Velkommen til Adobe® InDesign® CS6 Server. Dette dokument indeholder de seneste produktoplysninger, opdateringer og fejlfindingstip, som ikke findes i dokumentationen til InDesign Server.

Mindste systemkrav 

Du kan finde en opdateret liste over systemkrav på http://www.adobe.com/go/indesignserver_systemreqs_dk

Nyheder

Ping-tilstand

Klienten skal kunne pinge InDesign Server når som helst ved at sende en ping-anmodning. Svaret angiver, om serveren virkelig er optaget eller hænger

Standse InDesign Server

Du kan afslutte alle InDesign Server-processer, når programmet ikke svarer, ved at kalde en LBQ-webtjeneste.

Sessionsunderstøttelse

Serveren kan håndtere en blanding af tilstandsløse og tilstandsfulde klienter. Sessionerne er fuldstændigt isoleret fra hinanden, nøjagtigt som de ville være, hvis klienterne skulle målrette forskellige forekomster af IDS. Det betyder, at du ikke kan dele dokumenter eller indstillinger mellem sessioner. Når en session lukkes, skal alle scriptobjekter og alle tilstande, der er oprettet i sessionen, frigives.

 1. Klienten skal hente et sessions-id ved at kalde et SOAP-API BeginSession().
 2. Det modtagne sessions-id skal sendes af klienten sammen med alle serveranmodninger.
 3. Alle anmodninger med samme sessions-id udføres i en "ExecutionContext". Det betyder, at deres indstillinger og dokumenter er isoleret fra andre sessioner.
 4. Alle sessioner oprettes på en separat tråd, så anmodninger fra forskellige klienter kan udføres samtidig, hvilket medfører bedre overførselshastighed og skalerbarhed.
 5. Når alle anmodninger er udført, kalder klienten SOAP-API'et EndSession() for at lukke sessionen og fortælle serveren, at oprydning i forbindelse med sessionen kan udføres.

Elektronisk licensDu skal acceptere licensaftalen og garantibetingelserne for at kunne bruge produktet.  Se www.adobe.com/dk/products/eulas for at få flere oplysninger.

Installation af skrifttyper

Alle oplysninger om skrifttyper findes online. På http://www.adobe.com/dk/type/browser/landing/creativesuite/creativesuite6.html finder du vores OpenType User Guide, OpenType ReadMe, links til vigtige oplysninger om skrifttyper, lister over skrifttyper, der installeres af de enkelte CS6-produkter, og lister over skrifttyper, som er inkluderet på dvd'en for hvert af CS6-produkterne.

Installationsprogrammet til InDesign Creative Suite 6 installerer skrifttyper i systemets standardskrifttypemappe. Mange af disse skrifttyper er nyere versioner af skrifttyper, som er installeret af InDesign CS5 Server. Hvis installationsprogrammet finder ældre versioner af disse skrifttyper i systemets standardskrifttypemappe, afinstalleres de ældre versioner og gemmes i en ny mappe. Systemets standardskrifttypemappe er:

Apple Macintosh: /Library/Fonts

Windows: <Systemdisk>:\Windows\Fonts

De ældre skrifttyper gemmes i den nye mappe:

Apple Macintosh: /Library/Application Support/Adobe/SavedFonts/current

Windows: <Systemdisk>:\Program Files\Common Files\Adobe\SavedFonts\current

Denne nye mappe indeholder også en fil med navnet "Read Me.html", som viser de gemte skrifttyper og versionsnumrene for de nye og gamle skrifttypefiler.

Du kan geninstallere de ældre skrifttyper ved at slette de gamle skrifttypefiler fra systemets standardskrifttypemappe og flytte de gamle filer tilbage til denne mappe.

Der er ekstra skrifttyper på installationsdisken. Oplysninger om installation af disse skrifttyper finder du på http://www.adobe.com/go/learn_fontinstall_dk.

