Oktober 2017-udgivelsen af Photoshop CC
photoshop-109x104.png.adimg.mw.147

Oktober 2017-udgivelsen af Photoshop CC ruller spændende nye funktioner ud til designere, digitale fotografer og illustratorer. I det følgende finder du en hurtig introduktion til nye funktioner samt link til ressourcer med yderligere oplysninger.

Du kan finde en oversigt over funktioner, som er introduceret i tidligere versioner af Photoshop CC i Funktionsoversigt | Tidligere udgivelser.


Bemærk:

Hvis du opgraderer fra en tidligere version af Photoshop CC, kan du tage et kig på disse overvejelser og tips.

Penselrelaterede funktioner

Strøgudjævning

 Nyhed i oktober 2017-udgivelsen

Photoshop kan nu lave intelligent udjævning på dine strøg. Indtast blot en værdi (0-100) for Udjævning på Indstillingslinjen, når du arbejder med en af følgende værktøjer: Pensel, Blyant, Mixerpensel eller Viskelæder. En værdi på 0 er samme som den ældre udgave af udjævning i tidligere version af photoshop. Højere værdier øger graden af intelligent udjævning på dine strøg.

Strøgudjævning kan bruges i flere forskellige tilstande. Hvis du klikker på tandhjulsikonet (), aktiveres en eller flere af følgende tilstande.

Trukket snor-tilstand

Maler kun, hvis snoren er stram. Markørbevægelser inden for udjævningsradiussen efterlader ingen mærker.

 

Indhentning af strøg

Giver mulighed for, at malingen indhenter din markør, når du pauser strøget. Hvis du deaktiverer denne tilstand, standser påføringen af maling, så snart markørbevægelsen stoppes.
 

Indhentning ved strøgslut

Færdiggør strøget fra den sidste maleposition til det punkt, hvor du slap musen/styluspennen

Juster for zoom

Forhindrer rystende strøg ved at justere udjævningen. Mindsker udjævningen, når du zoomer ind på dokumentet, øger udjævningen, når du zoomer ud.

eraser_smoothing
Udjævning: Viskelæderværktøj

Strømlinet håndtering af pensler

 Forbedret i oktober 2017-udgivelsen

Det er meget nemmere at arbejde med faste indstillinger for pensler i denne udgivelse af Photoshop. Du kan nu organisere de faste indstillinger for pensler i mapper – herunder indlejrede mapper.

Du kan vælge at arbejde med penselindstillinger og tilhørende indstillinger, der kun er tilgængelig på indstillingslinjen i tidligere version af Photoshop, i det strømlinede panel Pensler (omdøbt fra Faste indstillinger for pensler i tidligere udgivelser). Hvis du har pensler som faste værktøjsindstillinger, kan du konvertere dem til faste indstillinger for pensler og administrere dem meget nemmere i panelet Pensler.

Panelet Pensler inkorporerer en række forbedringer af oplevelsen i denne udgivelse, herunder en simpel zoomskyder, der giver dig mulighed for at se flere pensler på samme skærmplads eller mindre.

Kurveindstillinger

 Nyhed i oktober 2017-udgivelsen

Kurvelinjer og buer er ikke længere kun i sort og hvid! Du kan nu definere farven og tykkelsen på kurvelinjer, som du vil og for at gøre dem nemmere at se.

Når du laver en kurve – f.eks. med penværktøjet – skal du klikke på tandhjulsikonet () på indstillingslinjen. Nu kan specificere farve og tykkelse på kurvelinjer. Du kan også angive, om du vil se en forhåndsvisning af kurvesegmenter, når du flytter markøren mellem klik (Elastikeffekten).

path-options
Kurveindstillinger: Tykkelse og farve

Når du bruger strøgudjævning, kan du vælge at få vist penselsnoren, der forbinder den aktuelle maleposition med den aktuelle markørposition. Vælg Indstillinger > Markører > Vis penselsnor under udjævning. Du kan også angive en farven på penselsnoren.

Få relaterede nyttige oplysninger i Håndter kurver.

brush-leash
Indstillinger for penselsnor

Krumningspenværktøj

 Nyhed i oktober 2017-udgivelsen

Krumningspenværktøjet giver dig mulighed for nemt at tegne segmenter med jævne kurver og lige linjer. Lav brugerdefinerede former i dine design, eller definer præcise kurver. Det er nemt at finjustere dine billeder med det intuitive værktøj. Når du bruger værktøjet, kan du lave, slå til/fra, redigere, tilføje eller fjerne udjævnede punkter eller hjørnepunkter uden at skulle skifte værktøj.

Du får adgang til det nye værktøj i gruppen Penværktøjer. Få mere at vide om, hvordan du bruger det i Brug af krumningspenværktøjet.

Different-Pen-tools

Path-8 (1)
Tegn nemt buede og lige kurvesegmenter.

