Om skrifttyper

Skrifttyper er et komplet sæt tegn, dvs. bogstaver, tal og symboler, der har fælles stregtykkelse, bredde og format, f.eks. 10-punkts Adobe Garamond Bold.

Skrifttyper (kaldes ofte også skrifttypefamilier eller skriftfamilier) er samlinger af skrifttyper, der har det samme generelle udseende og er designet til at blive brugt sammen, som f.eks. Adobe Garamond.

Et format er en variant af en skrift i en skriftfamilie. Typisk er Latin eller Almindelig (navnene varierer fra familie til familie) i en skriftfamilie grundskrifttyperne, som kan indeholde skriftformater som normal, fed, halvfed, kursiv og fed kursiv.

Skrifttyper

Du kan få vist eksempler på en skrifttype i menuerne for skrifttypefamilie og typografi på tegnpaletten og andre områder i programmet, hvor du kan vælge disse skrifttyper. Følgende ikoner bruges til at angive forskellige former for skrifttyper:

 • OpenType 
 • OpenType SVG 
 • Type 1 
 • TrueType 
 • Adobe Fonts 
 • Multiple Master
 • Sammensat 

Du kan slå eksempelfunktionen fra eller ændre punktstørrelsen for skrifttypenavnene eller skrifttypeeksemplerne under Tekstindstillinger.

Installation af skrifttyper

Se i systemdokumentationen eller dokumentationen om skrifthåndtering for at få oplysninger om installation og aktivering af skrifter, der skal anvendes i alle programmer.

Du kan gøre skrifttyper tilgængelige i InCopy ved at kopiere skrifttypefilerne til mappen Fonts under InCopy-programmappen på harddisken. Skrifttyperne i mappen Fonts er dog kun tilgængelige i InCopy.

Hvis to eller flere skrifter er aktive i InCopy og har samme familienavn, men har forskellige Adobe PostScript-navne, er skrifttyperne tilgængelige i InCopy. Dublerede skrifter er anført i menuerne med deres skriftteknologier forkortet i parentes. Skriften Helvetica TrueType vises f.eks. som "Helvetica (TT)", skriften Helvetica PostScript Type 1 vises som "Helvetica (T1)", og skriften Helvetica OpenType vises som "Helvetica (OTF)". Hvis to skrifter har det samme PostScript-navn, og én af dem har betegnelsen .dfont i navnet, bruges den anden skrift.

OpenType-skrifttyper

OpenType-skrifttyper bruger en enkelt skrifttypefil til både Windows®- og Macintosh®-computere, så du kan flytte filer fra én platform til en anden uden at tænke på skrifttypeerstatning og andre problemer, der medfører tekstreflow. Skrifterne kan indeholde en række funktioner, f.eks. dekorative bogstaver og vilkårlige ligaturer, som ikke er tilgængelige i de nuværende PostScript- og TrueType-skrifter.

Bemærk:

OpenType-skrifttyper viser ikonet .

Når du arbejder med en OpenType-skrifttype, kan du automatisk erstatte alternative glyffer, f.eks. ligaturer, kapitæler, brøker og proportionale minuskeltal, i teksten.

stx_opentype
Skrifttyperne Normal (til venstre) og OpenType (til højre)

A. Ordenstal B. Vilkårlige ligaturer C. Dekorative bogstaver 

OpenType-skrifttyper kan indeholde et udvidet tegnsæt og layoutfunktioner, der giver større sproglig understøttelse og avanceret typografisk kontrol. OpenType-skrifttyper fra Adobe, som har indbygget understøttelse af centraleuropæiske sprog, indeholder ordet "Pro" som en del af skrifttypenavnet i skrifttypemenuer til programmer. OpenType-skrifttyper, som ikke indeholder centraleuropæisk sprogunderstøttelse, bærer betegnelsen "Standard" og har suffikset "Std". Alle OpenType-skrifttyper kan også installeres og bruges sammen med PostScript Type 1- og TrueType-skrifttyper.

Yderligere oplysninger om OpenType-skrifttyper finder du på www.adobe.com/go/opentype_dk.

