Arbejde fra kommandolinjen

Find ud af, hvordan du bruger kommandolinjen til at få vist en liste over, installere og fjerne ZXP-, CCX- eller XDX-plug-ins til din Adobe-app på Windows og macOS.

Du har mulighed for at installere og fjerne plug-ins ved hjælp af Unified Plugin Installer Agent (UPIA). Dette kommandolinjeværktøj bliver automatisk installeret sammen med Creative Cloud-computerappen version 5.5 og nyere. Installation af XDX og CCX understøttes med Creative Cloud-computerappen version 5.7 og nyere.

Unified Plugin Installer Agent – grundlæggende om kommandolinje

Følg disse trin for at administrere plug-ins fra kommandolinjen:

 1. Åbn kommandolinjen:

  • Windows: Vælg Start > Alle programs > Tilbehør > Kommandoprompt.
  • macOS: Åbn Terminal ved at dobbeltklikke på dets ikon i mappen Programmer/Hjælpeprogrammer.
 2. Gå til Unified Plugin Installer Agent-programmappen. Du kan kopiere og indsætte nedenstående filstier direkte i kommandoprompten (Windows) eller i Terminal (macOS):

  • Windows:   

  cd "C:\Programfiler\Fælles filer\Adobe\Adobe Desktop Common\RemoteComponents\UPI\UnifiedPluginInstallerAgent"

  • macOS

  cd "/Library/Application Support/Adobe/Adobe Desktop Common/RemoteComponents/UPI/UnifiedPluginInstallerAgent/UnifiedPluginInstallerAgent.app/Contents/MacOS"

 3. På kommandolinjen skal du indtaste den eksekverbare sti som følger:

  • Windows: UnifiedPluginInstallerAgent.exe
  • macOS: ./UnifiedPluginInstallerAgent
 4. Efter den eksekverbare sti skal du indtaste den ønskede kommando.

  Følgende liste indeholder beskrivelser af de tilgængelige kommandoer. Bemærk, at disse kommandoer kun fungerer i brugertilstand, og hvis du er logget ind på Creative Cloud-computerappen.

  Kommando for Windows

  Kommando for macOS

  Påkrævede argumenter

  Beskrivelse

  /help

  --help

  Viser hjælpeoplysninger for kommandolinjen.

  /install

  --install

  filsti

  Installerer et plug-in.

  /remove

  --remove

  Plugin_name

  Fjerner et plug-in.

  /list

  --list

  all/<Product_name>

  • Viser plug-ins, der er installeret på din enhed for alle produkter/et givet produkt.
  • Denne kommando fungerer også, når du er logget ud. Den viser plug-ins, der var installeret, når du var logget ud.

  /version

  Returnerer versionsnummeret for Unified Plugin Installer Agent.

  I nedenstående tabel beskrives listen over tilgængelige argumenter:

  Argumenter

  Beskrivelse

  filsti

  Angiver navnet og placeringen på pakkefilen i ZXP-, CCX- eller XDX-format.

  Plugin_name

  Angiver navnet på plug-in'et (som angivet i listesvaret.

  Product_name

  Angiver navnet på det produkt, der bruger plug-in'et.

Installer et plug-in fra kommandolinjen

 1. Sørg for, at du har ZXP-, CCX- eller XDX-filen til det plug-in, du vil installere.

 2. Indtast en kommando, og angiv din egen argumentværdi:     

  • Windows: 

  UnifiedPluginInstallerAgent.exe /install c:\myfile.ccx

  • macOS: 

  ./UnifiedPluginInstallerAgent --install /myfolder/mysubfolder/myfile.ccx

 3. Test plug'in'et for at kontrollere, at alt fungerer efter hensigten.

Angiv plug-ins fra kommandolinjen

Indtast følgende kommando:

 • WindowsUnifiedPluginInstallerAgent.exe /list all
 • macOS./UnifiedPluginInstallerAgent --list all

Brug argumentet all til at angive alle de plug-ins, der er installeret på systemet.

Fjern et plug-in fra kommandolinjen

Indtast følgende kommando, og angiv dine egne argumentværdier:

 • Windows:  

UnifiedPluginInstallerAgent.exe /remove Plugin_name

 • macOS:

./UnifiedPluginInstallerAgent --remove Plugin_name 

Erstat Plugin_Navn med det specifikke navn på det plug-in, du vil fjerne.

Mere som dette

 Adobe

Få hjælp hurtigere og nemmere

Ny bruger?