Del hurtigt dine kreationer

 Nyhed i oktober 2017-udgivelsen

Du kan nu maile eller dele dine kreationer til forskellige tjenester direkte fra Photoshop. Når du deler et dokument via e-mail, sender Photoshop det originale dokument ud (.psd-fil). For visse tjenester og sociale mediekaneler konverterer Photoshop automatisk dokumentet til JPEG-formatet, før det deles.

I Photoshop skal du vælge Filer > Del. Alternativt kan du klikke på ikonet  på indstillingslinjen.

Få mere at vide i Hurtig deling.

quick-share
Indstillinger for deling på macOS
quick-share-windows
Indstillinger for deling på Windows

Bemærk:

Indstillingerne i dit operativsystem bestemmer listen over tjenester, der vises i panelet Del. Du kan ændre disse indstillinger. Du kan f.eks. på macOS tilføje/fjerne tjenester på panelet Del ved at ændre det i Systemindstillinger > Tilføjelsesprogrammer > Menuen Del. Se denne Apple-dokumentationsside for at få mere at vide.

Variable skrifttyper

 Nyhed i oktober 2017-udgivelsen

Photoshop understøtter nu variable skrifttyper, et nyt OpenType-skrifttypeformat, der understøtter brugerdefinerede attributter såsom tykkelse, bredde, hældning, optisk størrelse osv. Denne udgave af Photoshop leveres med adskillige variable skrifttyper, som du kan justere tykkelse, bredde og hældning på med de smarte skydeknapper på panelet Egenskaber. Når du justerer disse skydeknapper, vælger Photoshop automatisk formatet tættest på de aktuelle indstillinger. Hvis du f.eks. øger hældningen på et Almindeligt format, ændrer Photoshop den automatisk til en variant af Kursiv.

I panelet Tegn eller på indstillingslinje og i lister over skrifttyper skal du søge efter variabler på listen over skrifttyper med variable skrifttyper. Alternativt kan du se efter ikonet ved siden af skrifttypenavnet.

Få mere at vide i Skrifttyper.

font-slider-controls
Skydeknapper til justering af skrifttypeattributter
some-variable-fonts
Skrifttypeliste: Nogle variable skrifttyper

Kopier/indsæt lag

 Nyhed i oktober 2017-udgivelsen

Du kan nu kopiere og indsætte lag i Photoshop – i et dokument og mellem dokumenter – med kommandoerne Kopier, Indsæt og Indsæt på plads.

Når du kopierer lag mellem dokumenter med forskellige opløsninger, bevarer de indsatte lag deres pixeldimensioner. Afhængigt af dine farvestyringsindstillinger og den tilknyttede farveprofil, skal du muligvis angive, hvordan farveoplysninger skal håndteres i de importerede data.

Få flere oplysninger i Kopier/indsæt lag.

Få adgang til dine Lightroom-fotos i Photoshop

 Nyhed i oktober 2017-udgivelsen

Du kan nu få adgang til alle dine synkroniserede Lightroom-fotos direkte fra arbejdsrummet Start i Photoshop. Klik på fanen Lr-fotos i arbejdsrummet Start. Vælg nu de billeder, du vil åbne, og klik på Importér det markerede. Hvis du har foretaget ændringer af dine billeder og albummer i en Lightroom-app, mens Photoshop kører, skal du klikke på knappen Opdater for at se de ændringer, du har lavet. Klik på Se mere for at få vist et gitter af alle dine fotos organiseret efter dato.

Ud over fra arbejdsrummet Starte kan du også finde, filtrere, sortere og importere Lightroom-fotos i Photoshop med søgefunktionen i appen.

Yderligere oplysninger finder du i afsnittet:

200_lr-photos-in-ps
Lightroom-fotos i arbejdsrummet i Start i Photoshop

Værktøjstip

 Nyhed i oktober 2017-udgivelsen

Det er nu nemmere end nogensinde at finde ud af, hvad Photoshop-værktøjerne gør. Når du holder markøren over visse værktøjer i panelet Værktøjer, viser Photoshop en beskrivelse og en kort video af, hvordan værktøjet bruges.

Du kan nu vælge ikke at se værktøjstips. Det gør du ved at fjerne markeringen i Indstillinger > Værktøjer -> Brug værktøjstips.

v2_q-s-video
Værktøjstip: Hurtigt markeringsværktøj
v2_crop-tool-video
Værktøjstip: Beskæringsværktøj

Panelet Lær

 Nyhed i oktober 2017-udgivelsen

Du kan nu få adgang til trin for trin-vejledninger om grundlæggende begreber og opgaver direkte i Photoshop. Vejledningerne dækker grundlæggende fotografibegreber, retouchering og kombination af billeder samt grundlæggende grafisk design.

Vælg Vindue > Lær i Photoshop.  

