Justere dit arbejdsforløb

Flytte indhold mellem opgaver (InDesign)

InDesign-brugeren kan flytte indhold mellem eksisterende opgaver samt fra sektionen Ikke-tildelt InCopy-indhold i panelet Opgaver. Du kan også oprette en ny opgave og flytte indhold til den.

 1. Gem InDesign-dokumentet
 2. Klik på pilen til venstre for opgavenavnet i panelet Opgaver for at få vist opgavens indhold.
 3. Vælg et element i en opgave.
 4. Vælg en af følgende fremgangsmåder:
  • Træk indholdet fra en opgave til en anden.

  • Hvis du vil flytte indhold til en eksisterende opgave, skal du vælge Føj til opgave i panelmenuen Opgaver og derefter vælge den ønskede opgave.

  • Hvis du vil oprette en ny opgave, når du flytter indhold, skal du vælge Føj til opgave > Nyt i panelmenuen Opgaver og derefter angive indstillingerne i dialogboksen Ny opgave.

 5. Vælg Opdater alle opgaver i panelmenuen Opgaver.
Bemærk:

Hvis opgavelisten er kort, vil du måske foretrække at trække elementer til og fra opgaver og Ikke-tildelt InCopy-indhold.

Slette opgaver (InDesign)

 1. Marker én eller flere opgaver i panelet Opgaver, og vælg Slet opgave i panelmenuen.

Ved sletning af opgaver opnår du følgende:

 • Fjerner opgavedata fra dokumentet.

 • Sletter opgavefilen fra filsystemet.

 • Fjerner opgavenavnet fra listen.

 • Flytter alt InCopy-indhold til sektionen Ikke-tildelt InCopy-indhold i panelet Opgaver.

Bemærk:

Hvis en InCopy-bruger har en opgave åben, når den slettes i InDesign, vises der en advarselsbesked om, at opgaven er blevet slettet. Indholdsfilerne er dog ikke blevet slettet og kan opdateres uden tab af ændringer.

Hvis du flytter eller sletter en opgavefil fra disken, og derefter åbner det InDesign-dokument, hvorfra den blev oprettet, vil InDesign ikke vide, hvor opgavefilen er placeret. Du er nødt til at genoprette opgavefilen, så InDesign kan finde den.

Genoprette opgavefilen på den oprindelige placering

 1. Gør et af følgende i panelet Opgaver:
  • Vælg den manglende opgave (der stadig vises på listen i panelet), og vælg Opdater valgte opgaver i panelmenuen.

  • Vælg Opdater alle opgaver i panelmenuen.

Ændre placeringen af en opgave

 1. Hvis du vil genoprette opgavefilen på en ny placering, skal du gøre et af følgende i panelet Opgaver:
  • Marker opgaven, og vælg Vælg en ny placering til opgaven i panelmenuen. Angiv en placering og et navn til den nye fil.

  • Dobbeltklik på opgavenavnet. Klik på Skift i dialogboksen Opgaveindstillinger, og angiv en ny placering og et nyt navn til den nye fil.

Rette fejl

Hvis du laver en fejl, kan du annullere de ændringer, der er foretaget siden sidste gang, du brugte kommandoen Arkiver og gendanne indholdet fra filsystemet.

Fordi InDesign automatisk gemmer hver eneste redigerbare InCopy-indholdsfil, når du gemmer InDesign-dokumentet, gendanner kommandoen Annuller check ud kun versioner siden sidste gang, dokumentet blev ændret.

 1. Vælg en af følgende fremgangsmåder:
  • Hvis du vil annullere den seneste ændring, skal du vælge Rediger > Fortryd [handling].

  • Hvis du vil fortryde alle ændringer, siden du sidst arkiverede projektet, skal du vælge Filer > Genindlæs.

  • Hvis du vil fortryde ændringer siden den sidst gemte version og fjerne låsefilen, skal du markere indholdet i panelet Opgaver og vælge Annuller check ud i panelmenuen. Denne handling gør indholdet skrivebeskyttet og gør det muligt for andre at checke ud.

