Formatering af afsnit

Du kan finde et videoselvstudium om formatering af afsnit på www.adobe.com/go/lrvid4276_id.

Justering af afsnitsafstand

Du kan bestemme afstanden mellem afsnittene. Hvis et afsnit starter øverst i en spalte eller ramme, bruger InCopy ikke værdien af Afstand før. I dette tilfælde kan du øge linjeafstanden i første linje i afsnittet eller øge den øverste justering af tekstrammen i InDesign.

 1. Marker tekst.
 2. Juster de relevante værdier for Afstand før , Afstand efter og Mellemrum mellem afsnit med samme type i panelet Afsnit eller kontrolpanelet.

Bemærk:
 • Værdien for Mellemrum mellem afsnit med samme type vil kun blive brugt, hvis to på hinanden følgende afsnit har samme afsnitstype. Hvis afsnitstypen er forskellig, bruges den eksisterende værdi for Afstand før og Afstand efter.
 • Hvis du vil sikre konsekvent formatering, skal du ændre afsnitsafstanden for de afsnitstyper, som du definerer.

Brug af uncialer

Du kan oprette uncialer i et eller flere afsnit på samme tid. Uncialens grundlinje hviler på en eller flere linjer under afsnittets første grundlinje.

Uncialtekststørrelsen varierer afhængigt af, om uncialtegn i første linje er latinske tegn med halv bredde eller CJK med fuld bredde. Når uncialtegn i første linje er latinske tegn med halv bredde, matcher majuskelhøjden på uncialen majuskelhøjden for den første tekstlinje i afsnittet, og den latinske grundlinje for uncialen matcher grundlinjen den sidste uncial i afsnittet. Emboksen øverst i uncialen matcher emboksen øverst i den første linje i afsnittet, og emboksen nederst i uncialen matcher emboksen nederst i den sidste unciallinje i afsnittet.

Du kan også oprette en tegntype, der kan anvendes på uncialtegn. Du kan for eksempel oprette en høj afslutning (også kaldet en hævet afslutning) ved at angive en uncial på én linje og ét tegn og anvende et tegnformat, der øger størrelsen på det første bogstav.

Uncial med ét tegn over tre linjer (til venstre) og uncial med fem tegn over to linjer (til højre)

Oprettelse af en uncial

 1. Vælg tekstværktøjet  , og klik i det afsnit, hvor uncialen skal vises.
 2. Angiv, hvor mange linjer uncialen skal gå over, ved at indtaste et tal for Antal linjer i uncial  i panelet Afsnit eller i kontrolpanelet.
 3. Indtast det ønskede antal uncialtegn i Et eller flere tegn i uncial  .
 4. Du kan anvende en tegntype på uncialtegnet ved at vælge Uncialer og indrykkede formater i panelmenuen Afsnit og derefter vælge den tegntype, du har oprettet.
  Bemærk:

  Du kan også justere uncialen til tekstkanten, så afstanden til venstre for uncialen reduceres, samt justere for uncialer med nedstreger, f.eks. "g" og "y", ved hjælp af dialogboksen Uncialer og indrykkede formater. Du kan ændre størrelsen på uncialtegnet eller skråstille eller ændre skrifttypesnittet for uncialen for at opnå en bestemt virkning ved at markere bogstavet eller bogstaverne og foretage formateringsændringerne.

  Bemærk:

  Du kan også bruge dialogboksen Uncialer og indrykkede formater til at justere uncialen på en anden måde. Du kan justere uncialen til tekstkanten, skalere for nedadgående streger, ignorere rammelinjenettet, skabe afstand til rammelinjenettet og skalere op eller ned til rammelinjenettet.

Fjernelse af en uncial

 1. Marker tekstværktøjet  , og klik i det afsnit, hvor uncialen vises.
 2. Skriv 0 for Antal linjer i uncial eller Antal tegn i uncial i panelet Afsnit eller i kontrolpanelet.

Tilføjelse af streger (linjer) over eller under afsnit

Streger er afsnitsattributter, der flytter og ændrer størrelse sammen med afsnittet på siden. Hvis du bruger en streg i forbindelse med overskrifter i dokumentet, kan du gøre stregen til en del af afsnitstypedefinitionen. Stregens bredde afgøres af spaltebredden.

Forskydningen for en streg over et afsnit måles fra den øverste tekstlinjes grundlinje til stregens bund. Forskydningen for en streg under et afsnit måles fra den sidste tekstlinjes grundlinje til stregens top.

