Formatere tegn

Anvendelse af grundlinjeforskydning

Brug Grundlinjeforskydning til at flytte et markeret tegn op eller ned i forhold til den omgivende teksts grundlinje. Denne indstilling er især nyttig, når du indstiller brøker manuelt eller justerer placeringen af indbygget grafik.

Baseline shift values applied to text

 1. Marker tekst.
 2. Indtast eller vælg en numerisk værdi for Grundlinjeforskydning  i panelet Tegn eller i kontrolpanelet. Positive værdier flytter tegnets grundlinje op over resten af linjens grundlinje, mens negative værdier flytter den ned under grundlinjen.
Bemærk:

Hvis du vil øge eller mindske værdien, skal du klikke i feltet Grundlinjeforskydning og trykke på pil op eller pil ned. Hold Skift nede, mens du trykker på pil op/ned for at ændre værdien med større intervaller.

Du kan ændre standardintervallet for grundlinjeforskydning ved at angive en værdi for Grundlinjeforskydning i afsnittet Enheder og intervaller i dialogboksen Indstillinger.

Hæve eller sænke skriften i en ikke-OpenType skrift

 1. Marker tekst.
 2. Vælg Hævet skrift eller Sænket skrift i panelet Tegn eller i kontrolpanelet.

Når du vælger Hævet skrift eller Sænket skrift, anvendes en foruddefineret værdi for grundlinjeforskydning og en foruddefineret skriftgrad på den markerede tekst.

De anvendte værdier er procenter af den aktuelle skriftstørrelse og linjeafstand, og er baseret på indstillingerne i dialogboksen Tekstindstillinger. Disse værdier vises ikke i felterne Grundlinjeforskydning eller Skriftgrad i panelet Tegn, når du markerer teksten.

Bemærk:

Du kan ændre standardgrad og -position for hævet og sænket skrift ved hjælp af indstillingerne for Avanceret tekst.

Anvendelse af understregning eller gennemstregning

Standardstyrken for en understregning og gennemstregning afhænger af tekstens størrelse.

Jeff Witchel står bag et videoselvstudium om understregning på Brugerdefinerede understregninger i InDesign.

Anvendelse af understregning eller gennemstregning

 1. Marker tekst.
 2. Vælg Understregning eller Gennemstregning i panelet Tegn eller i kontrolpanelet.

Ændre indstillinger for understregning eller gennemstregning

Det er særligt nyttigt at oprette en brugerdefineret understregning, når du vil oprette en lige understregning under tegn af forskellig størrelse eller til at lave specialeffekter, f.eks. baggrundsfremhævelse.

Before and after adjusting underlines

 1. Vælg Understregningsindstillinger eller Gennemstregningsindstillinger i panelet Tegn eller i kontrolpanelet.
 2. Benyt enhver af følgende fremgangsmåder, og klik på OK:
  • Marker Understregning til eller Gennemstregning til for at aktivere understregning eller gennemstregning for den aktuelle tekst.

  • Vælg en styrke eller indtast en værdi under Styrke for at bestemme understregningens eller gennemstregningens bredde.

  • Vælg en af indstillingerne for understregning eller gennemstregning under Tekst.

  • Definer stregens lodrette placering under Forskydning. Forskydningen måles fra grundlinjen. En negativ værdi flytter understregningen over grundlinjen og gennemstregningen under grundlinjen.

  • Vælg Overprint streg, når du vil sikre dig, at stregen ikke udskærer underliggende trykfarver på trykpressen.

  • Vælg en farve og nuance. Hvis du har angivet en anden linjetype end massiv, skal du vælge en mellemrumsfarve eller mellemrumsnuance for at ændre udseendet på området mellem streger, prikker eller linjer.

  • Marker Overprint streg eller Overprint mellemrum, hvis understregningen eller gennemstregningen skal trykkes oven på en anden farve, og du vil undgå fejl under trykningen.

