Fejlfinding ved installationsproblemer med logfiler | CS

Installationsprogrammerne for Adobe Creative Suite (CS5, CS5.5 og CS6), Photoshop Elements og Premiere Elements registrerer deres handlinger i logfiler. Disse logfiler kan være nyttige, når du skal finde ud af, om bestemte fejl opstod under en installation. For automatiske installationer registreres fejlmeddelelser kun i logfilen.

 • Hvis du vil finde årsagen til fejl i hhv. Creative Suite, Photoshop Elements eller Premiere Elements, som opstod, efter du klikkede på Installer, kan du læse Analyse af den primære installationslogfil i programmet.
 • Hvis du vil finde årsagen til fejl i Creative Suite, Photoshop Elements eller Premiere Elements, der opstod, før du klikkede på Installer i installationsprogrammets grænseflade, kan du finde oplysninger under Analyse af PDapp-logfilen.

Har du Creative Cloud?

Læs mere om brugen af logfilerne fra Creative Cloud til fejlfinding i Fejlfinding ved installationsproblemer med logfiler | CC.

Analyse af den primære installationslogfil

Hvis du foretager fejlfinding for installationsfejl, som opstod, efter du klikkede på Installer, skal du analysere den primære installationslogfil.

En analyse af den primære installationslogfil består af tre trin. Udfør hvert trin i kronologisk rækkefølge, indtil du har fundet installationsfejlene.

 1. Naviger til logfilerne i en af følgende mapper:

  • Windows 32-bit: \Programmer\Fælles filer\Adobe\Installers\
  • Windows 64-bit: \Programmer (x86)\Fælles filer\Adobe\Installers
  • Mac OS: /Library/Logs/Adobe/Installers/

  Logfilnavnet indeholder produktnavnet og installationsdatoen efterfulgt af ".log.gz." Filtypenavnet .gz angiver, at der er tale om et komprimeret format.

 2. Brug et dekomprimeringsværktøj som f.eks. WinRAR eller StuffIt, til at udpakke .gz-filen. Når logfilen er dekomprimeret, er den en almindelig tekstfil.

 3. Åbn logfilen i WordPad (Windows) eller TextEdit (Mac OS).

  Bemærk:

  Som standard åbnes logfilerne i Console på Mac OS. Markér hele teksten ved at trykke på Command+A, og kopiér og indsæt den herefter i et tekstredigeringsprogram, inden du fortsætter.

 4. Rul ned til bunden af loggen. Se i afsnittet --- Oversigt --- efter linjer, der begynder med ERROR eller FATAL og . De indikerer, at der opstod en fejl under installationen.

  Vigtigt:Nogle optegnelser der begynder med ERROR eller FATAL er ikke ansvarspådragende fejlmeddelelser. Nogle ERROR og FATAL-poster angiver kun at komponenten svigtede men ikke hvad der bevirkede fejlen. Se Informerende ERROR- og FATAL-poster under Analyse af avancerede fejl nedenfor.

  Der kan være flere fejl. Fejlmeddelelser kan se sådan ud:

  ERROR: 1 Error rolling back command ARKCreateDirectoryCommand

  ERROR: 2 Unable to create directory "E:\ProgramFilesAdobe\Adobe Contribute CS5

 5. Søg efter en løsning til hver fejlmeddelelse under Adobe Support. Når du søger, bedes du undlade at medtage stier og maskinspecifikke oplysninger i søgestrengen. For de ovennævnte fejl skal du for eksempel søge efter "Error rolling back command ARKCreateDirectoryCommand" og "Unable to create directory".

  Du kan finde en liste over mulige fejlmeddelelser ved installation eller brug samt eventuelle løsninger i Fejl i installations- eller startlogfilerne | CS6, CS5.5, CS5.

Creative Suite, Photoshop Elements, Premiere Elements og Acrobat kan benytte installationsprogrammet i Windows. Dette programs fejlkoder vises ikke i oversigtsafsnittet i logfilen.

Bemærk:

Fejlene optræder inden søgeordet i følgende format: Error 1234.