Indsættelse af streger

A. Streg over afsnit B. Streg under afsnit 

Michael Murphy viser et videoselvstudium om oprettelse af specialeffekter med afsnitsstreger på Afsnitsstreger.

Creative Curio viser en artikel om kreativ brug af afsnitsstreger på Kreativ brug af afsnitsstreger i InDesign, del 1.

Tilføje en streg over eller under et afsnit

 1. Marker tekst.
 2. Vælg Afsnitsstreger i menuen i panelet Afsnit eller i kontrolpanelmenuen.
 3. Vælg Streg over eller Streg under øverst i dialogboksen Afsnitsstreger.
 4. Marker Vis streg.
  Bemærk:

  Hvis du både vil have en streg over og under afsnittet, skal du kontrollere, at Vis streg er markeret for både Streg over og Streg under.

 5. Marker Skærmversion for at se, hvordan stregen kommer til at se ud.
 6. Vælg en tykkelse, eller indtast en værdi under Tykkelse for at bestemme stregens bredde. Når du øger værdien for tykkelse under Streg over, udvides stregen opad. Når du øger værdien for tykkelse under Streg over, udvides stregen nedad.
 7. Vælg Overprint streg, når du vil sikre dig, at stregen ikke udskærer underliggende trykfarver på trykpressen.
 8. Benyt en eller flere af følgende fremgangsmåder:
  • Vælg en farve. De tilgængelige farver er de farver, der er vist i panelet Farveprøver. Vælg Tekstfarve for at give stregen samme farve som det første tegn i afsnittet for streger over afsnit og det sidste tegn for streger under afsnit.

  • Vælg en nuance, eller angiv en nuanceværdi. Nuancen er baseret på den angivne farve. Bemærk, at du ikke kan oprette nuancer af de indbyggede farver Ingen, Papir, Registrering og Tekstfarve.

  • Hvis du har angivet en anden linjetype end massiv, skal du vælge en mellemrumsfarve eller mellemrumsnuance for at ændre udseendet på området mellem streger, prikker eller linjer.

 9. Vælg stregens bredde. Du kan enten vælge Tekst (fra tekstens venstre kant til linjeslut) eller Spalte (fra spaltens venstre kant til spaltens højre kant). Hvis rammens venstre kant har en spaltejustering, starter stregen ved justeringen.
 10. Indtast en værdi for Forskydning for at definere stregens lodrette placering.
 11. Du kan sikre dig, at stregen over teksten tegnes inden for tekstrammen, ved at vælge Hold i ramme. Hvis denne indstilling ikke er valgt, vises stregen muligvis uden for tekstrammen.
  Bemærk:

  Du kan sikre dig, at afsnitsstregen øverst i en spalte er justeret med teksten øverst i den tilstødende spalte, ved at vælge Hold i ramme.

 12. Definer venstre eller højre indrykning for stregen (ikke for tekst) ved at indtaste værdier for Venstre indrykning og Højre indrykning.
 13. Vælg Overprint streg, hvis afsnitsstregen skal trykkes oven på en anden farve, og du vil undgå fejl under trykningen. Klik derefter på OK.

Fjerne en afsnitsstreg

 1. Vælg tekstværktøjet  , og klik i afsnittet med afsnitsstregen.
 2. Vælg Afsnitsstreger i menuen i panelet Afsnit eller i kontrolpanelmenuen.
 3. Fjern markeringen ud for indstillingen Vis streg, og klik på OK.

Måder at styre afsnitsskift

Du kan eliminere franske horeunger og horeunger, dvs. ord eller enkeltlinjer, der bliver adskilt fra de øvrige linjer i et afsnit. Franske horeunger falder nederst i en spalte eller på en side, og horeunger falder øverst i en spalte eller på en side. Et andet typografisk problem, der skal undgås, er overskrifter, der står alene på en side, mens det efterfølgende afsnit vises på den næste side. Problemer med horeunger, franske horeunger, korte afslutningslinjer og andre problemer med ombrydning af afsnit kan løses på flere forskellige måder:

Diskrete bindestreger

En diskret bindestreg (Tekst > Indsæt specialtegn > Bindestreger og tankestreger > Diskret bindestreg) vises kun, hvis ordet deles. Med denne indstilling forebygges almindelige typografiske problemer med orddelinger, f.eks. at ord som "bil-forhandler" vises midt i en linje, når teksten ombrydes. Tilsvarende kan du tilføje et diskret linjeskifttegn.

