Smarte måder at justere objekter på

Lær hurtige og smarte måder at justere tekstobjekter nøjagtigt på i forhold til andre illustrationskomponenter.

Juster tekst

Før du fortsætter

Juster tekst lodret

Du kan justere teksten i lodret retning i en tekstramme, så den er øverst, nederst, i midten eller har lige margener.

Hvis du vil justere tekst lodret,

 1. skal du vælge tekstrammen eller klikke inden i tekstrammen med Tekstværktøj.
 2. Vælg Tekst Indstillinger for områdetekst.
 3. Vælg en justeringsindstilling i rullelisten Juster > Lodret.Du kan også vælge muligheden Juster i Egenskaber eller Kontrolpanel.
  • Top for at justere tekst lodret fra toppen af rammen. Dette er standardindstillingen.
  • Centrer for at centrere teksten i rammen.
  • Bund for at justere lodret fra bunden af rammen.
  • Juster for at fordele tekstlinjerne jævnt i toppen og bunden af rammen. 

Alternativt kan du vælge en lodret justeringsindstilling i Egenskaber eller Kontrolpanel.

Juster tekst lodret

Hvis du tilføjer værdierne for Indsæt afstand for tekstrammen i Indstillinger for områdetekst, vil placeringen af den første og sidste grundlinje ændre sig.

I øjeblikket fungerer lodret justering ikke for flere kolonner, flere rækker og kædet tekst.

Juster efter glyfgrænser

Når du justerer et tekstobjekt i forhold til andre objekter, justerer Illustrator tekst med afgrænsningsrammen rundt om teksten (em box). Du kan også justere objekter i forhold til de faktiske glyfgrænser, uanset afgrænsningsrammen.

Hvis du vil justere objekterne nøjagtigt i forhold til glyfgrænser uanset tekstrammen, skal du gøre følgende:

 1. Gå til panelet Juster, klik på pop op-menuen Flere indstillinger, og vælg Juster efter glyfgrænser for Punkttekst eller Områdetekst.
 2. Vælg objektet og teksten ved hjælp af markeringsværktøjet, eller tryk på Ctrl eller Kommando + A.
 3. Vælg en justeringsindstilling i panelet Juster. Objektet justeres i forhold til glyfgrænserne.
Juster efter tekstkanter

Varier din skrifthøjde

Den faktiske størrelse af en skrift er mindre end den størrelse, der vises i panelet Tegn, fordi denne størrelse også inkluderer højden på afgrænsningsrammen omkring skriften (em box). Du kan også indstille referencen til skrifthøjden til skriftens majuskelhøjde,
x-højde og ICF-boks. 

Rullemenuen Skrifthøjde

Hvis du vil indstille den faktiske reference for skrifthøjde, skal du udføre følgende trin:
 • Aktivér mulighederne for Skrifthøjde:
  • Vælg en tekstramme vha værktøjet Udvælgelse, og åbn panelet Tegn.
   • Vælg Vindue Tekst Tegn.
   • Åbn panelet Tegn fra Egenskaber eller Kontrolpanel.
  • Klik på pop-op-menuen Flere indstillinger i panelet Tegn.
  • Vælg Vis indstillinger for skrifthøjde. Rullemenuen Skrifthøjde vises.

Klik på en følgende metrikker for højde:

 • Em box for at indstille højden af tekstrammen (aktuel visning). 
 • Majuskler-højde for at indstille skriftstørrelse med reference til størrelsen på store bogstaver.
 • x-højde for at indstille skriftstørrelse med reference til størrelsen af små bogstaver som f.eks. x. 
 • ICF-boks for at indstille skriftstørrelse med reference til ICF-boksen. Det er generelt relevant for CJK-skrifttyper.
Skrifttypehøjde

Har du et spørgsmål eller en idé?

Spørg i brugerfora

Vi ønsker at give dig den bedste grafiske designoplevelse. Hvis du har et spørgsmål eller en god idé, så kom og deltag i Adobe Illustrator Community. Vi vil meget gerne høre fra dig!

Adobe-logo

Log ind på din konto