Funktioner i Technology Preview

Før du bruger nogle af funktionerne i Technology Preview, skal du eventuelt aktivere dem i Indstillinger > Technology Previews.

Få mere at vide om disse funktioner i Technology Previews.

Understøttelse af Microsoft Surface Dial

 Nyhed i oktober 2017-udgivelsen

Standardtilstand: Til

Når du bruger Microsoft Surface Dial sammen med Photoshop, kan du justere værktøjsindstillinger uden at kigge væk fra lærredet. Brug Dial-enheden til at justere størrelse, opacitet, hårdhed, forløb og udjævning for alle pensellignende værktøjer.

Photoshop understøtter Surface Dial-enheden på Bluetooth-aktiverede computere, der kører den nyeste version af Windows 10.

Dial-1-1
Få adgang til indstillinger i Photoshop: Roter det valgte penselikon, og tryk derefter på Dial-enheden.
Dial-2
Vælg den indstilling, du vil justere.
Dial-3
Foretag normale eller finjusteringer af indstillingen.

AI-opskalering

 Nyhed i oktober 2017-udgivelsen

Standardtilstand: Til

Photoshop har Artificial Intelligence-assisteret opskalering til bevarelse af vigtige detaljer og teksturer, når du tilpasser størrelsen på billeder, uden at det medfører forvrængninger. Ud over hudtoner og hårteksturer bevarer denne funktion detaljer med hårde kanter såsom tekst og logoer. Prøv det på supper, salater, pizza og andre genstande, der har brug for ekstra bevarelse af teksturer.

v2_AI_Upscale
Artificial Intelligence-assisteret opskalering (venstre) vs. ældre udgave af tilpasning (højre)

Malingssymmetri

 Nyhed i oktober 2017-udgivelsen

Standardtilstand: Fra

Photoshop giver dig nu mulighed for at male symmetrisk, når du bruger værktøjerne Pensel, Blyant og Viskelæder. Når du bruger disse værktøjer, skal du klikke på sommerfugleikonet () på indstillingslinjen. Vælg mellem forskellige typer symmetri. Malestrøg reflekteres live på tværs af symmetrilinjen, hvilket gør det nemmere at skitsere ansigter, biler, dyr og meget mere.

Du kan slå denne funktion til ved at vælge Indstillinger > Technology Previews > Slå malingssymmetri til.

Pattern06 tile
Lav nemt snørklede mønstre med malingssymmetri
v2_Ps-Paint-Symmetry
Forskellige symmetrityper

Forbedringer af Vælg og maskér

 Forbedret i oktober 2017-udgivelsen

 • Forbedret algoritme giver mere præcise og realistiske resultater, når forgrunden fjernes i tilfælde hvor forgrunds- og baggrundsfarver er visuelt ens.
 • Bedre blanding af oprindelig markering og bundresultater
 • Tilstandsindstillinger for gennemsigtig visning er nu adskilt fra ekspresafmaskningsindstillingen. Indstillinger for gennemsigtighed er ikke længere delt mellem Vælg og maskér og Ekspresafmaskning.
 • Gennemsigtighedsindstillinger for visningstilstanden Maske er nu adskilt fra gennemsigtighedsindstillingerne På hvid og På sort.

Forbedringer af panelet Egenskaber

 Forbedret i oktober 2017-udgivelsen

 • Du kan nu justere skydning og spatiering for tekstlag i panelet Egenskaber.
 • Du kan nu justere indstillinger, såsom farve, skrifttype og størrelse for flere tekstlag ved hjælp af panelet Egenskaber.
 • Arbejd med Adobe Stock-aktiver i panelet Egenskaber:
  • Se aktivet på stock.adobe.comved at klikke på aktivets ID-nummer.
  • Køb licens til et eksempelbillede direkte fra panelet Egenskaber.
  • Find Stock-aktiver svarende til et billede på stock.adobe.com.

Rediger sfæriske panoramaer i Photoshop

 Nyhed i oktober 2017-udgivelsen

Du kan nu redigere ækvirektangulære sfæriske panoramaer, der er optaget med forskellige kameraer, i Photoshop. Når panoramaaktivet er importeret og dets lag er markeret, kan du åbne panoramafremviseren ved at vælge 3D > Sfærisk panorama > Nyt panoramalag fra markeret lag. Alternativt kan du indlæse et sfærisk panorama direkte i fremviseren ved at vælge 3D > Sfærisk panorama > Importér Panorama.