Ingen orddeling

Vælg indstillingen Ingen orddeling i menuen i panelet Tegn for at forebygge, at markeret tekst brydes over en linje.

Hårdt mellemrum

Indsæt et hårdt mellemrum (Tekst > Indsæt blanktegn > [hårdt mellemrum]) mellem ord, der skal holdes sammen.

Indstillinger for hold sammen

Vælg Indstillinger for hold sammen i menuen i panelet Afsnit for at angive, hvor mange linjer i det efterfølgende afsnit der skal holdes sammen med det aktuelle afsnit.

Afsnitsstart

Vælg Afsnitsstart i dialogboksen Indstillinger for hold sammen for at tvinge et afsnit (ofte en titel eller en overskrift) til at blive vist i toppen af en side, spalte eller sektion. Indstillingen er særlig anvendelig, hvis den bruges sammen med en afsnitstype for overskrifter.

Orddelingsindstillinger

Du kan ændre orddelingsindstillinger ved at vælge Orddeling i menuen i panelet Afsnit.

Rediger tekst

Rediger tekst er ikke altid tilgængelig, men afhænger af, hvilken type dokument der arbejdes med. Hvis du har tilladelse til at omskrive, kan du ofte opnå en bedre linjeombrydning ved at foretage mindre omskrivninger.

Anvende en anden type ombrydning

Adobe-afsnitsombryder bruges generelt til at overlade det til InDesign at foretage automatisk ombrydning af et afsnit. Hvis afsnittet ikke ombrydes, som det skal, kan du justere markerede linjer individuelt ved at vælge Adobe-linjeombryder i panelmenuen Afsnit eller i kontrolpanelet. Se Ombryde tekst.

Anvend generelt Adobe japansk afsnitsombryder eller Adobe-afsnitsombryder til at lade InDesign foretage automatisk ombrydning af et afsnit. Hvis afsnittet ikke ombrydes, som det skal, kan du justere markerede linjer individuelt ved at vælge Adobe japansk linjeombryder eller Adobe-linjeombryder i panelmenuen Afsnit eller i kontrolpanelet.

Styring af afsnitsskift ved hjælp af Indstillinger for hold sammen

Derudover kan du angive, hvor mange linjer i det efterfølgende afsnit der skal holdes sammen med det aktuelle afsnit, når det flytter mellem rammer. Dette er en nem metode til at sikre, at overskrifter ikke adskilles fra den brødtekst, de præsenterer. InDesign kan fremhæve de afsnit, der af og til opdeles i modstrid med dine indstillinger.

Hvis spalterne i dokumentet ikke skal dele den samme sidste grundlinje, skal du muligvis ikke bruge Indstillinger for hold sammen.

Bemærk:

Du kan markere afsnit, der er i konflikt med Indstillinger for hold sammen, ved at vælge Rediger > Indstillinger > Tekstombrydning (Windows) eller InCopy > Indstillinger > Tekstombrydning (Mac OS), vælge Fejl i sammenholdning af tekst og klikke på OK.

 1. Marker det eller de afsnit, indstillingerne skal gælde for.
 2. Vælg Indstillinger for hold sammen i menuen i panelet Afsnit eller i kontrolpanelmenuen. (Du kan også ændre indstillinger for Hold tekst sammen, når du opretter eller redigerer en afsnitstype).
 3. Vælg Indstillinger for hold sammen i panelmenuen Afsnit. (Du kan også ændre indstillinger for Hold tekst sammen, når du opretter eller redigerer en afsnitstype).
 4. Vælg én af følgende indstillinger, og klik derefter på OK:
  • Vælg Hold sammen med forrige for at holde den første linje i det aktuelle afsnit sammen med den sidste linje i det forrige afsnit.

  • Angiv det antal linjer (maks. fem) i det efterfølgende afsnit, der skal holdes sammen med sidste linje i det aktuelle afsnit, under Hold sammen med næste:linjer. Denne indstilling er især nyttig, når du vil sikre dig, at overskriften holdes sammen med de næste linjer i det tilhørende afsnit.

  • Vælg Hold linjer sammen og Alle linjer i afsnittet for at forhindre, at afsnittet deles.

  • Vælg Hold linjer sammen, og vælg I begyndelsen/slutningen af afsnittet, og angiv det antal linjer, der skal vises sammen ved starten eller slutningen af afsnittet for at undgå franske horeunger og horeunger.