 1. I WordPad skal du i logfilen søge efter Return value 3.

 2. Hvis du finder fejl, kan du søge efter mulige løsninger i Adobe Support. Undlad at medtage fil eller registreringsdatabasestier fra søgningen.

 3. Gentag søgningen indtil du har nået slutningen på logfilen.
 4. Rul ned til oversigtafsnittet på logfilen og kig efter alle de følgende optegnelser. Hvis nogen af følgende poster vises, kan du finde en løsning under Microsoft Visual Studio-kørsler installerer ikke CS5 eller CS5.5 korrekt på Windows.

  • ERROR:  - Microsoft_VC80_ATL_x86: Installationen mislykkedes
  • ERROR:  - Microsoft_VC80_CRT_x86: Installationen mislykkedes 
  • ERROR:  - Microsoft_VC80_MFC_x86: Installationen mislykkedes 
  • ERROR:  - Microsoft_VC80_MFCLOC_x86: Installationen mislykkedes 
  • ERROR:  - Microsoft_VC90_ATL_x86: Installationen mislykkedes 
  • ERROR:  - Microsoft_VC90_CRT_x86: Installationen mislykkedes 
  • ERROR:  - Microsoft_VC90_MFC_x86: Installationen mislykkedes 

Installationsprogrammerne for Creative Suite, Photoshop Elements eller Premiere Elements angiver de fleste fejl i oversigtsafsnittet på din installationslogfil. Hvis der ikke findes nogle fejl i oversigten, skyldes installationsfejlen en fejl ved installationen af den seneste komponent. 

De fejl, som ikke genereres af fejlkoder for returværdi 3, angiver, at den sidste komponent med fejl forårsagede installationsfejlen. Fejlfinding af avancerede fejl kan kræve, at du angiver de fejlfindingstrin, der skal foretages, hvis der ikke blev genereret nogen fejlmeddelelse.  

Komponentinstallationer begynder med:

Installationsprogramaktivitet: <Component name> *=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*==*=*

Komponentinstallationer slutter med:

*=*=*=*=*=*=*=*=*=* Aktiviteten er gennemført. Indstilling af status: # =*=*=*=*=*=*=*=*=*=*

Følg vejledningen nedenfor for at finde den seneste komponent der svigtede under installation.

Vigtigt: Undlad at søge i logfilen efter status:# muligheder. Status: #-poster, der ikke forhindrede installationen, kan forekomme. Installationen mislykkedes kun på grund af den sidste komponent, som mislykkedes.

 1. Rul ned til bunden af installationslogfilen.
 2. Rul langsomt op fra oversigtafsnittet på loggen. 
 3. Find en logoptegnelse med en status: # hvor værdi er forskellig fra 0. Linjen ligner denne her:

  *=*=*=*=*=*=*=*=*=* Aktiviteten er gennemført. Statusangivelse: 7 =*=*=*=*=*=*=*=*=*=*

  Bemærk:
  Denne post angiver afslutningen på en komponentinstallation, som blev afsluttet med fejl. 4. Når du har identificeret den sidste komponent, som mislykkedes, skal du scrolle til toppen af komponentinstallationen.  

 5. Gennemse hver optegnelse i logfilen mellem begyndelsen og slutlinjerne af komponentinstallationen for hver af de eventuelle fejlmeddelelser.

 6. Hvis du finder fejl i denne del af logfilen, kan du søge efter mulige løsninger i Adobe Support.

  Bemærk:

  Hvis der ikke er angivet nogen fejlmeddelelser, kan du udføre fejlfinding for selve komponenten. Du kan bruge logfilen til at kontrollere de handlinger, som komponentinstallationen udførte, og se hvilke fejlfindingstrin, du evt. skal udføre. Læs AIR-komponenten mislykkes ved installation af Creative Suite 5-produkter.

Fejlfinding for den mislykkede installationskomponent kræver, at du finder ud af, hvad komponenten forsøgte at installere. Derefter skal du udføre fejlfinding for den specifikke komponent. Hvis installationsprogrammet f.eks. forsøgte at installere en pakke med skrifttyper, men der ikke er angivet nogen fejl i det relevante afsnit af installationslogfilen, skal du udføre fejlfinding for skrifttyper. Du kan f.eks. afinstallere en skrifttype og installere den igen, kontrollere tilladelserne under skriftmappen eller deaktivere funktionerne til styring af skrifttyper.

