Fejl: "Der opstod problemer under installationen" | CS3

Problem

Når du installerer Adobe Creative Suite 3 eller individuelle Creative Suite 3-programmer, vises en af følgende fejlmeddelelser:

 • "Der opstod problemer under installationen."
 • "Installation af komponenten mislykkedes."
 • "Installation af den delte komponent mislykkedes."

Løsninger

Løsning 1: Kør CS5 Cleaner Tool.

Adobe CS5 Cleaner Tool kan bruges til at løse installationsproblemer i Adobe Creative Suite 5-, Adobe Creative Suite 4- og Adobe Creative Suite 3-software. Læs om, hvordan du downloader og kører CS5 Cleaner Tool under Løsniong af installationsproblemer med CS5 Cleaner Tool (cpsid_82947).


Løsning 2: Kontrollér, om der er fejlnumre i logbogen.

Søg efter msilnstaller-fejl i Windows-logbogen. Du kan få flere oplysninger om, hvordan du aflæser logbogen, under Windows-logbogen i afsnittet Yderligere oplysninger.

Tabellen nedenfor viser almindelige MSI-fejlnumre og løsningsforslag. Selvom der henvises til specifikke produkter i nogle af vejledningerne, kan du godt anvende de løsninger, der henvises til i logbogen.

Fejlnummer

Program

Løsning

1406 eller 1402

Acrobat

TechNote 329137

1603

Hele Suite-pakken

1309, 1321

Hele Suite-pakken

1704 eller 1500

Hele Suite-pakken

TechNote 332507

Løsning 3: Deaktiver antivirussoftwaren og alle firewalls, inden du installerer Creative Suite 3 eller nogle af de individuelle programmer.

Antivirussoftware forhindrer installation af skadelige programmer på computeren. Hvis antivirusprogrammet anser Adobe-programmet som en virus, kan programmet ikke installeres korrekt. Hvis antivirusprogrammet scanner en fil eller post i registreringsdatabasen, som skal opdateres, blokerer det for adgang til filen eller posten. Hvis du ikke deaktiverede antivirussoftwaren, inden du installerede Adobe Creative Suite 3-programmet, skal du fjerne programmet. Deaktiver herefter antivirusprogrammet og firewallen. Når begge er deaktiveret, skal du installere programmet igen.

Adobe Creative Suite 3 indeholder programmet Version Cue. Dette program installerer en tjeneste kaldet Bonjour, som søger efter andre computere på netværket, der også bruger Bonjour. Installationen af Version Clue kan mislykkes, hvis firewallen ikke genkender denne protokol og derfor blokerer den. Du kan undgå denne fejl ved at deaktivere firewallen under installationen.

Løsning 4: Kontrollér, at der er plads nok på harddisken. Hvis der ikke er plads nok, skal du frigøre plads på harddisken eller installere programmet på en harddisk, hvor der er plads nok.

Kontrollér systemkravene for det Adobe Creative Suite 3-program, du er ved at installere. Sørg for at installere på et system, der opfylder minimumskravene. Du kan se oplysninger om systemkrav på produktsiderne på Adobe.com: http://www.adobe.com/dk/products.

Løsning 5: Afinstaller forudinstalleret Adobe-software.

Læs om, hvordan du fjerner forudinstallerede betaversioner af Adobe-programmer, i Afinstallation af forudinstallerede CS3-betaversioner (kb401574).

Løsning 6: Afinstaller Google Desktop.

Google Desktop kan forhindre installation af Adobe Creative Suite 3-programmer. Læs om, hvordan du afinstallerer Google Desktop, inden du installerer et Adobe Creative Suite 3-produkt, i brugervejledningen til systemet.

Løsning 7: Kontrollér installationsmediet.

Installationen af Creative Suite 3 kan mislykkes, hvis Creative Suite 3-disken er beskadiget, eller hvis computerens harddisk er defekt.

Følg disse trin for at kontrollere, om installationsmediet er beskadiget:

 1. Kontrollér, om der er støv eller skader på dvd'en. Rens dvd'en med en blød, fnugfri klud. Kontrollér bagsiden af dvd'en for at se, om der er buler, pletter, ridser eller misfarvninger.
 2. Kopiér dvd'ens indhold til harddisken.