Anvendelse af OpenType-skriftattributter

Anvend OpenType-skrifttypeattributter ved hjælp af panelet Tegn eller kontrolpanelet

Ved hjælp af panelet Tegn eller kontrolpanelet kan du anvende OpenType-skriftattributter, f.eks. brøker og dekorative bogstaver, på tekst.

Yderligere oplysninger om OpenType-skrifttyper finder du på www.adobe.com/go/opentype_dk.

 1. Marker tekst.
 2. Kontroller, at der er markeret en OpenType-skrift i panelet Tegn eller i kontrolpanelet.
 3. Vælg OpenType i menuen i panelet Tegn, og vælg derefter en OpenType-attribut, f.eks. Diskrete ligaturer eller Brøker.

Funktioner, der ikke understøttes af den nuværende skrift, vises i firkantede klammer, f.eks. [Dekorative bogstaver].

Bemærk:

Du kan også vælge OpenType-skriftattributter, når du definerer et afsnits- eller et tegnformat. Brug OpenType-funktionssektionen i dialogboksen Formatindstillinger.

Anvend OpenType-skrifttypeattributter ved hjælp af kontekstmenuen

Brug kontekstmenuen til at anvende de gældende OpenType-skrifttypeattributter på den markerede tekst.

 1. Marker tekst.

 2. Vælg en OpenType-attribut, f.eks. ordenstal og brøker, i pop op-vinduet.

Bemærk:

Hvis du ser et mærke, når du har markeret teksten eller tekstrammen, skal du klikke på mærket for at få vist en liste med OpenType-attributter.

OpenType-skriftattributter

Når du anvender en OpenType-skrift, kan du vælge særlige OpenType-funktioner i kontrolpanelet eller i menuen i panelet Tegn, når du formaterer tekst, eller når du definerer formater.

Bemærk:

OpenType-skrifter er meget forskellige med hensyn til antallet af skriftformater og funktioner. Hvis en OpenType-funktion ikke er tilgængelig, er den angivet i klammer, f.eks. [Dekorative bogstaver], i kontrolpanelmenuen.

Vilkårlige ligaturer

Skriftdesignere kan medtage valgfrie ligaturer, der ikke bør aktiveres i alle tilfælde. Hvis du vælger denne funktion, kan du bruge disse ekstra valgfrie ligaturer, hvis de er til stede. Du kan få flere oplysninger om ligaturer under Anvende ligaturer på bogstavpar.

Mange sammensatte tegnglyffer til japanske katakana-ord som f.eks. “me-toru” og til Kanji-sammensætninger som f.eks. “yuugenkaisha” kan anvendes via den vilkårlige ligaturfunktion.

Brøker

Tal adskilt med skråstreg, f.eks. 1/2, konverteres til et brøktegn, når brøker er tilgængelige.

Ordenstal

Ordenstal, f.eks. 1st og 2nd, formateres med hævet skrift (1st og 2nd), når ordenstal er tilgængelige. Bogstaver som f.eks. hævet a og o i de spanske ord segunda (2a) og segundo (2o), formateres også korrekt.

Dekorativt bogstav

Når almindelige alternativer og kontekstalternativer, f.eks. alternative kapitæler og ordafslutningsalternativer, er tilgængelige, bruges de.

Titelalternativer

Tegn, der bruges til overskrifter med majuskler, aktiveres, når de er tilgængelige. I nogle skrifter kan man få en uønsket virkning, hvis man vælger denne funktion i tekst, der er formateret med både majuskler og minuskler.

Kontekstalternativer

Når kontekstligaturer og forbindelsesalternativer er tilgængelige, aktiveres de. Alternative tegn findes i nogle script-skriftsnit for at give bedre sammenføjning. Bogstavparret "bl", f.eks. i ordet "blomst", kan føjes sammen, så de minder om håndskrift. Denne indstilling er valgt som standard.

Kapitæler

I skrifter med ægte kapitæler ændres alle tegn til kapitæler, når denne funktion vælges. Du kan få flere oplysninger underÆndre store og små bogstaver for tekst.

