Video | Gennemgå er videoprojekt

Video | Gennemgå er videoprojekt
I denne video demonstrerer den Adobe-autoriserede Photoshop-ekspert og forfatter på InfiniteSkills.com Jeff Sengstack udvalget af tilgængelige animations- og videoredigeringsfunktioner i Photoshop.
Jeff Sengstack

Oprette videoer i Tidslinje

Det opdaterede, klipbaserede Tidslinje-panel minder om videoredigeringsprogrammer som f.eks. Adobe Premiere i kraft af overgange og effekter, der giver færdige videoklip et professionelt præg.

Videoselvstudier:

Intuitivt arbejdsforløb for video: Sådan kan du tilføje videoklip, trimme videoklip, tilføje et musikstykke og gengive filmen til afspilning af dit publikum. Af RC Conception (8:18)

Sådan redigeres video i Photoshop. Af Matthew Gore (10:42)

Lokal forskydning til justering af start- og slutpunkter i en video uden at ændre klippets varighed. By Meredith Payne-Stotzner (1:20)

Overspringning af billede og cachelagring til forbedring af afspilningsydelsen. By Meredith Payne-Stotzner (02:07)

Ændring af et klips hastighed: hurtig og langsom bevægelse. Af Jeff Sengstack (9:45). Sådan sætter du klip i slow motion eller sætter farten op på dem. Af Jeff Sengstack (9:45)

Videogrupper

Videogrupper kombinerer flere videoklip og andet indhold som f.eks. tekst, billeder og forme på et enkelt spor på tidslinjen.

Opret en videogruppe

 • Importer en videofil. Den tilføjes automatisk som en ny videogruppe.
 • Du kan oprette en tom gruppe, som du kan føje indhold til, ved at klikke på et filmstrimmelikon til venstre i tidslinjepanelet og vælge Ny videogruppe i pop op-menuen.

Rediger en videogruppe

 • Du kan omarrangere klip ved at trække dem rundt på tidslinjen.
 • Du kan ændre start- og slutpunkter ved at trække i klippets grænsepunkter på tidslinjen.
 • Du kan flytte elementer mellem grupper ved at trække dem op eller ned i panelet Tidslinje eller Lag.
 • Du kan opdele et valgt klip og redigere delene hver for sig ved at anbringe afspilningspunktet på tidslinjen dér, hvor du vil opdele klippet. Klik dernæst på knappen Opdel ved afspilningspunkt i det øverste venstre hjørne af panelet Tidslinje.

Lydspor og kontrolknapper

Med separate lydspor på tidslinjen er redigering og justering lettere.

Juster lyden i klip

 • Højreklik på lydklip for at slå lyden fra, justere lydstyrken eller tilføje fade in eller fade out.
 • Højreklik på videoklip og klik på musiknoderne for at justere lyden i dem.

Justering af lyd: Videoselvstudium af Richard Harrington. (3:31)

Opret eller slet lydspor

 • Klik på musiknoderne til højre for lydsporenes navne i tidslinjen, og vælg enten Nyt lydspor eller Slet spor.

Tilføj, dupliker, slet eller erstat lydklip

 • Klik på musiknoderne til højre for lydsporenes navne i tidslinjen. Vælg dernæst Tilføj lyd for at indsætte endnu et klip på sporet.
 • Vælg et lydklip på tidslinjen og klik på musiknoderne til højre for sporets navn. Vælg dernæst Dupliker, Slet eller Erstat lydklip.

Videoovergange

Overgange skaber professionelle udtonings- og krydsudtoningseffekter. Klik på overgangsikonet øverst til venstre i panelet Tidslinje. Vælg dernæst en varighed, og træk en overgangstype til starten eller slutningen af et klip. (Anbring overgangen mellem klip for at skabe en krydsudtoning). Træk i kanterne af overgangseksemplet på tidslinjen for at angive start- og slutpunkterne mere præcist.

Bemærk:

Højreklik på en overgang på tidslinjen for at erstatte den med en anden type overgang eller for at angive en mere præcis varighed.

Skift varighed og hastighed for videoklip

Højreklik på et videoklip for at bruge skydeknapperne Varighed og Hastighed. Disse betjeningselementer påvirker hinanden; f.eks. betyder en hastighed på 400 %, at varigheden højst kan være en fjerdedel af den oprindelige.

Anvend filtre på videolag

Hvis du vil anvende et filter på alle billeder i et videolag, skal du først konvertere laget til et Smart Object. Hvis du anvender yderligere filtre, bliver de til Smart-filtre, der giver dig komplet fleksibilitet til at justere filterindstillingerne, når du vil.

 1. Vælg videolaget i panelet Tidslinje eller Lag.
 2. Vælg Lag > Smart Objects > Konverter til Smart Object.
 3. Anvend filtre fra menuen Filtre. Du kan senere justere indstillingerne ved at åbne panelet Lag og dobbeltklikke på filteret i listen med Smart-filtre for videolaget.

Få mere at vide på Redigering uden at slette noget.

Anvend bevægelseseffekter på tekst, stilbilleder og Smart Objects

Højreklik på tekst, stilbilleder og Smart Object-klip for at bruge faste indstillinger for panorering, zoom og rotation og derved hurtigt tilføje en smart animation. Træk i de oprettede transformerings-keyframes på tidslinjen for at finjustere.

Bemærk:

Du kan skabe dramatiske effekter ved panorering, skalering og rotation af klip over tid ved at konvertere dit klip til et Smart Object og bruge transformerede keyframes med værktøjet Fri transformering.

Videoselvstudier:

Transformere lag over tid. Julieanne Kost (3:52)

Oprette masker til at flytte over tid. Julieanne Kost (3:17)

Sådan panoreres og zoomes video i Photoshop. Julieanne Kost (18:06)

Oprette animationer med lyd. Selvstudium af Rafiq Elmansy.

Importer flere forskellige filformater

Med et nydesignet videoprogram kan du importere flere slags video-, lyd- og billedsekvensfiler. 

Du kan se den fuldstændige liste under Understøttede filformater.

Eksporter den endelige video med Adobe Media Encoder

Vælg Filer > Eksporter > Gengiv video. Vælg Adobe Media Encoder i den første pop op-menu for at vælge mellem følgende formater:

 • DPX-formatet (Digital Picture Exchange) er primært beregnet til billedsekvenser, som du har til hensigt at indarbejde i professionelle videoprojekter med et redigeringsprogram som f.eks. Adobe Premiere Pro.
 • H.264 (MPEG-4)-formatet er det mest alsidige og omfatter faste indstillinger til video i HD og bredformat og resultatet kan optimeres til tablet-pc'er og streaming på internettet.
 • QuickTime (MOV)-formatet kræves til eksport af alfakanaler og ukomprimeret video. Menuen med faste indstillinger indeholder yderligere komprimeringsindstillinger.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online