 3. Prøv at installere Adobe Creative Suite 3 på en anden computer. Hvis det lykkes, kan der være problemer med filsystemet eller harddisken på den oprindelige computer. Læs mere under Flere oplysninger i Værktøjer til kontrol af harddisk.

 4. Prøv at udføre en skrivebordsinstallation. Du kan få flere oplysninger om skrivebordsinstallationer i et af følgende dokumenter:
 1. Hvis du har købt softwaren som download, skal du downloade den igen. Hvis en fil bliver beskadiget under downloadprocessen, kan den forårsage fejl under installationen.

Løsning 8: Fjern tidligere versioner af Flash Player.

Hvis følgende fejl vises i installationslogfilen, skal du fjerne tidligere versioner af Flash Player:

1: 0 2: Installer Flash Player 8 Plugin.msi 3: {91057632-CA70-413C-B628-2D3CDBBB906B} 4: {91057632-CA70-413C-B628-2D3CDBBB906B}; 5: 0 6: 1 7: 1 8: 0 Fejl 1714.Den ældre version af Adobe Flash Player 9-plugin kan ikke fjernes. Kontakt teknisk support.

Sådan fjernes Flash Player:

 1. Fjern eventuelle logfiler i mappen \Programmer\Fælles filer\Adobe\Installers. Disse filers navne slutter med "log" eller "gz". Slet filerne, medmindre du er ved at finde fejlmeddelelser i dem. Hvis du er i gang med at bruge filerne, skal du flytte dem ud af mappen til en ny mappe på skrivebordet.
 2. Reparerer eller installer Creative Suite 3.

Løsning 9: Opdater brugertilladelserne for de relevante filer.

Hvis følgende fejlmeddelelse vises, skal du opdatere brugertilladelserne for de specifikke mapper: Windows-installationsprogram, fejl 1321: "Installationsprogrammet har ikke tilstrækkelige tilladelser til at ændre filen C:\Windows\system 32\Macromed\Flash\FlashPlayerTrust\AcrobatConnect.cfg". Fejlmeddelelsen vises i logbogen eller i installationslogfilen for Adobe Creative Suite. 

Dette er et eksempel fra installationslogfilen for Adobe Creative Suite eller logbogen:

Handling 11:21:48: InstallValidate. Validering af installation Start på handling 11:21:48: InstallValidate. Fejl 1321. Installationsprogrammet har ikke tilstrækkelige tilladelser til at ændre filen C:\Windows\system 32\Macromed\Flash\FlashPlayerTrust\AcrobatConnect.cfg. Handlingen sluttede 11:21:48: InstallValidate. Return value 3.

I installationslogfilen kan du se, hvilken mappe eller fil brugertilladelserne skal ændres for. Det er ofte den mappe, der nævnes i trinene nedenfor. Læs mere om, hvordan du finder og læser installationslogfilen, i Installationslogfilen for Adobe Creative Suite.

Windows XP Professional:

 1. Vælg Start > Denne computer.
 2. Vælg Funktioner > Mappeindstillinger.
 3. Klik på fanen Vis.
 4. Fravælg Brug enkel fildeling nederst i afsnittet Avancerede indstillinger.
 5. Klik på OK.
 6. Vælg Start > Kør.
 7. Indtast %SYSTEMROOT%\system32, og klik på OK.
 8. Højreklik på mappen Macromed, og vælg Egenskaber.
 9. Vælg fanen Sikkerhed.
 10. Kontrollér, at Administratorer og SYSTEM vises, og at sikkerhedstilladelserne er indstillet til Fuld kontrol.
 11. Klik på Avanceret.
 12. Klik på fanen Ejer.
 13. Vælg Administratorer.
 14. Vælg indstillingen Erstat ejer af underbeholder og objekter og klik på Anvend.
 15. Klik på fanen Tilladelser.
 16. Vælg indstillingen Erstat tilladelsesposter på alle underobjekter med de viste poster, der gælder for underobjekter.
 17. Klik på OK og klik derefter på Ja i dialogkosen Sikkerhed.
 18. Højreklik på mappen Macromed, og vælg Slet.
 19. Installer Creative Suite igen.

