Systemkrav

Du kan finde de seneste systemkrav på https://helpx.adobe.com/dk/indesign/system-requirements.html.

Du kan få vist en liste over de nyeste systemkrav for andre Creative Cloud-produkter ved at besøge http://www.adobe.com/dk/products/creativecloud/tech-specs.html#requirements

Prøvesoftware

Creative Cloud-prøveversioner giver dig mulighed for gratis at afprøve de enkelte produkter eller udgaver og derefter konvertere den installerede prøveversion til en fuld version. Du kan altid konvertere fra en prøveversion til en fuld version ved at oprette et abonnement. Hvis du køber et abonnement, skal du sikre, at du er online og har logget på med et Adobe ID for at kunne begynde at bruge den fulde version.

Licensaftale

Internetforbindelse, Adobe ID og accept af licensaftalen er påkrævet for at kunne aktivere og bruge dette produkt. Dette produkt kan muligvis integreres med eller give adgang til visse af Adobes eller tredjeparters onlineværtstjenester. Adobe-tjenester er kun tilgængelige for brugere, der er over 13 år gamle, og kræver samtykke til yderligere vilkår for brug og Adobes onlinepolitik for beskyttelse af personlige oplysninger (http://www.adobe.com/dk/aboutadobe/legal.html). Programmer og tjenester er muligvis ikke tilgængelige i alle lande eller på alle sprog og kan uden varsel ændres eller lukkes. Der kan blive opkrævet yderligere gebyrer eller abonnementsafgifter.

Nyheder i denne version

Du kan finde en oversigt over de nye funktioner i InDesign 2015.4 i Adobe InDesign CC 2015.4-version | Juni 2016.

Vigtige problemer løst

 1. InDesign går ned, når opsætningen af et dokument med låste objekter ændres til Modstående sider.
 2. InDesign går ned, når betinget tekst erstattes med mærket tekst via dialogboksen Find/Erstat.
 3. InDesign går i nogle situationer ned, når du starter Touch-arbejdsrummet.
 4. InDesign går ned, når du opretter en artikel, hvis panelet Artikel er skjult.
 5. Forankrede objekter i en ny tekstramme forsvinder, når der anvendes en gennemsigtighedseffekt på teksten.
 6. Tekst med japanske attributter som f.eks. TCY mistes, når du eksporterer til EPUB (Fixed Layout).
 7. Navnet på et dokument, der udskrives fra InDesign i PDF Passthrough-tilstand, vises som "Ukendt" i udskrifts-/printerkøen.
 8. Objekter på en masterside, der er baseret på en anden masterside, ændrer placering, hvis sidenummereringen ændres.
 9. Upload mislykkes ved publicering af et dokument med aktiver, der er større end 600 MB.
 10. Formularfeltet opfører sig uforudsigeligt, hvis feltnavnet indeholder et priktegn.
 11. InDesign Hjælp åbnes ikke i Kerberos-proxymiljøer.
 12. Ved hentning af værdi af XMLAttribute vha. JavaScript returneres der en fejlmeddelelse om, at objektet er ugyldigt.
 13. HTML-indhold bevares ikke, når du importerer snippets eller IDML.
 14. Panelet Lænker viser den forkerte farveprofil (Dokument-RGB), når du har indsat en PNG med en integreret Adobe RGB (1998) ICC-profil.
 15. Forkert afstand øverst i dialogboksen Indstillinger for objektlag.
 16. Der genereres en ugyldig markering i eksporteret EPUB, hvis der findes en indholdsfortegnelse med flere niveauer, hvor den første indgang er en afsnitstype på andet niveau.
 17. [Kun Mellemøsten og Nordafrika (MENA)] Panelet Tegn åbnes ikke helt ved standardstart.
 18. Når du gemmer et dokument, der er oprettet ud fra en skabelon, ændres standardnavnet til navnet på skabelonen i stedet for Ikke-navngivet.
 19. I panelet Sider er det ikon, der angiver den anvendte masterside, uensartet fordelt for opslagets venstre og højre sider.
 20. Standardnavnet og placeringen af et dataflettet dokument under lagring er forkert.
 21. Der kan ikke udføres handlinger i panelet Animation, hvis fokus er inden for tekstboksen.
 22. Arbejdsrummet ændres ikke fra Start til Vigtige punkter ved oprettelse af et nyt dokument.
 23. InDesign starter i prøvetilstand, hvis det er installeret fra en pakke, der er udviklet ved hjælp af en serienummereret licens.
 24. [Kun Enterprise] Du skal logge ind på Adobe Stock igen, når det startes fra Filer > Søg i Adobe Stock.
 25. [Kun Mac] Nogle rullemenuer ser alt for brede ud på en Mac-computers Retina-skærm.
 26. [Kun Mac] Tekst i redigeringsbokse er ikke centreret lodret.

Onlineressourcer

Du kan finde generelle Adobe-forummer på http://www.adobe.com/go/forums_dk.

Du kan finde emner om overførsel og installation samt introduktion til softwaren på http://forums.adobe.com/community/download_install_setup

Du kan finde hjælp til produkterne samt fællesskabsbaseret vejledning, inspiration og support på http://www.adobe.com/go/learn_InDesign_support_dk

Kundesupport

Du kan få assistance omkring produktoplysninger, salg, registrering og andre emner på http://www.adobe.com/go/customer_support_dk.

Du kan kontakte vores kundepleje ved at besøge http://www.adobe.com/go/intlsupport_dk/.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online