Yderligere installations-/afinstallationsscenarier

InDesign Server CS6 skal aktiveres, før det kan bruges. Hvis computeren er online, udføres aktivering automatisk, når du installerer. Du skal angive dit Adobe-id og serienummer, når installationsprogrammet beder dig om det. Medmindre softwaren er aktiveret, vises fejlmeddelelsen "Adobe InDesign Server har ikke en korrekt licens og afsluttes nu."

Hvis din computer ikke har forbindelse til internettet, skal du hente og installere APTEE (Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition). Du kan serialisere og aktivere software vha. APTEE. Du kan hente APTEE fra siden Creative Suite Enterprise Deployment.

Bemærk:

Softwaren bliver ikke deaktiveret under en afinstallation offline. Computeren skal være online under afinstallationen, for at du kan deaktivere. Ellers mistes aktiveringsoptællingen.

Aktiver testversion vha. APTEE

For at kunne aktivere testversionen skal du hente og installere APTEE (Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition). Du kan bruge testversionen i en periode på 90 dage.

 1. Skriv følgende i et terminal- eller konsolvindue:
  • Windows: adobe_prtk - -tool=StartTrial - -leid=InDesignServer-CS6-Win-GM
  • Mac OS: adobe_prtk - -tool=StartTrial - -leid=InDesignServer-CS6-Mac-GM
 2. Hvis testversionen aktiveres, vises følgende meddelelse:

StartTrial Successful

Return Code = 0

Serialisere vha. APTEE (online)

Din computer skal være online, når du følger denne procedure.

 1. Skriv følgende i et terminal- eller konsolvindue:
  • Windows: adobe_prtk --tool=Serialize --leid=InDesignServer-CS6-Win-GM --serial=<serialNumber> --adobeid=<email>
  • Mac OS: adobe_prtk --tool=Serialize --leid=InDesignServer-CS6-Mac-GM --serial=<serialNumber> --adobeid=<email>

 2. Hvis serialiseringen lykkes, vises følgende meddelelse:

Return Code = 0

Serialisere vha. APTEE (offline)

Hvis computeren er offline, kan du serialisere og aktivere softwaren vha. følgende procedure. Du skal have adgang til en enhed med forbindelse til internettet. Generer en anmodningskode, og send den for at modtage en svarkode. Angiv svarkoden for at serialisere og aktivere softwaren.

 1. Angiv følgende i et terminal- eller konsolvindue: adobe_prtk --tool=Type1Exception --generate --serial=<serialNumber>. Noter den genererede anmodningskode.
 2. Gå til www.adobe.com/go/getactivated på en enhed med forbindelse på internettet, og klik på Generate a Response Code (Generer en svarkode).
  1. Log på med dit Adobe-id
  2. Angiv den anmodningskode, der blev genereret i trin 1
  3. Angiv serienummer
  4. Klik på Generate Response Code (Generer svarkode). Noter svarkoden.
 3. Vend tilbage til den primære computer, og angiv følgende i terminal/konsolvinduet:
  • Windows: adobe_prtk --tool=Type1Exception --accept --serial=<serialNumber> --responsecode=<responseCode> --leid=InDesignServer-CS6-Win-GM
  • Mac OS: adobe_prtk --tool=Type1Exception --accept --serial=<serialNumber> --responsecode=<responseCode> --leid=InDesignServer-CS6-Mac-GM
 4. Hvis serialiseringen og aktiveringen lykkes, vises følgende meddelelse:

Return Code = 0

Kendte problemer

På webstedet for Adobes supportafdeling http://www.adobe.com/go/customer_support_dk kan du finde de seneste oplysninger og kendte problemer for alle Creative Suite 6-programmer.