  • Vælg en indstilling under Afsnitsstart for at tvinge InDesign til at skubbe afsnittet til den næste spalte, ramme eller side. Hvis du har valgt Hvor som helst, bestemmes startplaceringen af indstillingen Hold linjer sammen. For andre indstillinger vil de være nødt til at starte fra disse placeringer.

Bemærk:

Når du opretter et afsnitsformat til overskrifter, skal du bruge funktionen Hold tekst sammen for at sørge for, at dine overskrifter bliver sammen med afsnittet, der følger efter.

Oprette hængende tegnsætning

Funktionen Angiv optisk margenjustering er til latinsk tekst. Du kan finde flere oplysninger om hængende tegnsætning i CJK-tekst i Anvende hængende kinsoku.

Tegnsætningstegn og bogstaver, f.eks. "W", kan få venstre eller højre kant på en spalte til at virke ujævn. Optisk margenjustering styrer, om tegnsætningstegn, f.eks. punktum, komma, anførselstegn og tankestreg, og bogstavkanter, f.eks. W og A, hænger uden for tekstmargenerne, så teksten ser justeret ud.

Før (til venstre) og efter (til højre) anvendelse af optisk margenjustering

 1. Marker en tekstramme, eller klik et sted i tekstenheden.
 2. Vælg Tekst > Tekstenhed.
 3. Marker Optisk margenjustering.
 4. Vælg en skriftgrad for at definere et passende overhæng for skriftstørrelsen i tekstenheden. Du får det bedste resultat, hvis du bruger samme størrelse som teksten.
Bemærk:

Du kan deaktivere optisk margenjustering for individuelle afsnit ved at vælge Ignorer optisk margen i menuen i panelet Afsnit eller i kontrolpanelmenuen.

Opret en afsnitsramme

Brug afsnitsrammer til at oprette en ramme omkring et eller flere afsnit. Du kan tilpasse hjørnedesign for at fremhæve afsnittet med smukke effekter.

 1. For at anvende en afsnitsramme på teksten i en tekstramme skal du markere tekstrammen eller placere markøren på teksten i tekstrammen.

 2. Vælg en af følgende fremgangsmåder:

  • Gå til panelet Afsnitstyper (Vindue > Formater > Afsnitstyper), vælg Formatindstillinger, og vælg derefter Afsnitsramme.
  • I afsnitspanelet (Vindue > Tekst og tabeller > Afsnit) skal du vælge Afsnitsrammer og -skygge.
 3. Vælg følgende indstillinger i dialogboksen Ramme:

  Top:

  Angiv en værdi for den øverste ramme til et bestemt afsnit.

  Venstre:

  Angiv en værdi for den venstre ramme til et bestemt afsnit.

  Bund:

  Angiv en værdi for den nederste ramme til et bestemt afsnit.

  Højre:

  Angiv en værdi for den højre ramme til et bestemt afsnit.

  Type:

  Vælg en stregtype til afsnitsrammen.

  Farve:

  Vælg en stregfarve til afsnitsrammen.

  Nuance:

  Angiv en nuanceværdi for en afsnitsrammes stregtype.

  Overprint:

  Vælg denne indstilling for at anvende overprint.

  Mellemrumsfarve:

  Angiv en farve, der skal vises i mellemrummene mellem streger, prikker eller flere linjer i en mønstret streg.

  Mellemrumsnuance:

  Angiv en nuance (når mellemrumsfarven er angivet).

  Afslutning:

  Vælg en afslutningstype for at angive udseendet af begge ender af en åben kurve:
      Flad
  opretter firkantede afslutninger, der støder op til hinanden (stopper ved) endepunkterne.
      Afrundet giver halvafrundede ender, der går ud over endepunkterne med halvdelen af stregbredden.
      Udragende giver firkantede ender, der går ud over endepunkterne med halvdelen af stregbredden. Denne indstilling får stregtykkelsen til at strække sig jævnt i alle retninger omkring kurven.

  Sammenføjning:

  Angiv udseendet på stregen i hjørnepunkterne:
      Spidssammenføjning giver spidse hjørner, der går ud over endepunktet.    
      Rund sammenføjning
  giver afrundede hjørner, der går ud over endepunkterne med halvdelen af stregbredden.
      Facet giver kantede hjørner, der ender i (stopper ved) endepunkterne.

  Hjørnestørrelse og -form:

  Vælg hjørnernes størrelse og form. Du kan vælge individuelle størrelser og former for hvert af de fire hjørner.

  Top (forskydninger):

  Angiv den værdi, som rammen skal udvides med ud over topmargenen.