Windows XP Home:

 1. Genstart i sikker tilstand.
 2. Genstart Windows.

  1. Tryk på F8 før Windows starter (når du ser en meddelelse om Avancerede startindstillinger).
  2. Vælg Fejlsikret tilstand fra listen med startindstillinger.
  3. Når Windows er i fejlsikret tilstand, vises ordene "Fejlsikret tilstand" i hvert hjørne af skrivebordet.
   • Hvis ordene "Fejlsikret tilstand" ikke vises i hvert hjørne på skrivebordet, skal du gentage trin a-c.
   • Hvis ordene Fejlsikret tilstand ikke bliver vist i hjørnerne på skærmen, skal du logge på computeren som administrator.
  4. Klik på OK, hvis du ser en dialogboks, der indikerer, at Windows kører i Fejlsikret tilstand.
 3. Vælg Start > Denne computer.
 4. Vælg Funktioner > Mappeindstillinger.
 5. Klik på fanen Vis.
 6. Fravælg Brug enkel fildeling nederst i afsnittet Avancerede indstillinger.
 7. Klik på OK.
 8. Vælg Start > Kør.
 9. Indtast %SYSTEMROOT%\system32, og klik på OK.
 10. Højreklik på mappen Macromed, og vælg Egenskaber.
 11. Vælg fanen Sikkerhed.
 12. Kontrollér, at Administratorer og SYSTEM vises, og at sikkerhedstilladelserne er indstillet til Fuld kontrol.
 13. Klik på Avanceret.
 14. Klik på fanen Ejer.
 15. Vælg Administratorer.
 16. Vælg indstillingen Erstat ejer af underbeholder og objekter og klik på Anvend.
 17. Klik på fanen Tilladelser.
 18. Vælg indstillingen Erstat tilladelsesposter på alle underobjekter med de viste poster, der gælder for underobjekter.
 19. Klik på OK og klik derefter på Ja i dialogkosen Sikkerhed.
 20. Højreklik på mappen Macromed, og vælg Slet.
 21. Installer Creative Suite igen.

Windows Vista:

 1. Vælg Start > Kør.
 2. Indtast %SYSTEMROOT%\system32, og klik på OK.
 3. Højreklik på mappen Macromed, og vælg Egenskaber.
 4. Vælg fanen Sikkerhed.
 5. Kontrollér, at Administratorer og SYSTEM vises, og at sikkerhedstilladelserne er indstillet til Fuld kontrol.
 6. Hvis Administratorer og SYSTEM ikke er indstillet til Fuld kontrol:
  1. Klik på Rediger.
  2. Følg anvisningerne i Kontrol af brugerkonti.
  3. Udfør de nødvendige ændringer.
 7. Klik på Avanceret.
 8. Klik på Rediger, og følg trinene i Kontrol af brugerkonti.
 9. Klik på fanen Ejer.
 10. Vælg Administratorer.
 11. Vælg indstillingen Erstat ejer af underbeholder og objekter og klik på Anvend.
 12. Klik på fanen Tilladelser.
 13. Vælg indstillingen Erstat tilladelsesposter på alle underobjekter med de viste poster, der gælder for underobjekter.
 14. Klik på OK og klik derefter på Ja i dialogkosen Sikkerhed.
 15. Højreklik på mappen Macromed, og vælg Slet.
 16. Klik på Fortsæt, og følg anvisningerne i UAC-prompten.
 17. Installer Creative Suite igen.

Kommandolinje:

Du kan bruge denne metoder i alle versioner af Windows vha. kommandoprompten.

 1. Vælg Start > Kør, og skriv cmd i boksen Åbn. Klik på OK.

  Bemærk:
  Når Kontrol af brugerkonti er aktiveret, kan du tildele flere tilladelser i Windows Vista.

