Produktbemærkninger til InCopy CS6 8.0.2

Vigtig påmindelse:

Adobe ophører med at understøtte oprettelse med Type 1-skrifttyper i januar 2023. Se hjælpeartiklen om ophør af understøttelse af PostScript Type 1 for at få flere oplysninger.

Systemkrav

Du kan finde de seneste systemkrav på siden Systemkrav til InCopy.

Installationsvejledning

 • Før du går i gang med installationen, skal du lukke alle åbne programmer på dit system – herunder andre Adobe-programmer, Microsoft Office-programmer og browservinduer. Det anbefales desuden, at du midlertidigt slår virusbeskyttelsen fra under installationen. 
 • Du skal have administratorrettigheder eller kunne validere som en administrator.
 • Kontroller, at InCopy-programmet er lukket, før du kører InCopy-opdateringen (mindst 1 minut anbefales).

Løste problemer

På webstedet for Adobes supportafdeling http://www.adobe.com/go/customer_support_dk kan du finde de seneste oplysninger og kendte problemer for alle Creative Suite 6-programmer.

InCopy

 • Markøren er ikke placeret i et nyt notat i InCopy. [3457782]
 • InCopy afsluttes uventet under åbning af en ICML med blandet ME- og Indic-tekst. [3498585]

InDesign

 • Når hyperlinks oprettes, vil nogle få specialtegn i hyperlinkene, såsom '?', '=', blive konverteret til ugyldige tegn, så hyperlinket fejler i PDF-eksporten. [3588280]
 • Når InCopy CS2-dokumenter importeres i InDesign CS6, afsluttes InDesign uventet. [3587652]
 • Når filer fra en smart samling, som er åbne fra en Drive 5-tilsluttet CQ-server, der fungerer som DAM, forårsager det en "Import mislykkedes"-fejl i InDesign. [3577138]
 • Når tekst skrives om i en ramme med flere kolonner, afsluttes InDesign uventet. [3565074]
 • En ekstra ikke-refereret linkressource oprettes, når en film placeres i InDesign. [3555754]
 • InDesign afsluttes uventet, når der gentagne gange indtastes tekst, som indeholder ligaturer, med World Ready Composer. [3551834]
 • I en tidligere version af InDesign vises ordet "CS7" i fejldialogerne, når du opretter forbindelse til dokumenter, der er oprettet i InDesign CC. [3536451]
 • Når du indsætter en PDF i InDesign, får det InDesign til at afslutte uventet, både i CS5.5 og CS6. [3513668]
 • Dimensionerne på rammegitteret ændres ved åbning af IDML-filen. [3507245]
 • Placerede billeder, som indeholder exif-data, skaleres til 50 %. [3501752]
 • InDesign afsluttes uventet under eksport af EPUB, når en tekstramme med noget tekst konverteres til konturer. [3498579]
 • InDesign afsluttes uventet under import af en mærket tekstfil, som har tekst, hvor Forløb er anvendt. [3498575]
 • Hvis 'epubExportPreferences.tocStyleName' indstilles til "Standard", afsluttes InDesign uventet. [3498571]
 • Malayalam-bindestreger viser et bindestreg-tegn. [3493163]
 • Store bogstaver knyttes forkert til små bogstaver i PDF'en, som er eksporteret fra InDesign. [3490867]
 • InDesign lukker ned, når dokumenter eller paneler arrangeres i visse situationer. [3490508]
 • InDesign afsluttes uventet under kopiering/indsættelse af visse typer indhold. [3488260]
 • InDesign afsluttes uventet under import af visse dokumenter med manglende skrifttyper. [3488122]
 • Der opstår et problem under eksport af EPS, når et dokument har modstående sider og forskellige indvendige/udvendige beskæringer. [3445000]
 • Når du har trukket toppen af panelet Krydshenvisninger til toppen af hyperlinkene, forsvinder URL-afsnittet. [3371040]