Når du har åbnet et panorama i fremviseren, kan du udføre en lang række handlinger på det:

 • Drej kameravisningen rundt
 • Juster synsfeltet
 • Mal på panoramaet med alle Photoshop-værktøjer og -filtre

Andre forbedringer og fejlrettelser

 • Photoshop understøtter nu Apples High Efficiency Image Format (HEIF). Photoshop kan læse dybdekort i HEIF-billedfiler oprettet af iPhone 7 Plus og nyere enheder i en kanal. Du kan derefter skabe en feltdybdeeffekt i billedet vha. Filter > Sløring > Linsesløring.
 • Forbedret dokumentoprettelse (Cmd/Ctrl+N)
 • Forbedringer af brugbarheden i panelet Egenskaber
 • Forbedret opstartstid på Windows
 • Forbedret ydeevne af almindelige blandings- og sammensætningshandlinger
 • Forbedret ydeevne af filtret Overfladesløring og filtret Støj > Median
 • Forbedret præcision i værktøjet Juster kant i arbejdsrummet Vælg og maskér
 • Understøttelse af ombryderskift på afsnitsniveau gennem harmonikamenuer giver brugere mulighed for at genbruge aktiver til forskellige geografier.
 • Ny indstilling i Windows 10: Præferencer > Arbejdsområder > Juster brugergrænseflade i henhold til operativsystemindstillinger. Brug denne indstilling for at forhindre, at kontekstuelle grænsefladeelementer, f.eks. pop op-menuer, vises under din hånd, når du tegner direkte på skærmen. Denne operativsystemindstilling styres fra systemindstillingerne Pen & WIndows Ink i Windows. Det er kun tilgængeligt på enheder, der kan bruges med en pen.
 • Hvis du vil indsætte tekst i tekstlag, kan du nu bruge den nye kommando Rediger > Indsæt > Indsæt uden formatering. Denne kommando fjerner stilattributter fra kildeteksten og tilpasser den til stilen på destinationstekstlaget.
 • Søgning i app giver du mulighed for at finde, filtrere, sortere og importere Lightroom-fotos i Photoshop.
 • Forbedret beskyttelse af ansigtsdetaljer til Indholdsafhængig flytning, Autoniveau, Kurver, Tone, Lysstyrke, Kontrast og farveområde for hudtoner
 • Gem som PNG giver nu mulighed for bedre komprimering
 • Forbedret kvalitet af Indholdsafhængig beskæring og Indholdsafhængig udfyldning på kanter
 • Skjulte skrifttypemenuer: Skrifttypelisten på indstillingslinjen og i adskillige paneler viser nu alle skrifttyper i en given familie skjult i en pop op-undermenu, der kan fås adgang til enten via musen eller tastaturet.
 • Intelligent deep-learning-led ansigtsgenkendelse for Ansigtsafhængig blødgør
 • Fejlrettet: Problemer med Vælg og maskér, hvor brug af pensel med blød radius med penslen Juster kant stadig genererer en hård kant.

Hvad er ændret

 • Panelet Pensel i tidligere versioner af Photoshop hedder nu Penselindstillinger.
 • Panelet Faste indstillinger for pensler i tidligere versioner af Photoshop er blevet strømlinet og omdøbt til panelet Pensler. Få mere at vide i Strømlinet håndtering af pensler.
 • Forhåndsvisning af enheder er ikke længere tilgængelig i denne udgivelse.
 • Autovakuum-dialogen Creative Cloud Libraries er fjernet fra denne udgivelse.
 • Indstillingen Indstillinger > Generelt > Vis arbejdsrummet Seneste filer, når en fil åbnes er ikke længere tilgængelig.
 • På macOS 10.13 (High Sierra) og nyere bruger Photoshop en mørk titellinje for flydende dokumentvinduer, når grænsefladelysstyrken indstilles til en af de to mørke indstillinger.
 • (MacBook Pro) Touch Bar-relaterede ændringer:
  • Indstillingen Slå historikvisning til i Touch Bar er ikke længere tilgængelig. Du kan stoppe historikvisning ved at fjerne den tilhørende knap fra Touch Bar-layoutet.
  • Du kan nu betjene penseludjævning med Touch-Bar. Føj denne knap til Touch Bar ved at anvende brugergrænsefladen Tilpas Touch Bar.
 • PNG-filer, der oprettes ved hjælp af indstillingen Gem som, komprimeres nu bedre. Indstillingerne for at gemme billeder som PNG-aktiver er blevet ændret for at give en bedre brugeroplevelse:
png-export
Nye indstillinger for at gemme billeder som PNG

Kendte problemer

 • Photoshop reagerer nogle gange ikke, når du bruger penslen Juster kant i arbejdsrummet Vælg og maskér. Løsningen kan være at deaktivere Indstillinger > Ydeevne > Avancerede indstillinger > Brug OpenCL.
 • (Kun på MacBooks med en enkelt GPU og OS X 10.11) Under brug af børsten Juster kant kan der forekomme kraftig forringelse af de billedområder, du retoucherer. Løsningen kan være enten at opgradere til den nyeste version af macOS eller slå OpenCL fra (fjern markeringen i Indstillinger > Ydeevne > Avancerede indstillinger > Brug OpenCL).

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online