Tilpasse tekst

Tilpasse tekst

InCopy registrerer flere tekststatistikker og gør disse data tilgængelige i værktøjslinjen Information om teksttilpasning. Når du skriver din Tekstenhed, viser værktøjslinjen Information om teksttilpasning automatisk antallet af linjer, ord og tegn og den lodrette dybde i bunden af arbejdsområdet for både lænkede og enkeltstående tekstenheder i Spaltevisning og Layoutvisning.

Bemærk:

Du kan ændre værktøjslinjen Information om teksttilpasning til et flydende panel. (Se Brug af værktøjslinjer).

For lænkede InCopy-dokumenter eller for enkeltstående dokumenter med en dybdeindstilling, angiver feltet Info om status for teksttilpasning det præcise omfang, som din tekstenhed er for lang eller for kort. Hvis tekstenheden ikke udfylder de tildelte rammer, bliver feltet med info om teksttilpasning blåt, og viser et tal. Længden af den blå bjælke angiver i grove træk, hvilken procentdel af rammen der aktuelt er udfyldt med tekst. Jo kortere den blå bjælke, jo flere linjer skal du tilføje for at udfylde pladsen.

Værktøjslinjen Information om teksttilpasning

Hvis tekst løber over den tildelte rammeplads, angiver en teksttilpasningslinje, hvor overskudsteksten begynder, og feltet Info om status for teksttilpasning bliver rødt og viser det antal linjer, du skal klippe ud for at tilpasse kopien i rammen. (Se Redigere overskudstekst).

Bemærk:

Den røde bjælke har altid samme længde. Det afspejler ikke nogen procentdel af den tilgængelige plads.

Værktøjslinjen Information om teksttilpasning indeholder også indstillinger for at vise antallet af linjer, ord og tegn samt lodret dybde i den aktuelle markering, fra begyndelsen af den aktuelle tekstenhed til det aktuelle indsættelsespunkt, eller fra det aktuelle indsættelsespunkt til afslutningen af den aktuelle tekstenhed. (Se Tilpasse indstillinger for Information om teksttilpasning).

Når du viser skjulte tegn (vælg Tekst > Vis skjulte tegn), viser InCopy et nummertegn (#) efter det sidste tegn for at angive afslutningen på en tekstenhed. (Se Få vist skjulte tegn).

Tilpasse indstillinger for Information om teksttilpasning

  • For at føje kontroller til Information om teksttilpasning skal du klikke på trekanten på højre side af værktøjslinjen Information om teksttilpasning, vælge Tilpas, vælge de emner, du ønsker at vise i værktøjslinjen, og derefter klikke på OK.
  • For at medtage fodnotetekst i tekststatistikker skal du fra værktøjslinjemenuen Information om teksttilpasning vælge Medtag fodnoter i tekststatistikker.
  • For at definere ordoptælling baseret på et angivet antal tegn i stedet for aktuelle ord, skal du fra værktøjslinjemenuen Information om teksttilpasning vælge Definer ordoptælling, vælge Optæl alle, angive antallet af tegn og klikke på OK.
  • For at standse opdateringen af tekststatistikker mens du indtaster, skal du i værktøjslinjemenuen Information om teksttilpasning slå Opdater automatisk info fra.
  • For at få vist yderligere statistikker såsom kanji-, kana- og romanji-tegn, skal du vælge Vis detaljer på værktøjslinjemenuen Information om teksttilpasning.

Redigere overskudstekst

Hvis en tekstenhed er lænket til et InDesign-layout, er tekstenheden begrænset til de rammer, designeren angiver. Hvis du ved oprettelsen af et enkeltstående InCopy-dokument har angivet en dybdeindstilling, er tekstenheden begrænset til denne dybde. Hvis du indtaster mere end den tilladte længde tekst, er teksten i overskud. Når tekstenheden er i underskud, er der plads til at fylde ud med tekst. Når du skriver og redigerer, kan du se, hvornår din tekstenhed passer perfekt ind i InDesign-layoutet. Du kan stadig redigere overskudstekst.

i Spaltevisning eller Tekstenhedsvisning adskilles overskudsteksten fra resten af tekstenheden af et teksttilpasningslinjeskift. Du benytter samme procedure til at skrive og redigere tekst, uanset om det er over eller under teksttilpasningslinjeskiftet.

I Layoutvisning er overskudsteksten ikke synlig, men feltet Info om status for teksttilpasning angiver antallet af overskydende linjer i dokumentet.

Hvis du skriver eller redigerer en sammenkædet tekstenhed i Layoutvisning, behøver du ikke foretage dig noget særligt, når du kommer til slutningen af en ramme. Indsættelsespunktet følger automatisk tekstenheden fra ramme til ramme, mens du indtaster.

Vise eller skjule dybdelinealen

  1. I Spalte- eller Tekstenhedsvisning skal du vælge Vis > Vis dybdelineal eller Skjul dybdelineal.

For at ændre de måleenheder, der benyttes for dybdelinealen, skal du i Enheder og intervalindstillinger ændre indstillingen Lodret.

Adobe-logo

Log ind på din konto