Ø

Når denne indstilling vælges, vises tallet 0 med en diagonal streg over. I nogle skrifter (særligt i smalle skrifter) kan det være svært at skelne mellem tallet 0 og det store bogstav O.

Stilistiske sæt

Visse OpenType-skrifter indeholder et sæt alternative glyffer, som er designet med henblik på at give en æstetisk effekt. Et stilistisk sæt er en gruppe alternative glyffer, som kan anvendes én ad gangen eller på et tekstområde. Hvis du vælger et andet stilistisk sæt, anvendes de glyffer, der er blevet defineret i sættet, i stedet for standardglyfferne for skriften. Hvis en glyf i et stilistisk sæt anvendes sammen med en anden OpenType-indstilling, tilsidesættes glyffen i tegnsættet af glyffen fra de individuelle indstillinger. Du kan få vist glyfferne for de forskellige sæt ved hjælp af panelet Glyffer.

Placeringsmæssige former

I visse kursive skrifter og på visse sprog, f.eks. arabisk, afhænger et tegns udseende af dets placering i et ord. Tegnet ændrer form, afhængigt af om det vises i starten (initial position), midten (medial position) eller slutningen (final position) af et ord, ligesom det kan ændre form, når det vises alene (isoleret position). Marker et tegn, og vælg indstilling under Placeringsmæssige former for at formatere det korrekt. Indstillingen Generel form indsætter det almindelige tegn, indstillingen Automatisk form indsætter en form af tegnet afhængig af, hvor tegnet er placeret i ordet, og om det vises isoleret.

Hævet skrift og Sænket skrift

Nogle OpenType-skrifter har hævede eller sænkede glyffer, hvis størrelse reguleres korrekt i forhold til de omgivende tegn. Hvis en OpenType-skrifttype ikke omfatter disse glyffer for brøker, der ikke er standard, kan du overveje at anvende tæller- og nævnerattributter.

Tæller & Nævner

Nogle OpenType-skrifter konverterer kun grundlæggende brøker (f.eks. 1/2 eller 1/4) til brøkglyffer og ikke brøker, der ikke er standard (f.eks. 4/13 eller 99/100). Anvend i de tilfælde tæller- og nævnerattributter på disse brøker, der ikke er standard.

Monospatierede majuskeltal

Samme bredder er tilgængelige for tal med fuld højde. Denne funktion er velegnet i tilfælde, hvor tallene skal justeres under hinanden, ligesom i tabeller.

Proportionale minuskeltal

Tal med variabel højde og bredde. Denne funktion anbefales til et klassisk sofistikeret udseende i tekst uden kapitæler.

Proportionale majuskeltal

Tal med fuld højde og variabel bredde. Denne funktion anbefales til tekst med kapitæler.

Monospatierede minuskeltal

Tal med variabel højde og fast ensartet bredde. Denne funktion anbefales, når minuskeltal skal have et klassisk udseende, men skal justeres i spalter, f.eks. i et årsregnskab.

Standardcifferformat

Talglyffer bruger den aktuelle skrifts standardcifferformat.

Brug proportional metrisk

Tegn sammensættes på basis af skrifttypens proportionale metrik.

Brug H eller V Kana

For skrifttyper, der indeholder Kana til lodret eller vandret tekst, medfølger de Kana-glyffer, der passer bedst til vandrette eller lodrette indstillinger.

Latinsk kursiv

Hvis skrifttypen indeholder kursive glyffer, skifter den proportionale latinske glyf til kursiv type.

Anvendelse af OpenType-glyfformer

Panelet Glyffer indeholder nogle indstillinger, f.eks. Ekspertformer og JIS 90-former, som du kan anvende på markeret tekst.

 1. Vælg Tekst > Glyffer for at åbne panelet Glyffer.
 2. Marker det eller de tegn, du vil anvende glyfformer på.
 3. Vælg en indstilling som f.eks. Ekspertformer eller JIS 90 i panelmenuen Glyffer.

