Gentag mønstre

Få flere muligheder i vektorgrafik med gentagelser. Lær, hvordan du opretter radiale, gitterbaserede og spejlede gentagelsesmønstre i Illustrator.

Illustrator gør det nemt at gentage objekter og administrere deres formater med et enkelt klik. Det kræver blot, at du opretter det første objekt og vælger en gentagelsestype (radial, gitter, spejlet). Illustrator genererer også automatisk den komplette illustration for dig. Det er også let at gentage mønstre – opdater blot et enkelt objekt, så ændres alle forekomster automatisk for at afspejle ændringen.Du kan også ændre gentagelsesmønstre, der oprettes ved hjælp af Illustrator på iPad.

Gentagelsestype

Radiale gentagelser

Radial gentagelse
Fordel objekter omkring et centralt punkt.

Gittermønster

Gittergentagelse
Gentag illustration i et valgt gitterformat.

spejlet gentagelse

Spejlet gentagelse
Opret perfekt symmetrisk spejlkunst. 

Opret en radial gentagelse

Opret hurtigt illustrationer, der kræver gentagelse af objekter omkring en cirkel, i stil med egerne på et hjul. 

Sådan opretter du en radial gentagelse:

 1. Opret objektet, og brug markeringsværktøjet til at vælge.
 2. Vælg Objekt > Gentag > Radial.

Objektet gentages med en radial gentagelsestype med standardindstillinger.

Rediger radial gentagelse ved hjælp af kontrolelementer på lærredet

 • Som standard gentages 8 forekomster. Hvis du vil ændre antallet af gentagne forekomster, skal du markere den valgte illustration og klikke på kontrolelementet Forekomster på lærredet.
 • Træk kontrolelementerne til cirklen for at ændre dens størrelse. Dette ændrer afstanden mellem objekterne og ændrer dermed hele illustrationen.
 • Træk i splitteren på cirklen for at fjerne nogle forekomster, uden at den gentagne illustration
  ændres.
 • Træk fra hjørnet for at øge eller mindske størrelsen på gentagelsen.
Radiale gentagelser
Rediger illustration med radial gentagelse ved hjælp af kontrolelementer på lærredet

Angiv indstillinger for radial gentagelse

Sådan får du vist og angivet indstillingerne for radial gentagelse:

 1. Markér den gentagne illustration.
 2. Vælg Objekt > Gentag > Indstillinger. Gå til dialogboksen Indstillinger for gentagelse, der vises, og klik på fanen Radial.

Når gentagelsesillustrationen er oprettet, kan du angive indstillingerne under sektionen Indstillinger for gentagelse i panelet Egenskaber og kontrol.

Du kan angive følgende indstillinger:

A) Antal forekomster: Angiv det antal af gentagne forekomster, du vil have i den gentagne illustration Standardværdien er 8.

B) Radius: Angiv radius på den cirkel, som den radiale gentagelse skabes omkring.

C) Vend overlapning: Markér dette afkrydsningsfelt for at ændre stablingsrækkefølgen af objekter i den radiale gentagelse.

Indstillinger for radial gentagelse
Indstillinger for radial gentagelse

Opret en gittergentagelse

Opret en illustration, der kræver gentagne objekter i en matrix, med blot et enkelt klik. 

Sådan opretter du en gittergentagelse:

 1. Opret objektet, og brug markeringsværktøjet til at vælge.
 2. Vælg Objekt > Gentag > Gitter.

Objektet gentages med en gittergentagelsestype med standardindstillinger.