  1. Vælg Start > Tilbehør.
  2. Højreklik på Kommandolinje, og vælg Kør som administrator.
 2. Brug disse kommandoer, inklusive anførselstegnene, og tryk på Enter ved slutningen af hver linje. Sørg også for at indtaste mellemrum mellem /T, /E, /C og /G i den tredje linje:

  c: cd "%SYSTEMROOT%\system32" cacls "Macromed" /T /E /C /G Administrators:F cacls "Macromed" /T /E /C /G SYSTEM:F exit

Løsning 10: Opdater de registreringsnøgler, der vises i fejlloggen.

Hvis denne fejlmeddelelse vises i Windows-installationsprogrammet, skal du opdatere tilladelserne for registreringsnøglerne: "1402 Kunne ikke læse værdi til nøgle" eller "1406 Kunne ikke skrive værdi til nøgle". Fejlmeddelelsen vises i logbogen eller i installationslogfilen for Adobe Creative Suite.

I installationslogfilen kan du se, hvilken registreringsnøgle brugertilladelserne skal ændres for. Læs mere om, hvordan du finder og læser installationslogfilen, under Installationslogfilen for Adobe Creative Suite.

Dette er et eksempel fra installationslogfilen for Adobe Creative Suite eller logbogen:

[6240] Fre 27 apr 18:02:12 2007 INFO Fejl 1406.Kunne ikke skrive værdi til nøgle \Software\Classes\CLSID\{1171A62F-05D2-11D1-83FC-00A0C9089C5A}. Kontrollér, at du har adgang til denne nøgle, eller kontakt supportteknikerne. [6240] Fre 27 apr 18:02:12 2007 INFO Handling afsluttet 18:02:12: InstallFinalize. Return value 3.

[6321] Man 1 maj 13:04:06 2007 INFO Fejl 1402.Kunne ikke læse værdi til nøgle \Software\Classes\CLSID\{1171A62F-05D2-11D1-83FC-00A0C9089C5A}. Kontrollér, at du har adgang til denne nøgle, eller kontakt supportteknikerne. [6321] Fre 1 maj 13:04:06 2007 INFO Handling afsluttet 18:02:12: InstallFinalize. Return value 3.

Bemærk: Trinene i dette løsningsforslag skal først følges, efter at installationen af Adobe Creative Suite 3 er gennemført.

Administratorgruppen herunder er standard lokal administrationsgruppe for Windows XP og Vista.

Ansvarsfraskrivelse: Denne fremgangsmåde involverer redigering af registreringsdatabasen i Windows. Adobe yder ikke support til redigering af registreringsdatabasen, der indeholder kritiske system- og programoplysninger. Sørg for at sikkerhedskopiere registreringsdatabasen, før du redigerer den. Du kan finde yderligere oplysninger om registreringsdatabasen i dokumentationen til Windows eller ved at kontakte Microsoft.

Der er to opgaver, du kan udføre, inden du gør brug af disse trin for at sikkerhedskopiere dit system og registreringsdatabasen:

 • Opret et gendannelsespunkt på computeren ved at gå ind under Start > Programmer > Tilbehør > Systemværktøjer > Systemgendannelse.
 • Sikkerhedskopiér registreringsdatabasen med det samme, når du har indtastet Registreringsdatabaseeditor ved at vælge Fil > Eksport. Eksportér en sikkerhedskopi af registreringsdatabasen. Sørg for at gemme den på et sted og med et navn, du kan huske.

Windows XP:

 1. Notér stien til den nøgle, der henvises til i fejlmeddelelsen, og lad installationsprogrammet køre videre. Der kan henvises til flere registreringsnøgler i logfilen. Notér alle de angivne stier i filen. F.eks.: \Software\Classes\CLSID\{1171A62F-05D2-11D1-83FC-00A0C9089C5A}.
 2. Vælg Start > Kør, skriv regedit i tekstfeltet Åbn i dialogboksen Kør, og klik derefter på OK.
 3. Sikkerhedskopiér din aktuelle registreringsdatabasefil:
  1. Vælg Fil > Eksport i dialogboksen registreringsdatabaseeditor.
  2. Giv filen et navn, og vælg en placering.
  3. Vælg Alle for Eksporter område.
  4. Klik på Gem.
 4. Gå til den overordenede nøgle til nøglen, der refereres til i fejlmeddelelsen. I forbindelse med nøglen \Software\Classes\CLSID\{1171A62F-05D2-11D1-83FC-00A0C9089C5A} skal du f.eks. åbne (dobbeltklikke på) HKEY_LOCAL_MACHINE >SOFTWARE > Software > Classes > CLSID.

