials, Output osv.)

Skift arbejdsrum

Klik på arbejdsrummenes navne i rullemenuen for at få adgang til arbejdsrummene. 

Du kan også åbne et arbejdsrum fra menuen Vindue eller med tastaturgenveje:

 1. Åbn det projekt, du vil arbejde på, og vælg Vindue > Arbejdsrum, og vælg det ønskede arbejdsrum.
 2. Klik på Alt + Skift + 1 (op til 9) for at åbne individuelle arbejdsrum.

Rediger arbejdsrum

Bridge har en separat dialogboks til ændring af den rækkefølge, som arbejdsrum vises i.

Du kan også styre, hvilke arbejdsrum der vises i menuen Overløb, eller endda skjule et arbejdsrum, så det ikke vises i menuen Arbejdsrum.  

 • I Bridge skal du navigere til Vindue > Arbejdsrum > Rediger arbejdsrum.
edit-workspace

 • Træk arbejdsrummene i den ønskede rækkefølge i dialogboksen Rediger arbejdsrum, og klik på OK.
edit-workspace

Indstillingen Rediger arbejdsrum er også tilgængelig i menuen i alle arbejdsrum.

Rediger rækkefølgen af arbejdsrum, eller slet arbejdsrum

Du kan ændre den rækkefølge, som arbejdsrum vises i, eller skjule et arbejdsrum, så det ikke vises i menuen Arbejdsrum. Du kan også slette brugerdefinerede arbejdsrum, hvis du ikke længere har brug for dem. 

 • Vælg Rediger arbejdsrum nederst i menuen Arbejdsrum. Dialogboksen Rediger arbejdsrum vises.
  • Du kan også få adgang til dialogboksen Rediger arbejdsrum via Vindue Arbejdsrum Rediger arbejdsrum.
 • Her kan du omarrangere arbejdsrum, skjule dem eller slette brugerdefinerede arbejdsrum.
 • Hvis du vil fortryde en ændring, skal du klikke på Annuller

Opret brugerdefinerede arbejdsrum

Du kan ændre et arbejdsrum og gemme det seneste layout som et brugerdefineret arbejdsrum. Gemte brugerdefinerede arbejdsrum vises i menuen Arbejdsrum til fremtidig adgang.

Arranger grupperne og panelerne efter behov, og gør derefter et af følgende: 

 1. Åbn rullemenuen Arbejdsrum, og vælg Gem som nyt arbejdsrum. Eller
 2. Vælg Vindue > Arbejdsrum > Gem som nyt arbejdsrum.
 • Hvis du foretager ændringer i det oprindelige standardarbejdsrum og gemmer ændringerne, kan du kun gendanne dem ved at slette konfigurationsfilen arbejdsrum fra mappen Layouts.

Nulstil et arbejdsrum

Nulstil det aktuelle arbejdsrum for at vende tilbage til dets oprindelige, gemte layout af paneler.

Vælg en af følgende fremgangsmåder:

 • Åbn rullemenuen Arbejdsrum, og vælg Nulstil til gemt layout. Eller,
 • Vælg Vindue > Arbejdsrum > Nulstil til gemt layout.
Bemærk:

Når arbejdsrummet nulstilles, bliver panelet Aktivt indhold ved med at vise den samme mappe, og alle andre paneler med indhold skifter tilbage for at vise de mapper, der var åbne, da arbejdsrummet blev gemt. Denne funktionsmåde kan ændres fra indstillingen/indholdet.

Understøttelse af gennemsigtighed

Du kan vælge at se gennemsigtighed for miniaturebilleder og forhåndsvisninger af understøttede filformater i indholdspanelet. Som standard er indstillingerne for gennemsigtighed aktiveret. 

Bridge understøtter gennemsigtighed i følgende filformater:

 • AI
 • EPS
 • PSD
 • PNG
 • SVG
Slå gennemsigtighed til/fra
Aktivér indstillingen Vis gennemsigtighed for at få vist gennemsigtige områder i dine filer i Bridge.

Gør et af følgende for at få vist gennemsigtighed i filer:

 • Gå til Rediger > Præferencer > Miniaturebilleder (Windows) eller Adobe Bridge > Præferencer > Miniaturebilleder (macOS), og vælg Vis gennemsigtighed.
 • Hvis du vil have vist indstillingerne for kvalitet på miniaturebilleder og generering af forhåndsvisninger, skal du klikke på øverst til højre i indholdspanelet. Vælg Vis gennemsigtighed på rullemenuen.

Når du aktiverer gennemsigtighed, kan du se en ternet gitterbaggrund for at identificere gennemsigtige områder i dine filer i panelet Indhold. Gør et af følgende for at få vist gennemsigtighedsgitteret i dine aktiver:

 • Gå til Rediger > Præferencer > Miniaturebilleder (Windows) eller Adobe Bridge > Præferencer > Miniaturebilleder (macOS), og vælg Vis gennemsigtighedsgitter.
 • Klik på ikonet for kvalitet af miniaturebilleder () i øverste højre hjørne af panelet Indhold. Vælg Vis gennemsigtighedsgitter på rullemenuen.

