Produktbemærkninger til InDesign CS6 8.1.0

Systemkrav

Du kan finde opdateringer til systemkrav under http://www.adobe.com/go/indesign_systemreqs_dk

Installationsvejledning

Du kan finde en detaljeret installationsvejledning på installationssiden http://www.adobe.com/go/cs_install_instruct_dk

Nyheder

Åbner en nyere version af dokumentet

Du kan nu omgående modtage og åbne dokumenter, der er afsendt af nogen, der anvender en anden version af InDesign CC, uden at du skal foretage dig yderligere, f.eks. eksportere manuelt til IDML. Kompatibiliteten er indbygget, og det sikrer, at dokumenterne altid åbner som forventet.

Hvis du åbner et dokument, der er oprettet i en nyere version af InDesign CC, og du klikker på OK i den efterfølgende meddelelse, bruger InDesign CC en Creative Cloud-tjeneste til at konvertere dokumentet til den version af InDesign CC, som du kører. Derefter gemmer InDesign CC det konverterede dokument på computeren igen.

Bemærk:

Denne service er kun tilgængelig for Creative Cloud-abonnenter.

Løste problemer

Se Support til Adobe http://www.adobe.com/go/customer_support_dk for at finde de seneste oplysninger og kendte problemer for alle Creative Suite 6-programmer.

 • Tilstanden med ramme med overskud forsvinder ikke ved hjælp af Tilpas ramme til indhold. (#3784306)
 • En bruger kan ikke udskrive et hæfte med flere sider. Brugeren vises også en forkert meddelelse. (#3805383)
 • Hvis en bruger kopierer en fil, der indeholder umlauts, ændres filnavnet for destinationen. (#3757236)
 • I nogle dokumenter kan brugerne ikke åbne et InDesign CS5-dokument i CS6. Dette medfører også, at InDesign holder op med at fungere. (#3723078)
 • InDesign hænger, når en bruger forsøger at ændre størrelsen på forankrede grafikrammer med tekstombrydning. (#3649094)
 • InDesign går ned, når brugeren forsøger at øge højden på tekstrammer med flere kolonner. (#3687091)
 • InDesign hænger, når Autotilpas til tekstramme ændres til Kun højde. (#3703143)
 • InDesign går ned, hvis en bruger indtaster en brugerdefineret bredde under oprettelsen af en masterside. (#3709890)
 • Afsnitstype (Uncialer og Indrykkede formater) kan ikke slettes, hvis nedarvet overordnede format har de samme indstillinger for IDML-output. (#3718431)
 • Funktionen Indryk hertil fungerer ikke korrekt i japanske tekstombrydere. (#3720994)
 • Specifikke ESP-filer får InDesign til at gå ned, når dokumentet eksporteres til PDF. (#3608014)
 • InDesign CS6 kunne ikke genkende links ved adgang til disse fra en DAM via Adobe Drive. (#3649135)
 • Valgmulighederne Gem, Gem som og Gem en kopi deaktiveres, når der er foretaget træk og slip fra Finder eller Bridge. (#3653735)
 • Betinget tekst fremhæves ikke korrekt i teksteditoren for hebraisk og arabisk. (#3667884)
 • I den hebraiske version af InDesign vises rækkefølgen af siderne forkert i dokumenter med indbinding fra højre mod venstre. (#3669233)
 • Ukorrekte ord fremhæves med forskellige visninger i den hebraiske stavekontrol. (#3675104)
 • Objekter på mastersider forsvinder eller flyttes til uventede steder, når dokumentet eksporteres til PDF. (#3675929)
 • InDesign går ned efter kald til funktionen SetTextSelection i bestemte situationer. (#3678597)
 • InDesign går ned, hvis en bruger klikker på fanen Lænker og billeder i dialogboksen Pakker, når den samme dialogboks åbnes fra panelet Bøger. (3689149)
 • Det tager ca. 10 sekunder for InDesign at gennemføre handlingen Slå lagsynlighed til/fra i et dokument med flere mastersider. (#3689151)
 • InDesign går ned, hvis en bruger åbner en IDML-fil, der har et tomt mærke for en tekstramme med en indlejret tekstramme. (#3689166)
 • InDesign kan gå ned, hvis en bruger eksporterer en CS6-fil til .idml og derefter forsøger at åbne CS6-filen igen. (#3691025)
 • InDesign går ned, hvis en bruger eksporterer en idml til idml, der har nogle særlige krydshenvisninger og sidehenvisninger i indekspanelet. (#3695290)
 • Anvendelse af mærke forårsager ombrydning, da formater anvendes forkert. (#3151594)
 • InDesign CS6 går ned under opdatering af forskellige egenskaber i tekstrammer, der bruger JavaScript. (#3594208)
 • I tekstredigeringstilstanden går InDesign ned, hvis en bruger trækker ind i en tom note. (#3623132)
 • Funktionen Tilpas ramme til indhold går ned i InDesign. (#3628642)
 • InDesign anvender format forkert under import af et mærket ICML. (#3629232)
 • En bruger kan ikke flytte markøren i en grupperet tamilsk tekst. (#3637073)
 • Markøren hopper tilbage til starten af teksten, lige så snart den rører en note på en linje, der indeholder tekst med orddeling. (#3638783)
 • InDesign går ned, hvis brugeren placerer bibliotekselementer i en tekstramme. (#3646838)
 • Ord bliver opdelt på to linjer, men bindestregen vises ikke, når der indsættes en blød bindestreg. (#3653718)
 • Tomme tekstvariabler eksporteres ikke korrekt til PDF. (#3656476)
 • InDesign går ned, når sidetallet opdateres i et dokument, hvor flytning af sider er aktiveret, og der findes låste elementer på de sider, der flyttes. (#3656879)

Onlineressourcer

Du kan finde generelle Adobe-forummer på http://www.adobe.com/go/forums_dk

Du kan finde emner om overførsel og installation samt introduktion til softwaren på http://community.adobe.com/t5/get-started/bd-p/get-started?page=1&sort=latest_replies&filter=all

 

Du kan finde hjælp til produkterne samt communitybaseret vejledning, inspiration og support på http://www.adobe.com/go/learn_InDesign_support_dk

Kundesupport

Du finder Adobes kundepleje på http://www.adobe.com/go/customer_support_dk , som indeholder hjælp til produktoplysninger, salg, registrering og andre problemer.

Uden for Danmark skal du besøge http://www.adobe.com/go/intlsupport_dk/, klikke på rullemenuen under spørgsmålet "Vil du se andre lande og regioner?", vælge et andet land eller område og derefter klikke på GO.

Adobe-logo

Log ind på din konto