Bemærk:

For at ændre indstillingerne for understregning eller gennemstregning i et afsnit eller tegnformat skal du anvende sektionen Understregningsindstillinger eller Gennemstregningsindstillinger i dialogboksen, der vises, når du opretter eller redigerer formatet.

Anvende ligaturer på bogstavpar

InDesign kan automatisk indsætte ligaturer, som er typografiske erstatningstegn for visse bogstavpar, f.eks. "fi" and "fl", når de er tilgængelige i en given skrift. De tegn, InDesign bruger, når Ligaturer er valgt, vises og udskrives som ligaturer, men kan redigeres fuldt ud og får ikke stavekontrollen til at markere ordet som forkert stavet, selvom det er korrekt.

Individual characters (top) and ligature combinations (bottom)

Hvis du bruger OpenType-skrifter og vælger Ligaturer i menuen i panelet Tegn, kontrolpanelmenuen eller i genvejsmenuen, genererer InCopy de standardligaturer, som designeren har defineret i skrifttypen. Nogle skrifter har dog mere dekorative valgfrie ligaturer, som kan genereres, når du vælger kommandoen Diskrete ligaturer.

 1. Marker tekst.
 2. Vælg ligaturer i pop op-vinduet. Du kan også vælge ligaturer i panelmenuen Tegn eller kontrolpanelmenuen.

Ændring af tekstens farve, forløb eller streg

Du kan anvende farver, forløb eller streger til tegn og fortsat redigere teksten. Brug panelet Farveprøver og panelet Streg for at anvende farver, forløb og streger til teksten, eller skift indstillingen Tegnfarver, når du opretter eller redigerer et format.

Swatches

A. Swatch affects fill or stroke B. Swatch affects container or text C. Tint percentage 

 1. Vælg en af følgende fremgangsmåder:
  • Du kan anvende farveændringer på tekst i en ramme ved at markere teksten med tekstværktøjet .

  • Hvis du vil anvende farveændringer i hele teksten inden for en ramme, skal du bruge markeringsværktøjet  til at markere rammen. Når du anvender farven på teksten i stedet for på objektbeholderen, skal du kontrollere, at ikonet Formatering påvirker tekst  er markeret i panelet Værktøjer eller i panelet Farveprøver.

 2. Angiv, om du vil anvende farveændringen på fyldet eller stregen i panelet Værktøj eller Farveprøver. Hvis du vælger Streg, påvirker farveændringen kun tegnenes kontur.
 3. Benyt enhver af følgende fremgangsmåder:
  • Klik på en farve eller en forløbsfarveprøve i panelet Farveprøver.

  • Angiv en tykkelse eller andre stregindstillinger i panelet Streg.

Du kan også anvende et forløb på tekst ved at trække hen over den markerede tekst med enten værktøjet Forløbsfarveprøve  eller værktøjet Forløbsudtynding .

Bemærk:

Hvis du vil invertere tekst, kan du ændre tekstens fyldfarve til hvid eller [Papir] og rammens fyldfarve til en mørk farve. Du kan også oprette inverteret tekst ved hjælp af en afsnitsstreg bag teksten. Hvis stregen er sort, skal teksten dog ændres til hvid.

Ændre farven og forløbet på en tekst

Du kan anvende farver og forløb til stregen og fyldet i tegn via panelet Farveprøver. Til en lænket tekstenhed kan du anvende enhver farve eller ethvert forløb, som defineres af det lænkede InDesign-layout. Til en enkeltstående tekstenhed kan du anvende enhver af standardfarverne eller de nye farver, som du opretter for dokumentet.

Bemærk:

Du kan ikke oprette forløb i InCopy. Forløb vises kun, når de importeres fra InDesign.

Swatches

A. Swatch affects fill or stroke B. Swatch affects container or text C. Tint percentage 

Ændre farven på tekst

 1. Vælg tekstværktøjet  , og marker den tekst, hvor farven skal ændres.
 2. Klik på en farve eller en forløbsfarveprøve i panelet Farveprøver (vælg Vindue > Farveprøver).
Bemærk:

Du kan anvende farver på tekst i enten spalte-, tekstenheds- eller layoutvisning. Farverne er dog kun synlige i layoutvisning.