  Bemærk: Disse trin kan variere en smule, afhængigt af stien i fejlmeddelelsen. Alle angivne nøgler begynder i mappen HKEY_LOCAL_MACHINE.
 5. Højreklik på den overordnede nøgle, og vælg Tilladelser (HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Software\Classes\CLSID).
 6. Kontroller, at Administratorer og SYSTEM findes, og at Fuld styring er valgt under kolonnen Tillad.
 7. Klik på Avanceret i dialogboksen Tilladelser.
 8. Vælg gruppen Administratorer (1), markér "Erstat ejer af underbeholder og objekter og klik på OK" (2), klik på Anvend (3) og vælg fanen Tilladelser (4).

  Bemærk: Vælg den aktuelle administratorkonto, hvis gruppen Administratorer ikke er tilgængelig.

 9. Vælg "Nulstil tilladelser for alle underordnede objekter og tillad overførsel af tilladelser, der kan arves" (1), og klik derefter på OK (2).
 10. Klik på OK i dialogboksen "Avancerede sikkerhedsindstillinger". Windows nulstiller tilladelserne for hvert underordnet objekt, så det stemmer overens med det overordnede.
 11. Gentag trin 1-10 for alle yderligere registreringsnøgler.

Windows Vista:

 1. Notér stien til den nøgle, der henvises til i fejlmeddelelsen. Der kan henvises til flere registreringsnøgler i logfilen. Notér alle de angivne stier i filen. F.eks.: \Software\Classes\CLSID\{1171A62F-05D2-11D1-83FC-00A0C9089C5A}.
 2. Vælg Start, skriv regedit i tekstfeltet Søg, og tryk derefter på Enter.
 3. Sikkerhedskopiér din aktuelle registreringsdatabasefil:

  1. Vælg Fil > Eksport i dialogboksen registreringsdatabaseeditor.
  2. Giv filen et navn, og vælg en placering.
  3. Vælg Alle for Eksporter område.
  4. Klik på Gem.
  5. Luk Registreringseditoren.
 4. Gå til den overordnede nøgle for den nøgle, der refereres til i fejlmeddelelsen. I forbindelse med nøglen \Software\Classes\CLSID\{1171A62F-05D2-11D1-83FC-00A0C9089C5A} skal du f.eks. åbne (dobbeltklikke på) HKEY_LOCAL_MACHINE >SOFTWARE > Software > Classes > CLSID.

  Bemærk: Disse trin kan variere en smule afhængigt af stien i fejlmeddelelsen. Alle angivne nøgler begynder i mappen HKEY_LOCAL_MACHINE.
 5. Højreklik på den overordnede nøgle, og vælg Tilladelser (HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID).
 6. Kontroller, at Administratorer og SYSTEM findes, og at Fuld styring er valgt under kolonnen Tillad.
 7. Klik på Avanceret i dialogboksen Tilladelser.
 8. På fanen Ejer skal du vælge gruppen Administratorer og markere "Erstat ejer af underbeholder og objekter".

  Bemærk: Vælg den aktuelle administratorkonto, hvis gruppen Administratorer ikke er tilgængelig.
 9. På fanen Tilladelser skal du vælge "Tillad, at tilladelser, der kan nedarves, overføres fra det overordnede objekt til dette objekt". Du skal også vælge "Nulstil tilladelser for alle underordnede objekter, og tillad overførsel af tilladelser, der kan nedarves".
 10. Klik på OK i dialogboksen "Avancerede sikkerhedsindstillinger". Windows nulstiller tilladelserne for hvert underordnet objekt, så det stemmer overens med det overordnede.
 11. Gentag trin 1-10 for alle yderligere registreringsnøgler.

