Dette dokument indeholder en liste over rapporterede problemer, som er blevet rettet i hver version.

Oktober 2018 (version 13.0) udgivelse

Går ned, hænger, mislykket import eller eksportproblemer

 • Nogle Quick Time referencefiler kan ikke længere importeres.
 • Nogle MOV-filer i DVCPR050 kodeks er importeret kun som audio.
 • Der opstår et funktionalitetsproblem ved eksport med ProRes 422 HQ kode.
 • 6144x6144 sekvensen eksporteres som 5968x4352 med HEVC Match source forudindstillinger.
 • Eksport til HEVC 5760x5760 giver HEVC lokal PAC ved 5760x4352.

Problemer i forbindelse med billedtekster

 • Med DL import, kan undertekster i projektet ikke brændes ind. Hvis undertekster er indstillet til Ingen, vil hele videobilledet være blankt.
 • Premiere Pro-sekvenser med undertekster vises offline i Adobe Media Encoder, når original gengivelse er slået fra (kun Mac).

Problemer i forbindelse med arbejdsforløb og brugergrænseflade

 • Enhver forudindstillet adaptiv bithastighed for H.264 anvender altid minimumhastigheden (0,19 Mbps), hvis Premiere Pro-/After Effects-projekter sendes i kø med Dynamic Link.

Acceleration af hardware kodning/afkodning

 • Kan ikke deaktivere acceleration af hardware afkodningsfunktionen i indstillinger> Medie
 • H.264 multipleksing kræver den dobbelte disk størrelse af destinations output filen. 
 • Adobe Media Encoder synes ikke at understøtte H.264 HW Afkoder.

Diverse problemer

 • [XMP] Portrætbilledet roteres med 90 grader ved output.
 • Adobe Media Encoder trimmer output en rammestørrelse mindre end Premiere Pro.
 • After Effects og Adobe Media Encoder viser den forkerte ramme med Dynamic Link for at få en 23,976 Character Animator scene.

Juli 2018-udgaven (version 12.1.2) Udgivelse

 • Når du forsøger at eksportere en fil til MXF DNx-format, findes indstillingen for valg af 12 lydkanaler ikke på lydfanen i eksportdialogboksen.
 • Når du eksporterer en fil til animeret GIF, vises der uønskede artefakter i outputfilen.
 • Funktionen Vælg fungerer ikke, når du bruger Lumetri Look/LUT-effekten i dialogboksen med eksportindstillinger.

Bemærk: Navnet på den eksterne Look/LUT-fil ikke vises korrekt i menuen, når du vælger den, men den korrekte effekt anvendes alligevel i den eksporterede fil.

 • Adgangskoden kan ikke gemmes, og den vises ikke i tekstboksen Adgangskode, når du vælger indstillingen "Alle med en adgangskode" i afsnittet Vimeo.
 • Premiere Pro-sekvenser med undertekster vises som offline medier i macOS, når original gengivelse er slået fra.
 • I visse tilfælde kan det tage det længere tid at generere output i lav opløsning vha. hardwareacceleration, og miniaturebilledet vises muligvis spejlvendt under indkodningen.
 • Der vises et bedre hardware værktøjskodningstip når en ikke-understøttet OS-version anvendes.

April 2018 (version 12.1.1) udgivelse

 • Adobe Media Encoder går nogle gange ned efter starten ved indlæsning af Cool Type-skrifttyper. Skrifttyperne kan ikke indlæses senere. 
 • PNG-filer med Alpha-indhold vises ikke korrekt med standardfortolkningen af Straight Alpha.
 • I nogle tilfælde bliver billeder ikke overlejret, når du eksporterer en PNG-billedsekvens.

April 2018-udgaven (version 12.1)

Går ned, hænger, mislykket import eller eksportproblemer

 • Adobe Media Encoder går ned ved eksport til OP1A-codec med bestemte projektfiler.
 • Adobe Media Encoder går ned ved smart gengivelse af QT-indpakkede AVI-filer.
 • Eksport af en After Effects-sammensætning inden for en XDCAM MXF-kilde mislykkes i Adobe Media Encoder.
 • MKV-import virker ikke i Windows.
 • MXF-filer kan ikke importeres.
 • HEVC-kilde kan ikke importeres i mkv-beholder.
 • opencl_runtime får Mac-computere med NVIDIA GPU til at gå ned ved kodning af H.264-kilder til interlace-format.
 • De fleste forsøg på H.264-kodning mislykkes med Android-forudindstilling.
 • Når der importeres en gruppe af filer, importeres de med en forkert billedfrekvens.
 • H.264 flytter eller koder billeder helt uden for rækkefølgen.
 • XAVC-kodning til 2K eller højere forudindstillinger mislykkes med det samme.
 • Lyddelen af visse ProRes MOV-filer med AAC-lyd kan ikke importeres, og der opstår en kodningsfejl.
 • Fra en sekvens med en indlejret sekvens eksporteres kun den indlejrede sekvens.
 • Adobe Media Encoder afsluttes uventet, efter at du har valgt eller fravalgt muligheden Brug kameraets retning  i dialogboksen Indstillinger for RED R3D-kilde.
 • Adobe Media Encoder går ned, når du trykker på Enter-tasten efter at have rykket tidskoden for et brugerdefineret YouTube-miniaturebillede.