Rediger gittergentagelse ved hjælp af kontrolelementer på lærredet

 • Træk i håndtaget nederst for at tilføje flere rækker i den gentagne illustration, og træk i håndtaget til højre for at tilføje flere kolonner.
 • Træk fra hjørnet for at øge eller mindske størrelsen på gittergentagelsen.
 • Træk i de lodrette skydeknapper på den gentagne illustration for at øge eller mindske afstanden i gitteret.
Gittergentagelser
Rediger illustration med gittergentagelse ved hjælp af kontrolelementer på lærredet

Angiv indstillinger for gittergentagelse

Sådan får du vist og angivet indstillingerne gittergentagelse:

 1. Markér den gentagne illustration.
 2. Vælg Objekt > Gentag > Indstillinger. Gå til dialogboksen Indstillinger for gentagelse, der vises, og klik på fanen Gitter.

Når gentagelsesillustrationen er oprettet, kan du angive indstillingerne for gittergentagelse under sektionen Indstillinger for gentagelse i panelet Egenskaber og kontrol.

Du kan angive følgende indstillinger:

A) Lodret afstand i gitter: Angiv det lodrette mellemrum mellem objekter i gitteret.

B) Vandret afstand i gitter: Angiv det vandrette mellemrum mellem objekter i gitteret.

C) Gittertype: Angiv den gittertype, du vil bruge til at arrangere objekter i rækker og kolonner.

D) Vend række: Vend rækken i lodret (y-akse) eller vandret (x-akse) retning.

E) Vend kolonne: Vend kolonnen i lodret (y-akse) eller vandret (x-akse) retning.

Mønstre med gittergentagelse
Indstillinger gittergentagelse

Opret en spejlet gentagelse

Opret den første halvdel af den symmetriske illustration. Så opretter Illustrator automatisk den anden halvdel for dig.

Sådan oprettes en spejlet gentagelse:

 1. Opret den første halvdel af illustration, og brug markeringsværktøjet til at vælge.
 2. Vælg Objekt > Gentag > Gitter.

Objektet gentages med en gittergentagelsestype med standardindstillinger.

Rediger spejlet gentagelse ved hjælp af kontrolelementer på lærredet

 • Træk i håndtagene under eller over den oprindelige illustration for at rotere eller transformere den spejlede del. 
 • Træk i symmetriaksen mellem de to former for at styre vinklen og afstanden mellem de to illustrationer.
  Hvis du klikker væk, når du er færdig, og derefter klikker igen, vises kontrolhåndtagene ikke. Begge halvdele af illustrationen er grupperet og flyttes som et enkelt objekt. Dobbeltklik på illustrationen for at redigere dem igen.
spejlet gentagelse
Rediger illustration med spejlet gentagelse ved hjælp af kontrolelementer på lærredet

Angiv indstillinger for spejlet gentagelse

Sådan får du vist og angivet indstillingerne for spejlet gentagelse:

 1. Markér den gentagne illustration.
 2. Vælg Objekt > Gentag > Indstillinger. Gå til dialogboksen Indstillinger for gentagelse, der vises, og klik på fanen Spejlvend.

Når gentagelsesillustrationen er oprettet, kan du angive indstillingerne for gittergentagelse under sektionen Indstillinger for gentagelse i panelet Egenskaber og kontrol.

Du kan angive følgende indstilling:

  Angiv vinklen på spejlaksen. Standardvinklen er 90 grader.

Indstillinger for spejlet gentagelse
Indstillinger for spejlet gentagelse

Bemærk:

Pro Tip: Hvis du kun vil redigere en bestemt form eller et bestemt objekt i det gentagne mønster, skal du bruge indstillingen Udvid for at oprette en gruppe af figurer for uafhængigt at redigere dem.

Næste trin

Du har lært, hvordan du bruger indstillinger for radial, gitter- og spejlet gentagelse. Nu skal du oprette unikke mønstre, så du på en smart og hurtig måde kan designe dine logoer, plakater mv.

Relaterede ressourcer

Har du et spørgsmål eller en idé?

ask-the-community

Hvis du har et spørgsmål eller en god idé, så kom og deltag i Adobe Illustrator Community. Vi vil meget gerne høre fra dig.

Adobe-logo

Log ind på din konto