Hvis der stadig vises en fejlmeddelelse i Adobe Creative Suite 3, skal du kontrollere tilladelserne for den registreringsnøgle, der forårsager fejlen. Omdøbning af nøglen med mellemrum giver installationsprogrammet mulighed for at oprette nøglen igen og nulstille tilladelelserne, hvis nøglen er beskadiget. Hvis du ikke kan ændre tilladelser eller omdøbe nøglen, skal du kontakte Microsoft eller din hardwareleverandør for at få hjælp.

Løsning 11: Fjern de aktuelle Adobe-farveprofiler, og opdater indstillingerne for registreringsdatabsen.

Hvis denne fejlmeddelelse vises i Windows-installationsprogrammet, skal du fjerne de aktuelle Adobe-farveprofiler og opdatere tilladelserne for registreringsnøglerne: "Opdaterer komponentregistrering, Meddelelsestype: 2, Argument: 1 Meddelelsestype: 2, Argument: 1". Fejlmeddelelsen vises i logbogen eller i installationslogfilen for Adobe Creative Suite.

Kontrollér fejlen ved at gennemse installationslogfilen for returværdi 3 og se, hvilken fejl der er registreret i logfilen. Læs mere om, hvordan du finder og læser installationslogfilen, i Installationslogfilen for Adobe Creative Suite.

Dette er et eksempel fra installationslogfilen for Adobe Creative Suite eller logbogen:

UninstallColorProfilesRollback.E35C3ECB_5FDA_49E1_AB1F_D472B7CB9017 (Adobe) -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- BEGYND – Adobe_UninstallColorProfiles -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- (Adobe) UninstallColorProfiles - MSIRUNMODE_ROLLBACK (Adobe) Anmoder om egenskab: CustomActionData (Adobe) Egenskab kan ikke hentes (Adobe) Der er ingen farveprofiler, som skal ændres (Adobe) -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- SLUT – Adobe_UninstallColorProfiles -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- Fjerner ODBC-komponenter Opdaterer komponentregistrering Meddelelsestype: 2, Argument: 1 Meddelelsestype: 2, Argument: 1 Handling afsluttet 13:52:26: INSTALLER. Return value 3.

Administratorgruppen herunder er standard lokal administrationsgruppe for Windows XP og Vista.

Ansvarsfraskrivelse: Denne fremgangsmåde involverer redigering af registreringsdatabasen i Windows. Adobe yder ikke support til redigering af registreringsdatabasen, der indeholder kritiske system- og programoplysninger. Sørg for at sikkerhedskopiere registreringsdatabasen, før du redigerer den. Du kan finde yderligere oplysninger om registreringsdatabasen i dokumentationen til Windows eller ved at kontakte Microsoft.

Der er to opgaver, du kan udføre, inden du gør brug af disse trin for at sikkerhedskopiere dit system og registreringsdatabasen:

 • Opret et gendannelsespunkt på computeren ved at gå ind under Start > Programmer > Tilbehør > Systemværktøjer > Systemgendannelse.
 • Sikkerhedskopiér registreringsdatabasen, når du har åbnet registreringseditoren, ved at vælge Filer > Eksportér. Giv sikkerhedskopien et navn og en placering, du kan huske.

Fjern de gamle ICC-profiler

 1. Gå til \WINDOWS\system32\spool\drivers\color i Windows Stifinder.
 2. Slet følgende ICC-profiler:
  • AdobeRGB1998.icc
  • AppleRGB.icc
  • ColorMatchRGB.icc
  • EuropeISOCoatedFOGRA27.icc
  • EuroscaleUncoated.icc
  • JapanColor2001Coated.icc
  • JapanColor2001Uncoated.icc
  • JapanColor2002Newspaper.icc
  • JapanWebCoated.icc
  • USSheetfedCoated.icc
  • USSheetfedUncoated.icc
  • USWebCoatedSWOP.icc
  • USWebUncoated.icc   Bemærk: Det er ikke nødvendigvis alle filer på listen, som findes i bibliotekerne. Fjern så mange som muligt af de filer, der vises. Hvis du ikke kan fjerne en ICC-profil, skal du prøve at ændre tilladelserne for mappen. Følg trinene i Løsning 9: Opdater brugertilladelserne for de relevante filer
   . 3. Gentag trin 1-2 for følgende mappeplacering: \Programmer\Fælles filer\Adobe\Color\Profiles.