Problemer i forbindelse med undertekster

 • Indbrændte billedtekster forsvinder midt i den viste video, hvis du bruger parallel kode. 
 • Mulighederne for EBU-tekster vises ikke på ikke-EBU-medier, når der anvendes en EBU-forudindstilling.
 • Billedtekster i et projekt vises ikke på tidslinjen eller ved eksport.

Problemer i forbindelse med arbejdsforløb og brugergrænseflade

 • Når du trækker elementer fra Character Animator til Adobe Media Encoder, vises fejlmeddelelsen "Kilden er tom".
 • Format/forudindstilling kan ikke ændres for flere job i panelet Kø. 
 • HEVC: Intervallet for indstilling af bithastighed ændres ikke hurtigt nok, når du ændrer indstillingen af niveau.
 • Der vises et forkert arbejdsområde for et projekt.
 • Der kan ikke scrolles i kontekstafhængige pop op-menuer.
 • I H.264 og HEVC forsvinder muligheden for indstilling af samplingfrekvens, hvis der skiftes lyd-codec fra SurCode til AAC eller MPEG.

Problemer i forbindelse med publicering

 • Hvis du skifter kanal via menuen Kanaler i YouTube-indstillingerne, opdateres statusstrengen ikke, før du lukker og åbner dialogboksen Eksportindstillinger igen.
 • Det maksimale antal tegn for Twitter skal øges til 280 i stedet for 140.
 • YouTube og andre destinationer får timeout under login (HandleTokenRequest-fejl).
 • Af hensyn til brugeroplevelsen skal indstillingerne for personlige oplysninger under Læg online i Eksportpanelet svare til Facebook-indstillingerne for personlige oplysninger.

Diverse problemer

 • I vinduet til forhåndsvisning vises der en meddelelse om ventende meddelelser, efter at du har genimporteret gyldigt output.
 • Der vises uskarpe/pixelerede filikoner i mediebrowseren.
 • Billeder i BMP- og GIF-format kan ikke overføres som brugerdefinerede miniaturebilleder til YouTube i Mac OS, men de understøttes i Windows. 
 • [HEVC] Forskydning på billeder med ny HEVC-codec.
 • XDCAMHD 422 vbv_delay-overløb ved smart gengivelse.
 • Ved kodning til MPEG-2 CBR genereres der et uskarpt billede et par gange i sekundet.

Januar 2018-udgaven (version 12.0.1) Udgivelse

 • Importen mislykkes, når du vil importere en HEVC-kildefil for en MOV-beholder til Adobe Media Encoder.
 • Outputtet bevarer ikke kildefilens billedformat, når du eksporterer en HEVC-kildefil.
 • Når du opdaterer importerede filer, f.eks. ved at føje et filtypenavn til den importerede fil, registreres yderligere data ikke i Media Encoder.
 • Når du eksporterer Premiere Pro-sekvensprojektfiler fra Adobe Media Encoder, mister de forbundne animationslag deres egenskaber, så de ikke animeres.
 • Der opstår en undtagelse, og eksporten mislykkes, når du anvender QuickTime-forudindstillingen Match kilde til DNx-kildefiler.
 • Størrelsen og bithastigheden for eksporterede filer er større end for kildefilerne, når du eksporterer filer med H264-forudindstillingerne Match kilde.
 • I dialogboksen for forudindstillede vælg "Brug nuværende" under indstillingerne for brugerdefinerede miniaturer. Bliver dialogen tom i et sekund, og tidskoden nulstilles til 00;00;00;00.
 • Når du eksporterer en fil ved hjælp af en YouTube-dialogboks med indstillinger for offentliggørelse med en godkendt konto, vises den generiske statusmeddelelse "logget ind" i dialogboksen i stedet for navnet på kontohaveren.
 • Eksportindstillinger > udgivelseskode, adgangskodefeltet i Vimeo-indstillingerne vises ikke, når du vælger muligheden "Kan ses af alle med en adgangskode".
 • Når du eksporterer en Vimeo-film i mp4-format 4096x572 fra en Barco escape ProRes4444-kilde ved 6144X858, kan Adobe Media Encoder ikke eksportere filen.
 • Når du eksporterer et projekt ved hjælp af Adobe Media Encoder, gengives videoen uden indbrændte undertekster.
 • Kilder med tekster på flere spor får ikke den rigtige stream, når du aktiverer "Brænd billedtekster i video" og fortsætter med Adobe Media Encoder-køen.
 • Kommandoen STL-undertekster vises ikke i menuen Filformat, når du vælger Opret SideCar-fil (Eksporter > Billedtekst).
 • Kvaliteten ved DPX-import er ikke lige så god som med andre videoprogrammer.