OpenType SVG-skrifttyper

InCopy understøtter OpenType SVT-skrifttyper såsom farvede skrifttyper og emojiskrifttyper. OpenType SVG-skrifttyper har adskillige farver og gradueringer i en enkelt glyf.

OpenType SVG-skrifttyper
OpenType SVG-skrifttype: flere farver og gradueringer

Når du bruger Emoji-skrifttyper, kan du inkludere en række farverige og grafiske tegn, f.eks. smileys, flag, gadeskilte, dyr, mennesker, mad og seværdigheder i dine dokumenter. Med OpenType SVG Emoji-skrifttyper, f.eks. EmojiOne-skrifttypen, kan du kombinere visse glyffer fra en eller flere andre glyffer. Du kan f.eks. lave landeflag eller ændre hudfarven på visse glyffer, der afbilder mennesker, samt kropsdele såsom hænder og næser.

Glyfpanel
Panelet Glyffer med EmojiOne SVG-skrifttypetegn

Følg disse trin for at bruge OpenType SVG-skrifttyper:

 1. Opret et tekstobjekt med tekstværktøjet.

 2. Angiv skrifttypen til en OpenType SVG-skrifttype. Disse skrifttyper er markeret med på listen over skrifttyper.

 3. Vælg bestemte glyffer ved hjælp af panelet Glyffer. Du kan se panelet Glyffer ved at vælge Tekst > Glyffer. Du kan også åbne panelet Glyffer ved at vælge Vindue > Tekst og tabeller > Glyffer.

Lav kombinerede glyffer

Lad os for eksempel kigge på EmojiOne, der er en OpenType SVG-emojiskrifttype. Du kan kombinere flere forskellige EmojiOne OpenType SVG-tegn for at lave nye glyffer.

Du kan f.eks. lave landeflag eller ændre hudfarven på standardtegn, der afbilder enkeltpersoner eller kropsdele, typisk med farverne  eller .

Bemærk:

Glyffer i en emojiskrifttype, f.eks. EmojiOne, er anderledes end bogstaverne på dit tastatur. Sådanne glyffer anses som specifikke tegn og er kun tilgængelige via panelet Glyffer og ikke på tastaturet.

Lav landeflag

"Bogstaverne" (A, B, C, D osv.) i EmojiOne svarer ikke til de tilsvarende taster på tastaturet. Når du kombinerer disse tegn i panelet Glyffer for at at lave et lands ISO-kode, danner disse to tegn et lands flag. US bliver f.eks. til det amerikanske flag, GB bliver til det britiske flag, AR bliver til det argentinske flag, og IN bliver til det indiske flag.

Kombiner glyffer
Kombiner glyffer for at lave landeflag

Lav tegnvariationer

 

Kombiner enkeltperson-standardtegn, der typisk har farverne  eller , eller kropsdele med en af de tilgængelige hudfarver. Det originale standardtegn genfarves for at matche den valgte hudfarve. Disse kombinationer fungerer på nuværende tidspunkt typisk ikke med glyffer med mere end en person.

Hudfarvede tegn
Hudfarvede tegn
Kombiner enkeltperson-tegn med hudfarver
Kombiner enkeltperson-tegn med hudfarver

Bemærk:

 • Enkeltperson-tegnene eller kropsdelene kan kun matches med en af hudfarverne en enkelt gang.
 • Sammensatte glyffer er en skrifttypefunktion. Du kan ikke kombinere tegn og skabe kombinerede glyffer med alle slags OpenType SVG-skrifttyper.
 • Du kan opløse nogle EmojiOne-kombinationer til de dele, de tilhører.

Live font-eksempel

Du kan markere en tekst i dit dokument for at få vist skrifttypeeksempler i realtid. Du kan se eksemplet på en valgt tekst ved at placere markøren over et skrifttypenavn i skrifttypeoversigten i kontrolpanelet, panelet Tegn eller panelet Egenskaber.

Live-visning af skriftformat

For at få vist et eksempel på skriftformatet skal du udvide skrifttypeserien fra menuen Skrifttyper og placere markøren på skriftformatet.