Tilsidesætte låste filer (InDesign)

Brugerne indser muligvis ikke umiddelbart, hvordan deres handlinger påvirker andre i workflowet, og det kan skabe utilsigtede situationer, hvor der opstår konflikter mellem indholdsstatus og ejerskab. Om nødvendigt kan InDesign-brugeren løse konflikter ved at fjerne lænken en låst fil, der er checket ud til en anden bruger, og tage kontrol over filen. Når lænken til en fil fjernes, arkiveres indholdet i InDesign-dokumentet, men indholdet bliver ikke længere delt med InCopy.

Hvis det er nødvendigt (f.eks. pga. en deadline), kan InDesign-brugeren fjerne en indholdsfil fra det styrede workflow og fra panelet Lænker ved fjerne lænken fra den pågældende fil. Hvis du igen vil gøre indholdet tilgængeligt for redigering, skal du geneksportere det som InCopy-indhold med et andet filnavn. Dette sikrer, at den gamle låsefil ikke forhindrer brugere i at redigere filen.

Bemærk:

Hvis du fjerner lænken fra din egen fil, som er checket ud, fjernes den fra workflowet, og låsefilen slettes fra disken. Du kan geneksportere indholdet og overskrive filnavnet uden konflikt.

 1. Hvis du vil fjerne lænken fra en InCopy-indholdsfil, skal du vælge filen (filtypen .icml eller .incx) i panelet Lænker og vælge Fjern lænkning i panelmenuen. Når lænken fjernes, integreres indholdet i dokumentet, og lænken til InCopy-filen på disken fjernes.

Hvis du vil genoprette lænken til filen, skal du vælge Rediger > Fortryd Fjern lænkning.

Bemærk:

Du kan også fjerne lænken ved slette en ramme, eller bruge panelet Lænker i InDesign til igen at sammenlænke en indholdsfil til en anden fil. Du kan også vælge tekstenheden i panelet Opgaver og trække den til ikonet Papirkurv.

Indsætte InCopy-filer i InDesign-dokumenter

Selvom et typisk workflow begynder i InDesign, hvor grundlayoutet samt tekst- og grafikpladsholdere defineres og eksporteres til InCopy, kan et andet workflow begynde med en standalone InCopy-indholdsfil (.icml eller .incx), som du indsætter i InDesign ved hjælp af kommandoen Filer > Indsæt.

Overvej følgende, når du indsætter InCopy-indholdsfiler i et InDesign-dokument:

Formater

Hvis InCopy-tekstfilen har tilføjet formater, tilføjes de til InDesigns liste over formater til dokumentet. I tilfælde af en formatnavnkonflikt, overskriver InDesign det importerede format med det eksisterende format.

Layout

Du kan oprette grundlayoutgeometrien for indholdet i InDesign, og derefter oprette eller importere teksten og formaterne fra et tekstbehandlingsprogram (tekstfiler, der er sat ind i InCopy, er integreret i InCopy-dokumentet og er ikke lænket til nogen ekstern fil).

Indsætte/dublere

Hvis du indsætter en InCopy-indholdsfil mere end én gang, vises hver forekomst af indholdet i panelet Lænker i InDesign, men de styres som én samlet indholdsfil. Dette gælder også for enhver nøjagtig kopi af en indholdsfil (ved alle dubleringsmetoder).

Bemærk:

Hvis du kopierer og indsætter noget af, men ikke al, teksten i en styret InCopy-indholdsfil, bliver resultatet en ny indholdsfil, der ikke er forbundet til originalen og ikke har nogen lænke til en ekstern fil (InCopy eller anden). De originale og de indsatte dele kan redigeres uafhængigt af hinanden.

Opdateringer/styring

Når flere forekomster af en styret indholdsfil er til stede i et InDesign-dokument, opfører de sig som om, de var åbne i to programmer. Hvis du f.eks. checker én forekomst af indholdsfilen ud, låses alle andre forekomster, så du kun kan redigere den forekomst, der er checket ud. I dette tilfælde ville du bruge den relevante opdateringskommando til at opdatere de andre (åbne) forekomster af indholdet.

 Adobe

Få hjælp hurtigere og nemmere

Ny bruger?