  Venstre (forskydninger):

  Angiv den værdi, som rammen skal udvides med ud over venstre margen.

  Bund (forskydninger):

  Angiv den værdi, som rammen skal udvides med ud over nederste margen.

  Højre (forskydninger):

  Angiv den værdi, som rammen skal udvides med ud over højre margen.

  Øverste kant:

  Vælg placeringen af øverste kant af rammen omkring et bestemt afsnit.

  Nederste kant:

  Angiv placeringen af nederste kant af rammen omkring et bestemt afsnit.

  Bredde:

  Angiv rammens bredde. Hvis du vælger Kolonne, strækkes rammen på tværs af tekstrammen. Vælger du Tekst, udvides rammen på tværs af tekst.

  Vis ramme, hvis afsnit opdeles på tværs af rammer/kolonner:

  Vælg denne indstilling for at få vist en ramme, når teksten i et afsnit løber på tværs af kolonner eller fra én sammenkædet ramme til en anden.

  Sådan fletter du fortløbende rammer og skygger med de samme indstillinger:

  Vælg denne indstilling for at flette afsnitsrammer og skygger i to på hinanden følgende afsnit, hvis de har samme egenskaber for afsnitsrammer og -skygger.

 4. Kontroller knappen Kæde for at sikre, at alle forskydningsværdierne bliver ved med at være de samme. Hvis du ændrer værdien af én forskydning, opdateres alle andre værdier.

  Knappen Kæde må ikke være markeret, når du opretter forskellige forskydningsværdier.

 5. Klik på OK.

Oprettelse af en farvetone (eller farve) bag et afsnit

Funktionen Afsnitsskygge giver dig mulighed for at oprette en farvetone (eller farve) bag et afsnit.

Når du opretter en afsnitsskygge i et dokument, sikrer InCopy, at skyggen udvides og skjules i takt med, at du øger eller reducerer indholdet i afsnittet. Desuden flyttes skyggen sammen med afsnittet.

 1. For at anvende en afsnitsramme på teksten i en tekstramme skal du markere tekstrammen eller placere markøren på teksten i tekstrammen.

 2. Vælg en af følgende fremgangsmåder:

  • Gå til panelet Afsnitstyper (Vindue > Formater > Afsnitstyper), vælg Formatindstillinger, og vælg derefter Afsnitsskygge.
  • I afsnitspanelet (Vindue > Tekst og tabeller > Afsnit) skal du vælge Afsnitsrammer og -skygge.
 3. Vælg følgende indstillinger i dialogboksen Skygge:

  Farve:

  Vælg en farve til skyggen.

  Nuance:

  Angiv værdien for nuancen.

  Overprint:

  Vælg denne indstilling for at anvende overprint.

  Hjørnestørrelse og -form:

  Vælg hjørnernes størrelse og form. Du kan vælge individuelle størrelser og former for hvert af de fire hjørner.

  Top (forskydninger):

  Angiv den værdi, som skyggen skal udvides med ud over topmargenen.

  Venstre (forskydninger):

  Angiv den værdi, som skyggen skal udvides med ud over venstre margen.

  Bund (forskydninger):

  Angiv den værdi, som skyggen skal udvides med ud over nederste margen.

  Højre (forskydninger):

  Angiv den værdi, som skyggen skal udvides med ud over højre margen.

  Øverste kant:

  Vælg placeringen af øverste kant af skyggen omkring et bestemt afsnit.

  Nederste kant:

  Angiv placeringen af nederste kant af skyggen omkring et bestemt afsnit.

  Bredde:

  Angiv skyggens bredde. Hvis du vælger Kolonne, strækkes skyggen på tværs af tekstrammen. Vælger du Tekst, udvides skyggen på tværs af tekst.

  Klip til ramme:

  Vælg denne indstilling for at klippe skygge i kanterne af rammen.

  Undlad at udskrive eller eksportere:

  Vælg denne indstilling for at ignorere skygger, hvis dokumentet udskrives eller eksporteres til filformater (f.eks. PDF, EPUB, JPEG og PNG).

 4. Kontroller knappen Kæde for at sikre, at alle forskydningsværdierne bliver ved med at være de samme. Hvis du ændrer værdien af én forskydning, opdateres alle andre værdier.

  Knappen Kæde må ikke være markeret, når du opretter forskellige forskydningsværdier.

 5. Klik på OK.

 Adobe

Få hjælp hurtigere og nemmere

Ny bruger?