 • Filstørrelsen på gemte data i InDesign bliver ved med at blive forøget, fordi omdannelsesmarkøren Autohjælpelinjer ikke genbruges. [3370848]
 • Oversættelsen af ordet 'Idiom' er afskåret. [3370533]
 • Udsmykningen på siden Grupperet tegnes ikke igen korrekt. [3365911]
 • Opdatering af IC-historierne får InDesign til at afslutte uventet. [3359371]
 • Visse typer indhold får InDesign til at lukke ned, når der eksporteres til IDML. [3352956]
 • Der er fundet en sårbarhed i gengivelsen af PostScript-filer. [3347267]
 • InDesign afsluttes uventet, når der oprettes et layout fra en layoutskabelon i et specifikt tilfælde. [3345087]
 • InDesign rapporterer, at opgavefilen mangler, når IDML-filer åbnes. [3334935]
 • I Windows 7 64-bit kører InDesign og Bridge CS6 kun med lokale administratorrettigheder. [3332062]
 • Indholdet af en tabel, som spænder over 2 sider, eksporteres ikke korrekt til PDF fra visningen Spalte. [3325704]
 • Modifikationstiden for en fil, som returneres af 'GetFileInfo()', er ændret. [3323319]
 • API-metoden 'IDTime::SetTime()' giver forkerte resultater, når den bruges med InDesign på CS6 on Mac. [3323315]
 • Kunne ikke få adgang til EPUB-eksportpræferencer for bøger med InDesign CS6 og InDesign CS6 Server. [3321108]
 • Opdater CoolType-udviklingsversion til et højere tal end 64. [3317660]
 • Der opstår en uventet ændring af afsnitstype, når en historie eksporteres til ICML. [3314712]
 • InDesign lukker ned under eksport til PDF med visse skrifttyper. [3295591]
 • En InDesign-fil, som indeholder et stort antal hyperlinkede IP-adresser, gør systemet langsomt under åbning. [3291116]
 • Eksport af et specifikt InDesign-dokument til PDF får InDesign til at afslutte uventet. [3286006]
 • Når et dokument, som indeholder et stort antal placerede PDF'er, eksporteres til PDF i høj kvalitet, får det InDesign CS6 til at afslutte uventet. [3282581]
 • InDesign burde indstille værdien af filoplysningsnoden fra documentID i filens indlejrede metadata, og ikke assetID fra Adobe Drive. [3224927]
 • Tilsidesættelser af formater i InCopy ICML, som er eksporteret fra InDesign, importeres ikke korrekt tilbage i InDesign. [3217228]
 • Der opstår en blokering i 'CoolType', når 'StreamForLayout' kaldes fra InDesign Servers arbejdskæde. [3205029]
 • PDF/X-4-eksporten lykkes, selv om der refereres til ikke-definerede glyffer i et dokument, som producerer en falsk PDF/X-4-fil. [3203046]

InDesign Server

 • InDesign Server CS6 låser under forsøg på eksport til JPEG. [3584983]
 • InDesign Server låser under forsøg på at generere et indeks til en bog. [3533102]
 • InDesign Server CS6 låser under eksport af IDML til HTML. [3503927]

Onlineressourcer

Du kan finde generelle Adobe-forummer på http://www.adobe.com/go/forums_dk

Du kan finde emner om overførsel og installation samt introduktion til softwaren på http://community.adobe.com/t5/get-started/bd-p/get-started?page=1&sort=latest_replies&filter=all

Du kan finde hjælp til produkterne samt fællesskabsbaseret vejledning, inspiration og support på http://www.adobe.com/go/learn_InCopy_support_dk

Kundesupport

Du kan få assistance omkring produktoplysninger, salg, registrering og andre emner på http://www.adobe.com/go/customer_support_dk.

Du kan kontakte vores kundepleje ved at besøge http://www.adobe.com/go/intlsupport_dk/.

Adobe-logo

Log ind på din konto