Du kan vælge at deaktivere indstillingerne for gennemsigtighed på miniaturebilleder af dine aktiver. Når du deaktiverer Vis gennemsigtighed, deaktiveres indstillingen Vis gennemsigtighedsgitter automatisk, og den skakternede baggrund erstattes af en mat hvid baggrund i dine gennemsigtige filer.

Vis gennemsigtighed og Gennemsigtighedsfilter til
Aktivér Vis gennemsigtighed og Vis gennemsigtighedsgitter for at identificere gennemsigtige områder i filen, der er erstattet af en ternet baggrund.

Gennemsigtighed fra
Deaktiver indstillingerne for gennemsigtighed for at slå synligheden af gennemsigtige områder i dine filer fra og erstatte med en mat hvid baggrund.

Egenskaber for miniaturebilleder

 • Du kan se afkrydsningsfeltet Fliser nederst i panelet Indhold. Som standard er muligheden Fliser markeret og viser fliserne for alle aktiver i panelet Indhold i Bridge. Hvis markeringen af Fliser fjernes, bliver aktivfliserne større for at udfylde de tomme områder. Du kan deaktivere Fliser i alle typer visninger – Gittervisning, Miniaturevisning, Detaljevisning, Listevisning.
  Fliser vises kun i et valgt arbejdsområde. Angiv præferencerne for Fliser igen, hvis du skifter arbejdsrum.
tiles-on11 tiles-on21
 • Du kan se afkrydningsfeltet Kun miniature ud for visningsmuligheder nederst i panelet Indhold. Brug denne mulighed til at skjule stjernemarkeringer, filnavne og andre oplysninger. Dette reducerer områderne mellem hver fil i panelet Indhold og forbedrer visningen.

Miniaturer vises kun i et valgt arbejdsområde. Angiv præferencerne for Kun miniature igen, hvis du skifter arbejdsrum.

no-thumbnails thumbnails-on1
 • Ikonet med nulbedømmelse bevares og er synligt, selv efter at du fjernet bedømmelsen af et aktiv og fjernet markeringen af miniaturebilledet.

Vurderinger og mærkater med en enkelt tast

Du kan nu nemt skifte mellem vurdering/mærkater og filnavigering i Adobe Bridge. Som standard er Brug Ctrl/Cmd for vurderinger og mærkater deaktiveret. Hvis de er deaktiveret, kan du anvende vurderinger og mærkater på dine aktiver i kontrolpanelet med taltaster uden at holde Ctrl/Cmd-tasterne nede. 

Du kan få adgang til vurderinger og mærkater med en enkelt tast fra en af følgende placeringer:

 • Markeringsfeltet Brug Ctrl/Cmd til vurderinger og mærkater nederst i panelet Indhold.
 • Mærkat > Brug Ctrl/Cmd til genveje
 • Rediger > Præferencer > Mærkater og vurderinger > Tastaturindstilling > Brug Ctrl/Cmd til at anvende mærkater og vurderinger

Når du aktiverer denne indstilling, kan du bruge taltasterne 0-9 til filnavigering. 

Vurderinger og mærkater med en enkelt tast

Administration af farver

Hvis du bruger Adobe Creative Cloud, kan du bruge Adobe Bridge til automatisk at synkronisere farveindstillinger på tværs af programmer. Denne synkronisering sikrer, at farver har et ensartet udseende i alle farvestyrede Adobe-programmer.

Hvis farveindstillinger ikke synkroniseres, vises der en meddelelse øverst i dialogboksen Farveindstillinger i hvert program. Adobe anbefaler, at du synkroniserer farveindstillinger, før du begynder at arbejde med nye eller eksisterende dokumenter.

 1. Vælg en af følgende fremgangsmåder:

  • Vælg Rediger > Farveindstillinger.
  • Tryk på Ctrl+Skift+K (Windows) eller Kommando+Skift+K (Mac OS).
 2. Vælg en farveindstilling på listen, og klik på Anvend.

  Bemærk:

  Vælg Vis udvidet liste med farveindstillingsfiler for at udvide listen.

Ændring af sprogindstillinger

Adobe Bridge kan vise menuer, indstillinger og værktøjstip på flere sprog. Du kan også angive, at Adobe Bridge skal bruge et bestemt sprog til tastaturgenveje.

 1. Vælg Rediger > Indstillinger (Windows) eller Adobe Bridge > Indstillinger (Mac OS), og klik på Avanceret.

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder eller begge:
  • Vælg et sprog i menuen Sprog for at få vist menuer, indstillinger og værktøjstip på det pågældende sprog.
  • Vælg et sprog i menuen Tastatur for at benytte det pågældende tastatursprog til tastaturgenveje.
 3. Klik på OK, og genstart Adobe Bridge.

  Det nye sprog træder i kraft, næste gang du starter Adobe Bridge.

Aktivering af startscripts

Du kan aktivere eller deaktivere startscripts under indstillingerne for Adobe Bridge. De scripts, der vises på listen, afhænger af, hvilke Creative Suite®-komponenter du har installeret. Du kan deaktivere startscripts for at forbedre ydeevnen eller løse kompatibilitetskonflikter mellem scripts.