Se Informerende ERROR og FATAL optegnelser 

Følgende optegnelser til Windows brugere indikerer at 64-bit komponenter ikke kunne installeres og kan ignoreres på et 32-bit system:

 • ERROR: The payload with AdobeCode: {1E0B4F40-6DC4-4C09-B889-F595D34B4B86} has required dependency on:
 • ERROR: Family: CoreTech 
 • ERROR: ProductName: Adobe Player for Embedding x64 
 • ERROR: MinVersion: 0.0.0.0 
 • ERROR: This dependency is not satisfied, because this payload is x64 and is not supported on this machine. 

Følgende optegnelser indikerer at en komponentinstallation svigtede men angiver ikke årsagen til fejlen. Du kan ignorere optegnelser der svarer til følgende:

 • ERROR: Removing this dependency from list. Produktet fungerer måske ikke rigtigt.
 • ERROR: - AdobeColorJA CS5: Installationen mislykkedes 
 • ERROR: - Adobe ReviewPanel CS5: Installationen mislykkedes 
 • ERROR: - Photoshop Camera Raw (64 bit): Installationen mislykkedes 
 • ERROR: - Adobe Photoshop CS5 Core_x64: Mislykkedes pga. installationsfejl af sprogpakke

Analyse af PDapp-logfilen

Hvis du foretager fejlfinding for installationsfejl, som opstod, før du klikkede på Installer, skal du analysere PDapp-logfilen.

 1. Naviger til PDapp.-logfilen i en af følgende mapper:

  Bemærk: De følgende mapper er skjult som standard. Hvis der er behov for at se skjulte filer, kan du benytte Mappeindstillinger (Windows) eller Terminal > Gå til (Mac OS). Du kan læse mere under Vis skjulte filer og mapper i Windows 10 og ældre versioner eller Brugerens biblioteksmappe vises ikke i Mac OS X 10.7 og nyere.

  • Windows XP: \Dokumenter og indstillinger\[brugernavn]\Lokale indstillinger\Temp
  • Windows 10/8.1/Vista/7: \Brugere\[brugernavn]\AppData\Local\Temp
  • Mac OS: Brugere/[brugernavn]/Bibliotek/Logfiler
 2. Åbn PDapp.log-filen i en teksteditor som f.eks. WordPad (Windows) eller TextEdit (Mac OS).

  PDapp.log registrerer installationsforsøg sekventielt. Hver linje i logfilen starter med et dato- og tidsstempel, som angiver, hvornår installationsforsøget fandt sted, og hvert forsøg starter med et buildversionnummer.

  Analyser kun den seneste installation. Hvis du ikke kan finde ud af, hvilket buildforsøg der er det seneste, skal du slette PDapp.log og køre installationsprogrammet igen.
   

 3. I det seneste installationsforsøg skal du se efter linjer, der indeholder [ERROR] eller [FATAL]. F.eks.:


  5/1/2010 13:49:48.847 [ERROR] DWA.SystemRequirement SystemRequirements check FAILED for payload - Adobe Media Encoder CS5 PCI WRAPPER
  5/1/2010 13:49:20 [FATAL] PIM - Error could not create PIM Common Folder Path... F:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\OOBE\PDApp\

 4. Søg efter en løsning til hver fejlmeddelelse under Adobe Support. Undgå at medtage stier og maskinspecifikke oplysninger i søgestrengene. For de ovennævnte fejl skal du for eksempel søge efter "DWA.SystemRequirement SystemRequirements check FAILED for payload" og "PIM - Error could not create PIM Common Folder Path".

Har du stadig brug for hjælp?

Hvis der ikke findes en løsning på fejlen på Adobe Support-siden, skal du kontakte Adobe Support.

Du kan også besøge Adobes produktfora.

 Adobe

Få hjælp hurtigere og nemmere

Ny bruger?