Oprettelse af artikler med multigengivelse

Udgivere står over for en udfordring, da iPads og iPhones omfatter modeller med både SD (Standard Definition) og HD (High Definition). En mulig tilgang er at skabe en enkelt folio, der virker på både SD- og HD-modeller. Men uden at oprette artikler med multigengivelse vises noget indhold pixeleret på HD-enheden, og nogle overlejringer opfører sig anderledes. En anden metode er at oprette forskellige gengivelser til både SD- og HD-modellerne. Men gengivelser er svære at vedligeholde for nogle udgivere, og apps i enkeltudgaver understøtter ikke gengivelser af flere folioer.

Ved at oprette artikler med multigengivelse kan du oprette en enkelt folio på 1024 x 768 med PDF-artikler, der ser flotte ud og kører fint på både SD- og HD-iPads. Når du opretter en artikel med et PDF-billedformat, har PDF-billederne nu en højere opløsning end i den tidligere version (op til 108 ppi i stedet for 72 ppi). Selvom en artikel med flere gengivelser ser godt ud på en iPhone 5, bliver indholdet konverteret til letterbox-format. Du opnår det bedste resultat ved at oprette en separat 1136 x 640-gengivelse.

Denne funktion gælder kun for iOS apps. I Android- og Windows-apps skaleres indhold op og ned og tilpasses letterbox-formatet efter behov, uanset artikelformat.

Bemærk: Hvis du vil have en højere opløsning end 108 ppi for visse billeder, kan du gøre dette billede til en højopløselig overlejring, som f.eks. en billedsekvens med kun én billedfil.

Desuden kan du udføre følgende opgaver for at oprette en PDF-artikel med flere gengivelser:

Brug et vektorformat til diasshows og rammer, der kan rulles

Når du vælger et diasshow eller et objekt, der kan rulles, viser panelet Folio Overlays et eksportformat i indstillingen PDF-artikler, der giver dig mulighed for at vælge enten Raster eller Vektor. Hvis du vælger Vektor, vises indholdet – specielt tekst – i diasshows og rammer, der kan rulles, skarpere på HD-enheder. Men, det tager længere tid at indlæse vektorindhold end rasterindhold. Du opnår de bedste resultater ved at bruge indstillingen Vektor til indhold med megen tekst og Raster til indhold med mange billeder.

Sørg for, at din foliofremvisers version er v23 eller senere. Ellers har denne indstilling ingen effekt.

Desværre er der ingen vektorindstilling til knappen. Knapperne nedsamples til 72 ppi (ikke 108), hvilket får knappens tekst til at se pixeleret ud i nogle tilfælde. Du kan løse dette problem ved at oprette et billede for knappen og placere en usynlig knap over dette billede.

Brug af vektorformat til et diasshow

Brug forskellige interaktive aktiver til SD- og HD-enheder

Denne funktion er især nyttig til billeder med panorering og zoom, men kan også anvendes til panoramaer, billedsekvenser, videoer og temaer til lydkontrol. Du kan inkludere to forskellige sæt elementer. Det gør du ved at oprette en undermappen med navnet "HD" i den mappe, der indeholder SD-aktiverne. I HD-mappen skal du bruge billeder med høj opløsning med de samme navne som SD-aktiverne. I panelet Folio Overlays skal du oprette et link til mappen, der indeholder SD-aktiverne. Fremviseren på SD iPad'en viser ét sæt af aktiver, og fremviseren på HD-iPad'en viser aktiverne i HD-mappen.

Bemærk:

HD-aktiverne til panorering og zoom, billedsekvens og lydtema skal have den dobbelte størrelse i forhold til SD-aktiverne. Hvis en billedsekvens f.eks. indeholder SD-billeder i 300 x 200 i 72 ppi, skal HD-kildefilerne være 600 x 400 i 72 ppi.

Hvis du vil bruge forskellige panoramaaktiver til iPad-modellerne med HD og SD, skal du oprette en HD-mappe, der indeholder billeder i høj opløsning med navne, der svarer til navnene på billederne med lavere opløsning.

Til videoer og billeder med panorering og zoom kan du oprette en enkelt HD-mappe, der indeholder flere filer i høj opløsning. Hvis mappen Links f.eks. indeholder polarbear.jpg og video01.mp4, kan du oprette mappen HD i mappen Links med versioner i høj opløsning af filerne polarbear.jpg og video01.mp4.

Du skal være opmærksom på, at når du inkluderer to sæt aktiver til overlejringstyper, så forøges foliostørrelsen.

Vi anbefaler især, at der oprettes to forskellige sæt elementer til billeder, hvor der bruges panorering og zoom. Det er ikke nødvendigt at oprette separate SD- og HD-versioner til alle overlejringstyper. Nogle udgivere opretter f.eks. kildefiler til overlejringer til billedsekvenser, der falder mellem SD- og HD-opløsninger, f.eks. billeder med 108 effektive ppi. Hvis en video med høj opløsning afspilles på en SD iPad, er der ingen grund til at oprette en yderligere video med lav opløsning.

 Adobe

Få hjælp hurtigere og nemmere

Ny bruger?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
kreativitetskonferencen

14-16. oktober i Miami Beach og online

Adobe MAX

Kreativitetskonferencen

14-16. oktober i Miami Beach og online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
kreativitetskonferencen

14-16. oktober i Miami Beach og online

Adobe MAX

Kreativitetskonferencen

14-16. oktober i Miami Beach og online