Varsel "Der er ikke tillid til certifikatudstederen for dette websted..."

Sikkerhedsvarsel "Der er ikke tillid til certifikatudsteder eller certifikatudstederen er ukendt"

Når du logger på et Adobe-program, får du følgende varsel:

Denne side kræver en sikker forbindelse, hvilket omfatter servergodkendelse. Der er ikke tillid til certifikatudstederen for dette websted eller certifikatudstederen er ukendt...

Løsning: Installer GlobalSign Root CA-certifikatet

GlobalSign Root CA-certifikatet er nødvendigt for at logge på og aktivere Adobe-programmer. Her er, hvordan du installerer det.

  1. I dialogboksenSikkerhedsadvarsel skal du klikke påVis certifikat.

  2. Klik på fanen Certifikationssti, og vælg GlobalSign Root CA.

  3. Klik på Vis certifikat.

  4. Klik på Installer certifikat.

  5. Når du bliver bedt om at angive en installationsplacering, skal du vælgeTrusted Root Certification Authorities. Fortsæt med guiden, og klik derefter på Udfør.

  6. Luk sikkerhedsadvarslen, og klik på Forsøg igen.

 Adobe

Få hjælp hurtigere og nemmere

Ny bruger?