Opdater registreringsnøglen

Windows XP:

 1. Vælg Start > Kør, skriv regedit i tekstfeltet Åbn i dialogboksen Kør, og klik derefter på OK.
 2. Sikkerhedskopiér din aktuelle registreringsdatabasefil:
  1. Vælg Fil > Eksport i dialogboksen registreringsdatabaseeditor.
  2. Giv filen et navn, og vælg en placering.
  3. Vælg Alle for Eksporter område.
  4. Klik på Gem.
 3. Gå til HKLM\SOFTWARE\Adobe\.
 4. Højreklik på PDF-administratorindstillinger, og vælg Tilladelser.
 5. Kontroller, at Administratorer og SYSTEM findes, og at Fuld styring er valgt under kolonnen Tillad.
 6. Klik på Avanceret i dialogboksen Tilladelser.
 7. Vælg gruppen Administratorer (1), markér "Erstat ejer af underbeholder og objekter og klik på OK" (2), klik på Anvend (3) og vælg fanen Tilladelser (4).

  Bemærk: Vælg den aktuelle administratorkonto, hvis gruppen Administratorer ikke er tilgængelig.

 8. Vælg "Nulstil tilladelser for alle underordnede objekter, og tillad overførsel af tilladelser, der kan nedarves" (1), og klik derefter på OK (2).
 9. Klik på OK (3) i dialogboksen "Avancerede sikkerhedsindstillinger". Windows nulstiller tilladelserne for hvert underordnet objekt, så det stemmer overens med det overordnede.

Windows Vista:

 1. Vælg Start, skriv regedit i tekstfeltet Søg, og tryk derefter på Enter.
 2. Sikkerhedskopiér din aktuelle registreringsdatabasefil:

  1. Vælg Fil > Eksport i dialogboksen registreringsdatabaseeditor.
  2. Giv filen et navn, og vælg en placering.
  3. Vælg Alle for Eksporter område.
  4. Klik på Gem.
  5. Luk Registreringseditoren.
 3. Gå til HKLM\SOFTWARE\Adobe\
 4. Højreklik på PDF-administratorindstillinger.
 5. Kontroller, at Administratorer og SYSTEM findes, og at Fuld styring er valgt under kolonnen Tillad.
 6. Klik på Avanceret i dialogboksen Tilladelser.
 7. På fanen Ejer skal du vælge gruppen Administratorer og markere "Erstat ejer af underbeholder og objekter".

  Bemærk: Vælg den aktuelle administratorkonto, hvis gruppen Administratorer ikke er tilgængelig.
 8. På fanen Tilladelser skal du vælge "Tillad, at tilladelser, der kan nedarves, overføres fra det overordnede objekt til dette objekt". Du skal også vælge "Nulstil tilladelser for alle underordnede objekter, og tillad overførsel af tilladelser, der kan nedarves".
 9. Klik på OK i dialogboksen "Avancerede sikkerhedsindstillinger". Windows nulstiller tilladelserne for hvert underordnet objekt, så det stemmer overens med det overordnede.

Hvis du ikke kan ændre tilladelser eller omdøbe nøglen, skal du kontakte Microsoft eller din hardwareleverandør for at få hjælp.

Løsning 12: Kontakt Adobes tekniske support.

Hvis du ikke kan installere Creative Suite 3 efter at have afprøvet samtlige løsningsforslag, skal du kontakte Adobes tekniske support. Sørg for at have installationslogfilen og logbogen klar, hvis du bliver bedt om at sende dem til supporten. Læs mere i Installationslogfilen for Adobe Creative Suite eller Windows-logbogen.

Yderligere oplysninger

Du kan bruge Windows-logbogen og installationslogfilen for Adobe Creative Suite til at finde årsagen til et problem.

Windows-logbogen

Logbogen er et Microsoft-værktøj, som indsamler data om fejl, der opstår under kørslen af Windows. Installationsprogrammet til Adobe Creative Suite 3 anvender en række Windows-installationsprogrammer, når det installerer programmer. Du kan diagnosticere fejl i Windows-installationsprogrammet via Windows-logbogen.