Du kan slå indstillingerne til eksempelvisning fra på følgende måde:

 • Vælg Rediger Indstillinger.
 • Under indstillingerne for Tekst skal du fravælge indstillingen Aktivér forhåndsvisninger af skrifttype i menuen.

Hvis du vil ændre skriftstørrelsen på den valgte tekst eller eksempelteksten i realtid, skal du klikke på ikonerne Vis mindre eksempeltekststørrelse, Vis standardstørrelse på eksempeltekst og Vis større eksempeltekststørrelse.

Organiser, søg efter og filtrer skrifttyper

Find hurtigt de skrifttyper, som du bruger ofte, ved at vælge enkelte skrifttypefamilier som favoritter eller vælge dem blandt de skrifttyper, der vises øverst på skrifttypeoversigten. De senest anvendte og stjernemarkerede skrifttyper bevares på tværs af InCopy-sessioner.

Organisere skrifttyper
A. Sidst brugte skrifter B. Stjernemarkerede skrifttyper som favoritter 

Under søgningen efter skrifttyper kan du indsnævre resultaterne ved at filtrere skrifttyper efter klassifikation, f.eks. Serif, Sans Serif og Håndskrift. Du kan desuden vælge at søge blandt de skrifttyper, der er installeret på computeren, eller aktiverede skrifttyper fra Adobe Fonts.

Du kan også søge efter skrifttyper, der er baseret på visuel lighed (). Skrifttyper, der er tættest på i visuelt udseende til den skrifttype du søger, vises øverst i søgeresultaterne. En statuslinje i menuen Skrifttyper viser oplysninger om de anvendte filtre.

Værktøjer til skrifttypesøgning

søge efter skrifttyper
A. Vis skrifttyper efter klassificering B. Vis foretrukne skrifttyper C. Vis tilføjet for nylig D. Vis aktiverede skrifttyper 

Vis skrifttyper efter klassificering

Filtrer listen over skrifttyper efter klassifikation, f.eks. Serif, Script og Håndskrift.

Vis foretrukne skrifttyper

Vis kun stjernemarkerede skrifttyper, der tidligere er blevet markeret som favoritter.

Vis tilføjet for nylig

Vis skrifttyper, der er føjet til skrifttypelisten for nylig.

Vis aktiverede skrifttyper

Vis kun aktiverede skrifttyper fra Adobe Fonts på listen over skrifttyper.

Aktivér flere skrifttyper

Du kan gennemse tusindvis af skrifttyper fra hundredvis af skriftproducenter inde fra InCopy, aktivere dem øjeblikkeligt og bruge dem i dit dokument. Aktiverede skrifttyper bliver tilgængelige til brug i alle programmer til Creative Cloud.

 1. I panelet Tegn skal du klikke på fanen Find mere.

 2. Gennemse listen over skrifttyper, og vælg den ønskede skrifttype.

  Bemærk: Hvis du vil se et eksempel i realtid på en skrifttype på den markerede tekst, skal du placere markøren på skrifttypens navn.

 3. Klik på ikonet Aktivér , der vises ved siden af ​​skrifttypen. Ikonet Aktivér viser et afkrydsningsfelt , når skrifttypen er aktiveret og tilgængelig til brug.

Du kan få flere oplysninger om Adobe Fonts ved at besøge fonts.adobe.com.

Anvendelse af en skrifttype på tekst

Når du angiver en skrifttype, kan du vælge skriftfamilie og skriftformat uafhængigt af hinanden. Når du skifter fra én fontfamilie til en anden, forsøger InCopy at finde det aktuelle format i den nye fontfamilie. For eksempel skifter Arial Bold til Times Bold, når du skifter fra Arial til Times.

Når du anvender formatet fed eller kursiv på teksten, anvender InCopy det skriftsnit, der er angivet for skrifttypen. I de fleste tilfælde anvendes den relevante version af fed eller kursiv, når dette forventes at være aktuelt. Nogle skrifter anvender imidlertid en version af fed eller kursiv, der ikke er beskrevet som henholdsvis fed eller kursiv. Nogle skriftdesignere bestemmer f.eks., at når du anvender fed i en skrift, anvendes en halvfed variant.