Angive den type farveprøver, der skal vises

 1. Åbn panelet Farveprøver ved at vælge Vindue > Farveprøver.
 2. Benyt derefter én af følgende fremgangsmåder i bunden af panelet:
  • Hvis du vil have vist alle farver, toner og forløbsfarveprøver, skal du klikke på knappen Vis alle farveprøver.

  • Hvis du kun vil have vist procesfarve, pletfarve og tonefarveprøver, skal du klikke på knappen Vis farveprøver.

  • Hvis du kun vil have vist forløbsfarveprøver, skal du klikke på knappen Vis forløbsfarveprøver.

Føje gennemsigtighedseffekter til tekst

Brug panelet Effekter til at føje gennemsigtighedseffekter som f.eks. skyggeeffekter til tekst.

Mike Rankin viser eksempler på gennemsigtighedseffekter på InDesign-flødeskum for øjnene, del I.

 1. Marker tekstrammen med markeringsværktøjet  .
 2. Vælg Objekt > Effekter > [effekt].
 3. Vælg tekst i menuen Indstillinger for.

  Vælg Objekt, hvis de effekter, du vælger, skal gælde for både tekstrammens streg og fyld samt teksten i rammen.

 4. Angiv effektattributterne og klik på OK.

  Hvis du vil ændre tekstens blandingstilstand eller opacitetsindstillinger, skal du foretage ændringerne i panelet Effekter.

Knytte et sprog til tekst

Ved at knytte et sprog til tekst kan du bestemme, hvilke stave- og orddelingsordbøger, der bruges. Teksten ændres ikke ved, at du tilknytter et sprog.

 1. Benyt enhver af følgende fremgangsmåder:
  • Hvis du vil anvende sproget udelukkende på udvalgt tekst, skal du markere den pågældende tekst.

  • Hvis du vil ændre standardordbogen i InDesign, skal du vælge sproget, mens der ikke er nogen dokumenter åbne.

  • Hvis du vil skifte standardordbog i et bestemt dokument, skal du åbne dokumentet, vælge Rediger > Fjern markering af alt og derefter vælge sproget.

 2. Brug panelet Tegn til at vælge den ønskede ordbog i menuen Sprog.

InDesign bruger ordbøger fra Proximity (og på nogle sprog Winsoft) til stavekontrol og orddeling. Med disse ordbøger kan du angive et andet sprog for helt ned til et enkelt teksttegn. Hver ordbog indeholder flere hundredetusinde ord med standardorddelinger. Det påvirker ikke eksisterende tekstrammer eller dokumenter at skifte standardsprog.

Du kan tilpasse ordbøger for at sikre, at det ordforråd, du bruger, genkendes og behandles korrekt.

InDesign indeholder en funktion til låsning af sprog, som forhindrer, at CJK-tekst tildeles et ikke-CJK-sprog.

How dictionaries affect hyphenation

A. “Glockenspiel” in English B. “Glockenspiel” in Traditional German C. “Glockenspiel” in Reformed German 

Ændring af tekstens store/små bogstaver

Kommandoerne Majuskler og Kapitæler ændrer tekstens udseende, men ikke selve teksten. Kommandoen Skift til store/små bogstaver ændrer derimod indstillingerne for den markerede tekst. Denne skelnen er vigtig, når der søges eller foretages stavekontrol i teksten. Eksempel: Du indtaster ordet "spader" i dokumentet og derefter anvender Majuskler på ordet. En søgning med Find/Erstat efter "SPADER" (hvor du har markeret Forskel majuskler/minuskler) finder ikke forekomsten "spader", hvor der er anvendt majuskler. Du kan opnå forbedrede søgeresultater og en mere effektiv stavekontrol ved at bruge kommandoen Skift majuskler/minuskler i stedet for Majuskler.