 • Kill instance-kommandoer fungerer ikke for InDesign Server-forekomster, der kører på IPv6-adresser. Hvis IPv4 er deaktiveret på et netværk, fungerer kill instance-kommandoen ikke. (#3139916)
 • Opdatering af eksterne links opdaterer ikke automatisk indsatte objekter. Hvis du f.eks. opdaterer en overordnet tekstramme, bliver den underordnede tekstramme f.eks. ikke opdateret. (#3142118)
 • Integrerede skrifttyper i EPUB fungerer ikke som forventet i iBooks, fordi Apple-implementeringen afviger fra EPUB-standarden. (#2993986)
 • EPUB valideres ikke, hvis du opretter en liste med brugerdefinerede "li"-mærker i dialogboksen Eksporter mærker. Dette er en designbegrænsning. Brug InDesigns indbyggede listeunderstøttelse i stedet for at oprette din egen. (#3128871)
 • iframes, der indeholder en videoafspiller (f.eks. et youtube-klip), vedligeholder ikke transformeringer korrekt ved eksport til EPUB3 med layout. Transformerede videoer fungerer ikke i flere andre formater, f.eks. PDF og SWF. (#3074377)
 • Værdien af p.style line-height tilsidesætter den linjeafstand, der er angivet i et tegnformat. InDesign understøtter kun angivelse af linjeafstanden på afsnitsniveau. (#3000096)
 • Indhold dubleres i EPUB-outputtet, hvis dokumentet indeholder et alternativt layout. Som en løsning kan du bruge panelet Artikler til at nøjes med at inkludere ét layout.(#3013951)
 • Nogle gange afsluttes programmet uventet, hvis du sletter tekst fra en kædet tekst-ramme, og den slettede tekst er en del af de normale spalter, samt tekst, der spænder over flere spalter og opdeler dem. (#3152971)
 • Kædet tekst-tamme med automatisk størrelse opdateres ikke korrekt, når objektet er forankret inden i den ene kædede ramme. (#3139955)
 • InDesign afsluttes uventet, når du tilpasser størrelsen på en ramme, hvor der er anvendt Hold linjer sammen i det sidste afsnit. (#3142141)
 • Nogle gange fungerer knapper, der er indsat på mastersider, ikke ved eksport til PDF. (#3146506)
 • Specialtegn vises ikke i tekstfelt i Acrobat. (#3148857)
 • Khand Ta-tegnet vises ikke korrekt. (#3093545)
 • I indiske scripts vises den efterfølgende grundlæggende form af Ra-tegnet ikke korrekt efter sammenføjninger. (#3097656)
 • Når du i indiske scripts indsætter et tegn, der ikke er et sammenføjningstegn, efter en kombination af dobbelt konsonant og halant, viser sammenføjningerne ikke den efterfølgende grundlæggende form (#3103766)
 • Kun Mellemøsten: EPUB-eksport understøttes ikke for arabiske eller hebraiske tekstdokumenter (#295023)
 • Kun Mellemøsten: Hvis du tegner en markeringsramme for at indsætte indhold fra indholdstransportøren, starter spejlvendt transformering, hvis markeringsrammen tegnes fra øverst til højre til nederst til venstre. Tegn markeringsrammen fra øverst til venstre til nederst til højre for at bevare teksten.

Kundepleje

Kundeservice

Adobes kundeservice yder hjælp til produktoplysninger, salg, registrering og andre ikke-tekniske spørgsmål. Du kan se, hvordan du kontakter Adobes kundeservice, ved at besøge Adobe.com for dit område eller land og klikke på Kontakt.

Muligheder for supportplan og tekniske ressourcer 

Hvis du har brug for teknisk assistance til dit produkt, herunder oplysninger om gratis og afgiftsbaserede supportplaner og fejlfindingsressourcer, kan du få flere oplysninger på http://www.adobe.com/go/support_dk/.  Uden for Danmark skal du gå til http://www.adobe.com/go/intlsupport_dk/, klikke på rullemenuen under spørgsmålet "Vil du se andre lande og regioner?", vælge et andet land eller område og derefter klikke på GO.  En alternativ metode er at klikke på Skift ud for landenavnet øverst på skærmbilledet for at vælge et andet land eller område.

Gratis fejlfindingsressourcer omfatter Adobes supportvidensbase, Adobes brugerforummer, Adobe Support Advisor og meget mere.  Vi stiller hele tiden yderligere værktøjer og oplysninger til rådighed online for at give dig fleksible muligheder for at løse problemer så hurtigt som muligt.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online