 1. Åbn logbogen.
  • Windows XP
   1. Vælg Start > Kør, og indtast eventvwr
   2. Klik på OK.
  • Windows Vista
   1. Klik på Start.
   2. Skriv eventvwr i søgefeltet, og tryk på Enter.
 2. Vælg Program.
 3. Led efter gule advarsler eller røde fejl i kolonnen Type, som også viser MSI Installer i kolonnen Kilde.

  Bemærk: Nogle gange henviser disse data til programmer eller tjenester, som skaber konflikt med installationsprogrammet og forårsager installationsfejl. Adobes supportafdeling skal nogle gange bruge disse oplysninger, hvis du beder om hjælp.

Installationslogfilen for Adobe Creative Suite

Installationslogfilen for Adobe Creative Suite 3 indeholder detaljerede meddelelser om, hvorfor installationen mislykkedes (eller lykkedes). Du kan bruge logfilen til at diagnosticere problemet hurtigt. Ved hvert installationsforsøg tilføjes der oplysninger i den forrige installationslogfil. Det kan lette fejlfindingen at slette den aktuelle installationslogfil og køre installationen igen. Logfilen oprettes både i Windows og Mac OS. Fejlmeddelelserne er forskellige på grund af forskelle i operativsystemerne.

 1. Find installationslogfilen for Adobe Creative Suite 3.

  Mappen \Programmer\Fælles filer\Adobe\Installers
  .
 2. Dekomprimer installationslogfilen for Adobe Creative Suite 3.

  Vigtigt: Logfilen er arkiveret med et komprimeringsværktøj med navnet gzip, og der kræves et værktøj som f.eks. Winzip eller WinRAR til at dekomprimere den.

  Bemærkning om logfilnavne:
  • Navnet på logfilen for Creative Suite 3 Design Premium er f.eks. Adobe Creative Suite 3 Design Premium 1.0.log.gz.
 3. Søg efter disse nøgleord i logfilerne: ALVORLIG, FEJLFINDING, FEJL og Returværdi 3 (kun Windows). Der skelnes mellem store og små bogstaver.
  Hvis logfilen indeholder en eller flere af følgende fejlmeddelelser, skal du prøve løsning 1-5 samt den løsning, der står ved siden af fejlmeddelelsen:

Værktøjer til kontrol af harddisk

Du kan kontrollere harddiskens tilstand vha. forskellige værktøjer. Installationsfejl kan skyldes beskadigede sektorer, filer med krydsreferencer eller andre filfejl. Kør disse værktøjer for at løse problemer med harddisken eller diagnosticere fejl.

Diskdefragmentering

Diskdefragmentering til Windows er designet til at øge adgangshastigheden, og nogle gange øger programmet også mængden af ledig plads på harddisken. Diskdefragmentering omarrangerer filerne på harddisken, så de anvender sammenhængende placeringer.

Sådan åbnes Diskdefragmentering:

 1. Klik på Start > Alle programmer > Tilbehør > Systemværktøjer > Diskdefragmentering.
 2. Vælg den primære harddisk, og klik på Defragmenter.

Chkdsk

Chkdsk er et kommandolinjeværktøj, som kontrollerer harddisken for fejl og beskadigede sektorer. Du kan bruge switchen "f" til at scanne efter og rette eventuelle fejl.

Start Chkdsk

 • Windows XP
  1. Vælg Start > Kør.
  2. Skriv cmd, og klik på OK.
  3. Skriv chkdsk /f, og tryk på Enter.
  4. Når scanningen er gennemført, skal du skrive exit og trykke på Enter.
 • Windows Vista
  1. Vælg Start > Programmer > Tilbehør.
  2. Højreklik på kommandoprompten, og vælg Kør som administrator.   Bemærk: Følg anvisningerne i Kontrol af brugerkonti, hvis de vises. Hvis du bliver bedt om det, skal du angive en administratorkonto og -adgangskode.  3. Skriv cmd, og klik på OK.
  4. Skriv chkdsk /f, og tryk på Enter.
  5. Når scanningen er gennemført, skal du skrive exit og trykke på Enter.


Adobe-logo

Log ind på din konto