Anne-Marie Concepcion viser en artikel om kapitæler på Kapitæler sammenlignet med ene OpenType-kapitæler.

Ændring af tekst til majuskler eller kapitæler

Store bogstaver bruges til at skrive alle latinske ord med store bogstaver. Kapitæler bruges til at skrive alle latinske ord med store bogstaver og tilpasse størrelsen, så den svarer til små bogstaver.

InDesign kan automatisk ændre store og små bogstaver i markeret tekst. Når du formaterer tekst med kapitæler, anvender InDesign automatisk de kapitæler, der er designet som en del af skrifterne, hvis de findes. Ellers syntetiserer InDesign kapitælerne vha. nedskalerede versioner af almindelige majuskler. Størrelsen på syntetiserede kapitæler angives i dialogboksen Tekstindstillinger.

Before (top) and after (bottom) setting BC and AD in small caps to complement old-style numerals and surrounding text

Hvis du vælger Majuskler eller Kapitæler i en OpenType-skrift, opretter InDesign mere elegant tekst. Hvis du bruger en OpenType-skrift, kan du også vælge Kapitæler i panelet Tegn eller i kontrolpanelet. (Se Anvende OpenType-skriftattributter).

 1. Marker tekst.
 2. Vælg Majuskler eller Kapitæler i panelet Tegn eller i kontrolpanelet. Hvis teksten oprindeligt er indtastet med kapitæler, ændres teksten ikke, når du vælger Kapitæler.

Angive størrelsen på kapitæler

 1. Vælg Rediger > Indstillinger > Avanceret tekst (Windows), eller InCopy > Indstillinger  > Avanceret tekst (Mac OS).
 2. Indtast en procent af den oprindelige skriftgrad under Kapitæler for tekst, der skal formateres med kapitæler. Klik derefter på OK.

Ændre til store/små bogstaver

 1. Marker tekst.
 2. Vælg en af følgende fremgangsmåder i undermenuen Tekst > Skift til store/små bogstaver:
  • Hvis du vil ændre alle tegn til små bogstaver, skal du vælge Små bogstaver.

  • Vælg Ord startende med majuskel, hvis det første bogstav i hvert ord skal være et stort bogstav.

  • Hvis du vil ændre alle tegn til store bogstaver, skal du vælge Store bogstaver.

  • Hvis det første bogstav i hver sætning skal være med stort, skal du vælge Første bogstav med majuskel.

Bemærk:

Kommandoen Første bogstav med majuskel antager, at punktum (.), udråbstegn (!) og spørgsmålstegn (?) markerer slutningen af en sætning. Når du anvender Første bogstav med majuskel, kan der opstå uforudsete ændringer i store og små bogstaver, når disse tegn bruges på andre måder, f.eks. i forkortelser, filnavne eller URL-adresser. Derudover kan egennavne blive skrevet med minuskler, selvom de skal skrives med majuskler.

Skalere tekst

Du kan angive forholdet mellem tekstens højde og bredde i forhold til tegnenes oprindelige bredde og højde. Tegn, der ikke er skaleret, har en værdi på 100 %. Nogle fontfamilier har en ægte udvidet font, som er designet med en større vandret spredning end den ordinære skrift. Skalering forvrider teksten, så det er generelt at foretrække at bruge en skrift, der er designet som komprimeret eller udvidet, hvis man har en sådan.

Scaling fonts horizontally

A. Unscaled type B. Unscaled type in condensed font C. Scaled type in condensed font 

Justere lodret og vandret skalering

 1. Marker den tekst, du vil skalere.
 2. Skift procenten for Lodret skalering  eller Vandret skalering  ved at indtaste en numerisk værdi i panelet Tegn eller i kontrolpanelet.

Når indstillingen Brug ny lodret skalering ved lodret indstilling er valgt, byttes X- og Y-skalering for latinske glyffer i lodret tekst om, så al tekst på linjen skaleres i samme retning. (se Ændre CJK-tekstombrydningsindstillinger.) Når indstillingen Juster linjehøjde med Char Scale er valgt i menuen i panelet Tegn, påvirker Y-skalering af glyffer linjehøjden. Ved skalering af rammegitre påvirkes Y-skaleringen, så du kan justere linjehøjden for at undgå automatisk gyoudori på det skalerede gitter.