 1. Marker den tekst, du vil ændre.
 2. Benyt enhver af følgende fremgangsmåder:
  • Vælg en skrift i menuen Skriftfamilie eller et format i menuen Tekstformat i panelet Tegn eller i kontrolpanelet. I Mac OS kan du vælge tekstformater i undermenuerne Skriftfamilie.

  • Klik foran navnet på skriftfamilien eller skriftformatet (eller dobbeltklik på det første ord i navnet) i panelet Tegn eller i kontrolpanelet, og indtast de første tegn i navnet. Mens du taster, viser InCopy navne på fontfamilier eller skriftformater, der svarer til de indtastede tegn.

  • Vælg en skrift i menuen Tekst > Skrift. Bemærk, at du både vælger en skriftfamilie og et skriftformat, når du bruger denne menu.

Angive en skrifttypestørrelse

Som standard måles skriftsnitstørrelse i punkter (et punkt er lig med 1/72 af en tomme). Du kan angive skriftsnitstørrelser fra 0,1 til 1296 punkter i intervaller på 0,001 punkt.

Bemærk:

I Fireworks måles skriftstørrelsen som standard i pixel.

 1. Marker de tegn eller tekstobjekter, du vil ændre. Hvis du ikke markerer nogen tekst, anvendes skriftsnitstørrelsen på ny tekst, du opretter.
 2. Vælg en af følgende fremgangsmåder:
  • Vælg en værdi til indstillingen Skriftstørrelse i tegnpanelet eller på kontrollinjen.

  • Vælg en skrift i menuen Tekst > Størrelse. Hvis du vælger Andre, kan du angive en ny størrelse på tegnpanelet.

  Bemærk:

  Du kan ændre måleenheden for tekst i dialogboksen Indstillinger. Denne indstilling er ikke tilgængelig i Fireworks.

Yderligere oplysninger om OpenType-skrifttyper finder du på www.adobe.com/go/opentype_dk.

Enheder

Vælg enhederne for skriftattributindstillinger.

Brug af manglende glyfbeskyttelse

Som standard forhindrer InCopy dig i at indtaste tegn, som den aktuelle skrifttype ikke understøtter, eller i at anvende en skrifttype på markeret tekst, hvis skrifttypen ikke indeholder en eller flere af de valgte glyffer. Du kan dog deaktivere indstillinger for at fjerne denne beskyttelse.

 1. Vælg Rediger > Indstillinger > Avanceret tekst (Windows), eller InCopy > Indstillinger  > Avanceret tekst (Mac OS).

 2. Benyt enhver af følgende fremgangsmåder, og klik derefter på OK.

  Beskyt under indtastning

  Vælg denne indstilling, så du ikke kan skrive glyffer, der ikke understøttes af den aktuelle skrifttype.

  Beskyt ved anvendelse af skrifter

  Vælg denne indstilling for at undgå indtastning af ikke-understøttede glyffer, når en anden skrifttype som f.eks. en latinsk skrifttype, anvendes på asiatisk tekst.

Arbejde med manglende skrifttyper

Når du åbner eller indsætter dokumenter med skrifter, der ikke er installeret på systemet, vises en advarsel, som angiver, hvilke skrifter der mangler. Hvis du markerer tekst med en manglende skrift, angives det, at skriften mangler, ved at skriften vises i parentes i pop-up-menuen for formater i panelet Tegn eller i kontrolpanelet.

InCopy erstatter manglende skrifttyper med en tilgængelig skrifttype. Når det sker, kan du markere teksten og anvende alle tilgængelige skrifter. Manglende skrifter, som er blevet erstattet af andre, vises øverst i menuen Tekst > Skrift i afsnittet "Manglende skrifter." Tekst, der er formateret med manglende skrifter, fremhæves som standard med pink.

Hvis der er installeret en TrueType-skrift, og dokumentet indeholder en Type 1-version (T1) af skriften, vises skriften som manglende.

