Løs problemer med netværk og flytbare medier

Påvirkes Illustrator-ydeevnen, når filer åbnes eller gemmes på tværs af et netværk eller fra flytbare medier? Find ud af, hvordan du løser problemet.

Når du gemmer og åbner filer på tværs af et netværk eller fra flytbare medier, påvirkes ydeevnen af mange variabler, hvilket fører til beskadigede filer, adgangsproblemer eller langsom ydeevne.
I sådanne tilfælde kan Adobe Illustrator vise en af følgende fejlmeddelelser:

 • "Kunne ikke gennemføre denne handling, fordi denne fil er i et ukendt format."
 • "Kunne ikke gennemføre anmodningen, fordi filen er låst."
 • "Kunne ikke gemme på grund af en diskfejl."
 • "Filen er optaget."
 • "Kan ikke gemme illustrationen."
 • "Manglende fil."

Bemærk: Problemerne ved brug af Illustrator-filer via et netværk eller fra flytbare medier kan være periodiske eller forsinkede.

Adobes tekniske support yder udelukkende support til Illustrator på en lokal harddisk. Det er svært at identificere og genskabe problemer ved konfiguration af netværk og eksternt udstyr. 

Illustrator understøtter arbejde via netværk og flytbare medier og er omhyggeligt testet på tværs af flere netværkskonfigurationer. Det er dog ikke alle eksisterende netværkskonfigurationer, inklusive software, hardware, indstillinger og adgangsrettigheder, der er blevet testet. Derfor kan dit netværk eller din netværkskonfiguration evt. forårsage fejl, nedbrud eller uventet funktion.

Illustrator er et ressourcekrævende program, der kræver mere RAM og mere harddiskplads end de fleste andre programmer. Selvom du godt kan bruge Illustrator-filer via netværk og flytbare medier, kan det dog gå ud over programmets ydeevne og stabilitet. For eksempel læser og skriver Illustrator oplysninger om filen, mens du arbejder med den. Derfor er adgangshastigheden til disken med billedet eller disken med Illustrators arbejdsdiskfiler afgørende for, hvor hurtigt Illustrator kan behandle billeddataene. Interne harddiske har kortere adgangstider end netværksservere (dvs. en harddisk med adgang via et netværk) eller flytbare medier.

Bemærk: Illustrator understøtter ikke netværksdrev eller flytbare drev som arbejdsdiske eller mapper i filsynkroniseringstjenester som f.eks. Dropbox, Google Drive og iCloud.

Optimer den tid, det tager at gemme og åbne filer

 I øjeblikket er det en betafunktion.

Hvis du arbejder med netværksfiler, og netværket er langsomt, kan du optimere filhandlingerne ved at indstille følgende præference:

Præferencer > Filhåndtering og udklipsholder > Optimer tiden for filåbning og -lagring på langsomme netværk (beta).

Hvis du gemmer en fil på netværket, når denne indstilling er aktiveret, oprettes en midlertidig fil for at optimere den tid, det tager at gemme den originale fil. Denne midlertidige fil slettes automatisk, når filen er blevet gemt på netværket.

Kendt problem: Midlertidige filer slettes ikke automatisk, når netværket har forbindelsesproblemer. 
Løsning: Arbejd på netværket, når netværksforbindelsen er stabil. 

Yderligere variabler, når man anvender netværk

Virksomheder bruger mange forskellige netværkskonfigurationer (f.eks. multi-launch, client-server eller peer-peer) og -typer (f.eks. Ethernet , token ring eller IP). Hver konfiguration kræver specialiseret software og hardware med forskellige opsætninger, indstillinger og opdateringer. Dette ekstra lag software og hardware kan påvirke programmets ydeevne. (Linjestøj, RF-interferens eller pakkekollisioner er f.eks. alle faktorer, som kan påvirke netværkets stabilitet.)

Adskillige faktorer påvirker datatransmission over et netværk, herunder filservere, routere, broer, netværkskort, software, kabler, stikforbindelser, el-ledninger og strømforsyninger. Netværksforbindelser kan pludselig blive afbrudt, hvilket øger risikoen for datatab og programfejl. Under transmission og modtagelse bekræfter netværkssoftware, at data er blevet sendt og modtaget. Graden af bekræftelse afhænger af netværkets softwarepakke og er muligvis ikke tilgængelig for operativsystemet. Hvis du gemmer filer på et netværksdrev eller placerer sammenkædede filer i Illustrator fra et netværksdrev, kan det medføre, at Illustrator fungerer langsomt, eller at filerne bliver ødelagt. Du kan også komme ud for, at følgende fejlmeddelelse vies: "Kunne ikke gennemføre anmodningen, fordi filen er låst" eller "Kunne ikke gemme på grund af en diskfejl". Det er dog ikke sikkert, at netværket og operativsystemet giver dig besked, hvis en Illustrator-fil eller arbejdsdiskfil indeholder beskadigede eller ufuldstændige oplysninger.

Yderligere variabler når man anvender flytbare medier

Der findes mange slags flytbare medier fra forskellige producenter, herunder flashdrev og bærbare eksterne harddiske. De kræver alle, at operativsystemet genkender deres kabler, tilslutninger og enhedsdrivere. Desuden bliver flytbare medier lettere beskadiget end interne diske, hvilket øger risikoen for beskadigede billeddata eller arbejdsdiskfiler.

Anbefalet arbejdsforløb

Teknisk support anbefaler, at du arbejder i Illustrator direkte fra en lokal harddisk. Gem filer til harddisken først for at forebygge tab af data. Overfør dem herefter til netværket eller det flytbare drev via Finder eller Windows Stifinder. Du kan hente filer ved at kopiere dem i Finder eller i Windows Explorer fra netværksdrevet eller det flytbare drev til din harddisk. Derefter kan du åbne filerne i Illustrator. Med dette arbejdsforløb kan du forhindre, at der opstår fejl, når netværkskonfigurationen eller enhedsdriveren til et flytbart medie ikke er kompatibel(t) med operativsystemet eller med Illustrator.

Forslag til fejlfinding

Hvis du arbejder direkte fra netværk eller flytbare medier, og du får problemer, kan du bruge nedenstående forslag til fejlfinding. Forskellige faktorer kan forårsage problemer, herunder hukommelseskonflikter mellem enhedsdrivere, beskadigede eller modstridende filer, operativsystemsoftware, hardware eller problemer på lavt niveau i operativsystemet (Windows).

Ansvarsfraskrivelse: Følgende instruktioner er kun forslag til hjælp. Adobe Systems understøtter ikke fejlfinding af netværk eller flytbare medier.

 • Sørg for at installere den seneste opdatering til Illustrator.
 • Overfør filen til en lokal harddisk, og åbn den derefter i Illustrator.
 • Brug en anden computer der er tilsluttet samme netværk eller type af flytbart medie.
 • Angiv placeringen af arbejdsdiske til en lokal harddisk.
 • Spørg netværksadministratoren, om der er kendte problemer på netværket eller ændringer i netværkskonfigurationen (for eksempel opdaterede drivere eller ændrede adgangstilladelser).

 Adobe

Få hjælp hurtigere og nemmere

Ny bruger?