Skalering af tekst ved at ændre størrelsen på tekstrammen i InDesign

 1. Benyt enhver af følgende fremgangsmåder:
  • Hold Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS) nede, og brug markeringsværktøjet til at trække i et hjørne af tekstrammen for at ændre størrelsen på den.

  • Vælg skaleringsværktøjet , og foretag ændringer af størrelsen på rammen.

Angive udseendet for værdier for skaleret tekst

Når du ændrer skaleringen af en ramme, skaleres teksten i rammen også. Hvis du f.eks. fordobler størrelsen på tekstrammen, fordobles størrelsen på teksten også. Tekst, der er skrevet i 20 punkt, fordobles eksempelvis til 40 punkt.

David Blatner viser en artikel om skalerede tekstrammer på Oprettelse af en tekstramme til forstørrelsesglas i InDesign.

Du kan ændre en indstilling for at angive, hvordan skaleret tekst skal vises i paneler:

 • Når Anvend på indhold er valgt, viser feltet Skriftstørrelse i kontrolpanelet og i panelet Tegn som standard den nye tekststørrelse, f.eks. 40 punkt. Hvis du markerer indstillingen Juster skaleringsprocenten, vises både den oprindelige og den skalerede størrelse på teksten i felterne Skriftstørrelse, f.eks. "20 pkt (40)".

 • Skaleringsværdierne i panelet Omdan angiver den lodrette og vandrette skaleringsprocent for rammen. Når Anvend på indhold er valgt, vises skaleringsværdierne som 100 %, når teksten er blevet skaleret. Hvis du markerer indstillingen Juster skaleringsprocenten, afspejler skaleringsværdierne den skalerede ramme, så en fordobling af skaleringen af rammen vises som 200 %.

Registrering af skaleringsændringer på rammer kan være nyttig, hvis du f.eks. skal gendanne en ramme og den tilhørende tekst til den oprindelige størrelse. Registreringen kan også være nyttig, hvis du skal finde ud af, hvor meget størrelsen på en ramme er blevet ændret. Sådan registrerer du skaleringsændringer i rammer og den tilhørende tekst i rammerne:

 1. Vælg Rediger > Indstillinger > Generelt (Windows) eller InDesign > Indstillinger > Generelt (Mac OS).

 2. Vælg Juster skaleringsprocenten, og klik derefter på OK.

Bemærk følgende:

 • Indstillingen Juster skaleringsprocenten gælder for rammer, der skaleres, efter indstillingen er blevet aktiveret. Den gælder ikke for eksisterende rammer.

 • Indstillingen Juster skaleringsprocenten følger teksten. Den skalerede punktstørrelse vises fortsat i parentes, også selvom du deaktiverer indstillingen Juster skaleringsprocenten og skalerer rammen igen.

 • Du kan fjerne den skalerede punktstørrelse fra panelet Omdan ved at vælge Omdefiner skalering som 100 % i panelet Omdan. Aktivering af denne indstilling ændrer ikke udseendet for den skalerede ramme.

 • Hvis du redigerer tekst eller ændrer størrelsen på en ramme i en række af sammenkædede rammer, når indstillingen Juster skaleringsprocenten er aktiveret, skaleres teksten, også selvom den flyttes til en anden ramme. Hvis Anvend på indhold er valgt, skaleres tekst, der ombrydes til en anden ramme pga. redigeringen, imidlertid ikke længere.

Skråstille tekst

 1. Marker tekst.
 2. Indtast en numerisk værdi for Skråstilling  i tegnpanelet. Positive værdier får teksten til at hælde mod højre, og negative værdier får den til at hælde mod venstre.

Bemærk, at skråstilling af tekst ikke er ægte kursiv.

Adobe-logo

Log ind på din konto