Produktbemærkninger til InDesign CC 2017 (12.1)

Systemkrav

Du kan finde de seneste systemkrav under http://www.adobe.com/go/indesign_systemreqs_dk.

Du kan få vist en liste over de nyeste systemkrav for andre Creative Cloud-produkter ved at besøge http://www.adobe.com/products/creativecloud/tech-specs.html#requirements

Prøvesoftware

Creative Cloud-testversioner giver dig mulighed for gratis at afprøve de enkelte produkter eller udgaver og derefter konvertere den installerede testversion til en fuld version. Du kan altid konvertere fra en testversion til en fuld version ved at oprette et abonnement. Hvis du køber et abonnement, skal du sikre, at du er online og har logget på med et Adobe ID for at kunne begynde at bruge den fulde version.

Licensaftale

Internetforbindelse, Adobe ID og accept af licensaftalen er påkrævet for at kunne aktivere og bruge dette produkt. Dette produkt kan muligvis integreres med eller give adgang til visse af Adobes eller tredjeparters onlineværtstjenester. Adobe-tjenester er kun tilgængelige for brugere, der er over 13 år gamle, og kræver samtykke til yderligere vilkår for brug og Adobes onlinepolitik for beskyttelse af personlige oplysninger (http://www.adobe.com/aboutadobe/legal.html). Programmer og tjenester er muligvis ikke tilgængelige i alle lande eller på alle sprog og kan uden varsel ændres eller lukkes. Der kan blive opkrævet yderligere gebyrer eller abonnementsafgifter.

Nyheder i denne version

Du kan finde en oversigt over de nye funktioner i InDesign 2017 i Adobe InDesign CC 2017-version | April 2017.

Vigtige problemer løst

 1. [Mac]: Det er ikke muligt at ændre attributindstillingerne for afsnit i kontrolpanelet, når tekst er markeret.
 2. [Mac]: Det er ikke muligt at ændre attributindstillingerne for afsnit i afsnitspanelet, når tekst er markeret.
 3. InDesign hænger, når der vælges tekst i World-Ready-tekstombryderen.
 4. InDesign hænger, når der vælges tekst, som indeholder tabulatorer og indrykninger.
 5. InDesign går ned, når der arbejdes med Anvend hurtigt.
 6. InDesign går ned, når der arbejdes med dokumenter, når infopanelet er åbent.
 7. InDesign går ned, når der slettes en række i dialogboksen Konfiguration af billedtekst.
 8. Tilsidesat og slettet mastersideelement forbliver på den underordnede masterside.
 9. InDesign går ned, når panelet Hyperlinks åbnes.
 10. InDesign går ned, når der dobbeltklikkes på knappen Slet i panelet Lag.
 11. InDesign går ned under stavekontrol.
 12. InDesign går ned, når optisk knibning anvendes til bestemte skrifttyper.
 13. InDesign går ned, når en bog med et stort antal dokumenter eksporteres til pdf.
 14. InDesign går ned, når et stort antal farveprøver sorteres (~ >60) efter farveværdi.
 15. InDesign går ned, når rækkeindstillingen for tabellens sidehoved ændres til at gentages i hver kolonne.
 16. Lodret stribe vises ved eksport af et dokument til PDF X4.
 17. Formularfelter med samme navn giver ikke identiske resultater, når de eksporteres til interaktivt PDF.
 18. [Win]: VB-script kan kun udføres, efter InDesign er startet i administratortilstanden mindst én gang.
 19. InDesign går ned, når en kombination af hyperlink og almindelig tekst konverteres til en note.
 20. InDesign går ned, når links til de indsatte grafikelementer opdateres.
 21. [Win]: Når InDesign startes, starter AIGPUSniffer Interface Binder og stopper ikke. Dette er rettet af Nvidia. Download den nyeste grafikdriver (376.84 eller nyere) fra http://www.nvidia.com/Download/index.aspx?lang=da-dk for at løse dette problem.

Onlineressourcer

Du kan finde generelle Adobe-forummer på http://www.adobe.com/go/forums_dk.

Du kan finde emner om overførsel og installation samt introduktion til softwaren på http://community.adobe.com/t5/get-started/bd-p/get-started?page=1&sort=latest_replies&filter=all

Du kan finde hjælp til produkterne samt fællesskabsbaseret vejledning, inspiration og support på http://www.adobe.com/go/learn_InDesign_support_dk

Kundesupport

Du kan få assistance omkring produktoplysninger, salg, registrering og andre emner på http://www.adobe.com/go/customer_support_dk.

Du kan kontakte vores kundepleje ved at besøge http://www.adobe.com/go/intlsupport_dk/.

 Adobe

Få hjælp hurtigere og nemmere

Ny bruger?