Handlinger mangler

Problem: Handlinger gå mangler, når du opdaterer Photoshop eller installerer Photoshop på en ny computer.

Løsning 1: Gem og indlæs handlinger

Brug en af nedenstående løsninger til at overføre handlinger fra en version af Photoshop til en anden eller mellem Photoshop-programmer installeret på forskellige computere.

Kildeinstallation: Gem handlinger som en .atn-fil

 1. Start Photoshop og vælg Vindue > Handlinger.

 2. i undermenuen Handlinger skal du klikke Ny Indstilling. Indtast et navn på det nye sæt med handlinger.

 3. Sørg for, at det nye sæt er markeret. Træk nu de handlinger, der skal være i sættet.

 4. Vælg det sæt med handlinger, du lige har oprettet, og vælg Gem handlinger på harmonikamenuen i panelet Handlinger. Photoshop opretter .atn filen. Standardplaceringen på den gemte .atn-fil er følgende:

  • (Windows) C:\Brugere\<brugernavn>\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop <version>\Forudindstillinger\Handlinger
  • (macOS) Programmer\Adobe Photoshop <version>\Forudindstillinger\Handlinger

Målinstallation: Indlæs handlinger

Følg trinnene nedenfor for at importere handlinger til en anden computer eller til en anden version af Photoshop.

 1. Start Photoshop og vælg Vindue > Handlinger.

 2. Vælg Indlæs handlinger i harmonikamenuen på panelet Handlinger. Vælg den *.atn-fil, du vil importere. 

Løsning 2: Overfør manuelt handlinger og forudindstillinger

Følg trinene nedenfor for at overføre handlinger til en nyinstalleret version af Photoshop.

 1. Naviger til en af følgende mapper på kildeinstallationen: 

  • Windows)C:\Brugere\<brugernavn>\AppData\Roaming\Adobe\Adobe
   Photoshop <version>\Adobe Photoshop <kilde_version> Indstillinger
  • (macOS) Brugere/<brugernavn>/Bibliotek/Forudindstillinger/Adobe Photoshop <kilde_version> Indstillinger
  Bemærk:

  I stier og mappenavne i anvisningerne skal du erstatte det, der står i kantede parenteser, '<>', med de nødvendige oplysninger. Erstat <brugernavn> med dit kontonavn. Erstat <version> med den version af Photoshop, du bruger.

 2. Kopiér Actions Palette. psp fil  

 3. Indsæt den kopierede fil i følgende placering på målinstallationen for Photoshop:

  • Windows)C:\Brugere\<brugernavn>\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop <version>\Adobe Photoshop <destination_version> Indstillinger
  • (macOS) Brugere/<brugernavn>/Bibliotek/Forudindstillinger/Adobe Photoshop <destination_version> Indstillinger
Adobe-logo

Log ind på din konto