Du kan søge efter og ændre manglende skrifttyper ved at vælge Tekst > Find skrift. Hvis den manglende skrift er en del af et format, kan du opdatere skriften i det pågældende format ved at ændre definitionen af formatet.

InCopys dialogboks for manglende skrifttyper viser, om tjenesten Adobe Fonts er aktiveret i Creative Cloud-programmet. Hvis den er deaktiveret, kan du også aktivere Adobe Fonts i selve dialogboksen for manglende skrifttyper.

Gøre manglende skrifttyper tilgængelige

 1. Benyt enhver af følgende fremgangsmåder:
  • Aktivér manglende skrifttyper fra tjenesten Adobe Fonts. Du kan finde flere oplysninger under Tilføje skrifttyper fra tjenesten Adobe Fonts.
  • Installer de manglende skrifttyper på systemet.
  • Placer de manglende skrifttyper i mappen Fonts, som er placeret i InCopy-programmappen. Skrifttyperne i denne mappe er kun tilgængelige i InCopy. Se Installere skrifter.
  • Aktiver de manglende skrifttyper ved hjælp af et skrifthåndteringsprogram.

Bemærk:

Hvis du ikke har adgang til de manglende skrifter, skal du bruge kommandoen Find skrift til at søge efter og erstatte manglende skrifter.

Fremhæve erstattede skrifter i dokumentet

Hvis du har markeret indstillingen Erstatningsskrifttyper, fremhæves tekst, som er formateret med manglende skrifter, med pink farve, så du hurtigt kan identificere tekst, som er formateret med en manglende skrifttype.

 1. Vælg Rediger > Indstillinger > Tekstombrydning (Windows®) eller InCopy  > Indstillinger > Tekstombrydning (Mac OS®).

 2. Vælg Erstattede skrifter, og klik derefter på OK.

Dokumentinstallerede skrifttyper

Skrifttyper i en mappe med dokumentskrifttyper, der har samme placering som et InCopy-dokument, installeres midlertidigt, når dokumentet åbnes. Kommandoen Pakke kan oprette en mappe med dokumentskrifttyper, hvis du vil dele dokumentet med andre eller flytte det til en anden computer.

Skrifttyper i mappen med dokumentskrifttyper er ikke de samme som dem, der er tilgængelige fra operativsystemets standardplaceringer for skrifttyper. De installeres, når dokumentet åbnes, og tilsidesætter alle skrifter med samme PostScript-navne. De tilsidesætter dog kun skrifter i dokumentet. Skrifter, der er installeret af ét dokument, er ikke tilgængelige for andre dokumenter. Når du lukker dokumentet, bliver de skrifttyper, der er installeret til dokumentet, afinstalleret. Dokumentinstallerede skrifter vises i en undermenu til menuen Skrift.

Visse Type1-skrifttyper er ikke tilgængelige i dokumentet. Herudover er Mac OS-skrifttyper ikke tilgængelige, når du kører InCopy i Windows.

Du kan se en video om brug af dokumentinstallerede skrifttyper i http://tv.adobe.com/go/4955/.

Flermasterskrifttyper

Multiplemaster-skrifter er redigerbare Type 1-skrifter, hvis skriftegenskaber er beskrevet med hensyn til variable designakser som f.eks. tykkelse, bredde, typografi og optisk størrelse.

Nogle flermasterskrifter har en optisk størrelsesakse, som giver dig mulighed for at bruge en skrift, der er specifikt designet til optimal læsbarhed i en bestemt størrelse. Generelt er den optiske størrelse for en mindre skrift, f.eks. 10-punkt, designet med stærkere seriffer og grundstreger, bredere tegn, mindre kontrast mellem brede og smalle streger, større x-højde og løsere afstand mellem bogstaver end den optiske størrelse for en større skrift, f.eks. 72-punkt.

 1. Vælg Rediger > Indstillinger > Tekst (Windows) eller InCopy > Indstillinger > Tekst (Mac OS)
 2. Vælg Brug korrekt optisk størrelse automatisk, og klik på OK.