 1. Vælg Rediger > Indstillinger (Windows) eller Adobe Bridge > Indstillinger (Mac OS), og klik på Start scripts.

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Vælg eller fravælg de ønskede scripts.
  • Klik på Aktiver alle eller Deaktiver alle for at aktivere eller deaktivere alle scripts.
  • Klik på Vis mine start scripts for at gå til mappen med startscripts i Adobe Bridge på din harddisk.

Understøttelse af HiDPI- og Retina-skærme

Introduceret i Bridge CC 2015 6.3-udgivelsen

HiDPI-skærme og Apples Retina-skærme gør det muligt af få vist flere pixels på skærmen. Hvis du vil gøre brug af fremskridtene inden for skærmteknologier med høj opløsning, har Adobe Bridge indbygget understøttelse af skærme med høj opløsning, der kører på Windows og Mac OS X (f.eks. MacBook Pro med Retina-skærm).

Bridge registrerer DPI-indstillinger for forskellige skærme. Når du arbejder på en HiDPI-skærm, der er indstillet til en DPI på 150 % eller højere, skalerer Bridges brugergrænseflade automatisk til 200 %, så du fortsat ser skarpe og tydelige grænsefladeelementer, læsbare skriftstørrelser og skarpe ikoner på tværs af en lang række DPI-skærmindstillinger.

Bemærk:

Bridge understøtter en minimum skærmopløsning på 2560 x 1600. Arbejdes der på HiDPI-skærme med skærmopløsning indstillet under 2560 x 1600, afkorter Bridge brugergrænsefladen, og nogle elementer kan muligvis ikke være på skærmen.

Præferencer for brugergrænseflade

Præferencer for skalering

Når understøttelse af høj DPI er aktiveret på Windows, skaleres Bridge-brugergrænsefladen til 200 % på HiDPI-skærme. Bridge giver dig dog også mulighed for at manuelt at indstille skaleringen:

 1. Vælg Rediger > Præferencer > Grænseflade (Win) eller Adobe Bridge > Præferencer > Grænseflade (macOS).

 2. I dialogboksen Præferencer skal du klikke på Grænseflade.

  Udseende

  I dialogboksen Grænseflade for præferencer kan du angive brugergrænsefladens generelle udseende i dialogboksen. Du kan vælge mellem følgende:

  Farvetema

  Vælg et farveskema under Udseende fra kontekstpanelet, der åbnes. Du kan nu vælge Farvetema fra Mørkest, Mørk, og Lys. 

  Billedbaggrund

  Brug skydeknappen Billedbaggrund til at justere kontrastniveauerne i baggrunden af panelerne Indhold og Forhåndsvisning, som du vil have dem. Den justerede baggrundsfarve er uafhængig af det valgte farvetema til grænsefladen. Hertil kommer, at menulinjen følger et konsekvent farveskema med det valgte grænsefladefarveskema på Windows 10 og macOS. 

  Skalering

  Du kan nu også konfigurere indstillingerne for skalering af brugergrænsefladen i Bridge til at skalere grænsefladen på en ensartet måde baseret på skærmopløsningen. Nu har du fleksibiliteten til at skalere grænsefladen sammen med teksten. Træk skydeknappen Skalering fra Lille til Stor for at ændre størrelsen på værktøjer, tekst og andre elementer i brugergrænsefladen.

  Indstilling for skalering af brugergrænsefladen under indstillinger i Bridge
  Indstilling af præferencer for brugergrænseflade under udseende

Bemærk:

Ændringen træder i kraft, næste gang Adobe Bridge startes.

Gendannelse af indstillinger

Der gemmes mange programindstillinger i indstillingsfilen til Adobe Bridge, herunder indstillinger for skærm, Adobe Photo Downloader, ydeevne og filhåndtering.

Når du gendanner indstillingerne, vender de tilbage til standardindstillingerne, så du ofte kan rette op på usædvanlig programvirkemåde.

 1. Tryk på Ctrl (Windows) eller Alternativ (Mac OS), og hold tasten nede, mens du starter Adobe Bridge.
  restore-preferences
  Dialogboksen Gendan indstillinger

 2. Vælg en eller flere af følgende indstillinger i dialogboksen Nulstil indstillinger:

  Nulstil indstillinger

  Bringer indstillingerne tilbage til fabriksstandarderne. Nogle etiketter og klassifikationer kan gå tabt. Adobe Bridge opretter en indstillingsfil, når programmet starter.

  Slet alle lokale cachefiler

  Det kan hjælpe at rydde hele den lokale cache, hvis Adobe Bridge ikke viser miniaturebilleder korrekt. Adobe Bridge genopretter cachen, når programmet starter.

  Nulstil standardarbejdsrum

  Bringer Adobes foruddefinerede arbejdsrum tilbage til standardkonfigurationerne.

 3. Klik på OK, eller klik på Annuller, hvis du vil åbne Adobe Bridge uden at nulstille indstillingerne.

Adobe-logo

Log ind på din konto