Oktober 2017-udgaven (version 12.0)

Fejlrettelser i forbindelse med nedbrud

 • Adobe Media Encoder CC blev nogle gange afbrudt uventet ved eksport af Premiere Pro-projekter til H.264-format.
 • Meddelelsen "Der er opstået en fejl i Premiere Pro" vises muligvis ved åbning af specifikke Premiere Pro-projekter.
 • Der vises muligvis en meddelelse om nedbrud eller en fejlmeddelelse med teksten "Fejl ved kompilering af film", når du eksporterer med indstillingen "højeste gengivelseskvalitet" på nogle MacBook-computere med NVIDIA GeForce GT 650M-hardware.
 • Ved kodning til stillbilledformater reagerer Adobe Media Encoder muligvis ikke eller viser en fejl.
 • I macOS 10.12 kan Media Encoder gå ned efter starten, hvis brugermappen ligger på et netværk.

Rettede fejl i forbindelse med mediekodning

 • Gengivelse med MAXON Cinema 4D-filer i sammensætninger mislykkes muligvis.
 • Kodning af nogle XDCAM HD422 .MOV-filer mislykkes muligvis.
 • Kodning af filer i HEVC mislykkes muligvis første gang, efter at du har ryddet plugin-cachen.
 • Adobe Media Encoder kan ikke gengive filer i biblioteker, der ikke findes, selvom de angives som standard.
 • Eksport af Premiere Pro-projekter til QuickTime mislykkes muligvis.
 • Der kan opstå hukommelsesrelaterede problemer ved eksport af specifikke Premiere Pro-projekter, der kræver over 1 GB hukommelse.
 • Der kan opstå hukommelsesproblemer, eller Media Encoder reagerer muligvis ikke, når du arbejder med projekter i kø.
 • Mediegengivelsen mislykkes muligvis, når du bruger filer i QuickTime-format i GV Stratus-systemer.

Fejlrettelser i forbindelse med smart gengivelse

 • Ved gengivelse af filer i XDCAM HD420-format bliver der muligvis sprunget et billede over.
 • Smart gengivelse af filer i XDCAM EX-format, der er optaget fra et Sony-kamera, mislykkes muligvis.
 • Adobe Media Encoder kan gå ned ved gengivelse af specifikke sekvenser på macOS.
 • Gengivelse af filer i XDCAM-format kan gå langsommere end normalt.

Fejlrettelser i forbindelse med tekster

 • Der vises ingen tekster ved forhåndsvisning i eksportindstillingerne, når indstillingen "Brænd billedtekster i video" er aktiveret.
 • Teksterne brændes ikke, når der er kilder med tekster på flere spor, og indstillingen "Brænd billedtekster i video" er aktiveret.
 • Indstillingen "Integrer billedtekst" vises, selvom formatet ikke understøtter integration af tekster.

Fejlrettelser i forbindelse med lyd

 • Ved brug af MPEG-filer i formater med H.264-kodning kan der muligvis ikke gengives lyd.
 • Nogle filer importeres muligvis uden lyd ved første start efter installationen.

Andre fejlrettelser

 • Fejl i forbindelse med offlinekodning af medier i sekvenser, hvor MPEG-forhåndsvisning er aktiveret.
 • Der vises muligvis en sort skærm med videoartefakter, hvis indstillingen for videogengivelse er angivet til metal, og du gengiver medier, hvor LUT-forudindstillingen er aktiveret.
 • Adobe Media Encoder koder en fil, selvom muligheden "Ingen kodning af offlinefiler" er valgt.
 • Du kan muligvis ikke arbejde med projekter, der er eksporteret med arbejdsforløbet til eksport i After Effects-projekter fra Audition til Adobe Media Encoder.
 • Hvis du arbejder med optagelser i 2880x2880 og anvender indstillingen "Match kilde", nedgraderer Adobe Media Encoder muligvis formatet til 2304x2304.
 • Hvis "Match kilde" er valgt som forudindstilling, vises der muligvis tomme eller forkerte indstillinger i dialogboksen Forudindstillinger.
 • Der vises muligvis en licensfejl ved start af Adobe Media Encoder med brugerdefineret placering.
 • Der kan opstå feltblanding ved kodning af interlace-optagelser i Adobe Media Encoder.
 • Farverne kan løbe ud, når du eksporterer med H.264-formatet, og indstillingen Match kilde er aktiveret.
 • Ved kodning til DNxHR-formatet viser Adobe Media Encoder muligvis en fejlagtig meddelelse om, at kodningen er gennemført.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online